גליון 1791

העולם הזה - גליון 1791 - 29 בדצמבר 1971 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1791 - 29 בדצמבר 1971 - עמוד 2 | מי שעוקב אחרי דרכו של העולם הזה, יודע שיש לשבועון המסדים תכונה שאנו מתגאים בה: אין הוא מכה בחלשים. הוא אוהב להילחם בחזקים, ואיניו בועט במי ששוכב על הארץ. כל
העולם הזה - גליון 1791 - 29 בדצמבר 1971 - עמוד 3 | המלך פייסל ר*1ה 7ן לצפתאבל מי יסביר ^ לו את הוראות השימוש? * 5ע רי 3 גרה הנערה, שאר הבנות והגישו לועדת תררן מהשרות כרה דתית. !ת בת הרב, דתית וחינוך :יא הופיעה
העולם הזה - גליון 1791 - 29 בדצמבר 1971 - עמוד 4 | קבלה תוך חילוקי ריעות חריפים ביותר עם גורמים השובים הקשורים בפרשה. אותם גורמים הצביעו על־כך שהתגלו הוכחות שראש עיריית עזה שיתף פעולה עם אר גוני הפירור השונים
העולם הזה - גליון 1791 - 29 בדצמבר 1971 - עמוד 5 | א 1. £ז ם הסריג המחמיא לכל א שה 1ונ*^**ו18 ן י 1 1 3ץ מ 8 2 1 4 0 | 1ס 0 4 £ח]ן חוטי דיאולן לופט מיוצרים בישר העולם הזה 1791 100 קף גיססילב ע־ מ 2לומיכ. ס.
העולם הזה - גליון 1791 - 29 בדצמבר 1971 - עמוד 6 | מכתבים רוח המהפכה ״העולם הזה״ ,1787״השריפה במערכת״ ,בגליון הראשון אחרי השריפה. ליבי כואב, ואני יכול לצטט את חמקו־נן של איכה על אלה אני בוכיה, עיני עיני יורדה
העולם הזה - גליון 1791 - 29 בדצמבר 1971 - עמוד 7 | גולדה מאיר אמרה ליעקב־שמש!; שפירא: ..עכשיו תוכיח שאתה לא גמל!־־ א 1ש > ם ישיבת סיעת המערך, שר־המשפטים ביקש שבה יעקב שמשון שפירא למ סור את הצהרתו נגד המאמר
העולם הזה - גליון 1791 - 29 בדצמבר 1971 - עמוד 8 | מכתבים (המשך מעמוד )5 היו ברוכים בעבודת השלום. וחזקו הר־ שמואל אביטל, קולרדו, ארצות־הבריח טובה קטנה לשנה האזרחית החדשה יש לי מש אלה. אני מבקש מממשלת־ישראל כפי
העולם הזה - גליון 1791 - 29 בדצמבר 1971 - עמוד 9 | אותם בלי רחמנות ובלי סנטימנטים, וכל העם יהיה לצידך. עוד ישנם במדינה אנשים מוכשרים צעירים והעיקר ישרים למלאות מקומם, ובזה תרגיעי את הרו חות, ויפה שעה אחת קודם.
העולם הזה - גליון 1791 - 29 בדצמבר 1971 - עמוד 10 | סיקוו־ת עם פרוס השנה האזרחית החדשה, כמה הצעות מקוריות של אינטרניישונל הראלד טריביון למתנות סילבסטר: ל- גנדרנים הטרוסכסואליים — כתונת משוגעים בעבודת־יד ; לאוהבי
העולם הזה - גליון 1791 - 29 בדצמבר 1971 - עמוד 11 | ת דבריה של הגברת גולדה מאיר בישיבת סיעת המערך בכנסת קראתי בקורת־רוח אמיתית. אני מרגיש שעלי להודות לה. ולא רק מפני שהואילה, בטוב ליבה, להעמידני בראש מחנה
העולם הזה - גליון 1791 - 29 בדצמבר 1971 - עמוד 12 | סיקורת (המשך מעמוד )10 בך הוא אופייני לבני־מינו — ברח מן הדת, אבל לא מן היהדות ; נשאר. רווק, אבל לא שכח את אמו, שתחת שיבטה גדל ; סובל מכל תסביכי גיל הארבעים,
העולם הזה - גליון 1791 - 29 בדצמבר 1971 - עמוד 13 | עליי ב רי ק א דו ת שיזם,״ היא אמרה ,״היא כאשר בראש המוסר עומדים אורי אבנרי, דן בן־אמוץ, הארץ ושולמית אלוני.״ הרגוני הרוג אם אני מבין את ההגיון בדברי־התפלות
העולם הזה - גליון 1791 - 29 בדצמבר 1971 - עמוד 14 | הרומן של משה דייו שנמשו 15 שנה ושכל מקורביו ידעו עליו -הבשיל פרי .111111 דייו 1*011־111 היה הילד השני של קבוצת דגניה. הוריה, רחל וצבי שוורץ, בוגרי ה מחזור
