גליון 1774

העולם הזה - גליון 1774 - 1 בספטמבר 1971 - עמוד 1 | התצלומיס הראשוני של הבוס של לנסק מראשי הפשע המאורגן !הבין לאומי שע מד השבוע במרפץ איך מעורבות המישסרה
העולם הזה - גליון 1774 - 1 בספטמבר 1971 - עמוד 2 | ך* יי ת י רוצה לשתף או ת ך בכמה מהלבטים שהיו לנו בשבוע ( | שעבר, לפני שפירסמנו את הכתבה על נסיבות מעצרו של הכתב הצבאי של מעריב, אלי לנדאו. כמה מההתלבטויות היו
העולם הזה - גליון 1774 - 1 בספטמבר 1971 - עמוד 3 | צל אות נהנים י שוו׳ יצרני שוופס בי שראל מכריזי ם על ת ח רו ת צילו ם ל חו ב בי ם * בנושא ״צלם או תםנ הני ם מ שוופס״. ובכן צלם אותם ! א ת כו ל ם! בכל מ קו ם ובכל
העולם הזה - גליון 1774 - 1 בספטמבר 1971 - עמוד 4 | •טפירא הוא אהד האנשים העשירים כיותר במדינה, ולפיכך יש לו עניין אישי כחוק מם העזכון, שבמתכונתו הנוכחית פוגע כעיקר כעשירים וכעדי הכנסה גבוהה. יש לציין כי בדיון
העולם הזה - גליון 1774 - 1 בספטמבר 1971 - עמוד 5 | עשה ד פי בשרת ע שרות סידורי ם, תיקוני ם וקניות חייבים להע שות היום, אך הם נ ד חי ם למחר. ז את מ שום ש ח סר לד מספר טלפון או כ תוב ת של עסק, או אינך יודע מי
העולם הזה - גליון 1774 - 1 בספטמבר 1971 - עמוד 6 | מכתבים איש השנה האם כבר בחרתם באיש־השנהז אם לא, אני מציע לכם לבחור בנשיא ניקסון — הגבר ששבר מוסכמות, העז לעשות תפנית היסטורית, ולהושיט יד לשלום לסין העממית —
העולם הזה - גליון 1774 - 1 בספטמבר 1971 - עמוד 7 | בעדה פי חו ת בניגוד לפרשנים ולכתבים כלכליים רבים, אני מצהיר בזאת שאני בהחלט בעד הפיחות. ההסתייגות היחידה שלי היא לגבי השער החדש של הדולר. כאן אני מצטרף לדעתם
העולם הזה - גליון 1774 - 1 בספטמבר 1971 - עמוד 8 | מכתבים (המשך מעמוד )6 זכרוגו הסלקטיבי של יואל מרכוס התגלגל לידי במקרה מאמרו של כתב הארץ יואל מרכוס מ־ 8.8.71 בוואשינגטון פוסט, בו הוא תיאר בהרחבת־יתר את
העולם הזה - גליון 1774 - 1 בספטמבר 1971 - עמוד 9 | משום דבר לישוב דבר את המכתב הזה לא כדאי לכם לקרוא, אין לי מה להגיד בו וחבל שתבזבזו עליו את הזמן. אני מציע לכם לעבור ולקרוא את המכתב הבא (אם גם הקורא הבא לא עשה
העולם הזה - גליון 1774 - 1 בספטמבר 1971 - עמוד 10 | אמר מפקדמרחב עזה: ויזה היה ה מ קו םהיחידבעולם שבו זדקק פו פ א׳ ל ע ! ר ח חיילים ח * 1 1 1 1 ¥ 1 *1 ה ! י י? ״ 11111 מיבנה זה היה פעם תחנת חמש- ׳ 1 - 1 1 •
העולם הזה - גליון 1774 - 1 בספטמבר 1971 - עמוד 11 | 1ל 11117111ל ״1הנוכחות של צה״ל במחנות הפליטים ברצועה, אינה יותר נוכחות סימלית, בי אם נוכחות פיסית. מחנה יחידת 1 #1111 #111 #11 צת״ל המחפשת אחר חבלני ג׳יבליה,
העולם הזה - גליון 1774 - 1 בספטמבר 1971 - עמוד 12 | תמרורים נפטר בתל-אביב, בגיל ,92 זקן שחקני הבמה העברית יהושע ברטד נוב, שהמשיך להופיע עד לפני שנים מס פר, לאחר שהחל את דרכו כשחקן, לפני כעשרים שנה, ברוסיה ארץ
העולם הזה - גליון 1774 - 1 בספטמבר 1971 - עמוד 13 | 1־ 1 1־ ך* עם, כאשר היה חור בגרוש (ו־הרבה זמן לפני שהיה חור בלירה) היו בארץ־ישראל פועלי־בניין שהיו, בארצות מוצאם, פרופסורים מוסמכים לפיסיקה. ישים אלה עברו.
