גליון 1775

העולם הזה - גליון 1775 - 6 בספטמבר 1971 - עמוד 1 | ]בוזה זו, שנישאה בהנגנה האחרונה אברג׳יל הפנתרים הששוים
העולם הזה - גליון 1775 - 6 בספטמבר 1971 - עמוד 2 | מינו מן איש השנה תשי״ז מצביא סיני דיין איש השנה תשי״ד איש השנה תשי״ב איש השנה תשי״ג מבקר הסוכנות שנזוראק יועץ משפטי כהן איש השנה תשי״ח איש השנה תשי״ט איש השנה
העולם הזה - גליון 1775 - 6 בספטמבר 1971 - עמוד 3 | מכתבים 05111:1הו ה איש השנה ...יצחק רבץ, שגרירנו בושינגטון, ש התגלה השנה כאיש היחיד בממשלת יש ראל שהוא בעל מחשבה עצמאית, הצליח בהצהרותיו הפומביות לכפות כמה
העולם הזה - גליון 1775 - 6 בספטמבר 1971 - עמוד 4 | ?ודו עול רבי! - בגלל נוגח דתאסו ביקורו של שגריר ישראל בוושינגטון, יצחק רכין, אינו קשור כשום מאורע פוליטי שהוא. הפעם הגיע רבץ כאמת לחופשת מולדת, אחרי שאביו לקה
העולם הזה - גליון 1775 - 6 בספטמבר 1971 - עמוד 5 | לראש השנה המתנה היפה ביותר יינות נלווה ברכתנו לשנה החדשה בשי המתאים - יינות ״כרמל •מזרחי״ .לרשותכם: סלים מפוארים, בקבוקים של יינות יוקרה ואריזות שי בנות
העולם הזה - גליון 1775 - 6 בספטמבר 1971 - עמוד 6 | ת מ רו רי ם >דחי 3ה א ( ד 0 0י! נחוג יום השנה ה* 20 לנשואיהם של אלוף פיקוד המרכז רחכעם (״גאנ־די״) זאכי ( )41 ואשתו יעל, שב־ 20 שנות נשואיהם הקימו דור של
העולם הזה - גליון 1775 - 6 בספטמבר 1971 - עמוד 7 | הדרך שלהם היא הנכונה, ואינם רוצים לשמוע על שום דרך אחרת. נירה אופנהיים, קריית־טבעון מכתבים (המשך מעמוד )3 איפה כהערכה כל חכוככות בשבוע שעבר סיפרתם על נהג דן
העולם הזה - גליון 1775 - 6 בספטמבר 1971 - עמוד 8 | מ כו שי ם (המשך מעמוד )7 ציבור הנשים ועקרות־הבית, הממורמרות בלאו־הכי מהיוקר, יגבירו את מאבקן ביוקר המשתולל. רות לוכיץ, מזכירה כללית. תנומת נשים דמוקואטיות
העולם הזה - גליון 1775 - 6 בספטמבר 1971 - עמוד 9 | !נדו־יד צבעים צבעתי ריינס אם אחה צובע בפגים אן בחוץ. אם אחה צובע עץ או מחכח. אם אתר צובע רהיטים או מעקות -עיי תחילה באסקרון.התדריך הצבעוני של אסקהאסקרון מכיל
העולם הזה - גליון 1775 - 6 בספטמבר 1971 - עמוד 10 | בעולם סין נ קו ד ת חיכוך חדשה ! לאט, אבל בבירור, הולכת ומתמקדת נקודת חיכוך הדשה בעולם: סיכסוך הגבול בין ברית־המועצזת לסין. הסיכסוך אינו חדש, ואף לא היחידי בין
העולם הזה - גליון 1775 - 6 בספטמבר 1971 - עמוד 11 | ן * למערכת של שטיפת־מוח מום־ ^ עלת על־ידי חזרה אינסופית על כמה סיסמות־מפתח. המערכה המתנהלת מזה ארבע שנים נגד כינון שלום ישראלי־פלסטיני, המ ציאה אף היא כמה
העולם הזה - גליון 1775 - 6 בספטמבר 1971 - עמוד 12 | בעולם אלי־נורכז האופנה ל מ שכנו החדע1 (המשך מעמוד )10 ארצות הברית שיטה חד שה לגילוי ס ר טן -ה רי או ת מרם האופנה של אלי עכר למשכנו החדש, ומציע מבחר חדיש וענק
העולם הזה - גליון 1775 - 6 בספטמבר 1971 - עמוד 13 | 11ה התמונההמוכיחה את השקר הא כךנראית ״מסיבה חברתית ״ ? *י יום החמישי האחרון הועמדה לישכתו של שר־החוץ אבא אבן על הרגליים. פקידי הלישכה מיהרו לצלצל למערכות
העולם הזה - גליון 1775 - 6 בספטמבר 1971 - עמוד 14 | במדינה הע מראה מעל הגשר כשאמריקאי רוצה להתחמק ממתן תשו־בה מיידית על בעייה קשה, הוא אומר: ״אעבור גשר זה לכשאגיע אליו.״ ובדרך הלצה :״כשאגיע לגשר הזה, אקפוץ
העולם הזה - גליון 1775 - 6 בספטמבר 1971 - עמוד 15 | הטלוויויה הישראלית מטהרת שרצי מכבסה מדוכדכת כיום השישי האחרון הכינה הטל* וידה הישראלית לצופים עונג שבת אמיתי. במיסגרת מהדורת החדשות השבועית, השבוע — יומן
העולם הזה - גליון 1775 - 6 בספטמבר 1971 - עמוד 16 | אווירת ההתנדבות וההקרבה שנשתררה במדינה, עקב פירסום גל המודעות של מפעלים המוכנים למכור לציבור את סחורותיהם במחיר הישן, השפיעה אפילו על הסוחרים הקשוחים ביותר.
