גליון 1779

העולם הזה - גליון 1779 - 6 באוקטובר 1971 - עמוד 1 | מספר 1779 י״ז תשרי תשל״ב6.10.1971 , ספיר נגד דייו המחיר 1.
העולם הזה - גליון 1779 - 6 באוקטובר 1971 - עמוד 2 | ונו־עד־דוגא׳ היועץ המשפ טי נג ד מו של רוגו ע ח־ עז ה יתערב בפרשתל בי ב בית־הדין־העליון הוציא צו־על־תנאי נגד מושל רצועת עזה, תת־אלוף יצחק פונדק, ונגד
העולם הזה - גליון 1779 - 6 באוקטובר 1971 - עמוד 3 | משחת השיב ה חדי ש ה בינ תר בי שר אל ! ״שמן״ מציעה לך עתה אתמ שח ת השיניים ה טו ב ה ביותר, היעילה ביותר והט עי מהב מיו ח ד :״זיג-זג״ — בשני צבעים. המש חה ה מ
העולם הזה - גליון 1779 - 6 באוקטובר 1971 - עמוד 4 | ך* א מבכר, כאחת מפגישות המערכת, ניסינו לשחזר /מה אירע בגורלם של עשרות רבות של עובדים, שהיו במרוצת השנים שותפים למערכת עתון זה. הסיכום היה מרשים למדי: שניים מהם
העולם הזה - גליון 1779 - 6 באוקטובר 1971 - עמוד 5 | 13־ ס 1ס ך*ד *וגקבסוו ?!עולם חזה 1779 בקיזג 1ר 1ל עני1 קמה נמס טלית ׳׳ססו טהור ייוט*
העולם הזה - גליון 1779 - 6 באוקטובר 1971 - עמוד 6 | תמרורים נפטר. בגיל ,62 פרופסור אריה ציפרקובסקי, מנהל מחלקת עור ב־בית־החזלים שיבא, לאחר מחלה. עלה ארצה ב־ ,1933 נימנה עם מייסדי תל־השומר אחרי מלחמת השיחרור,
העולם הזה - גליון 1779 - 6 באוקטובר 1971 - עמוד 7 | **ץ ר״הכיטחון משה דיין חוא אדם נחמד, באמת נחמד. תענוג הוא לראות אותו בטלוויזיה, כל שני וחמישי, כשהוא מחייך את חיוכו השובב. תענוג הוא לשמוע את הודעותיו השנונות,
העולם הזה - גליון 1779 - 6 באוקטובר 1971 - עמוד 8 | מכתבים אני מתבייש להיות אזרח ישר השיכון מתבייש להיות שר בממשלה הזאת. דעתי כדעתו. אני מתבייש להיות אזרח במדינה הזאת. האמנם ייתכן שכבר פשה בנו הרקב כל־כך עמוק —
העולם הזה - גליון 1779 - 6 באוקטובר 1971 - עמוד 9 | פרשת מאיר לנ ס ק׳ סירובו של שר הפנים להעניק תעודת־עולה למר !מאיר לנסקי בגלל ״עברו הפלילי״ מעורר מיספר שאלות ביחס ל- חוק־השבות, שמן הראוי היה לקבל עליהן תשובה
העולם הזה - גליון 1779 - 6 באוקטובר 1971 - עמוד 10 | מכתבים כ 7נ ת. ב ה /ע ס /ג מ דו ע ה*ית ע צו רדדא משבט 15חודש ץ ץ עצרי הממ הלי, אשר נמשך 15 (*) חודשים, העסיק לא נמעט את העיתונות הישראלית, והלא״ישראלית. רוב
העולם הזה - גליון 1779 - 6 באוקטובר 1971 - עמוד 11 | מ דו עלא חתם חיים וייצמן ע ל מגי לתהעצמ או ת? טענות חמורות נגד הנהגת המדינה ובעיקר נגד דוד בן־גוריון, על שלא הניחו ל חיים וייצמן, נשיאה הראשון של מדינת ישראל,
העולם הזה - גליון 1779 - 6 באוקטובר 1971 - עמוד 12 | **י שלא ידע כי ישראל ניצבת על סף שואה לאומית, חייב היה לקרוא את רשימת האזהרה של מרדכי בדקאי, שהתפרסמה בדבר, ערב חג הסוכות. קבע ברקאי בצורה חד משמעית בסיום אותה
העולם הזה - גליון 1779 - 6 באוקטובר 1971 - עמוד 13 | במדינה מדוע התמרדו האסירים?- השם איש ה ע קו ם בעיניו יעשה מעולם לא שודר דבר כזד. בישראל — לא ברדיו, לא בטלוויזיה. אבל זה שודר ביום הששי האחרון, ביומן אירועי
