גליון 1794

העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 1 | ג׳ שגט תשל״ב 19.1.1972 עם ההקדשה האישית !חתימתו העניק משה דיין לאלישבע ה מ חי ר 2.0
העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 2 | ^ פני עשר וחצי שנים, באפריל ׳ ,1961 /כמעט וחולל גליון אחד של העולם הזה 1230 מהומות רחוב במרכז תל־אביב. היה זה כאשר הופיע, במוצאי- שבת, גליון מיוחד של העולם הזה
העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 3 | מתחת לחגורה ך* גיעה השעה לגנות בכל לשון של גינוי את מחבר 1 1ספר שמואל ב ,,על שכלל בספרו את הפרקים י״א וי״ב, המתיימרים לתאר פרשה שאירעה, כביכול, בחצר דויד המלך.
העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 4 | שהדבר יכריח את שאר סיעות הימין, ובייחוד את חרות ול״ע, להצטרף אליהם למפלגה ימנית משו תפת, הליברלים קיוו כי במפלגה כזאת יבלטו הלי ברלים, מכיוון שמועמדיהם המתונים
העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 5 | .שיכון עובדים טובה לעקרת הבית בשיכון עובדים לא רק בונים דירות טובות אלא מקדישים מחשבה ומתחשבים בצרכיה ורצונותיה של עקרת הבית. המטבח,פינת העבודה לכביסה ויתר
העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 6 | מכתבים מכתם נלוי למד דיין ! מר דיין הדון ז׳ואן, מיום שקמה ה מדינה עזבת את נהלל עם אשתך היקרה רות דיין. חושיך הסתחררו. מעובד אד מה, זה ימשחו גדול לקפוץ לחיי
העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 7 | גופך גוף אשה, עורך עור ילדה האם את זוכרת את העור הנפלא שהיה לך בגיל? 8 טבלי הערב באמבט פנז׳אל, וראי כיצד חוזר אליך הרוך והיופי של אז. כאילו חזרו מחוגי השעון
העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 8 | מכתבים (המשך מעמוד ) 6 זה לא מספיק רק להוכיח שהוא גנב ו שודד. בר־בי-רב צריך לשאול עצמו מה הוא דיין שראוי לסגידת האליל ס בי בון נכון, בזמן מלחמה צריך להיות סמל.
העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 9 | דים כי השטחים הכבושים שייכים למדי־נת־ישראל וכי השאלה היא, כדעתו של משה סנה, אם ממשלת ישראל ״תוותר״ על ׳כולם או על חלק מהם ותמורת מה היא ״׳תוותר״ עליהם. הכתם
העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 10 | ? 93*1חח! 67 הטובה 911313111 חגלוה להשיג עבש! 00301 עול 1070 711 זקוס 118 !סודש 10607ל 1ל1ד
העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 11 | עז ר !׳*גמן ד0ג 1חס ב ג:!, !.האם אנחנו בנ-חור־ן כבר?*״ הישקה את כל הסועדים הר בים, המתקבצים במסעדה זו ביום שי שי בצהריים. כאשר נשאל צליק לגילו, השיב :״אני בן
העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 12 | מכתבים (המשך מעמוד )9 לכתוב? חאם גופי לא שייך לי אחר מיתה? וכל הטוענים לקידום הרפואה, בבקשה ש יעשו את זה על מי שתרם את גופו. לזה איננו מתנגדים אך כל כפייה
העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 13 | הקשר במכוניתי, מתבקשת לבוא ולקבלה במערכת. אורי אכנרי, תל־אביב מדריד לדובר ״העולם היה״ 1790״מדריך לדו בר ממשלתי / ,על ספרו החדש של דו ג ר ״ מ קורו ת״ מרדפי
העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 14 | סיקורו! תיאטרון ״תפקידו העיקרי של שחקן הוא למ נוע מן הקהל באולם שיפהק ז׳ אן לואי בארו. ״אבל לעתים דוו קא טוב לשמוע את הקהל מפהק. כאשר המחזה כושל והקו פה ריקה,
העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 15 | חייו הפרטיים של משה דיין ההתעסקות האינטנסיבית של ״העולם הזה״ בחייו הפרטיים של מר משה דיין גורמת לי אי־נוחות מזה שבועות מיספר. תגובתי הראשונה למיקרא כתבות־השער
העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 16 | סיקורת (המשך מעמוד ) 14 .מכין לנו הלם שאינו יו ר ד בעוצמתו מזה שעבר על המין האנושי כאשר י רד מן העצים, ואי־הכגה לקראת הלם זה הוא פשע המשול ל שיגור אנשי חילל
העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 17 | הונור 11 בנפרד מבתי־הנבחרים. הקונגרס וגם אינו יכול להפיל אותה. אינו בוחר בממשלה, לכן. כשבוחר האזרח האמריקאי בסינאטור או בחכר כית-הנבחרים, הוא יכול כאמת לש אול
העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 18 | בתי האופנה הראויים לאמונך 3יץ ח 1^ 3אפודות א _00ו ,לנה, מפעלי סריגה בע״ם 1עצוב: רות וורובל פרסום פלד/צלום הרצוי/פ״נגרש הע 1ל ס הזה
העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 19 | * שראלולאחרי פירסום ״פרעת //אלישבע״ — לא תהיה אותה ישראל של לפני הפירסום התבטאה השבוע אי שיות חשובה בצמרת המדינה, למשמע הגי לויים הראשונים ב״פרשת אלישבע,״ שפור
העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 20 | בע״ה : 1הא 1יצל שר־הביטחון את מעמד1 בדי לזבו ח בחסד אשה תמורת פרוט קציה? —111 1 >* ם אילו לא היה משה דיין שר* גרביט חון כממשלת ישראל; גס לוא לא היה דמות כה
העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 21 | הללו, שהתה במדידה בחנות, חותנתו של תת־אלוף חפץ. הקריאות הטלפוניות התכו פות׳ הפריעו לה במדידה, והיא שאלה: ״מי המשוגע שמצלצל אלייך כל הז מן?״ אלישבע, ש חיזוריו
העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 22 | רק כאשר שואלים אותך :״מה, לא התגלחת הבוקר?״ י אתה מגלה כי צווארך ובעיקר מתחת לסנטר מלא זיפים ארוכים שנשכחו בגילוח הבוקר. איך לנהוג בצוואר ולהלך בראש מורם? הצעד
העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 23 | )וני ש בו! אלישבע האשד, היחידה שמשה דיין אידח לה לחברה. יחסיו הממושכים עם רחל רבינוביץ—,כורם, לא גותקו באותה תקו פה. המשכימים קום שנסעו ברכבם בדרך חיפה, בואכה
העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 24 | אנישנוו אלישבע! האם מחזיק שר־־הכי טחון חדרים אלה על השבץ מש־כורחו, או שמא מימן משלם המי סיס את החזקתם ! מסע גין האוצרות * די להגיע להיבטים הציבוריים הנוספים של
העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 25 | להיווצר אילו שהם יחסים בין אלישבע לבין דיין, המבוגר ממנה ב־ 30 שנה. היתר. לד. הרגשה, סיפרה לידידים, כי דיין מוליך את בתה שולל. כאשר נודע לה על טיב היחסים בין
העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 26 | דמיון. אלישכע הזעיקה את אהרון שלוש אל רסלר, כדי שיאמת את. סיפורה ויצהיר כי אינה הוזה אותו מדמיונה. שלוש ניסה עוד לעכב את הגשת התכיעה המשפטית. הוא אמר שינסה
העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 27 | במדינה ה11 ליל העלטה בעוד תשעה חודשים, בראשית אוקטו בר ,1972 יצפו כולם לתוצאות. האס יוולדו לפתע, תוך 24 שעות, הרבה יותר תינו קות? זה היה בניו־יורק, כאשר ירדה
העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 28 | תמרורים לתינוק השחקן מצפים שייקח אופיר ואשתו לידיה. לזוג בן בגיל שש ולשייקד. שני ילדים מנשואיו הראשונים ובנו הבכור משרת בצד,״ל. נישאו בנוכחות ותיקי תנועת החרות
העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 29 | טלוויזיה תוסתת טרמ 9על השידור הספדד מי שנמאסו עליו השיעמום והדילטנט־יות של הטלוויזיה הישראלית, צריך רק להזדיין בסבלנות. לפי החוזה עם הקבלן המבצע, אפשר יהיה
העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 30 | כוכב הקורנ1ע הישראלי שחזו דאזזהנח מסברד, בה ניבב לצו שלוש בחביות עוומות לחלוטין מצהיר: מווחת העמל ואכן היה על מה לעבוד. כך נראה ברקן בהפסקה של צילומי סירסו
העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 31 | ״לפעמים כשאני עומד על סף התפוצצות אני לוקה את ה־4 ן 8 .ספורט הלבנה שלי, ויוצא לחרוש את הכבישים. שם אני נרגע וחוזר הביתה בלי מטען ההרס.״ מסטינג. יש לי מלחמות
העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 32 | במדינה (המשך מעמוד )32 דחו לשני הפועלים שבחוץ להסתלק לתוך בית החרושת. השניים צייתו בשמחה, אך משנכנסו מיהרו לטלפן למישטרה, ולהודיע על השוד. שודד עצבני. מירווח
העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 33 | מוטבשתמשוך 350^ 0 1 1 וזים עם בן״זוגך יש־ת&רו בחיק הטבע. ב- סוף השבוע צפוייה לך פגישה נעימה מאוד עם לביאה מקסימה. את בטחונך העצמי בגלל אל תאבד קשיים שטחיים
העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 34 | במדינה (המשך מעמוד )32 זה לא היה פוגע בי כמו שפגעה בי העובדה שנאסר עלי העיסוק ברפואה ללא ר שיון כפי שהם הגדירו זאת. תקופה ארוכה הסתובבתי בלי מעש. עברתי להתגורר
העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 35 | קולנוע בעולם ואף־על-פי-כן, העסקים פורחים אנשי הסרטים האמריקאים בוכים ללא הרף על ירידה בהיקף עסקיהם, אינם מפסיקים עד היום לספר על מה שעוללה להם הטלוויזיה, ובכלל
העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 36 | במדינה ׳ולה רוזיניק דומה לכל עיתונות נוססים פוסטרים צבעוניים, תמונות וקי שוטים מוזרים. מכל הדברים הקטנים אפשר ללמוד על אופיה של בעלת החדר. דבר אחד חסר פה. דבר
העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 37 | רקדנית צעירה אחות ־ או איו היא שומעת אף צליל אחד מפולניה. היא הרגישה מרומה, כאילו מנ סים לסדר אותה. היא לא רצתה ללמוד, היא נהגה לברות מבית־הספר וסירבה לקבל כל
העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 38 | * ו 0רכיעי בשייך־מונס. השעה היא ׳ 7בערב, והחשיכה כבר ירדה על בתיה הישנים של השכונה ועל סמטאותיה הבל תי מוארות. הקיוסק הקטן של צילי הוא היחיד הפ תוח בשעה זו.
העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 39 | הגבוהים והחדשים של רמת־אביב. שייך־מונס עומדת בחשיבה. מרדכי הוא בן 24 ותושב שייד־מונס לשעבר. היום הוא גר בצריף על שפת ר,ים, ועוסק בדייג. בעבר — דמות מפור סמת
העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 40 | ל״ח דין ול*ח דיין מאת אור• אבנ די בשבוע שעבר נפלה טעות בדיווח במדור זה. הודעתי שוועדת־החינוך קיבלה את ההסתייגות שלנו לגבי הפרת חוק העתיקות. מסתבר שאין זה נכון.
העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 41 | אזהרה לכנסת: נולדים לנו להלן נאוטנו בדיון חבללי על פעולות מישרד״הסעד. אורי אבנרי ג כאשר אני מביט על אולם הכנסת ברגע זה, מתחזקת בי ההכרה שמי שזקוק לסעד יותר מכל
העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 42 | במדינה מ כ7 ! 1ו כנ.\1>1י *ישרא > (המשך מעמוד )36 מזכירות לי מודי הסמבה מודיעה על הושמת מועמדים רסמסטו תווך תשר ג (אוקטובר־ ינואר )1972/3 ליחידות הבאות ־
העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 43 | במדינה גש לדלפק, שם היו מונחות קופסאות ה־אירופז, נטל אחת מהקופסאות יופנה ל עבר הקופה. שם מסר את תלוש הזיכוי וביקש לצאת מההל־בו, כשהקופאית עצ רה בעדו ודרשה
העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 44 | טיולי משפחת״ נפלא׳! גם אתה לאן נטייל השבוע? בספרו החדש של אורי דביר — בעל המדור הקבוע ברדיו, ,,לאן נטייל השבוע תמצא פתרונות מגוונים לשאלה זו. בספר 40 מסלולים
העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 45 | גירושין נוסח קובה אומרים שפעם היו ד,רבה גברים מסוג זה. אני לא היכרתי הרבה מהם. גברים אמיתיים כאלה. רחבים מכל הבחינות, ב כתפיים, בלב, בכים... זה שאני כן מכירה
העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 46 | המילון שיופיע ישד במהדורה - 2מפני שהמהדורה ה־ 1אנדה עוד לפני ההונעה צריך לראות את הגעת הפנים של עולה חדש מרוסיה, אחרי שלושה חודשים באולפן, כאשר בנו יחזור
העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 47 | צוני׳,ב מיד ה גדולה מאוד. דפקו את פועלי הנמל עד העצם • .רבין דפק את נאצר עד העצם. )2הזדווגות. זלזול : קריאת השמעת טזטוז טוזזז. התחיל ירוחם לסלסל בשפמו. פתאום
העולם הזה - גליון 1794 - 19 בינואר 1972 - עמוד 48 | 1704 שנה 3 )3 ג׳ שבט תשד־יב המח יר 2.011ל״י וווו 1117111 11:1ע7 הנושה האינטימית שר שו־הבטחו! לשערוריה בעלתמ שמעו ת בטחונית
חזרה לתחילת העמוד