גליון 1788

העולם הזה - גליון 1788 - 8 בדצמבר 1971 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1788 - 8 בדצמבר 1971 - עמוד 2 | בוז פרסום
העולם הזה - גליון 1788 - 8 בדצמבר 1971 - עמוד 3 | ^ ש עו תהערב של היום השלישי האחרון, שאלו את עצמם אנשים רבים בתל־אביב :״האם יופיע הערב גליון העולם הזה?״ אנשים אלה שומרים על מסורת של שנים רבות: לקנות את גליון
העולם הזה - גליון 1788 - 8 בדצמבר 1971 - עמוד 4 | ל ש מה ט ס די! ההסתדרות, עובדיה פורת, שתבע לבנם את מרכז המפלגה כדי לדון באספקטים המוסריים, החברתיים והציבוריים, של הגילויים הנחשפים בפרשות ״נתיבי־נפט״
העולם הזה - גליון 1788 - 8 בדצמבר 1971 - עמוד 5 | מה באמת אפנת• ? יום יום הנ ךנתקלתב חי דו שי אפנה ובח ילו פי אפנהמהיריםומדהימים לא תמיד י ב ול האתלעקובולשפוט מהו באמתהקו האפנתיהמוליך. אנו. ב״מרה״ .יו צ אי ם
העולם הזה - גליון 1788 - 8 בדצמבר 1971 - עמוד 6 | מבצע ״יחדיו״ בו משתת פי ם כל עו ב די בנ ק די ס קונ ט, נו עדלהדקאתהקשר ביו ה עו ב די םלל קו חו תולהרחיבאת חו ג י די די ה בנ ק. מבצע ״י ח דיו ״ נו תן ג ם לד הז ד
העולם הזה - גליון 1788 - 8 בדצמבר 1971 - עמוד 7 | הדריח השנתי שר המשטוה עד חבשעים בישראל נגנב מתמנית! שר העיתונאי שבתי נווטגו׳ 9שר־האוצר פינחס ספיר השיב בכנסת לדברי ח״כ יעקוב גרום מאגו״י על טיב הסרטים
העולם הזה - גליון 1788 - 8 בדצמבר 1971 - עמוד 8 | מכת בי ם .סול ק ע •שמוז לבב גבר... • העולם הזה מודה מקרב־לב למאות הקוראים שהציעו את עזרתם והביעו הזדעזעותם משריפת משרדי המערכת. בקומה זקופה רעייתי ואני, ואיתנו
העולם הזה - גליון 1788 - 8 בדצמבר 1971 - עמוד 9 | יש גגפים ויש נגמיס בעת שח״כ אורי אבנרי האשים את השר !משה דיין בעבירות חוק בקשר עם החפירות הפרטיות שלו וצבירת באופן כזה עתיקות, אמר סגן ראש־הממשלה יגאל אלון כי
העולם הזה - גליון 1788 - 8 בדצמבר 1971 - עמוד 10 | מכת בי ם (המשך מעמוד )9 שנהירה לו מידת ההזדהות הנדירה של מר דיין עם המדינה, יבין כי מה שנכון לגבי המדינה (לפי מיטב שיפוטו •של מ.ד). נכון שבעתיים לגבי
העולם הזה - גליון 1788 - 8 בדצמבר 1971 - עמוד 11 | כדי שאדם יהיה מעריץ נפוח של עצמו, אין צורך, בהכרח, להיות צייר-קריקטד רות ותיק, או הומוריסט פורה. גם עורך ז׳ורנאל צבעוני לעקרת־הבית, יכול להגיע להישגים
העולם הזה - גליון 1788 - 8 בדצמבר 1971 - עמוד 12 | סי קו ר ת (המשך מעמוד )10 לא מקורי? אבל יחשוב גם איך אומרים זאת. אראבל הוא אחד היודע לומד זאת כך, שבורגנים מנופחים יקיאו את ניש־מתם. דוד לוין שביים את ההצגה
העולם הזה - גליון 1788 - 8 בדצמבר 1971 - עמוד 13 | 0 1 1־11 פשר להשתגע מן העם הזה. מה קרה לוז לגמרי יצא מן המסלול! מגישים לו את איומי־המלחמה העסיסיים ביותר של אנוואר אל־סאדאת. מתרגש ז מתרגז? איפת* לא רוצה לשמוע
העולם הזה - גליון 1788 - 8 בדצמבר 1971 - עמוד 14 | שהוא לא יגמור לשדוד אותם. קציני צה״ל קיבלו פקודה להשתמש בציוד צבאי כבד לחפירה והובלת העתיקות לביתו. טייסי חיל־האוויר הצטוו להטיסו לסיורים ארכיאולוגיים פרטיים.