העולם הזה - גליון 1779 - 6 באוקטובר 1971 - עמוד 14 | גילויי חדשי בפר שת ל בי ב **ץ תי הפתעות ציפו ביום השישי (14 האחרון למשתתפי וצופי משפטם של הנאשמים בנסיון לגנוב את ״מיסמכי שכטר״ — אותם המיסמכים שהמשטרה טוענת
העולם הזה - גליון 1779 - 6 באוקטובר 1971 - עמוד 15 | אורגיית הצבוע בהקמת מדינת ישראל. אולם מכאן ועד לחגיגות ראוותניות ובזבזניות, שכאילו נועדו להחיות מחדש את פולחן האישיות של האיש, דווקא ביום הולדתו ה־ ,85 רב
העולם הזה - גליון 1779 - 6 באוקטובר 1971 - עמוד 16 | במדינה (המשך מעמוד )13 תצליח המדינה לגייס בשנים הקרובות את מאות המיליונים הדרושים להקמת רבבת תחתית באמור גוש דן. אבל פרם הוא ביעל חזון. לו אין זמן. ובך, ידעה
העולם הזה - גליון 1779 - 6 באוקטובר 1971 - עמוד 17 | מו דו 1ה ז! גרמהלמלחמתאיתנים ץ ולדה ;מאיר אינה צריכה למהר *4להתפטר. מסתבר שלא כל העם נגדה. יש לה עוד כמה תומכים. כמה מהם אפילו היו מוכנים להוציא בשבוע שעבר
העולם הזה - גליון 1779 - 6 באוקטובר 1971 - עמוד 18 | ל ש קר אין רגל ״ ם־ אבלש דו ש ד ״ ד״מ 7ל 7־7/711 ך* ודם ל ק חו לנו הצרפתים את ) /המיראדיס. עכשיו הם רוצים לקחת מאיתנו דבר שהם לא נתנו להם בכלל — את תדמיתה של
העולם הזה - גליון 1779 - 6 באוקטובר 1971 - עמוד 19 | בשמש ולריצה בשדות. כמו צבריות רבות, באות ציפי ואידה כל שנה לקיבוץ תל־יוסף בעמק ישראל (הכוננה לעמק יזרעאל) שבגליל. כאן החיים הם פשוטים, זהים לגמרי לאלה של
העולם הזה - גליון 1779 - 6 באוקטובר 1971 - עמוד 20 | מאסר עול או לג םשד כסנה לירות!? אונ ס קו ג חנו יגי? והסתם מי שחק! ״צריכים לתת להם מאסר־עולם: אילו היה אצלנו עונש־סוות. הייתי כעד זה שיתלו אותם!״ אמרה פקידה
העולם הזה - גליון 1779 - 6 באוקטובר 1971 - עמוד 21 | בתל־השומד, איפה שיש ילדים שעושים בעיות. המישטרה עצרה אותו, לא פעם. בליל האונס הוא אמר לי שהולך לראות סרט. הוא מתרוצץ הרבה מחוץ לבית. לא יכולים להשתלט עליו. אם
העולם הזה - גליון 1779 - 6 באוקטובר 1971 - עמוד 22 | נירה ובינוביץ שמשן בו אורי לוי נחש מ• נזאדא א| האנ 7א זה חידון. הוא בא לתת לך הזדמנות לקבוע בעצמך כאיזו מידה דומים הילדים להוריהם. הנה שמונה הורים ושמונה
העולם הזה - גליון 1779 - 6 באוקטובר 1971 - עמוד 23 | הא תגלי תווי הפני של הילדים את זהות הוריהם? אושיו> לו דליה
העולם הזה - גליון 1779 - 6 באוקטובר 1971 - עמוד 24 | במרחב הפידאתן תנועת העולםהזה קורו ח ד שסניף ה ק ריו ת ביום ד ,6.10.71 ,בשעה 8.30 בערב, תתקיים בקריית מוצקין, רח׳ התכלת ( 21 אצל א. אלינו ).פגישה חברים ואוהדים
העולם הזה - גליון 1779 - 6 באוקטובר 1971 - עמוד 25 | זמיר זה משגע את הכנסייה שחקנית מרגוט קלאוזנר למען כל הרוחות חיבר בין היתר את אחת ההצלחות הקד פתיות הגדולות של צרפת לאחר המלחמה, הבקתה הקטנה, על כסא גלגלים.
