גליון 1787

העולם הזה - גליון 1787 - 1 בדצמבר 1971 - עמוד 1 | £ 0 / 11X 1
העולם הזה - גליון 1787 - 1 בדצמבר 1971 - עמוד 2 | את מקום האש, כבר הוזעקו למקום מכו ניות כבאים נוספות. יללות צופרי מכו ניות הכבאים, שדהרו מכל פינות העיר למקום, העירו ודאי משנתם רבבות אז רחים רדומים. אבל מיבצע
העולם הזה - גליון 1787 - 1 בדצמבר 1971 - עמוד 3 | האוכיוו זה מה שנותר מאר כיון הנגטיבים של מערכת ״העולם הזה״ .חבר מערכת מחזיק בידיו שרידים של פילמים בתוך מעטפות המיון, בעוד על הארץ מתגוללים מאות אל פי נגטיבים
העולם הזה - גליון 1787 - 1 בדצמבר 1971 - עמוד 4 | דבר ומעריב, גינו בחריפות את מבצעי הפשע במשרדי המערכת — תופעה שלא היתה קיימת בנסיונות התקיפה הקודמים על העולם הזה לפני 15 שנים. לכל אלה, שביטאו את הזדהותם וצערם
העולם הזה - גליון 1787 - 1 בדצמבר 1971 - עמוד 5 | הלכה רובינשטיין מציעה לך ״•ופי בעיניי גדולות״ איפור צללית בארבעה בני גוון תואמים ״יופי בעיניים גדולות״ : בכחול, ירוק, סגול וענבר — קומץ רך של צלליות לעיניים.
העולם הזה - גליון 1787 - 1 בדצמבר 1971 - עמוד 6 | תמרורים מונה. למנכ״ל מפעלי תובלה, במקו מו של אברהם אלתרמן, חיים פוקר ( ,)43 בוגר הטכניון בחיפה, החל עובד ב־ 1953 במפעלי ינדהמלח, היה אחראי על כל עבודות החשמל
העולם הזה - גליון 1787 - 1 בדצמבר 1971 - עמוד 7 | האם תרדי ג ת חנ ה זו! הדס המראה הרומנטי בתכשירי האיפור והטפוח החדשים של אנסלם. קשת עשירה של גווני איפור רכים. מרשימים ביופיים. תכשירי טפוח מעודנים. נעימים
העולם הזה - גליון 1787 - 1 בדצמבר 1971 - עמוד 8 | [ 1787 0 5 1 1 0 מכתבים זכויות האדם רמתי, כל הזמן אתם משמיצים את ממשלות־״שראל כי הן תמיד מוצאות את עצמן לצד מדינות ריאקציוניות כגון ספרד, פורטוגל, דרובדאפריקה
העולם הזה - גליון 1787 - 1 בדצמבר 1971 - עמוד 9 | ראוי להרבה שבחי;ק, בעיקר בגלל ה אובייקטיביות שלו. הנתב לא הסך שז־בטו אפילו מהאדם שהזמין אותו לכתוב על אוד-עקיבא מ תוך שיקולים פוליטוים. יודעי דבר אומריים שעד
העולם הזה - גליון 1787 - 1 בדצמבר 1971 - עמוד 10 | סיקורת הערבי 1צ א כן — הערב יוצאים לכלות תיאטרון איו יותר דאגה ל״ביבי־סיטר׳ מכשיר קשר חדיש יפתור אחת ולתמיד את הדאגה לשמר־טף (כיכי־פיטר) כיום וכלילה להציג את
העולם הזה - גליון 1787 - 1 בדצמבר 1971 - עמוד 11 | אין לי בל קשר לעניין. בלילה שבין ה־ 25 ווד 26 בנובמבר לא הייתי אפילו בקירבת ׳מערכת ״העולם הזה״ .את ה שעות שבין 21.30ד 23.30 ביליתי בקול נוע ״בדיהודה״ ,בו מוצג
העולם הזה - גליון 1787 - 1 בדצמבר 1971 - עמוד 12 | סיקוו־ת (המשך מעמוד )10 קטע באילו כתבה אותו בעצמה, מעומק הנשמה ובסיגנון שאינו דומה לאיש, ה תוצאה בתקליטה החדש (אר.סי.אי)4536 . שייכת לפיזמונאות המעולה יותר,
העולם הזה - גליון 1787 - 1 בדצמבר 1971 - עמוד 13 | * ש הרכה דרכים לפגוע בפעולת העולם הזה, או 7לגרום לו נזק חומרי. בעבר הניחו אצלנו פצצות, ואף התנקשו בגוף ה עורכים. הפעם בהרו המתנקשים בשיטה אחרת: ההצתה, נשקו של