העולם הזה - גליון 1788 - 8 בדצמבר 1971 - עמוד 15 | ולפי ידיעות שהגיעו אלי גם בבתי־מיסחר לעתיקות בחוץ־לארץ. כתב הארץ אהוד יונאי, שהתחזה כתייר אמריקאי, המתענין בעתיקותיו של דיין המוצגים בחנות אשר בהילטון, ראה שם
העולם הזה - גליון 1788 - 8 בדצמבר 1971 - עמוד 16 | במדינה העם המלחמה אשר גלב היה זה ימאבק פנימי בלבו של כל ישראלי: מצד אחד ההשתתפות באסון הפוקד מיליונים שנזרקו לקלחת הדם והאש של המלחמה, ומצד שני ד,שימחה לאיד.
העולם הזה - גליון 1788 - 8 בדצמבר 1971 - עמוד 17 | ילדה וענה-האם תסות אונים; מחזות זוועה נין 10 טיליון פליט׳ תזוח פקיסטאן בגלל פרצההמלחמה תזכורות מתקופת השואה: רבבות פליטים וירד רעב שבע תקוות
העולם הזה - גליון 1788 - 8 בדצמבר 1971 - עמוד 18 | שערוריות השחיתות המסעירות את העדינה הציגו אותה השבוע נופובליקת בננות והם־! אמויקאיו ז 1נות שוי 1הממ שלה, ו א שי המשק ,,אישי ציבוו והפקיוות הבכיוה נהנים
העולם הזה - גליון 1788 - 8 בדצמבר 1971 - עמוד 19 | שניהל חברה ממלכתית כאילו היתד, רכושו הפרטי, עם כל הכרוך בכך. לא היה איכפת לו שיגנבו כמה מיליונים מכספי המדינה, כל זמן שיעילות החכרה שבהנהלתו אינה נפגעת. אמר
העולם הזה - גליון 1788 - 8 בדצמבר 1971 - עמוד 20 | הן מתפשטות־כדי להלביש את כל האחרים סטרי מובר מתי יגיע לישראל — קשה לנבא. אך על כך שיגיע — אין ספק. שתיים מחלוצות הגל החדש הן דונה ג׳ורדן ופאט קליבלנד, המופיעות
העולם הזה - גליון 1788 - 8 בדצמבר 1971 - עמוד 21 | ג׳יין הרלו, ומרילין מונוו. פאט ודונה, שתיהן ,176 הן ילידות מנד,כן. בתחילה״ חלמו על עיצוב אמנותי, התייאשו לפני שהתחילו, כאשר גילו כמד, מועמדים נאבקים על מספר
העולם הזה - גליון 1788 - 8 בדצמבר 1971 - עמוד 22 | טלוויזיה ספורט רק מצלמה אלקטרונית אחת במקום השלוש הנמצאות ברשותה, שהיו מאפשרות את צילום המשחק משלוש זוויות שונות כנהוג בעולם. אבל גס באמצעות המצלמה האחת מפיקים
העולם הזה - גליון 1788 - 8 בדצמבר 1971 - עמוד 23 | במדינה יין (המשך מעמוד )16 תתפים, אולם מטרתם של הפרסים הושגה. הם לא באו יחד עם כולם. בשיראז עצמה הם שוכנו בנפרד מיתר החברים, בבית פרטי שהועמד לרשותם. עם פתיחת
העולם הזה - גליון 1788 - 8 בדצמבר 1971 - עמוד 24 | במדינה (המשך מעמוד )23 רוצה) בהפסקת המלחמה ובהחזקת השט־חים בעת ובעונה אחת.״ גידי שמץ גמישות. שני הוגי־הדי־עות הגיעו למסקנה זו בדרך הגיונית פשוטה. גולדה מאיר
העולם הזה - גליון 1788 - 8 בדצמבר 1971 - עמוד 25 | מזיסטו־\1״ד? שאני מסכימה לכל מה שהוא רוצה, אבל שאני רוצה לראות קודם מי זה הרופא האחר, ואני מוכנה לבוא פעם אחרת. קבענו פגישה בבית של ד״ר פרידמן ל מחרת שוב פעם
העולם הזה - גליון 1788 - 8 בדצמבר 1971 - עמוד 26 | דייר פרידמן ^ 1 (המשך מעמוד )25 שמעוניין בבחורה נחמדה לעבודה במרפאתו. היות ואני עבדתי בעבר בבית־מר־קחת, חשבתי את עצמי מתאימה. כתבתי לו. ענה לי ד״ר פרידמן, וקבע
העולם הזה - גליון 1788 - 8 בדצמבר 1971 - עמוד 27 | קרב־אימים 3ר*ן 3ין מזדנבות שראל: מ׳ חכויס ראשונה למיטה אח אלן דילון?* ,1 9 בוו! בא לישראל לברר אפשרות להפיק סרטים, ולא להנאה פרטית שלו. עסק זה עסק ותענוג זה