העולם הזה - גליון 1779 - 6 באוקטובר 1971 - עמוד 26 | ניחשת מיהו הבו או הבת שד מי בעמודים? 22-23 אם נן ואם לא -הנה רו הפתרונות ושמונת התיוונים האנושיים מ״ק ופיפרת־אל בוושס״ן אילנה ומאיה חבינא־ו״סמן גדי ודני יגיל
העולם הזה - גליון 1779 - 6 באוקטובר 1971 - עמוד 27 | במדינה צהיזל לא ת מיד יפה ש תיק הלחכ מי ם צרותיו של ויטולד שבינציסקי החלו לפני חצי שנה — כשמונה חודשים לאחר גיוסו לצה״ל. תיאורטית, הן הגיעו לקיצן רק בימים אלה
העולם הזה - גליון 1779 - 6 באוקטובר 1971 - עמוד 28 | כך גואה ׳שוע בן־ינסף מנצרת בעיני האמנים במרוצת הדורות נו אחד י ט1 קאי מיבחן־בד ליורשו של האיש מנצרת. נת 3השלם הזה אויק לביא הציע את עצמו רחנסיו ׳שו־ונענה שאינו
העולם הזה - גליון 1779 - 6 באוקטובר 1971 - עמוד 29 | -גבר רו חני, מזו קן, בעל גבם סובל ו תווי כנים עדינים דן גוינבלם יוסף מוויץ נמצא באולפן ״עקיבא״ בנתניה, הגיע לארץ לפני גמה שבועות. ל- נן ה 22-סיכויים טובים לקבל
העולם הזה - גליון 1779 - 6 באוקטובר 1971 - עמוד 30 | בעולם גרמניה אבן מ א סו הגדמ גי ס ראיונו של אבא אבן בשבועון הגר־מני שטרן כבר גרם לו צרות למכביר. הוא הכחיש את עצם עריכתו, יעד שהעולם הזה ( )1775 פירסם תצלום
העולם הזה - גליון 1779 - 6 באוקטובר 1971 - עמוד 31 | הינה מטופשת מנדי להתרחש במציאות. אלא כמובן שהיא התרחשה במציאות. השעה היתה מאוחדת למדי, במוצאי שבת, כאשד חובב־רדיו בצפונה של לונדון טילפן לסקוטלנד־יארד
העולם הזה - גליון 1779 - 6 באוקטובר 1971 - עמוד 32 | טלוויזיה התפ או רההה פו כ ה בראיון ע ם גו לדה פדסים הפר ס של ברגע שהודיעו ברדיו על הקרנתו ב־בי.בי.סי. של הסרט המיוחד המתאר את שיטת הריגול הסובייטי במערב, ואשר
העולם הזה - גליון 1779 - 6 באוקטובר 1971 - עמוד 33 | קולנוע ילדים שהפ כו ניצוצות מ צ חי קולנו עול מי ן * +מי אמר שהטלוויזיה מחבלת בקולנוע? הדי עובדה מוזרה, שנרשמה ברשת בתי־קולנוע אמריקאיים לאחרונה: באותה רשת
העולם הזה - גליון 1779 - 6 באוקטובר 1971 - עמוד 34 | קורה לך פעם 0ין יזם כזה? אם אתה חושב על בילוי חופשה קצרה בעתיד הקרוב, זה הזמן המתאים לתפנן את הפרטים באופן מעשי. מוטב שתצא לחופשה זו בחברת קבוצת אנשים מצומצמת,
העולם הזה - גליון 1779 - 6 באוקטובר 1971 - עמוד 35 | משפחה! שכזאת בחיי הקצרים דיווחתי כבר על הרגה סיפורי אהבה. אבל הסיפור הזה הוא אחד המדהימים סבהם. מדובר בו על חתונה שתיערך בעוד מיספר שבועות, בין קני ב״ץ וצדוק
העולם הזה - גליון 1779 - 6 באוקטובר 1971 - עמוד 36 | ] 14 לדי השתתפו באונם של נערה בת [
חזרה לתחילת העמוד