גליון 1792

העולם הזה - גליון 1792 - 5 בינואר 1972 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1792 - 5 בינואר 1972 - עמוד 2 | ^0X0 הגליון הקודם של העולם הזה ( )1791 היד. אחד מאותם גליונות, שנחטפו עם צאתם ממכבש הדפוס ואזלו מדוכני המכירה למחרת יום ההופעה. אין ספק כי הגורם לכך היה פירסום
העולם הזה - גליון 1792 - 5 בינואר 1972 - עמוד 3 | 0ץ0ז/. £יי^£ קלצפת ניחן ל ה שי ג ב סו פרמרק טי ם ב אזו ר ג 1ש דן ובלחיצת פיית המיכל,קלצפת ממש הצילה אותי כשהדור בוב ראה את הקלצפת שלנו הוא קרא בהתפעלות: יגם
העולם הזה - גליון 1792 - 5 בינואר 1972 - עמוד 4 | לא יוכל לעמוד בלחצם של הלובים לנתק את קשריו עם ישראל. מבחינה מעשית לא תהיה במוכן שום משמעות לאקט הפגנתי זה. וזוגי 1ו*!י ידוה גולדה לני כ סון * כקרב במה משרי
העולם הזה - גליון 1792 - 5 בינואר 1972 - עמוד 5 | בואי נשתקלד לדה... בואי נשתקלד ילדה ולא איכפת מה שאומרים האחרים. גם הם היו משתקלדים לו היו יכולים. ובעצם למה לא? תשתקלדו גם אתם כי סו?ו ל 0ובס 2ילב $ העולם הזה
העולם הזה - גליון 1792 - 5 בינואר 1972 - עמוד 6 | ?81*1 ע 7סמך נסיוניכסותת במשך! 53 שנים, נתתי עצה טובה 7נכדתי העולם הז ה
העולם הזה - גליון 1792 - 5 בינואר 1972 - עמוד 7 | למד, הוא שותק בעניין פרשת דיין? האמנם השכר, אותו הוא מקבל מידיו של מר שוקן, מקנה למר שוקן את הזכות לסתום הוס -שנה תדמה המחוג הגדול ממונה את שנות חיינו ניתר
העולם הזה - גליון 1792 - 5 בינואר 1972 - עמוד 8 | סי קור ת כדור הארץ מפגי׳ י ן קבעו מדענים היושבים במשרד התזמון הבינלאומי בפריז שם נמצא השעון האטומי הבינלאומי שכיוונו שניה אחת ל־ 150 אלף שנה. אנשי פריז הודיעו
העולם הזה - גליון 1792 - 5 בינואר 1972 - עמוד 9 | ה ח חי ל הווי כו חעל קו ב ר ־ לי ב לא תתואר כלל החלטה ממשלתית חשוכה כתחום זה, שלא תכיא כחשכון את חוות־הדעת הצכאית המוסמכת. כשנמסר לממשלה כי ה מטכ״ל סכור
העולם הזה - גליון 1792 - 5 בינואר 1972 - עמוד 10 | מטרה נוחה לתותחים, וגירוי מתמיד לתותחנים. כעזרת הסיוע הסובייטי, לא חסרים למצרים תותחים ופגזים בחינם. אפשר היה, לדעתם, להחליף את כל המעוזים היקרים והנייחים האלה
העולם הזה - גליון 1792 - 5 בינואר 1972 - עמוד 11 | (המשך מעמוד )8 שלה. להקת הנגנים שברקע, הכוללת נמה מפולני התזמורת הפילהרמונית (אורי פי־אנקה, טליה מנזה, ריצ׳ארד לסר, ואלתר מארה ועוד) בהדרכתו של שלום
העולם הזה - גליון 1792 - 5 בינואר 1972 - עמוד 12 | מכת בי ם חיים לסקוב, התגלה מייד כבחור מלא ׳מרץ (הוא חישל אותנו על חוף הים ולעד דנו ג׳יאו־ג׳יטם ו) ; וכבד אז התבלט ביושרו הבלתי מתפשר. עקבתי אחרי עלייתו בשלבי
העולם הזה - גליון 1792 - 5 בינואר 1972 - עמוד 13 | ס״מון ט מ פדר עם מ גן־ דו ד על הראש שר־האוצר פינחס ספיר אינו מלקק דבש בימים אלה. הוא שוחה אותו. השר נאם בוועדת־הכספים של ה כנסת, וחש צרידות בגרונו. אחת
העולם הזה - גליון 1792 - 5 בינואר 1972 - עמוד 14 | התמונות בעמוד זה הן מאלנומה דו ת לכתבת הגבר שאהבתי 3 גם אישיות שעורר את הערצתה של אשתו, הפך לאגדה גם בבית. היה זה אופייני לו, כי הרטייה שהבליטה את נבותו — הפכה
העולם הזה - גליון 1792 - 5 בינואר 1972 - עמוד 15 | ״גם הסיפורים כאילו ביתנו לא היה בית הם שטות גמורה. היה לנו בית, בית חם ויפה. משה היה כל השנים אבא וסבא למופת.״ *צ ן אכל איזה בעל הוא היה? האם ! 011 יכולת
העולם הזה - גליון 1792 - 5 בינואר 1972 - עמוד 16 | מכתב ירמיה לדיין:״ארור תהיה לעולם!״ דיין. ירמיה חי באושר. הוא נשלח לתפקיד מרוחק, בגבול סוריה, ואשתו הצעירה, הדסה, שכרה חדר בירושלים, כדי ללמוד באוניברסיטה.