העולם הזה - גליון 1788 - 8 בדצמבר 1971 - עמוד 28 | משרד הפו, רשם עודה חדשה רווקה כנשואה -ואח בנה 1ליד הארץ בממזר החודשים חלפו. תוך כדי ריצד, נואשת בין משרד הפנים לרבנים, נולד למרים ורחמים בן, במזל טוב. כאשר
העולם הזה - גליון 1788 - 8 בדצמבר 1971 - עמוד 29 | האם את מאמינה לכל מה שאת קוראת? מראה מתחת לגשר מנקודת התפר של הגשר לגדה, נראה היטב העץ העולה ופורח. בצד ימין, מחוץ לעדשת המצלמה, יצרו שורשי העץ הזה סדק של כמה
העולם הזה - גליון 1788 - 8 בדצמבר 1971 - עמוד 30 | סרסזס נלנלוס לכל הזדמנות״, הפתעה נעימה עם אריזת שי של תמרוקי מוסון מבחר אריזו ת שי מיו חדו ת, קרמים^ ,סב^מם, מי קולון די אודורנ טים ובו׳ ,לה שיג ב פר פו מריו ת
העולם הזה - גליון 1788 - 8 בדצמבר 1971 - עמוד 31 | אום המסרב לתת חליצה לגיסתו, מנוי!: *יי דוסחי! — 1־ —דחו ריעה לו. הוא הודיע שבדעתו להתגרש. בית־הדין לא התחשב בנכונותו הנלהבת למלא מצווה, ציוה עליו לתת חליצה לגי
העולם הזה - גליון 1788 - 8 בדצמבר 1971 - עמוד 32 | במדינה (המשך מעמוד )29 אחד מפועלי המפעל הערביים בשם כל היתד :״אנו גאים בהתנהגותו המופתית של הפועל סדור פריג,״ נאמר במכתב. ״היא מסמלת את האחווה ושיתוף־הפעולה
העולם הזה - גליון 1788 - 8 בדצמבר 1971 - עמוד 33 | רות פריטי אשפה וגרוטאות — ראיתי חומשים וגמרות שקועים במים הרדודים, דפיהם מעלים ירוקת.״ אלא שלא היו אלה קלגסים נאציים שגרמו לחורבן, אלא יהודים טובים שמצאו ישיבה
העולם הזה - גליון 1788 - 8 בדצמבר 1971 - עמוד 34 | יש סרטים מעויינים, של טובי הבמאים בעולם, כמו פליני וגודאר שהם סרטים פורנוגרפיים מובהקים לפי תפיסתו של חבר־הכנסת גרוס, והם מהסרטים הטובים שבעולם. ויש סרטים שבהם
העולם הזה - גליון 1788 - 8 בדצמבר 1971 - עמוד 35 | פיתום ורעמסס, שו שן הביר ה וחמת - אפ שר ל הוכי ח ש כו לו שייכות לי שר אל... על סדר״היום עמדה חצעת־חוק שיגרמית, להארכת התקנות המסדירות את השיפוט בשטחים
העולם הזה - גליון 1788 - 8 בדצמבר 1971 - עמוד 36 | פוג רו ם זה לא יהיה נוח במיוחד, אבל אם אתה רוצה, אתה יכול להסתכן. כאב-ה ראש הריג- עי, הצרות בטווח־קצר, הפגישות עם שונאיך— כל אלה שקולים, אם רק תדע להתמיד על־
העולם הזה - גליון 1788 - 8 בדצמבר 1971 - עמוד 37 | !ש שגה -קיבל ילד הדנה בליש היא רק בת ,21 אבל אם היא תמשיך ככה, היא עוד תגיע רחוק. כי התמימות, כיום, היא מיצרך העשוי להביא את בעליו רחוק. הלנה מתגוררת ביפו, אבל
העולם הזה - גליון 1788 - 8 בדצמבר 1971 - עמוד 38 | תמרורים נולד. לסגן המנהל הכללי של רשות השידור ארנון צוקרמן, ולרעייתו שח קנית הרדיו אילנה, ילד שלישי. נולד. לעיתונאי הספורט ומי שהיה יושב־ראש מועדון השחמט
העולם הזה - גליון 1788 - 8 בדצמבר 1971 - עמוד 39 | קולנוע סבבים איך נפלו גיבורות לאחר מישפט שנערך במשך ארבע שנים בהוליבוד, זיכה שופט מקומי את המכונאי דונאלד בלית בסך של 15 אלף דולר פיצויים. המשלמת היא
העולם הזה - גליון 1788 - 8 בדצמבר 1971 - עמוד 40 | העוערור-ה המסע״ו־ה את חיפה •פור האישי שני המאשימה
חזרה לתחילת העמוד