העולם הזה - גליון 1791 - 29 בדצמבר 1971 - עמוד 15 | המנהיגות ועל תפקידי בכורה בהגנה. בעת שנחמן בצר שהה בקורס מ״ממים של ההגנה בגבת, הוא החליף מכתבים עם רות. כמה ממכתבים אלה נעלמו ב דדו• אחד מהם הגיע אל רות כעבור
העולם הזה - גליון 1791 - 29 בדצמבר 1971 - עמוד 16 | בתשובה חסות תקוים לשאילתה בכנסת מודה סגן ואש־הממשלה: באווירת רוויית־מתח, השיב סגן ראש- הממשלה ושר־החינוך־והתרבות יגאל אלון לשאילתה של אורי אבנרי על החפירות
העולם הזה - גליון 1791 - 29 בדצמבר 1971 - עמוד 17 | האם הרשיון בתוקף גס כיום? אס כן — ממתי? 1ושונת השד (אל )<וון: שאוה :3 האם בדק אגף העתיקות אס סמכותו המדעית של מר דיין מובטחת, לאור הור אות סעיף ( 7ב) של הפקודה
העולם הזה - גליון 1791 - 29 בדצמבר 1971 - עמוד 18 | (המשך מעמוד )17 מסתמר השר ער חוסר־תלונה, היה צורך לספל, לו תלונה. וזו לשונה : מר אלון הנכבד, בעת מתן תשובה לשאילתה שלי ב מליאת הכנסת, ציינת כי אתה מכהן
העולם הזה - גליון 1791 - 29 בדצמבר 1971 - עמוד 19 | ידוע לי כי בגלרייח הנ״ל עמדו למכירה עתיקות מאוסף העתיקות של השר משה דיין. הנני מבקש לדעת: ( )1האם ביקשו וקיבלו הגלדייה ד־נ׳׳ל, או מר משה דיין, או הגברת גרא, או
העולם הזה - גליון 1791 - 29 בדצמבר 1971 - עמוד 20 | 18 שעות וצופות טו סוזן לרמר מתבוננת בריכוז במאי לטינית ענקית בין חולצה על גופה, מציירת עתה המאפרת ועל שדיה טל הדוגמנית הבלונדית. הציור נועד ללוח קיר צב- עוני
העולם הזה - גליון 1791 - 29 בדצמבר 1971 - עמוד 21 | הצוות להלביש את הינהניה -בעירום ^ 1ךןןך * ף ן בתהליך היצירה. כך, ובתנוחות קשות יותר (תמונה מימין) 11 שכבה סוזן במשך 18 שעות רצופות על ריצפת ״סטודיו ויזיון״,
העולם הזה - גליון 1791 - 29 בדצמבר 1971 - עמוד 22 | ד״ן מתגרש ^ 1 פרס ראשון ב..לוטו״ מצטבר עד 250,000 1שני המועד האחרון למסירת טופסי ה״לוטו״ זו מג מ מ מנ מ מ מי 8 *1 1מא &ומא יש ד ך בעיות ע גיר אוטומטי י פנה
העולם הזה - גליון 1791 - 29 בדצמבר 1971 - עמוד 23 | רבק הי ל ה 11ה ר, ש ה עז הדח רוג מ ה שיגר ה גרמה ל מ בו ל שמועות, מכ רי 1ה: ן ן 1ןךחך 1ח \ 1רבקה׳לה זוהר, בצחוק משוחרר ע 1 X 1 1 ^ 1( 11 11 בחברת סבתה .״חייתי
העולם הזה - גליון 1791 - 29 בדצמבר 1971 - עמוד 24 | הננוניה המסוכנת ביותו בתוינה ותפסה כימעט בנס ו. ג״פ השודדים חשוד הגדול. השיחזור נערך ביום הראשון השבוע. ג׳יפ המשטרה שבתמונה חונה בנקודה בה חנה ג׳יפ השודדים,
העולם הזה - גליון 1791 - 29 בדצמבר 1971 - עמוד 25 | .5סילוק המכונית התמונה הבאה בשיחזור: השודדים מסלקים את מכונית הפרדסן (המודגמת בתצלום על־ידי הג׳יפ המשטרתי) מהשביל. למזלם, היו מפתחות המכונית במתג התנועה, והם
העולם הזה - גליון 1791 - 29 בדצמבר 1971 - עמוד 26 | 711111 *1ד י 0צוות החוקרים שפיצחו את השוד חגדול. ! [ 1 1 1 / 1 1 1 1מימין לשמאל: רב״פקד שמעון סביר ()42 ראש לישכת החקירות. מפקח חיים בן״איון ( )39 סמו של רג-