העולם הזה - גליון 1774 - 1 בספטמבר 1971 - עמוד 14 | א לי לנ ד או ך• תום עשרה ימי מעצר, שוחרר השבוע כתבו הצבאי של מעריב, אלי לנדאו, ^ ממקום מעצרו במשטרת אור־יהודה. אולם הפרשה שאלי לנדאו ניצב במרכזה, ושהסעירה את
העולם הזה - גליון 1774 - 1 בספטמבר 1971 - עמוד 15 | לנדאו, שעלילותיו הפכו לאגדה 71־ 1 0 2 לחצות את הגבול חזרה דרך ארמון־הנציב בירושלים. הם הצליחו להיכנס דרך שער הכניסה מהצד הירדני. אבל שעה שניסו לצאת משער היציאה
העולם הזה - גליון 1774 - 1 בספטמבר 1971 - עמוד 16 | מה עושה החסידה של זיוח יויב, לאחו שהיא מביאה תינוק ועולם? ישיבת הפגרה המיוחדת של הכנסת, בה ניתן האישור החוקי לפיחות, היתה ארוכה במיוחד: שש שעות תמימות חלפו בין
העולם הזה - גליון 1774 - 1 בספטמבר 1971 - עמוד 17 | במדינה סטאשר -איש מיס גוד אי ס — פזופ״וו הפשע אבל לא ל עי תונו ת בכל שנה, בהתקרב ראש־וזשנה, נתקפים עיתונאי ישראל בדיכאון נפשי. כי זוהי עונה מתה. העסקנים יוצאים
העולם הזה - גליון 1774 - 1 בספטמבר 1971 - עמוד 18 | קצין משסוה בניו עזו לפוסליסמלכי הנשע -למה 1 (המשך מעמוד )17 בפיהם של המצדדים בהענקת זכויות אזרח לעולים מסוגם של מאיר לנסקי או ג׳ו (״דוק״) סטאשר, היו טענות
העולם הזה - גליון 1774 - 1 בספטמבר 1971 - עמוד 19 | ג !,סטאשו צעק רצרם ״העור הזה״ בנוחיות שר מרון..שושן״: ?[ 01016א) /טסץ )ואוחז עסץ 00ז&תע/ז סידרת תמונות זו צולמה השבוע על־ידי צלם ״העולם הזה״ בחדר הנוחיות של
העולם הזה - גליון 1774 - 1 בספטמבר 1971 - עמוד 20 | אחת אחו׳ חצות אורות, חתיכות ובתלבושות חתיכים מפוצצות, והמון תנועה ופעילות, הופכים, בקיץ את קטע הטיילת התל־אביבית שבין ח״פאב״ ל״טיפאני״ לאיזור הזוהר ביותר
העולם הזה - גליון 1774 - 1 בספטמבר 1971 - עמוד 21 | מלכת היופי וו ו ווו ווובו ווו תיכות מגיעות לכיכר הזוהרת לבדן (מימין), ואם זה מתאפשר עם חברות וחברים. פנינת אליו״ ״מלכת חתו״ ,71 מגיעה שלינת יד עם החגר שלה, ישר
העולם הזה - גליון 1774 - 1 בספטמבר 1971 - עמוד 22 | 9ושת משמני נשקי פשע מאורגן־משטרה- מפלגות ומערכת יחסים את המשך זזסידרה ולגלות, ללא תשלום כלשהו, מה בדיוק החומר שבאמתחתו של לביב. תעלומה נוספת: בסוק הוא פרקליטו
העולם הזה - גליון 1774 - 1 בספטמבר 1971 - עמוד 23 | במדינה (המשך מעמוד )17 הראשונה בה מבקר מנהיג פלסטיני מוכר, ראש־עיריית חברון שייך עלי אל־ג׳עברי, בביקור רשמי בעיריה ישראלית, זו של תל-אביב. אבל קוראי העתונים,
העולם הזה - גליון 1774 - 1 בספטמבר 1971 - עמוד 24 | במדינה תדורווות המרד על ה״נילי״ עיצוב פדם נוקטים על ידי אדריכל פנים צרפתי אוץ טעם: ידית נוחה. תא לכפפות סואר. באיחור של שלוש שעות, הטילה האו־ניה נילי עוגן,
העולם הזה - גליון 1774 - 1 בספטמבר 1971 - עמוד 25 | ב מי שאלש ערר ה שבוע העול הז ה בנושאהמסעיר 30אלףאופנועו ! ׳ ענו רובהנשאלים .שתר דנו דהתאנד! יודעת מד, אעשה. אם כולם ייכנעו, גם אני אכנע. אני מקווה רק שלא,
העולם הזה - גליון 1774 - 1 בספטמבר 1971 - עמוד 26 | שרים רוב בן ה־ 29 הוא כיום המנהיג ה,חיד בעורם העובי השואף ברצינות לצאת למלחמה בישראל -ויש לו מסניק נ סו נוי לקנות את מדינות עוב ו! 1ע!1ש3ח1ות מלחמה ץץת!י יפרוץ
