גליון 1790

העולם הזה - גליון 1790 - 22 בדצמבר 1971 - עמוד 1 | מספר 1790 המפעוחת המשטוה ד׳ טבת תשל״ב 22.12.1971 המחיר 2.0
העולם הזה - גליון 1790 - 22 בדצמבר 1971 - עמוד 2 | הרשו לעצמכם אתה טו ב ביו ת ר 1 הז מינו כבר היו ם חד ר זוגי לליל כ לו לו תי כ ם ובו י צפ ה לכם ב ק בו קשמ פני ה על הקרח, ס ל פירות ל א רו ח ת לי להוא רו ח ת בוק
העולם הזה - גליון 1790 - 22 בדצמבר 1971 - עמוד 3 | לקבלת קצפת אמיתית וטריה בדיוק בכמות הרצויה לך, ובזמן שאת זקוקה לה. יוהי קלצפת ־ המוצר החדש של סדולגות יטבתה. קלצפת -היגה קצפת אמיתית. ^ היא טריה תמיד. ללא כל
העולם הזה - גליון 1790 - 22 בדצמבר 1971 - עמוד 4 | בגין נשאל על הטענה שיו״ר ועדת הכלכלה של הכנסת, ח״כ גח״ל אברהם שכטרמן, הפריע לחקירת אוטוקרס. בתשובה הגן בגין בלהט על שכטרמן, ואחר־כך הסביר את שיטות גח״ל. החלק
העולם הזה - גליון 1790 - 22 בדצמבר 1971 - עמוד 5 | פרסום סלניק ^ ז סו ח X11, 011111251011׳ 01011^1ז3ש8ג*ז69-1ז• 11^141 העולם הזה
העולם הזה - גליון 1790 - 22 בדצמבר 1971 - עמוד 6 | העולם הזר!
העולם הזה - גליון 1790 - 22 בדצמבר 1971 - עמוד 7 | איר הפר הפסל* הי שראלי בוק׳ שוורץ ל שו דדכעל כורחו פרשת עתיקותיו של משה דיין הולידה בדיחות רבות. כך, למשל, טוען הכלכלן חיים דובשני שהממשלה עומדת לחוקק חוק,
העולם הזה - גליון 1790 - 22 בדצמבר 1971 - עמוד 8 | מכתבים 8שמירה מתמדת אני מאחל לכם שתצליחו להתארגן מחדש היטב כפי שהצלחתם עד כה. מד. שקרה הינו מצער, אך אני מקווה שב־עיקבות זאת תנקטו באמצעים מתאימים ובשמירה
העולם הזה - גליון 1790 - 22 בדצמבר 1971 - עמוד 9 | האם נסכן חיי בנינו עם מטוסים בלתי- יעילים אלה 7אל תחשבו שאם לא מפרסמים ריעות כאלו בעיתונות אין הציבור יודע על הבעייה וער לה. ישראל לנדאו, רחובות הדחפור משתולל
העולם הזה - גליון 1790 - 22 בדצמבר 1971 - עמוד 10 | תו!ו1ץ סיקורת 05111:1ה1ה 1790 או פרה את פיתרון התשבץ יש לשלוח לת.ד ,136 .תל־אביב, ולציין על גבי המעטפה: ״תשבץ 1790״ .בין הפותרים יוגרלו פרסי ספרים. מאוזן )1
העולם הזה - גליון 1790 - 22 בדצמבר 1971 - עמוד 11 | הנהלת חשבונות הקהלמ שתעמם לפעמים, כשאני בוחן את הגובות הק הל לטיפול העיתונות בתופעות חברתיות שליליות, אני מגיע למסקנה שצרכניד. ה־פאסיביים של חרושת האינפורמציה
העולם הזה - גליון 1790 - 22 בדצמבר 1971 - עמוד 12 | סי־קורת (המשך מעמוד )10 המיסחריות של חברת התקליטים, וכתב יצירות סימפוניות קצרות. וכך אפשר לשמוע את לה ואלס, בולרו, אלבוראדו דל גרציחו או פאוואן לנסיכה שהלכה
העולם הזה - גליון 1790 - 22 בדצמבר 1971 - עמוד 13 | * 1 1 1 1ך ך • גיעה שעתי להכות על חטא ולקרוע את המסווה | | מעל פני. וידוי נורא בפי. האישום המחריד שהוטח בפני — נכון הוא. אני מודה ומתוודה: א:י מנסה לעשות הון
העולם הזה - גליון 1790 - 22 בדצמבר 1971 - עמוד 14 | במדינה העם מ טו טלת ושמה מלחמה אזרחי ישראל היו שקועים בשערוריות שמילאו את עמודי עיתוניהם ובמחדלי המישטרה. אולם בפינה ניסתרת של ליבם, ניקרה השאלה :״האם תפרוץ
