גליון 1780

העולם הזה - גליון 1780 - 13 באוקטובר 1971 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1780 - 13 באוקטובר 1971 - עמוד 2 | בויכוח המתעורר מדי פעם, אם העולם הזה והאידיאולוגיה שהוא מייצג שייכים לציונות או מתנגדים לה, התערב לאחרונה גורם חדש. עכשיו יש לנו תעודה כתובה, כשרה למהדרין
העולם הזה - גליון 1780 - 13 באוקטובר 1971 - עמוד 3 | סרסוס א. ס ר עיצוב קאופסן צלום וורנרם בארצות הברית, בקנדה, בשויצריה, באוסטרליה ובעוד עשרים ארצות, רבבות צרכנים מכירים אותו, מעדיפים אותו על כל לפתן אחר. זו
העולם הזה - גליון 1780 - 13 באוקטובר 1971 - עמוד 4 | ה תנ חלו ת ברצועת עזה המ שטרה מר חוב ה החקירות בפרשת שטח של 11ק׳׳מ, מדרום לעזה, אותר להתיישבות יהודית. יגאל* ד ב־ ב פעולת ההתנחלות כבר נמצאת בעיצומה. לפי שעה
העולם הזה - גליון 1780 - 13 באוקטובר 1971 - עמוד 5 | בתג ההאמנה החדש לגט־ ־׳דיפלומט״הוא ההבדל הקטן בין גבר -לגבר מקסים. מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר? מבלה כמה רגעים חטופים בטיפוח עצמי. *דיפלומטימרככיב מרככים את עור
העולם הזה - גליון 1780 - 13 באוקטובר 1971 - עמוד 6 | מכתבים חור! השביתות עתוגאי - נחמיה גולד, קרית־מוצקין איזו דרגה וההסתדרות הבשיסטית לאור הדיונים וההחלטה ב׳מפלגת־ד,עבודה לקבלת ״חוק השביתות״ ,ולאור כתבתכם על
העולם הזה - גליון 1780 - 13 באוקטובר 1971 - עמוד 7 | ירושלים של צביעות גולדה מאיר כועסת על העולם בגלל אי־ההבנה שהוא מגלה כלפי תוכניות הבינוי שלנו בירושלים. ״רוטנת״ היא אולי מילה יותר מדויי־קת. שכן באופן רשמי,
העולם הזה - גליון 1780 - 13 באוקטובר 1971 - עמוד 8 | מכתבים ו7ן י 11 (המשך מעמוד )6 חתגחנות אנטישמית בערב יום־כיפור וביום־כיפור עצמו שיחקו נערים בני 15 בכדורגל באמצע הכביש והרעישו עולמות בצווחותיהם וב־שריקותיהם.
העולם הזה - גליון 1780 - 13 באוקטובר 1971 - עמוד 9 | דרכי מחאה מן הסוג המקובל, על כל עגלון •ו״פנתרוך המצויים כשוק (עם כל הכבוד לכל אלה גם יחד, אשר בצלם אלוקים נבראו) חושבני שהיה זה הביטוי החמוד ביותר ו״בסקזמו״
העולם הזה - גליון 1780 - 13 באוקטובר 1971 - עמוד 10 | ברנר אי ת י עוו־ אלב עיני הקאריקטורה היא מכשיר פוליטי ממדרגה ראשונה. משום כך יש תמיד עניין בניתוח הקאריקטורות המתפרסמות בארצות־ערב על ישראל. ועניין מיוחד
העולם הזה - גליון 1780 - 13 באוקטובר 1971 - עמוד 11 | ,תוכנית־השלום הישנה שדנו עדיין קיימת!״ גולדה מאיר :״הבא כתור, בבקש• רוג׳רס, יארינג, סיסקו) דיין לגולדה :״האם העולם לא נראה יותר יפה כך ז״ מצב השלום ביום
העולם הזה - גליון 1780 - 13 באוקטובר 1971 - עמוד 12 | תמרורים נתמנהי לנשיא התאחדות טניס־ שולחן באפריקה. נשיא מצריים אנואר סאדאת, המקדיש לספורט זה חלק ניכר מזמנו הפנוי. נחוג. יום־הולדתו ה־ 21 של הזמר־מלחין צכיקה
העולם הזה - גליון 1780 - 13 באוקטובר 1971 - עמוד 13 | פנחס ספיר לאהרון בכ ר: ״אני לא מרוויח הרבה יותר ממך.״ אנ שי ם 8במסיבה לרגל מלאות 50 שנה לעלייתה של ראש הממשלה גורדה מאיר לארץ, שנערכה בקיבוץ רביבים, סיפר מי