העולם הזה - גליון 1792 - 5 בינואר 1972 - עמוד 17 | מכתבה של רות דייו לדוב ירמיה, המכיל את תאור דמותו של משה דייו ״האשלייה הנקראת משה דיין ...הוא איש חולה, גס, חסר כל בסיס אנושי...״ הממשלה עסוק במסע־הבחירות,
העולם הזה - גליון 1792 - 5 בינואר 1972 - עמוד 18 | בר שת ירמיה יי (המשך מעמוד )17 חופשית. דבר זה אינו מענייני, וגם לא אכואל לחשוב שתקבל דברים אלה מפי איש זר, אם הרגשתך שונה, ולכל איש הסמכות והריבונות העליונה על
העולם הזה - גליון 1792 - 5 בינואר 1972 - עמוד 19 | רונה, מתוארת סצינה נוספת, בלתי ידועה, מפרשת שוד העתיקות באזור ב־.1965 כתב טבת :״דיין הוזמן למישטרה ב עקבות תלונה שהוגשה נגדו על כך שחפר ללא רשות. דיין הודיע
העולם הזה - גליון 1792 - 5 בינואר 1972 - עמוד 20 | 100 די לזוג ״מרבד הקסמים׳ /מועדון־הלילה , של ״שרתון״ ,דחוס מפה לפה, בליל סילבסטר .1971 תמורת מאה לירות, קיבל זוג אורחים פלטות קרות, שמפניה, תזמורת ריקודים
העולם הזה - גליון 1792 - 5 בינואר 1972 - עמוד 21 | נעמי אדווה, היו התרחשויות מסוג אחר (ראה רחל המרחלת). ודווקא במועדון האצולה דולפין באר — שם אפשר להוציא גם בערב רגיל —150 200 לירות לזוג — אירעה התקרות
העולם הזה - גליון 1792 - 5 בינואר 1972 - עמוד 22 | ב מ דינ ה העם ז רי קו ת חיטי! ב 12-בלילה ביום השישי האחרון, היו צריכים לרעום התותחים. הם היו צריכים לבשר את סוף שנת ההמתנה של נשיא מצריים, ואת חידוש המערכה.
העולם הזה - גליון 1792 - 5 בינואר 1972 - עמוד 23 | עזר, שנהנה מתמיכת המנגנון במפלגה הכפוף לח״כ יוסף קרמרמן, גילה נטיות יתר של עצמאות. במפלגה, העומדת בפני הכרעות לקראת שנח הבחירות המתקרבת, סימנו נטיות אלה שאיפה
העולם הזה - גליון 1792 - 5 בינואר 1972 - עמוד 24 | 1רמטכ״ל חדש בל אהד (המשך מעמוד )10 דיני העליון, תוך שקילת כל האלטרנטיבות הצבאיות האפשריות, וראיית ההחלטות הצבאיות והמדיניות כמיקשה אחת. 7 1ן 7 1ו ח לו קי הרחצה
העולם הזה - גליון 1792 - 5 בינואר 1972 - עמוד 25 | ב מ דינ ה דרכי חיי ם נישואין בגלל ט עו ת הטעויות של משרד התיקשורת הפכו כבר מזמן לבדיחה עצובה. השבוע, הן גרמו לתוצאה חורגת מהמקובל: בגלל טעות במספר, הגיעו שני
העולם הזה - גליון 1792 - 5 בינואר 1972 - עמוד 26 | 1התחדוזת ע אג ד ה (המשך מעמוד )15 אולם ברור שזו לא היתד. הפתעה בשבילם. דברים כאלה לא מתרחשים בן יום, ואין אפשרות להסתיר אותם מעיני ילדים מבוגרים. עכשיו, הס
העולם הזה - גליון 1792 - 5 בינואר 1972 - עמוד 27 | לתוכנית הטלוויזיה ה מדוב ר ת בי 1ת ר ר בינתה אותה כ״תפלות וחוסר־טעם מצב־דוח, אווירה, ליריות, פיזמונים והווי. סיבה נוספת: החומר שנכתב עבוד התוכנית הוא פשוט דל.
