גליון 1778

העולם הזה - גליון 1778 - 28 בספטמבר 1971 - עמוד 1 | ^ גי לו ו חדשי 1בפרשת .׳! 3ביב ה ע תו נ אי טהוחטדעל -ח ־יהמטטרה טו
העולם הזה - גליון 1778 - 28 בספטמבר 1971 - עמוד 2 | יינ!* 1ןיך ת ס ריו ת ־ ה אוי ר 3תעדה !סו, לוו שק מ תו חכםשלהמעצ מו ת משקיפים צבאיים בבירות המערב, שניתחו את תקריות האוויר שאירעו באיזור תעלת סואץ בשבת שקדמה
העולם הזה - גליון 1778 - 28 בספטמבר 1971 - עמוד 3 | מכתבים ישגה טובח ש׳ חג נכלא של וולט ד*ם נ מיטב הברכות לשנה החדשה. זאב הכירויי(מאירוכיץ) ,ראשל״צ 9לקורא דוק מאירוביץ, ולכל הקוראים האחרים שבירכותיהם לשנה החדשה
העולם הזה - גליון 1778 - 28 בספטמבר 1971 - עמוד 4 | מכתבים לצעירי (המשך מעמוד )3 כ עי נגד המילואים כה לחי לאורי אבנרי על מאמרו מילואים (העולם הזה .)1774 מאמר זה ביטא את אשר בליבם של רבים, המרימים ומורידים שערים
העולם הזה - גליון 1778 - 28 בספטמבר 1971 - עמוד 5 | הי ה לה שי ע ר יב ש היה לה שיער יבש וחסר ברק. עד אתמול. אתמול היא חפפה אותו ב ט $השמפו החדש של׳הלן קרטיס׳ נסי אותו גם את! לבחירתך 4סוגים של ט-5השמפו המעולה
העולם הזה - גליון 1778 - 28 בספטמבר 1971 - עמוד 6 | ח 7ן ירה מי חז דתשל .11:10* 111:1 בוק שני נ סיוו ה האמת ״י המנהיגים כפי שהיא מ תגל המת 1ך כ תבי יד כעמודים אלה ממשיך ״העולם הזה״ כסידרה מיוחדת כמינה. המערכת
העולם הזה - גליון 1778 - 28 בספטמבר 1971 - עמוד 7 | על־ידי תופעות גיל. האדם כולו הוא גמיש, דינאמי, ער, רענן ומגיב גם בשנתו ה־.77 מחשבתו היא כוללנית ומסוגלת היטב להכיר במהירות הבזק קשרים ענייניים קרובים בין
העולם הזה - גליון 1778 - 28 בספטמבר 1971 - עמוד 8 | כתב• יד (המשך מעמוד )7 התפיסה, חריצת המשפט וראיה אובייקטיבית בלתי־משוחדת ועניינית. דבר. אשר הוא עומד לעשותו. צריך להיות מבוסס על בדיקת עובדות ׳מוקדמת. אופן
העולם הזה - גליון 1778 - 28 בספטמבר 1971 - עמוד 9 | הת שת המערך כמה מילות־הסבר על הסיסמאות הפוליטיות המתפרסמות בשולי מדור זה: הספיקות שהיו לי פעם ביחס לערכה של הביקורת נגד המישטר הקיים והמפלגה השלטת כבר מזמן
העולם הזה - גליון 1778 - 28 בספטמבר 1971 - עמוד 10 | תמרורים נישאו. שר השיכון זאב שרף ( )65ו הני ח, אחות אשתו המנוחה, שנפטרה לפני שנתיים. עומדלהינשא. אוורל הרימן, השגריר הנודד של ארצות־הברית בן ה ,79-לפאמלה
העולם הזה - גליון 1778 - 28 בספטמבר 1971 - עמוד 11 | ו*ו^ו׳ו*ו*ו*ו*ו*1*1*1 חת הסצנות הונראות ביותר שראיתי אי־פעם על בד הקולנוע נחרתה בזכרוני עוד מימי ילדותי. היא הופיעה בסרט פאציפיסטי על מלחמת־העולם הראשונה. איני
העולם הזה - גליון 1778 - 28 בספטמבר 1971 - עמוד 12 | הממסד שנפט א ת עצמי זוהי גירסווו שד דו״חפלד : גאל ל בי ב כס שנ מסר ה למשטרה: מישנה לפרקליט כלטמן ראשונה מחקירות המימסד נגד עצמו, שהפן ן תיימה ופורסמה, היתה