העולם הזה - גליון 1780 - 13 באוקטובר 1971 - עמוד 14 | במדינה השמצה עצמית האזהרה הרשמית בוטלה הישענות על כוח ...מערך הטילים המצרי מהווה איום ולחץ, בחלקו הכרתי ובחלקו תת־הכרתי, על מדינאי ישראל. בעת משבר הטילים נאמר
העולם הזה - גליון 1780 - 13 באוקטובר 1971 - עמוד 15 | זהו רקעהמ או ר עו תהאח רו!: 1 גו דדה החד־טה להפיל את ניכסוו! ך• כרעה גורלית נפלה כמיטכחה של גולדה מאיר. הכרעה העלולה ז ן לגרור אחריה תוצאות כעלות מימדים
העולם הזה - גליון 1780 - 13 באוקטובר 1971 - עמוד 16 | להחליף את העם! ך* רי לכם בעייה של צדק והגיון: | 1העם יכול להביע אי־אימון בממשלה. ביום הבחירות, למשל. כשהעם מביע אי־אימון בממשלה, הממשלה צריכה ללכת. במקומה באה
העולם הזה - גליון 1780 - 13 באוקטובר 1971 - עמוד 17 | רוחם, לטוס כל הזמן לקצוות תבל, כדי לנאום באסיפות של המגבית והבונדס. כשנואם באסיפה כזאת שר, או אלוף, איו אציל ישראלי אחר, עולה ההכנסה פי שניים. (בעיני זוהי
העולם הזה - גליון 1780 - 13 באוקטובר 1971 - עמוד 18 | הנידון (המשך מעמוד )17 שר־הביטחון, המוקף עדה של עתונאים פרטיים, המשובצים בעיתונים השונים, עומד בראש התור. אבל גם שרים שיש להם פחות כאריזמה וכסף (ולא תמיד קל
העולם הזה - גליון 1780 - 13 באוקטובר 1971 - עמוד 19 | דת ולאום: יהודי זוהי תעודת הלידה שהוצאה לפני שבעה חודשים על ידי משרד הפנים, לשיבנה מור, שנולדה למשפחת ״עברים ישראלים״ בדימונה. בסעיף הדת והלאום, נרשם בפירוש,
העולם הזה - גליון 1780 - 13 באוקטובר 1971 - עמוד 20 | צפויה לגירוש ־ד״ שבעת החודשים, שנולדה בבית־החולים המרכזי בבאר-שבע. ונרשמה כיהודיה. 1 11 1 \ 1ן ! 1 ¥ד ״ ראש קבוצת העברים־הישראלים שגורשה השבוע מנמל־התעופה
העולם הזה - גליון 1780 - 13 באוקטובר 1971 - עמוד 21 | זוהר ידין: )£ג 0 0 1א [ ס רשימה זו של העיתונאית הידועה נפסלה לפירסום בעיתונה. יום אחד הגיעו לעיירה הקטנה דימונאפלייס, שבדרום ארצות״הברית, חמש משפחות יהודיות.
העולם הזה - גליון 1780 - 13 באוקטובר 1971 - עמוד 22 | וווו! במדינה (המשך מעמוד )21 למה? נשאל יפת, האם מפני שצבע עורם שחור? ״לא!״ הוא משיב ,״אצלי לא יחשוב איזה צבע יש לעור. עובדה, הם באים אלי, לבקש עבודה ועזרה
העולם הזה - גליון 1780 - 13 באוקטובר 1971 - עמוד 23 | אמנות תיאטר 1ן למות לטובת מה! המתאבד בתיאטרון העירוני בחיפה רוצה מאוד להיות סאטירה. פוליטית, אבל מאחר והוא נכתב עוד בשנות העשרים, כאשר הסיסמה היתה סאטירה
העולם הזה - גליון 1780 - 13 באוקטובר 1971 - עמוד 24 | במדינה ׳דרגי אדם תנועת העולם הזח -כוח חדש עם גיטרה, בלי אופנוע אל פעילי התנועה לבקשת הוועדה המרכזת, אני פונה אליך בבקשה להשתתף בפעולה שאנו רואים בה חשיבות
העולם הזה - גליון 1780 - 13 באוקטובר 1971 - עמוד 25 | אשתו שר משודד המופשט מתפ שטת ב סו ט ישראלי חדש החזרות האחרונות, שבועיים לפני תחילת הצילומים — התברר -שאירית אינה מסוגלת למלא את כל דרישות הבמאי. ״הוא דרש -ממני
העולם הזה - גליון 1780 - 13 באוקטובר 1971 - עמוד 26 | ובו 1113־7 הרסיוובוון ו -ונו_ 1נוו אולפו במדינה (המשך מעמוד )24 לו כדי שישא על גבו וחזהו שלטי־פיר־סומת שלהן. זה דווקא החניף לו מאוד, שמישהו מעוניין לממן את