העולם הזה - גליון 1790 - 22 בדצמבר 1971 - עמוד 15 | את המיפעל, הוא יזם אותו. הוא הביא את השותפים הבריטיים. הוא יצר את עצמו. כל האחדים — עמית, פקידי הממשלה, רואי־החשבונות — בוודאי נראו בעיניו כפקידונים עלובים,
העולם הזה - גליון 1790 - 22 בדצמבר 1971 - עמוד 16 | המישטוה מנסה וחרץ את משה דיין מהבור שחנו ועצמו מסכת השקרי __ מאח דן בן־אמוץ כושר־פעולתה המהיר של מישטרת־ישראל, וכשרונה המיוחד לפתור תעלומות פליליות בפרק זמן
העולם הזה - גליון 1790 - 22 בדצמבר 1971 - עמוד 17 | חפירה על־ידי הד״ד בירן, בדי שהוא יאמין שדיין חפר שם 1 רבותי, אני. טוען שד״ר בירן פשוט משקר. הוא חייב לשקר, אחרת עליו להודות שהוא אשם לא פחות מדיין בהפרות
העולם הזה - גליון 1790 - 22 בדצמבר 1971 - עמוד 18 | (המשך מעמוד )17 הרשמי, הלא הוא זיד״ר אברהם בירן, מנהל אגף העתיקות. יפה, נכון? ה אגף דשא ל ה חרי ם! משך שמונה שנים לא ניצל ד,פ־ £קיד הממשלתי הבכיר הזה את הסמכות
העולם הזה - גליון 1790 - 22 בדצמבר 1971 - עמוד 19 | במדינה עת1נ!ת מ דיין לדובר מ מ שלתי מרדכי יעקובוביץ ,43 ,דובר חברת מקורות, הצליח לפני שבוע לעורר סערה בחוגי העתונות הישראלית. במסיבת עתו- נאים פומבית, האשים את
העולם הזה - גליון 1790 - 22 בדצמבר 1971 - עמוד 20 | בשלושהמקומותהופיעהבשבתפאטהמורגאגה ־1 ?!7113 אני ר״חת! דדי 1 1 1 1ח מעוררת הפייה המושלמת 711X111111 בחולפה. במגבעת סטטסון 1 11 רחבת שוליים, ההולמת-אותה בדיוק
העולם הזה - גליון 1790 - 22 בדצמבר 1971 - עמוד 21 | החנוה הגבוהה בטורבן ובשימלה מקורית, מעשה ידי האופנאי הנודע איב סן־לורן, עומדת בתיה בנדיקט ומשנחחת עס מעצב הפרחים הישראלי ירח כץ. ומה שנורא מכל — לכל בגד בנפרד
העולם הזה - גליון 1790 - 22 בדצמבר 1971 - עמוד 22 | חוקר פרטי שהותקף על ידי ביריתים בלב חיפה הזעיק שוטרים -שזנחוהו ..מפני שהוא רודף פירסומת! סמל אברהם טייב במדים זוהי פרשה מחרידה ומזעזעזת. אברהם טייב. ,38 תושב
העולם הזה - גליון 1790 - 22 בדצמבר 1971 - עמוד 23 | כמעט אותו הדבר כמו הראשון, ושניהם בודקים את בנין הדואר מהחצר. כל הענין נראה לי נורא חשוד ואני החלטתי להמתין ולראות אם הם באמת מתכוונים לעשות משהו. לפי הצורה בה
העולם הזה - גליון 1790 - 22 בדצמבר 1971 - עמוד 24 | בית־המשפט ציווה ער מנכ״ל..נחיבי־נפט לההזיו שטח צינורי שניסה לסנה לווילה שלו שסח תשוהוו נ בו הוחזר! שבדרך כלל ממתינות בקשות דומות זמן רב לדיון ואישור, חתם גלובר
העולם הזה - גליון 1790 - 22 בדצמבר 1971 - עמוד 25 | במדינה רדיו ״ שאלמוג יישאר - אנ חנו כלך קי ביגי מאט! ״ נסיגה מהיסוד רצועת הביטון במרכז התמונה היא יסוד הגדר שבנה מוטי פרידמן על קרקע לא לו. בעקבות צו הריסה
העולם הזה - גליון 1790 - 22 בדצמבר 1971 - עמוד 26 | תמרורים נבחר. לנשיא אגודת הידידות יש־ראל־גרמניה במקום ארנסט בנדה שהתפטר לאחר שמונה לשופט עליון, היינץ ווסטפאל, שהוא סגן המיניסטר למשפחה ולנוער של מערב־גרמניה.