העולם הזה - גליון 1791 - 29 בדצמבר 1971 - עמוד 27 | ניצבו החוקרים חסרי־אונים חשוד שישי, אלי דניאל ( )20 מיפו, נעצר לאחר שהתברר כי בילה בחברת החשודים בערב הקודם. זה היה סוף המירדף, וסוף ההתפתחויות הגלויות — למשך
העולם הזה - גליון 1791 - 29 בדצמבר 1971 - עמוד 28 | במדינה סטודנטים מכות מתחת לחגורה? השביתה, עליה הכריזו השבוע הסטודנ טים של הפקולטה למשפטים באוניברסי טת תל-אביב, היתד. תוצאה ישירה של ההתמרמרות השוררת זה זמן רב
העולם הזה - גליון 1791 - 29 בדצמבר 1971 - עמוד 29 | במדינה מנגנון הסג רי ם מוזרי ם בעס קי ההסברה אלכסנדר בגן ויהודה רותמן הם שני תלמידים של המכון לשירה של צבי כס פי, בתל־אביב. בהתחלת השנה, אירגנו כגן וחברו
העולם הזה - גליון 1791 - 29 בדצמבר 1971 - עמוד 30 | טלוויזיף, תוכניות המישדר שיעורר מ הו מ ה במוצאי שבת 1/1בשעה , 19.30 ישודר בטלוויזיה מישדר מיוחד במינו. יהיה זה ויכוח פתוח ביו •חוגים חרדים קיצוניים על הנושא:
העולם הזה - גליון 1791 - 29 בדצמבר 1971 - עמוד 31 | קולנוע שחקנים איך לה צלי ח ב אזרגזם, בלי להתאמץ קאנדיס ברגן היא אחת השחקניות הצ עירות המוכשרות יוד,מבוקשות ביותר היום בעולם הסרטים. עם זאת, היא גם עיתו־ בי רו
העולם הזה - גליון 1791 - 29 בדצמבר 1971 - עמוד 32 | מחקר מזעזע א1ד!זת התאבדות קטינים מולה: הדודה דיברו רק אידיש ופולנית. לא שיחקתי עם הילדים. הם צחקו ממני בגלל הבגדים שלי ושאני לא יודע עברית. בכלל גם אני לא
העולם הזה - גליון 1791 - 29 בדצמבר 1971 - עמוד 33 | בתו דפנה מחוסרת סכרה, במים שציבעם הפך אדום. ורידיה היו התופים. באיכילוב, לאחר שהתאוששה, נאותה דפנה לספר לחוקר המשטרה את נסיבות התאבדותה. סיפרה הנערה : את ברוך*
העולם הזה - גליון 1791 - 29 בדצמבר 1971 - עמוד 34 | מושבי הכנסת, התקיימו 220 ישיבות של המליאה. מתוכן החסרתי חמש. לסיכום השנה השישית של סיעתנו בכנסת, דומני, שאין זה מאזן סטאטיסטי רע. מובן שהוא רק חלק מן הסיפור
העולם הזה - גליון 1791 - 29 בדצמבר 1971 - עמוד 35 | מה ה״1ו אומרים אילו נשמע נאום כז ה על י הודי ב פרל מנ ט הגרמני? אחד הוויכוחים האופניים ביותר לכנסת התנהל ביום השלישי. נן־ציון קשת, איש חרות, העלה הצעה
העולם הזה - גליון 1791 - 29 בדצמבר 1971 - עמוד 36 | המתאבדים הקני!׳ השבוע יימצאו פיתרו״ נות לבעיות שהעסיקו אותך עוד מהחודש שעבר. תצליח להיחלץ ממספר דאגות כספיות שהטרידו את מנוחתך. לעומת זאת ייתכן שתיאלץ להתייצב
העולם הזה - גליון 1791 - 29 בדצמבר 1971 - עמוד 37 | נצח 11 חתונות, בשבילי הן עניין של יום־יום. חזרה מיואשת לקופנהאגן, השמיצה שם בעיתונות את כל גברי ישראל. לחם חוקי, הייתי אומרת. למרות זאת, ד לאחת המסיבות שערך
העולם הזה - גליון 1791 - 29 בדצמבר 1971 - עמוד 38 | תלמידת בית־הספר שהפכה בן לילה לדוגמנית הצמרת, מתלוננת: 1,חייתי בונד. מדאטתיתן אנשים חישובים, ולא באות יותר. אחדות מקנאות, וניתקו איתי את הקשר, מדברות עלי כל
העולם הזה - גליון 1791 - 29 בדצמבר 1971 - עמוד 39 | משהו אמיתי. להביע את עצמי על־ידי כתיבת ספר, למשל. אינני רוצה שיאהבו אותי בגלל שאני יפה, אלא בגלל שאני מישהו. נמאס לי שמצלצלים אלי ומזמינים אותי לכאן ולשם — אבל
העולם הזה - גליון 1791 - 29 בדצמבר 1971 - עמוד 40 |
חזרה לתחילת העמוד