העולם הזה - גליון 1775 - 6 בספטמבר 1971 - עמוד 17 | * און שוט 1111ס / אנ שי ם בשביל אהבת מעריצה אדמונית אפילו שר-הבטחון משה דיין הפיץ השבוע את הבדיחה הבאה, שפשטה בעקבות מעצרו של כתב מעריב אלי לנדאו ז עתונאי
העולם הזה - גליון 1775 - 6 בספטמבר 1971 - עמוד 18 | במדינה (המשך מעמוד )15 כי הרוסים לא ינצלו את הפסקת האש ל טובתם.״ מסכם פלד בלעג מר למשה דיין :״ואח רי כל זה אומר לנו שר־הבטחון שניצחנו במערכה זו.״ נרעשים חזרה ל
העולם הזה - גליון 1775 - 6 בספטמבר 1971 - עמוד 19 | מ* שרך אח ארון המתים בהפגנת הפנתרים השחורים? מנהיג הפנתרים מאשים: ברדוגו מת אישית. כשבאמת היינו פונים אליו במשהו, הוא היה משיב לנו שהוא עסוק בעניין החתונה שלו.
העולם הזה - גליון 1775 - 6 בספטמבר 1971 - עמוד 20 | נשות העולם הנויזו: שיחווו האשה מתחיו בשיחווו החזה שלה. הק״ץ הלכו חלק מנעוות ׳שואל בעיקבוח הצ ״ ו ת אוננה זו. הן המירו חום ער החזיה -בו חו ב, שרה אסף ידועה
העולם הזה - גליון 1775 - 6 בספטמבר 1971 - עמוד 21 | למקום הצילומים, הבהירו לי אנשי ההס רטה הגרמניים שאני מוכרחה להוריד את החזייה. זה היה לפני שלוש שנים, ואני הייתי בת חמש־עשרה. נורא התביישתי. זה היה ניראה לי
העולם הזה - גליון 1775 - 6 בספטמבר 1971 - עמוד 22 | במדינה (המשך מעמוד )18 עילעלה -בריפרוף בעלון החדשות של המועצה המקומית של מושבת הולדתה, כאשר נתקלה עינה בידיעה מעניינת: ההקימה קרן מילגות לימודים מועצה
העולם הזה - גליון 1775 - 6 בספטמבר 1971 - עמוד 23 | 5יתומות אינס ברבה ירדה בתחנת האוטובוסים (משמאל *1ך 1ה ך 1ך ¥3 \ 1 לשירטוט) ,כשאיתה בתה עופרה בת השנתיים, 1111 111.1 והחלה חוצה את הכביש, פשלפתע הבחינה בטנדר
העולם הזה - גליון 1775 - 6 בספטמבר 1971 - עמוד 24 | | הס שיס האמו־־קא־יס (ווהח״הדו ובאו ד״עוראד זועק: , רועים(חשד מו שונן אלחנן וגיליתי אלס 30 מתפרנס מייצור מוצרי־עור :״באתי למולדת של אגותי — שהממשלה לא רוצה
העולם הזה - גליון 1775 - 6 בספטמבר 1971 - עמוד 25 | שהתאכזבו בארצות מוצאם, וינדדו הל או!״׳ קיווה פקיד בכיר במשרד הקליטה. רגע מיליון עולים יתד! זו תקווה מוקדמת — ומום־ 1 1רבת. שלושה חודשים לאחר שהגיעה לארץ הקבוצה
העולם הזה - גליון 1775 - 6 בספטמבר 1971 - עמוד 26 | במדינה (המשך מעמוד )22 בוע, הוא גרם ל־ 40 אלף ישראלים לנשום לרווחה — לפחות לזמן מה. היה זה כאשר ארבע ריבוא רוכבי ה אופנועים בישראל נתבשרו כי גזירת חבישת הקסדה,