העולם הזה - גליון 1787 - 1 בדצמבר 1971 - עמוד 14 | קורא קר (המשך מעמוד )4 שם כי הפשע לא היה אלא מעשה נקמנות של בודדים, היו מסו עשן, שיד מכוונת ניסתה לפזרו כדי להסיר את החשד מ מבצעי הפשע האמיתיים. בין שאר
העולם הזה - גליון 1787 - 1 בדצמבר 1971 - עמוד 15 | ירוחם משל, איש האיגוד המקצועי, ששאיפותיו לכהונת המזכ״ל הן חסרות סיכויים, יעתיק כנראה את פעילותו לכנסת או לאחת החברות של משק העובדים. וסין! זיוך >ו־וד עוד תחרו
העולם הזה - גליון 1787 - 1 בדצמבר 1971 - עמוד 16 | בגוד כרשת שחיתות חדשה, הפסיד סגן שר־האוצו צבי דינשט״ן 5תקליטים אווני־נגן יש אנשים שלא היו מדברים זה עם זה לעולם, לולא נפגשו באולם הכנסת. אמיל חכיכי מרק״ח ו אי
העולם הזה - גליון 1787 - 1 בדצמבר 1971 - עמוד 17 | במדינה חעם הדחפור המש תולל הרג שוג הדחפור המשתולל תבע השבוע קורבן נוסף. במשך השנים, הרס באכזריות תאוות נית את כל סימני־הדרך של הארץ והעם, בשיגעון של הרם. כפרים
העולם הזה - גליון 1787 - 1 בדצמבר 1971 - עמוד 18 | במדינה (המשך מעמוד )17 מעל לראשו של רפאל. רפאל המשיך ב כהונתו, ללא השפעה מעשית כלשהי, כ שכל אדם במישרד־החוץ ידע שהוא צל פוליטי. באותו זמן עלה כוכבו של פקיד
העולם הזה - גליון 1787 - 1 בדצמבר 1971 - עמוד 19 | האם קיבל דיין רשיון למכור יול־ עסוק במיסחד עתיקותו (ל) האם מנהל דיין פנקסים, ומשלם מם הכנסה, על הרווחים ה־אגדתיים שלו ממיסחר בעתיקות ץ (ה) האם השתמש דיין בציוד
העולם הזה - גליון 1787 - 1 בדצמבר 1971 - עמוד 20 | דיו כרס ד*פא מעיז ה גזרזוין מאסו עמי*לד ׳•.ייז־זז סילזפ בחב*זן סאהיד 1954 על ספסל הנאשמים, בעת משפט הריגול נגדם. בשורה הימנית, מלמעלה למטה: פיליפ הרמן, רוברט
העולם הזה - גליון 1787 - 1 בדצמבר 1971 - עמוד 21 | :פ׳ שפורסמה נעתון קאהיו׳ בשנת 1956־ ומתנשקת בחתונתה עם פיל־פ נתחון ועולה מחדש — לאחר 17 שנה. מימין לשמאל, במוטות החופה: וולפגנג לוץ — ״המרגל על זס. בעוד דקות
העולם הזה - גליון 1787 - 1 בדצמבר 1971 - עמוד 22 | ההוק השני והאחרון שו ..ברשת אונסיס״ רוא הסוואה ״פרשת אלכסיס״ ,סיפור דמיוני של אורי אבנרי שפורסם כשמו של סופר יווני שאינו קיים, הופיע כ״הטודם הזה״ ערב פסח .1964
העולם הזה - גליון 1787 - 1 בדצמבר 1971 - עמוד 23 | תיפסק שפיכת הדמים באי, הנציג האמריקאי באדם חיווה את דעתו שאין להסכים לסיפוח קפריסין ליוון. רק ידיעה אהת עניינה אותו .״מי הזמין את הרמטכ״ל הישראלי?״ שאלה
העולם הזה - גליון 1787 - 1 בדצמבר 1971 - עמוד 24 | (המשך מטנוח־ )23 ״אז הוא בטח לא יבוא הערב. הבל, היתד, לי פגישה עימו. נו, בפעם אחרת.״ היא פנתה ללכת. מייד הפצירו בה כמה מן הקצינים : ״אבל מרסל! מה את זקוקה
העולם הזה - גליון 1787 - 1 בדצמבר 1971 - עמוד 25 | אנחנו מו גמורים. ישנם אנשים האור קפים אויבים. בים לנו, והמוכנים לרשת את מקומנו. ״יהרסו כל מה שעשינו.״ זכרונות מרים העיבו על פניו .״אולי לא יסתפקו בסילוקנו.
