גליון 1782

העולם הזה - גליון 1782 - 27 באוקטובר 1971 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1782 - 27 באוקטובר 1971 - עמוד 2 | שמרי גם ב חו ר ף... על כושר גופני. התעמלות לזקיפות, גמישות וחיזוק שרירים. לך, הרוצה לרזות — הרזיה מובטחת השעורים מתקיימים בשעות הבוקר ואחה״צ. לפנות אישית :
העולם הזה - גליון 1782 - 27 באוקטובר 1971 - עמוד 3 | בחזרה לרומנטיקה מציאות או אולי מה תלה ל אך א ת רואה זאת לנגד עינייך. פריחה חדשה של שירה רומנטית. ספורי אהבה סנטימנטליים. סרטי קולנוע עתיקי־יומין. מו סי ק ה
העולם הזה - גליון 1782 - 27 באוקטובר 1971 - עמוד 4 | עובד הט^ו1י 1יה ראש המחלקה לתפקידים מיוחדים, ששיחק תפקיד מרכזי בפרשת ״מיסמכי לנסקי״ ושוועדת פלד טיהרה אותו מכל אשמה בפרשה זו. יתכן שגם כמשטרת מחוז תל־אכיכ
העולם הזה - גליון 1782 - 27 באוקטובר 1971 - עמוד 5 | האם תשוטי בסירה זו י הדס — הגל הרומנטי בתכשירי האיפור והטפוח החדשים של אנסלם. קשת עשירה של גווני איפור רכים. תכשירי טפוח מעודנים. מראה רומנטי עד לקצות אצבעותיך
העולם הזה - גליון 1782 - 27 באוקטובר 1971 - עמוד 6 | מבצע ״יחדיו״ בו משתתפים כל עובדי בנק דיסקונט, נועד להדק את הקשר ביו העובדים ללקוחות ולהר חי ב את חוג ידידי הבנק. מבצע ׳־יחדיו׳ נותו גם לד הזדמנות ליטול בו חלק.
העולם הזה - גליון 1782 - 27 באוקטובר 1971 - עמוד 7 | חרבהתק שו ר ת הקטע ה *3ח שוב ב,.העולם הבאי, מי שרוצה להשתתן* איתי כמשכורת, מוזמן לשלוח אלי חומר מצחיק. כל שכוע אוותר על 10ל״י(נטו) מהמשכורת שלי, עכור הקטע שהכי
העולם הזה - גליון 1782 - 27 באוקטובר 1971 - עמוד 8 | מכתבים יבוטל שרות החופה לכנות כצה״ל כידוע משוחררות מטעמים מצפוניים־ מוסריים־דתיים בנות רבות משרות החובה בצה״ל. לפי הפירסומים, מדובר בערך במחצית הבנות החייבות
העולם הזה - גליון 1782 - 27 באוקטובר 1971 - עמוד 9 | טיעון שלו כלפי המדינה והמישטרה. במיכתבו יצא אל־אסמר ׳מההנחה כי המיכתב, אשר נשלח מהמחבל ושכלל הוראות להתקשרות עיסו, אכן היה קיים, לכן אצא גם אני מהנחה זו.
העולם הזה - גליון 1782 - 27 באוקטובר 1971 - עמוד 10 | סיקורת תיאטרון מסיבת יום־הולדתו ה־ 75 של ישיש משמשת למחזאי יוסף מונדי הזדמנות נוספת להמשיך בסידרת מחאותיו נגד ה־מימסד, באותו נוסח המוכר כבר מזה מסתובב. וגם
העולם הזה - גליון 1782 - 27 באוקטובר 1971 - עמוד 11 | אהבורו־י*1וור,ו ש ל דויד בן־גוריון בכנס הפיקוד העליון של צה״ל, לכבוד יום־הולדתו ח־ 85 של דויד כן־גוריון, עלה ביג׳י להשיב למברכיו, כשבידו ניירות. הוא התחיל קורא
העולם הזה - גליון 1782 - 27 באוקטובר 1971 - עמוד 12 | סיקורת (המשך מעמוד )10 על בני־ישראי בצורה מוזרה: אם יש להם מועדון־לילה (וזאת אומרת, מקום ציבורי הפתוח בשעות הלילה) שיש בו אווירה, אז אין בו מה לשמוע. ואם,
העולם הזה - גליון 1782 - 27 באוקטובר 1971 - עמוד 13 | 1עונז־11 ך* ״דרכי״ הגדול בין קבוצת אלופי! 1הומיל ).ובין ניבחרת העיתונאים היה, בלי ספק, האירוע הספורטאי הגדול ביותר של השבועות האחרונים, מחוץ לבית־המישפט. קבוצת
העולם הזה - גליון 1782 - 27 באוקטובר 1971 - עמוד 14 | כפיר ה במצודה יהיו הטענות הציבוריות אשר יהיו נגד הוצאה של 17,121,000 לירות מתקציב- הביטחון על הקמתה של מצודת־כפיר בשטחים — דבר אחד לפחות חייבים להגיד בזכותה של