העולם הזה - גליון 1790 - 22 בדצמבר 1971 - עמוד 27 | במדינה פשעים בעולם התחתון מישראלי כינו אותם בשם ״הבת־ימים״ .אנשי משטרה נהגו להגדירם כ״הכנופיה של לביא״ .הם עצמם אהבו לקרוא לעצמם בשם הסיציליאנים. הם היו אחת
העולם הזה - גליון 1790 - 22 בדצמבר 1971 - עמוד 28 | במדינה הוזי ה די ס קו ט ק על הר-ציון על במת המועדון ניצבה תזמורת המנגנת מנגינות שונות. במרכז הבמה, עם מיקרופון ביד, ניצב זמר חבוש כיפה, השר שירים חסידיים בכל
העולם הזה - גליון 1790 - 22 בדצמבר 1971 - עמוד 29 | במדינה דרכי חיים --הב י טני קי סקיבוץ הם קוראים לעצמם ״קיבוץ הר־סיני״. מעשית הם מהווים קומונה של ארבעה- עשר עליזים. יש בחבורתם מכל טוב: יהודים, נוצרים, זכרים
העולם הזה - גליון 1790 - 22 בדצמבר 1971 - עמוד 30 | טלוויזיה הנהלה טלוויזיה של נ סי ם הפאניקה שהתעוררה בבית הטלוויזיה בירושלים ביום רביעי האחרון, כאשר מאות מטרים של פילם פוזרו ביד זדונית במסדרונות ובחדרי
העולם הזה - גליון 1790 - 22 בדצמבר 1971 - עמוד 31 | קולנוע שחק!, מי שטרת ניו־יודק שונאת ס ר טי ם אחד הסרטים המצליחים ביותר כיום בארצות־הברית הוא סרט בלשי קשוח בשם השליח מצרפת, המספר על הברחות הסמים הגדולות
העולם הזה - גליון 1790 - 22 בדצמבר 1971 - עמוד 32 | במדינה פל הקונה מוצר זה עד 31.12.71 משתתף במבצע הפרסים מבע תענוגות סביב העולב מכונת הכביסה הקומפקטית במחיר! גם להשיג במחיר החל מ־1392ל״י מכונת הכביסה הקומפקטית
העולם הזה - גליון 1790 - 22 בדצמבר 1971 - עמוד 33 | העלימו קריבושיי ומר דב פלג, מנהל חברת המו״לות נזיוסיקור, שעמו אני חתום על חוזה מו״לות כמלחין, את חלקי בחיבור הלחנים שהתקבלו השנה לפסטיבל ביפן. אינני רודף
העולם הזה - גליון 1790 - 22 בדצמבר 1971 - עמוד 34 | 15־ 13 בדזגמבו 1971 בי! החובות באשקלון שער כלא אשקלון נסגר מאחורינו. סוף־סוף חדרנו פנימה. אבל לא כפי שרציתי. לחמתי על זכותי להיכנס לשם לבדי, לדבר עם אסירים
העולם הזה - גליון 1790 - 22 בדצמבר 1971 - עמוד 35 | שבע הצעות למלחמה בשחיתות מזה שנים רבות פעיל ח״ב יוחנן באדר, למען העלאת אחזז-החסימה. בשיתוף עם אנשי המערך, התקרב כמה פעמים להשגת יעד זה. אך השבוע, כשנתקלתי בו
העולם הזה - גליון 1790 - 22 בדצמבר 1971 - עמוד 36 | אכזבה גדולה בידידות קרובה היא אחד הדברים הפחות נעימים העשויים לקרות לן השבוע, בן־טלה. בת טלה: אם את חושבת, שקשר עם ידיד הוא חיוני — שימי 21 במ רס ־ לפחות, עין
העולם הזה - גליון 1790 - 22 בדצמבר 1971 - עמוד 37 | הכפיל של ציונה טוכטרנזן שלב נוסף בדרךל או ש ר לפתע בשבוע האחרון, החלה ציונה טוכ טר מן להיראות שוב במחובר מאוד לבעלה. חוקרי ח״ן שהתחקו על שורש התעלומה נפלו על
העולם הזה - גליון 1790 - 22 בדצמבר 1971 - עמוד 38 | ו״ן נא והצגת הנלווה, ירזיי- גולוה רא נאה להצגה אחות, ברלב הלו לחתונה פעמים אחדות הופרעה ההקרנה החגיגית של כנר על הע, שנערכה ביום חמישי בקולנוע חן בתל־אביב.
העולם הזה - גליון 1790 - 22 בדצמבר 1971 - עמוד 39 | הצמחים מלאה. ב פ רי ח ה ברכה צמח הי פ ה- פיה מ עני קהנ שי ק ת־צילו ם לבעלה ש מו אל. כרטיסי ההזמנה שקנו בכסף מלא ( 15 עד 100ל״י טבין ומרשרשין). כיאות למאורע בו
העולם הזה - גליון 1790 - 22 בדצמבר 1971 - עמוד 40 | הבלש עוהובה באמצע חיפה1 לעיני המשטרה. מאשים: הו־בדיס ההובים וטל בתיה
חזרה לתחילת העמוד