העולם הזה - גליון 1792 - 5 בינואר 1972 - עמוד 28 | שוב מחדש ! תנורי בישו7יעם רעיונות גחלים * הצתה אוטומטית ¥שעון חשמלי ¥מנוע חשמלי לצליית עוף בגריל ¥דלת פנורמית ¥רשת יציקה ומבערים מאמאייל ¥הפעלה אוטומטית של תא
העולם הזה - גליון 1792 - 5 בינואר 1972 - עמוד 29 | ב מ דינ ה תלי אביב אי מ פ רי א ליז ם מ שתולל ב צ הלה כאשר סתם אדם !מן היישוב סובל משאר נם של ילדים במנוחת הצהריים, הוא מגיף את התריסים או צועק עליהם קצת. כאשר
העולם הזה - גליון 1792 - 5 בינואר 1972 - עמוד 30 | תמרורים מונה לנשיא בית־המשפט הצבאי ברצועת־עזה וצפוו־סיני, במקום רס״ן אברהם פכטר שמונה ליועץ המשפטי של האיזור — עו״ד יורם גלין 31 איש פרקליטות מחוז תל-אביב שהפך
העולם הזה - גליון 1792 - 5 בינואר 1972 - עמוד 31 | קולנוע ובק רו ב הגדולה ב הצגות מבל כל מי ׳שחשב ני שדיפת אטלנטה בחלף עם הרוח הוא המחזה הקולנועי המר היב ביותר שצולם אי־&עם, וכל !מי שהאמין כי קליאדפטרה הוא הסרט
העולם הזה - גליון 1792 - 5 בינואר 1972 - עמוד 32 | האם הב חדק מהבנתו השחווים מתנועה טריטית שעוררה אהדה רקבוצת בריונים המטירה חיתתה ער ׳השרים? .חס הנתימים את הדג(! ״הם מכתימים את הדגל שלנו !״ אמר מי שהיה אחד
העולם הזה - גליון 1792 - 5 בינואר 1972 - עמוד 33 | ך * פנ תן ףים השחורים״ מווו. !!! 1החתול חי שבע פעמים. הפנתר משתייך למשפחת החתולים, וייתכן בהחלט שהפנתרים עוד יקומו לתחייה. אולם עד אז, תנועת הפנתרים השחורים,
העולם הזה - גליון 1792 - 5 בינואר 1972 - עמוד 34 | גומ־ גסי *י9,יז גלד *דיו לבסוף סיכמתי : או רי א כנ רי אדוני היושב־ראש, הייתי יכול לספר סיפורים כאלה לרוב. הארץ מלאה בהם. סיפרתי אותם כדי לתת תמונה של הפשיעה
העולם הזה - גליון 1792 - 5 בינואר 1972 - עמוד 35 | וח שע שתה סיעתנו ע המערה, חרו ת והמפו־ד: שלום כהן לקבל הכרה רשמית כסיעה חדשה( .המטרד העיקרית של בקשה זו היא לקבל, ערב הבחירות הבאות, מיפרעה של כמאה אלף לירות
העולם הזה - גליון 1792 - 5 בינואר 1972 - עמוד 36 | הםמכ תי מי ם (המשך מעמוד )32 הצעירים משמשים מקור בלתי־נדלה ליטר־דוח. בכניסה לבניין המגורים, בו נמצאת הגלריה הקטנה, נעקרו כל תיבות־הדואר ממקומן. מעשה ידי קבוצה
העולם הזה - גליון 1792 - 5 בינואר 1972 - עמוד 37 | יהל ו הנישואין עם הצבע זוכרים את השיפור בשבוע שעבר על הרפתקאותיה הצבעוניות של לרמר היפהפיה, ששדיה הצבעוניים יו־ סוזן סוזן לרמר וארוסה פיעו במודעת פירסומת
העולם הזה - גליון 1792 - 5 בינואר 1972 - עמוד 38 | התמירה, חסרת הדופי. הנשים חידדו מבט מקנא. אפשר היה למשש את המחשבה הכמוסה :״איך היא מצלי חה ! מה הסוד שהופך אותה יפה יותר משנה לשנה ז״ ובאמת, מה סודה שד היפה ך
העולם הזה - גליון 1792 - 5 בינואר 1972 - עמוד 39 | אשה בשנות הארבעים ער גיזותה וזוהרה הפנים בסבון ומים, ולמרוח שמן כלשהו אחדי זה. אפילו מרגרינה. רצוי רק לש נות את סוגי השמנים לעיתים קרובות. שלוש פעמים בשבוע באה
העולם הזה - גליון 1792 - 5 בינואר 1972 - עמוד 40 | מספר י״ח טכת תשל״ב 5.1.1972 1792 ? סיס המחיר 2.0 0ל״י מכ תבו המלא שטי דו*ד בן•11*114 עלה••! הפרט של מ שה
חזרה לתחילת העמוד