העולם הזה - גליון 1782 - 27 באוקטובר 1971 - עמוד 15 | במדינה העם * מאחוו׳ הקרעים שר התסיסה במפלגת העבודה איש אמיץ 11101 אומץ־לב אזרחי אינו תכונה נפוצה ביותר בישראל של שנת .1971 תכונה זו נדירה עוד יותר בקרב עובדי
העולם הזה - גליון 1782 - 27 באוקטובר 1971 - עמוד 16 | שלחח לתו שבי השטחים המוחזקים מיד חופ שלפ עול ה פוליטית ! הפתרון דא יחכה! כימי חג־הסוכות נפגשו מישלחות של תנועת העולם הזה — כוח חדש עם מנהיגי העם הפלסטיני כגדה
העולם הזה - גליון 1782 - 27 באוקטובר 1971 - עמוד 17 | במדינה תסמשלה השבוע, כשתמכה בדיין בעניין תקציב־הביטחון, מבלי לקבל על עצמה את האחריות לקיצוץ בתקציבי המישרדים האחרים — הלכה בכיוון זה. ריח חדש באוויר מאז חדר
העולם הזה - גליון 1782 - 27 באוקטובר 1971 - עמוד 18 | בפעם הר א שזנ הבת 1ל ד 1תהמדינה עשו צ ה״ ל לתבועלדיןעת 1ןעלהוצאתדיבהבגלל והדמיוניים, שנעשו אי־פעם על ידי קציני צד,״ל. היא ציירה דמות של מיפלצת מיליטריסטית,
העולם הזה - גליון 1782 - 27 באוקטובר 1971 - עמוד 19 | במדינה בתי־סזוזר סיפורי זוועה מכלא חביון אחרי שהגישה תלונה רשמית, על כי מפהד הכלא בחברון סירב להרשות לה לפגוש אח לקוחה, העציר הביטחוני עבד־אל־ג׳אבר עבדאללה
העולם הזה - גליון 1782 - 27 באוקטובר 1971 - עמוד 20 | גבר* ואורנה בנאי מסיחים האשמות והשמצות נמותמה >לד זה ף* מעט מדי ן ןר 3עולה גברי בנאי ^ נמוך הקומה ועקום הרגליים על הבמה, ויחד עם שני חבריו ללהקות הגשש החיור,
העולם הזה - גליון 1782 - 27 באוקטובר 1971 - עמוד 21 | כעבור שנה נולד בנם בכורם של אורנה וגברי — אוריה. והנד״ דווקא אחרי הולדתו, נתגלה קרע בחיי המשפחה של בני הזוג. היום טוענת אורנה :״כשהתחתנו התברר לי מהר מאוד
העולם הזה - גליון 1782 - 27 באוקטובר 1971 - עמוד 22 | הטרגדיה בב*ח הבדרן (המשך מעמוד )21 בששח־עשר החודשים שחלפו מאז גירושיהם, התחוללו הרבה שינויים בחייהם הפרטיים. גברי, שהתנסה בנשואים אומללים, הכיר צעירה בשם דפנה,
העולם הזה - גליון 1782 - 27 באוקטובר 1971 - עמוד 23 | מטיקה. היא הוציאה לשוק תכשירי איפור שיתרונם, לפי הפירסומת, הוא בכך שהם קלים ומהירים לשימוש אך קשים להסרה. ההמצאה הזאת הגיעה השבוע גם לישראל, אחרי שבנימין
העולם הזה - גליון 1782 - 27 באוקטובר 1971 - עמוד 24 | על שנת הים של שריה נחות שתי נשים. הן שומת מנר האחרות. הן סיפורה של דורית בת , 25 אם לבן שהוא ביום בן שש. דני, בעלה, נחרג ביום השני של מלחמת־ששת״הימים. דורית
העולם הזה - גליון 1782 - 27 באוקטובר 1971 - עמוד 25 | סיפורה שד אסתר בעלת שיער חום, קצוץ לתספורת של ילד. בת . 22 אינך יבול לנחש שגילח עולה על .18 אתה נדהם כשאתה שומע שלדפנח בת בגיל ארבע, ושמח נאווה. כשנודע לדפנה
העולם הזה - גליון 1782 - 27 באוקטובר 1971 - עמוד 26 | ״בן 1ולד לוו 1.140ק״ג ך* גכר המאושר ביותר בישראל ד־ | 1שבוע היה יצחק ברמן ,24 ,ג׳ינג׳י ירושלמי, ש־ 170 הסנטימטרים שלו שוקלים 76 קילוגרם. אחרי ארבע שנות נשואים
העולם הזה - גליון 1782 - 27 באוקטובר 1971 - עמוד 27 | חד ...ושד אחת ...ו שד אחת ...ו שד אחת 5במיטה אחת ; ״ אחרי שהגיעו הביתה, שוכבות בנות חמישיית הנסון במיטה אחת, כשג׳ון ואיירן הנסון מטפלים בהם בצוותא. ד שנולדה
העולם הזה - גליון 1782 - 27 באוקטובר 1971 - עמוד 28 | יש ל ר מיליון וחצי- היא כולה ל היו ת שלד! ה! ד הני ך* יא נהדרת. עיניים גדולות. מבט ( ן לוהט. שיער בלונדי. שורטס המגלים זוג רגליים ארוכות, אלגנטיות, שזופות.