העולם הזה - גליון 1778 - 28 בספטמבר 1971 - עמוד 13 | בה. בין המיסמכים הבודדים בעברית היו שני מיסמכים שעניינו את לביב. אחד מהם היה, לדבריו, מכתב של עורך־הדין שמואל קמחי, מי שהיה בזמנו מנהל חטיבת הטקסטיל במשרד
העולם הזה - גליון 1778 - 28 בספטמבר 1971 - עמוד 14 | הטחסד שנפט אתעצמ1 לזעזוע חסר־תקדים ככל מיבנה המימשל הישראלי. למזלו של שמגר, ניצל מאסון זה. הוא יכול היה לקבוע כי אין שחר להאשמותיו של רן כיסלו. הוא עשה זאת
העולם הזה - גליון 1778 - 28 בספטמבר 1971 - עמוד 15 | ממילא אין לדו״ח כולו משמעות רבד״ מעבר לתגובת השילטון על כתבות כיסלו. סינור על זונה מסנוו חרי שפטר את עצמו ופתר את הבעייה העיקרית בשיטה הבלשנית, בודק שמגר את
העולם הזה - גליון 1778 - 28 בספטמבר 1971 - עמוד 16 | הממסד שופט א ת עצמי ועדתע ^ יוו :, ההר הוד!־ עכבר ך* מש־־עשרה שנים לפחות ציפו 1 1רבבות ;חובבי ספורט בישראל ליום הזה. אותם אוהדי הכדורגל השרופים, ש־הצפיה במישחק
העולם הזה - גליון 1778 - 28 בספטמבר 1971 - עמוד 17 | חוקרים, מבררים, בודקים ארבע חקירות הגיעו השבוע לסיומן. כולן עסקו באותו הנושא: השחיתות בשטחי״החיים השונים. אולם כל אחת מהן היתה שונה מן השניה מבחינה פורמלית.
העולם הזה - גליון 1778 - 28 בספטמבר 1971 - עמוד 18 | הי ב דו ת באה לכיתה כמה ימים. אבל לא הייתי מבינה שום דבר, ואבא שלי היד צועק שבחורה כמוני צריכה להישאר בבית ולעזור לאחים שלי. יזם אחד נפל אח שלי, מושיקו, מהעץ
העולם הזה - גליון 1778 - 28 בספטמבר 1971 - עמוד 19 | בוסיטה : :ירושלים ! 1111111 פעם אחת הביא לי בחור צעיר שקוראים לו אלברט. אולי בן .20 הוא היה נורא טוב אלי. לקח אותי לבית־קסה, ואסר לי שלא טוב שאני חיה עם בזה
העולם הזה - גליון 1778 - 28 בספטמבר 1971 - עמוד 20 | הסחסד שופט א ת עצ1ז1 במדינה העם מלבישיס עלי עלילה (המשך מעמוד )13 לפני כשנתיים שותפו של עודד סלפטר ועמד כמוהו בקשרים עם המשטרה. 8111x11 וזיוף דיסמנים ץ כאן
העולם הזה - גליון 1778 - 28 בספטמבר 1971 - עמוד 21 | במדינה שוחרי־הצדק. והזילזול הגלוי בהחלטות האו״ם הקים נגדה את שוחרי המוסד הבינלאומי ומישפט העמים. כיסוי לפעולה צבאית. בקואליציה החדשה, החובקת את העולם, טומנת
העולם הזה - גליון 1778 - 28 בספטמבר 1971 - עמוד 22 | הילדות ה1ו11 דו (המשך מעמוד )19 בחזרה ל בי ת ה! ך 1פ;י כמה חודשים באד, אלי אשד, /אחת מהעירייה, קוראים לד, יעל. הציעה לי ללכת עוד הפעם לבית־ספר. לא רציתי. היא
העולם הזה - גליון 1778 - 28 בספטמבר 1971 - עמוד 23 | המקיימות מגעים מיניים ומקום פעילותן ידוע — 18 בנות ( 37 אחוז) פועלות ב־איז!ור ירושלים העתיקה, ירושלים על שני חלקיה וירושלים והגדה. יש להניח כי חלק מהפעילות
העולם הזה - גליון 1778 - 28 בספטמבר 1971 - עמוד 24 | במדינה (המשך מעמוד )20 רחוק מלהיות בריא. לדעתו, ניתן לפתור את הבעייה בדרך אחת: בתי־חולים איזוריים: אז יהיה קשר הדוק יותר בין החולה לבית־החולים, וכך יוכל