העולם הזה - גליון 1787 - 1 בדצמבר 1971 - עמוד 26 | יי י־ ויי ..אתמול, וו 1אצילצלא לי וא״ס , :אני \ 1 אחתוך את ילדיו חיים1,.ונחו הוא יבוא 4 אלי שאציל את ח״ ילדיו שלו־ארבעה פתולוגים, שקיבלו מנתב׳־ נוודים ואיומים
העולם הזה - גליון 1787 - 1 בדצמבר 1971 - עמוד 27 | במדינה הפתעתם של 26 התלמידים, בהגיעם לבית סיפרם, היתד, מושלמת: הכיתה שלהם נעלמה. נעלמה כאילו בלעה אותה האדמה. רק ההריסות נותרו במקום. ה־ ,26 תלמידי י׳ שלישית
העולם הזה - גליון 1787 - 1 בדצמבר 1971 - עמוד 28 | יגאל אלון הביא תיקון לחוק-העתיקות, המגדיל את העונשים על העבריינים, והמטיל על כל סוחר״ עתיקות להצטייד ברשיון. עיקר מגמת התיקון הוא למנוע את הברחת עתיקות הארץ
העולם הזה - גליון 1787 - 1 בדצמבר 1971 - עמוד 29 | ״ב־ד <96 הג 11 על אדמח מדינתנו. על איזו אלימה 1גן במלחמההבאה? ״ הדיון הגדול על סכנת המלחמה בין ישראל ומצ־ ,ריים בא געיקבות שתי הצעות לסדר היום של גח״ל ושלנו,
העולם הזה - גליון 1787 - 1 בדצמבר 1971 - עמוד 30 | טלוויזיה ביקורת עוד כישלון — וניצחנו! הצגתו הראשונה של ״תיאטרון שידורי ישראל״ ,פרנהיים, לפי סיפורו של ש״י עגנון, שהוקרנה השבוע על מסך הטל וויזיה, היתד, כישלון,
העולם הזה - גליון 1787 - 1 בדצמבר 1971 - עמוד 31 | קולנוע ישראל גילן מתכונן ל ק אן מנחם גולן אינו רק אדם חרוץ, הוא גם אדם תכליתי. בעוד הוא מתלבט בין כמה תסריטים מרשימים שהציעה לו חברת מ. ג .נז. לבימוי, ביניהם
העולם הזה - גליון 1787 - 1 בדצמבר 1971 - עמוד 32 | דעת מומחי המפעל פה אחד :״שתי אלה היו יכולות לזכות בתואר בעלת השיער היפה ביותר בארץ.״ בדיסקרטיות ראוייה לציון, סירבו לפרט מי מהשתיים עולה על חברתה — איריס בת ה־
העולם הזה - גליון 1787 - 1 בדצמבר 1971 - עמוד 33 | ״במדינה דרכי חיים ״הוד> סירבו ל שחרר או תי מהכלא ״ הידיעה בעיתונים היתה מזעזעת: צעי רה בת , 19 חדווה ציטרום, נאלצה לבלות שלושה חודשים במעצר — לפני שנש- פטה
העולם הזה - גליון 1787 - 1 בדצמבר 1971 - עמוד 34 | במדינה 0 00@0<0 עם שמיכות וכרים \7,1ז, זסזח (המשך מעמוד )33 יהודים, רובם ממוצא ׳מזרח אירופי, עס קו בעיקר בוויכוח עם עצמם, במונולוגים פנימיים, כדי לשכנע את
העולם הזה - גליון 1787 - 1 בדצמבר 1971 - עמוד 35 | שים אחוז — לקח תלמיד הדראמה יוזמה, יצא לבתי־דפוס (,נתנו לי הצעות מחיר של מאות ל״י, בסוף התפשרנו על 60 ל״י״) ,גייס את ההשקעה הדרושה, והוציא לאור את הפתקאות
העולם הזה - גליון 1787 - 1 בדצמבר 1971 - עמוד 36 | הבעיות המרכזיות שלך סובבות, השבוע, מסביב לשתי החלטות מרות שיהיה עליך לקבל: בענייני־כספים ובענייני אירגוניס. זכור שאינן יכול לעשות את הכל בעצמן, ושמור על 71 במ
העולם הזה - גליון 1787 - 1 בדצמבר 1971 - עמוד 37 | במדינה *111111 פישעזם בגי מנ סי ה כמו להבות אש במשרדי מערכת ריקה בחצות הלילה, פשטה השמועה בקרב הנוער ברחבי גוש דן: הדיסקוטק של נימנסיה הרצליה, בצפון תל־אביב,
העולם הזה - גליון 1787 - 1 בדצמבר 1971 - עמוד 38 | מצלמת ״העולם ה 1ה״ חדרה לבית־המוחץ הישן של תל־אביב וגילתה: ^ דוכי — לכאן באים כמו לחשיש. מי שמתחיל נדבק. לא יכול יותר להפסיק אף פעם. באים אנשים מבאר־שבע, יש
העולם הזה - גליון 1787 - 1 בדצמבר 1971 - עמוד 39 | בית המרחץ העירוני. הוא אחרון האחרו נים בעיר. אין זו מיקווה־טהרד. בחסותן הקדושה של הרבניות. זה פשוט בית־מרחץ. מקום שם אתה בא ומזיע ב־80 אגורות, או עושה אמבטיה
העולם הזה - גליון 1787 - 1 בדצמבר 1971 - עמוד 40 | י״ג כסלו תשל״ב1.12.1971 , שנ ה 35 המחי יר 2.00ל״י מספר עסק• העתיקות עול עור-הבטחון
חזרה לתחילת העמוד