העולם הזה - גליון 1774 - 1 בספטמבר 1971 - עמוד 27 | במדינה אלף איטלקים שהתגוררו בטריפולי, נצטוו לנטוש את המדינה בתנאים ׳משפילים. אילו היו מתנגדים, עומדים על זכויותיהם — יייתכן שקאדאפי היה ׳מגיב במרחץ דמים, שעלול
העולם הזה - גליון 1774 - 1 בספטמבר 1971 - עמוד 28 | קולנוע ישראל 7פעמים ביו ם, זה יו תר מדי מארגני חודש האמנות בצפת אינם ימסוגלים, כנראה, להסתגל לרעיון שישנם הפועלים בהצלחה ״ 7פעמים ביום״ .כך מסתבר מן התגובה על
העולם הזה - גליון 1774 - 1 בספטמבר 1971 - עמוד 29 | במדינה משטרה ו שו ב; מ כו ת במ שטרה ״זה היד. יום שישי. הגעתי הביתה רק רגע קודם, כשדפקו בדלת. פתחתי. עמדו שם שני שוטרים. בלי לדבר מילה, הם התנפלו עלי, הכניסו לי
העולם הזה - גליון 1774 - 1 בספטמבר 1971 - עמוד 30 | במרחב מצריים בדי ח ה __ עגומה כמשפט־ראוווז, זד, לקד. בחסר. כקירקס, זה היה קצת יותר טוב: ישיבת הפתיחה של משפטם של 91 הנאשמים בקשירת קשר להפלת משטרו של סאדאת —
העולם הזה - גליון 1774 - 1 בספטמבר 1971 - עמוד 31 | סלנת הסיס 1971 מ טע 1 העו&ס בחסותש עו ג • השעון הנמכר ביותר בישראל איריס דוידסקו 11 המועמדות הסוטות *מועמדת מספר 11 לתחרות מלכת | | המים ,1971 איריס דוידסקו —
העולם הזה - גליון 1774 - 1 בספטמבר 1971 - עמוד 32 | קטטה או מריבה עם אטה, יעבירו את מצב רוחך, ואם אתה נשוי, היזהר מלבגוד. השבוע הוא בסימן כש- לונות עבורך. אתה בהחלט יכול לנצל את השבוע הזח למטרות מועילות ופוריות
העולם הזה - גליון 1774 - 1 בספטמבר 1971 - עמוד 33 | ארבעה ילדים חלמו להיות!סינים ־..העולם הזה׳ הגשים את חלומותיהם ך* מבקרים -באולם ההמתנה של 1 1שדה־התעופה דוב היו משוכנעים, כי במקום נוכחת אישיות רבת־מעלה : עשרות
העולם הזה - גליון 1774 - 1 בספטמבר 1971 - עמוד 34 | אחרי שלוש שנים ש ל שוטטות ז והרת באירופה חוזרת תמי גרבובומכריזה : גברים מלכת הצעדה £ בתחילת דרכה הזוהרת — דקות מיספר לאחר שנבחרה במלכת הצעדה על-ידי צוות ״העולם
העולם הזה - גליון 1774 - 1 בספטמבר 1971 - עמוד 35 | סלוו־ז־ס תו בניי ת חופש הבידוד אריק איינשטיין שד ומשחק ,׳תיקי דיין אורחת לשעה קלה. קטעי הקישור ה־מבדחים, האופייניים לתוכניות לול, סובבים נושאים רבים: השחיתות
העולם הזה - גליון 1774 - 1 בספטמבר 1971 - עמוד 36 | ^ ״ 1 1ך ך אשת החברה # 11 #11 מיקי בן־קיקי, כיום שגרירת הבוהמה הישראלית בניו- יורק ופורטרט שלה בידי יורם לוקוב (מימין) .עגני העשן המופיעים בתמונותיו, מסמלים את
העולם הזה - גליון 1774 - 1 בספטמבר 1971 - עמוד 37 | האמא שר שמעון עדן והגדולה עדן כפעולה רק סיבה טובה מאוד יכולה היתה לה־יביא את שמעון עדן לישראל בימי )אוגוסט לוהטים אלה. ואכן, היא היתה טובה מאוד: הוא בא לחתונת
העולם הזה - גליון 1774 - 1 בספטמבר 1971 - עמוד 38 | ׳פופא באלקבליה 1774 ט ג ) ר.וגו 0 5 (המשך מעמוד )11 דדת. המנתח לא סיים את מלאכת המספריים שלו והותיר את החולה לבדו על שולחן הניתוחים, לכאוב, להחלים או לגסוס
העולם הזה - גליון 1774 - 1 בספטמבר 1971 - עמוד 39 | ..ה שס ע הכ ריז ה הוממשלה שח* מל ח מו ת - נג ד העול הערבי ונגד 117171ישראל כלומר: ירידת במולד - ,שתגיע מן זזסחם לשלושים תיכון, להחלין? דידה, להחזיק רכב זעיר,
העולם הזה - גליון 1774 - 1 בספטמבר 1971 - עמוד 40 |
חזרה לתחילת העמוד