העולם הזה - גליון 1780 - 13 באוקטובר 1971 - עמוד 27 | ג ל המ שגעת את המדינה -הפועל חדרה: שחקן ארצי ״הפועל״ הפקירה אותנו!״ יהודה לפני משרדי ההתאחדות לכדורגל. שעד זה החל לגלגל את כדור השלג הגדול של ועדת עציוני,
העולם הזה - גליון 1780 - 13 באוקטובר 1971 - עמוד 28 | רוו תתלאות של מספרת יפיוסום סנוה הראשון: בומ\1־ וצח לשבבאיתי! באין דוסטוייבסקי, היא החליטה לקחת את המשימה על עצמה :״בהתחלה — אחרי שהשתחררתי מן הצבא — התחלתי
העולם הזה - גליון 1780 - 13 באוקטובר 1971 - עמוד 29 | במדינה יומנו של רכז מרבות לפני שבע שנים, בגיל ,56 נפטר ד״ר חנוך סבירוני, מי ששימש כרכז התרבות של מועצת פועלי רעננה. עם פטירתו התכנסו מול קברו עסקני הישוב,
העולם הזה - גליון 1780 - 13 באוקטובר 1971 - עמוד 30 | טלוויזיה עבותות בזכות אם במבול השערוריות והבזיונות, שמאכילה הטלוויזיה הישראלית את צופיה, היתד, לאחרונה תופעה חיובית, הריהי העובדה שהטלוויזיה הפכה לפה לקבוצות
העולם הזה - גליון 1780 - 13 באוקטובר 1971 - עמוד 31 | קולנוע י!שדוא|ל ג ון ויין ה ענ קוה טו ב קולנוע עס חרדל ריו לובו (סינרמה, תל״אביב, ארצות-הברית) — תענוג הוא לראות, פעם ביובל, סרט עשוי כהוגן׳ על־ידי במאי היודע
העולם הזה - גליון 1780 - 13 באוקטובר 1971 - עמוד 32 | זיק 1קין־ד״נ 1ר ־ 1000 באלוני צבעוני 17 - ,אלף צופים נלהבי ם - סירות עמוסות יפהפיות -מיטב האומנים -נשפים של א היו בדוג מתם ה 9ך שלוש מ בן המש בתחרות 111
העולם הזה - גליון 1780 - 13 באוקטובר 1971 - עמוד 33 | אילת ״מופע כזה עוד?־א נרא!ץ באילת,״ התפעל רפי נלסון ששימש כאחד השופטים בתחרות נסיכת ים סוף. המועמדות הגיעו לאמפיתיאטרון על גבי מכונית אמפיבית כשבחרטום ניצבת
העולם הזה - גליון 1780 - 13 באוקטובר 1971 - עמוד 34 | הנסיבה מגיעה החיפאית רונית וייזל שזכתה בתואר נסיכת ים סוף עוררה התפעלות כללית וזכתה למחיאות כפיים סוערות כשירדה מעל הרכב האמפיבי שהביא אותה לחוף אילת. רבים
העולם הזה - גליון 1780 - 13 באוקטובר 1971 - עמוד 35 | וקריאות עידוד לותו במחיאות״כפיים למשתתפות. נשפי בחירת הנסיכות של 1971 היו מהנשפים המקוריים ביותר שנערכו בארץ. גם באילת וגם בטבריה הם נערכו ממש על המים,
העולם הזה - גליון 1780 - 13 באוקטובר 1971 - עמוד 36 | הרגע לו אתח מצפה חודשים כה ארוכים יגיע השבוע, ביום חמישי או ביום רא שון. הוא גם יהווה עבורן שימן לפתיחת תקופת־חיים חדשה. אין צורן למחוק את 21 במרס - העבר, אן
העולם הזה - גליון 1780 - 13 באוקטובר 1971 - עמוד 37 | סינדרלה רנקפלה אני מודה: יש שטח אחד אותו הזנחתי כבר הרבה זמן. אז השבוע יש לי סוף־סוף סיפור השייך לענף הכדורגל. מדובר בו על אחד מנציגי הפועל בהתאחדות לכדורגל
העולם הזה - גליון 1780 - 13 באוקטובר 1971 - עמוד 38 | במרחב מלחמה 1של 1ם גבול של ז מן: 31*12*71 האם מכנים את עצמו אנוואר אל־סא־דאת לפינה, שממנה לא יוכל לצאת? שאלה זו נשאלת, עתה, על־ידי אנשים רציניים בכל רחבי
העולם הזה - גליון 1780 - 13 באוקטובר 1971 - עמוד 39 | במרחב (המשך מעמוד )38 כדי להרשיע את עלי סברי בעיני ז?עם. הרב־סוץ האדום סירב. הוא שוחרר כדי לחשוב על כך. אבל כשהפשיך לסרב, נעצר שוב. ב רי רהא כז רי ת. בכך גילה
העולם הזה - גליון 1780 - 13 באוקטובר 1971 - עמוד 40 |
חזרה לתחילת העמוד