העולם הזה - גליון 1778 - 28 בספטמבר 1971 - עמוד 25 | גסאת ׳ פולהד היו תחש פני תפר טי ת! סטריב-טיזאית בבר בי ת זה גדיוק מה שהיה חסר לך בחיים, נכון! כל ימין השתוקקת, בסתר ליבך, להתחרות באותן חשפניות זוהרות, המרתקות
העולם הזה - גליון 1778 - 28 בספטמבר 1971 - עמוד 26 | יהו שע פרץ בבוב ת שעווה במוזיאון הבובות של מ אד א ם טוסו עובדי מערכת עיתונו. העובדים, שנעלבו על שלא קיבלו בק בוקי משקאות יקרים יותר מאשר יין פשוט מתוצרת
העולם הזה - גליון 1778 - 28 בספטמבר 1971 - עמוד 27 | במדינה דת התקפה החינוך הדתי, ולא עקב אי־סדרים בעבודתו. ואילו ח״כ שלמה לורנץ הגיב על הפרשה :״שיינפלד הוא אדם נקי וישר.״ על היורש כרוז ההשמצה היה חריף — אפילו
העולם הזה - גליון 1778 - 28 בספטמבר 1971 - עמוד 28 | המטפלת מרי דובוב : ״עיני ראו דברים נוראים... המנהלצבימ 1ו ר : מקומות אחרים גדועים יותר...״ ״מה שגיליתם — זה עוד בלום. ילדים רעבים, שהיו מתגנבים למטבח לחפש משהו
העולם הזה - גליון 1778 - 28 בספטמבר 1971 - עמוד 29 | שהיו יכולים ללכת על הרגליים, היו מתגנבים למטבח לנסות לגנוב אוכל. העונש שאליזבט היתר. נותנת להם ב מקרה כזה: היו קושרים אותם לכיסא, ולא נותנים להם לזה. הילדים
העולם הזה - גליון 1778 - 28 בספטמבר 1971 - עמוד 30 | במדינה הזז• מלח מו ת פופאי פשטו בארץ גאוני הטלוויזיה, שגילו כי תוכנית הסרטים המצויירים, ובעיקר סרטי פופאי, הינם פופולאריים מאין כמוהם בין ילדים ומבוגרים כאחד,
העולם הזה - גליון 1778 - 28 בספטמבר 1971 - עמוד 31 | נורית יה 1ד.20 . צברית מראשון־לציון. תצא לאירופה - עליח שבון הטלוויזיה הגרמנית כ שגרירה רא שונה של אכזיב המ שוחררת טגרירת אנזיב ** אשר הוד״מעלתה השגרירה תגיש
העולם הזה - גליון 1778 - 28 בספטמבר 1971 - עמוד 32 | במז־ספר לכוכבות טלוויזיה גטס־׳וס פנים חד שות או פוטו מו רמה? מי שהפתיע במסיבת העתונאים השנתית עם מנב״ל רשות־ד,שידור שמואל אלמוג, שנערכה בשבוע שעבר בבית אגרון
העולם הזה - גליון 1778 - 28 בספטמבר 1971 - עמוד 33 | קולנוע סרטים הנערים ב חבור ה יוצ אי ם מן הח שיכ ה סרט תעודי חדש מבטיח בקרוב להתחרות בהפקות המיוחסות ביותר של הוליווד — ואף להכותן שוק על ירק בקופה. הסרט, אשר
העולם הזה - גליון 1778 - 28 בספטמבר 1971 - עמוד 34 | במדינה ¥ 1 1 *7 1 7העו&ס הוה 1778 דרכי אדם על שלושה דג רי ס העולם עומד את פיתרון התשבץ יש לשלוח לת.ד ,136 .תל־אביב, ולציין על גבי המעטפה: ״תשבץ 1778״ .בין
העולם הזה - גליון 1778 - 28 בספטמבר 1971 - עמוד 35 | אני ״לזרי־זוכרת מקרים רבים, שאדם אחד הבליח למת סטירת־לחי לחברה שלמה. אבל שמוליק קראוס עשה את זה בשבוע שעבר. שרשרת ההתפתחויות העצובות, שהסתיימו בנסיון ההתאבדות
העולם הזה - גליון 1778 - 28 בספטמבר 1971 - עמוד 36 |
חזרה לתחילת העמוד