העולם הזה - גליון 1782 - 27 באוקטובר 1971 - עמוד 29 | תמרורים נחוגי יום־הולדתו ה־ 36 של הצייר הישראלי משה גת, אחד משלושת הציירים הישראליים שציוריהם מבוקשים ביותר בארצות־הברית (ראה מדור במדינה). נחוג. יום־הולדתו ה־
העולם הזה - גליון 1782 - 27 באוקטובר 1971 - עמוד 30 | במדינה (המשך מעמוד )26 בישראל, לשלוח לכל אחד מהם מכתב אישי הביתה. מבצע כזה היה עולה כמה עשרות לירות, אולי. אבל שמעון פרס מעוניין בפירסומת, לכן העדיף לבזבז אלפי
העולם הזה - גליון 1782 - 27 באוקטובר 1971 - עמוד 31 | בתולה נאשר התגרשתי אחרי 3חודשים״ ,מספרת ליביה הגרושה במישקפיים עגולות אפרו ותיסרוקת מאורכת, נראית יותר כמו היפית חסרת דאגות, מאשר כאשה שעברה חווייה לא־נעימח.
העולם הזה - גליון 1782 - 27 באוקטובר 1971 - עמוד 32 | ..נד 01 הברות, אבד הייתי ](אושות... בער, היה חת י כת מ אני ה ..אני מוכנה לשלם נ סו ד גנו טוב,... אצטרך 11 חמ מנוון! מאח מרגלי ת אנקורי ^ ;י כ 3ר חודשיים בארץ
העולם הזה - גליון 1782 - 27 באוקטובר 1971 - עמוד 33 | במדינה דרכי חיים סבתא חוזרת הביתה בפעם הראשונה הציע הצייר משה גת את הסבתא שלו למכירה ג־ 300ל״י. זה היה ב־ .1957 מוזיאון תל־אביב ערך אז את תערוכת ציוריו הראשונה
העולם הזה - גליון 1782 - 27 באוקטובר 1971 - עמוד 34 | טלוויזיה ביקורת תגלית בלול לשעה קלה היה נדמה כאילו זו טלוויזיה אחרת. נדמה היה כאילו נפתחו חלונות הטלוויזיה הישראלית, ומשב רוח רענן של כישרון, הומור ויידע התפרץ
העולם הזה - גליון 1782 - 27 באוקטובר 1971 - עמוד 35 | קולנוע ה שוד שפוענדז הסרטה חט*08 מסוכנת לחוטפים הסופר האמריקאי המפורסם או־הנרי כתב פעם סיפור על שני לא-יוצלחים, החוטפים ילד ומבקשים עבורו כופר נפש, אבל לאחר
העולם הזה - גליון 1782 - 27 באוקטובר 1971 - עמוד 36 | שמע לעצת זקנים וחכמים ממן. בדרך זו תצליח להתגבר על קשיים רבים, ולהימנע מעשיית טעויות. זכור כי הטיפש לומד משגי־אותיו״הוא, ואילו חכם משגיאותיהם של ה3 1 3סטר *|
העולם הזה - גליון 1782 - 27 באוקטובר 1971 - עמוד 37 | ההומה מהירה מי שמתלווה לקונצרטים של חמשת ענקי הג׳ז׳ בכל אותן נערות הנמצאות ליד הכוכבים. ביניהן, משיכמה ומעלה, ניבטת אלינו לא אחרת מאשר מיקי בן־קיקי, שהגיעה
העולם הזה - גליון 1782 - 27 באוקטובר 1971 - עמוד 38 | נדמה לי שהן נותנות תמונה די מדוייקת על מיגור זה של פעולתנו. מה ה?גיע משה דיין י הנני מבקש לדעת : העיתונות של יום 20.8.71 מביאה את דברי שר־הביטחון, שנאמרו
העולם הזה - גליון 1782 - 27 באוקטובר 1971 - עמוד 39 | מהם ולהיכן נעשו הביקורים במיסגרת תפקידי השר בשר-הפנים, ומה היו הביקורים האחרים (בולל מטרת בל ביקור וביקור) ז אם קיימים שיקולים ומיבחנים — מהם, על-ידי מי נקבעו,
העולם הזה - גליון 1782 - 27 באוקטובר 1971 - עמוד 40 | האש מו ת הדדיו תעלמ סיבו ת חשיעו 1ל . .ד. טרגדיה במשפחת
חזרה לתחילת העמוד