העולם הזה - גליון 1775 - 6 בספטמבר 1971 - עמוד 27 | במדינה (המשך מעמוד )26 גזירה. שמעון פרם אף היפנה אותם אל הפרופסורים בטכניון, שערכו את המח קר שעליו מתבססות התקנות. שני הצעירים לא התעצלו, נסעו לטכ ניון. שם,
העולם הזה - גליון 1775 - 6 בספטמבר 1971 - עמוד 28 | קולנוע להרוג אדומים ושחורים •שראול פרטי הצ טיינות לשוטר וליצאנית ובכן, כל החששות התבדו, וכל הרמ זים בדבר פגיעה ברגשות הדתיים וסכנה של התמוטטות הקואליציה, פרחו
העולם הזה - גליון 1775 - 6 בספטמבר 1971 - עמוד 29 | טיפוח היופי הראשון להוספת לחות ולהגנה על עורך ב עוד מועד. כבר עכשיו, בצעירותך, פניך זקוקים לסקין דיו — הטפוח המוסיף לחות של הלנה רובינשטיין. כל בקר, לפני
העולם הזה - גליון 1775 - 6 בספטמבר 1971 - עמוד 30 | במדינה 0 9 x 1 1 :1הוה דת הרג המרביץ רחבת הכותל, בשעות אחר הצהרים של יום השישי האחרון, היתד. כבר ריקה מאדם, זו בדיוק היתד. הסיבה ששוקי קוק ( )25 ורוני בלטינשטר
העולם הזה - גליון 1775 - 6 בספטמבר 1971 - עמוד 31 | הן־הדתנו, והאיחוד ד,וא אשר סיכל ויסכל את מזימותיהם.״ תיירות ס חי ט ה _ באישור ממ שלתי ד״ר גיקולא קלין, מהפקולטה להנדסת השמל בטכניון, לא האמין למישמע אוזניו:
העולם הזה - גליון 1775 - 6 בספטמבר 1971 - עמוד 32 |
העולם הזה - גליון 1775 - 6 בספטמבר 1971 - עמוד 33 | אי רי ס דוי ד ס קו שולה היין פנינה רוזנבלו ם שושנה
העולם הזה - גליון 1775 - 6 בספטמבר 1971 - עמוד 34 |
העולם הזה - גליון 1775 - 6 בספטמבר 1971 - עמוד 35 | דורית ארז דורית סיינ
העולם הזה - גליון 1775 - 6 בספטמבר 1971 - עמוד 36 | מדריד דקנית דירה היא יכולה להעמיד לרשות קוני הדירות, בתנאים טובים יותר. ב״שיכון עובדים״ ה משכנתא תהיה גדולה, לפרק זמן ארוך יותר ובתנאים שאפשר יהיה לעמוד בהם,
העולם הזה - גליון 1775 - 6 בספטמבר 1971 - עמוד 37 | מה פתאום חזרה הרוזנת? בניגוד לכל תוכניותיה המקוריות׳ חזרה בשבוע שעבר הרוזנת כו־יסטינה פאולוצ׳י, והתייצבה שוב בארץ — פחות משבועיים לאחר שנטשה אותנו לכל העונה׳
העולם הזה - גליון 1775 - 6 בספטמבר 1971 - עמוד 38 | האם את אמינה לכל מה שאת קוראת? דברים שתאמר ומעשים שתעשה בסוף השבוע יתגלו הגורליים, את מהלך ויקבעו היין. גבר מקסים ומעניין בו פגשת לא מכבר, או שתכירי השבוע,
העולם הזה - גליון 1775 - 6 בספטמבר 1971 - עמוד 39 | אותה פרשה התרחשה אותו יום גם ב1מהדורת החדשות של חשעה עשר וחצי. הפעם !•משך האיחוד רק חמש דקות. ה סיבה: הסרטים, אותם היה צריך להציג במהדורות החדשות פשוט לא היו
העולם הזה - גליון 1775 - 6 בספטמבר 1971 - עמוד 40 |
חזרה לתחילת העמוד