גליון 1795

העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 1 | א לא קבל גיבו
העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 2 | ך* יום הרביעי שעפר, בשעות מ- ^ לילה, ניסו אלמונים להצית את דפוס על המשמר. .מתוך בקבוק פלסטי הותז חומד דליק על הדלת. אחרי שהציתו אש במקום, הסתלקו האלמונים.
העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 3 | ־ ) 12 )014־) 5X1 101X1201 ת | 3ג 1513512x020 ( 4׳ \ 0 2 ) . * ^ 5121^ 0י 0x2 1זצצ 9ג 512002X1 2 .י) 2ג׳ )8 .0 *51 )12511 9 /׳2 0 1 5 2 ^ 5 0 0 4 ) 0
העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 4 | בימי־משבר של מלחמת־ההתשה, דיין בא אליה במסוק באמצע ישיבת הממשלה, ופעם דחה גם פגישה עם הוסטכ״ל למענה. מוסיף שטרן): ערב הבחירות בנובמבר 1969 היה דיין מודאג, .״מה
העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 5 |
העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 6 | -,קלצפת עו ש ה כל דבר לדבר טו ב יותר, יפה יותר -ט עי ם יותר. וזה כ ה קל. כל אשר עלי ךלע שו ת הו א: , 1ל ח צי הזיז למטה . 2נ ע רי ה מי כ ל ג. ה פ כי או תו כ ל
העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 7 | מכתבים משתיקים את פ ש עי דיין: ״העולם הזח״ , 1792״פסטיבל הצביעות״ ,על התקפת הנגד של חסידי דיין נגד גל ההאשמות שהועלו נגדו. כל ההצגה עם ומסביב הספר הביוגרפי עלץ
העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 8 | מכתבים חדש בישראל! הופיע (המשך מעמוד )6 הצעתו על הכורח בעריכת בחירות עכ שיו. אם לא עכשיו אימתי הזמן המתאים שהעם יגיד את דברו בכל העניינים שעל סדר היום? ליאון
העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 9 | נסיחות צוינה שיען ! אין אנו סו מכים רק על חו שהאח ריו ת של חברינו. אף כי הו א מ פו תחמ אד. אנו מ שנני ם להם חזור ו שנן כללי ב טי חו תוא די בו ת בכבי ש. מבצ עי
העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 10 | 1795 תשבץ הווולס הז ה סיקורו! ״הבו לי ארבעים חורי־ישבניס, ואני מרכיב לכס אקדמיה !״ דברי ג׳ורג׳ קל־מנסו על האקדמיה הצרפתית. תיאטרון שציא את השסקו ־ החשמונאים
העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 11 | 313 דידו רוצה להתחרות 3יש,1 ודני ליטאני משוטט דיד גופות פיתרון מבריק לבעיות הדיור למשפחות מרובות ילדים העלה שר־השיכון זאכ שרף. כאשר נשאל, בעת דיון ש נערך בנושא
העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 12 | סיקורת (המשך מעמוד ) 10 נר בביצוע קוסטלנץ, ילקקו אצבעותיהם למשמע תקליט זה, שהופיע נבר לפגי מיספר שנים באמריקה. בעזרת תיזמור שמנוני וחד־גוני, מצליח רוברט שו
העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 13 | סיקורת סיקורת קנייה מעניינת. הוא רכש במכירה פומבית בית״כלא ישן, והודיע על כוונתו לעבור ולגור שם. כנראה קיבל דיווחים חיוביים מכל הדיירים ששלח לשם. אחראים להוצאת
העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 14 | בלהבה דימיוויח חיאר ..העוד הנהי׳ ל פ 17 1עונה איד יבולה להתבצעלבחע עליה המונית מברי ת המועצות... ״שב, איוואן איוואנוביץ׳,״ אמר המנהיג. הדלת נסגרה חרש. השניים
העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 15 | ביותר מאז החליט דוד בן־גוריון להכריז על הקמת המדינה. נשמע מד. בפי אריק.״ איש לא קרא להוד מעלתו, שגריר מדינת ישראל במוסקבה, אלא בכינויו זה ״אריק״ ,שריד מן
העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 16 | תמרורים זכה בפרס בסך 1500ל״י, שהוענק על-ידי ועדת ההמצאות של עובדי שירות המדינה, עבור המצאה שפותחה במיסגרת עבודתו במכון להנדסה חקלאית, בשינד לול מיתקן לאגוזי
העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 17 | כסף טוב. 1 1המנדאטים הישראליים בקונגרס הציוני הכ״ח חולקו לפי תוצאות הבחירות לכנסת השביעית. התנועה, שב ראש רשימתה נבחרתי לכנסת, היתד. זכאית לארבעה ׳מקומות
העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 18 | במדינה וזעם פו ל א רוי ד1972 - כשגולדה הצילה א ת אב א שלה לעיתים רחוקות זוכד. עם להצצה כד. אינטימית לתוך עולמו תפרטי של ראש תממשלה שלו — נשזר. עודו בחיים וב
העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 19 | דייו איים להתפטר! ף ולדה מאיר קיברה התקפה של ^ היסטריה. ביום החמישי בשבוע ש יעבר, בישיבת לישכת מפלגת־העבודה, היא איבדה את עשתונותיה, את השליטה על לשונה ואת
העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 20 | (המשך מעמוד ) 19 אלישבע״ ׳מעל עמודי העולם הזה בהש* ראתם -ובתמיכתם של הוגים במפלגת ה עבודה. היה דרוש מוח מעוות כדי להמציא עלילה מגוחכת וזדונית גם יחד, במו זו
העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 21 | במיסמכים משפטיים, הוא אליזבט רודול־פינה צ׳יזס, שנולדה בבית־ד,חולים אסותא בתל־אביב בתאריך ,30.5.45 לפני 27 שנים בקירוב. אולם שם כזה אינו מופיע כלל ברי שום
העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 22 | עושה זאת, אולם ישראל מידי קטנח לכן. ובכל זאת, גם באמריקה לא הסתירו את הבושה הזאת. קנדי גם חשב לעצמו, בשבילו זה יותר טוב, הבחורה המסכנה לא תדבר יותר. אתה לא
העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 23 | 11 1 פחח חוק• ל שחיתות בתשובה לשאילתה של חבר־כנסת מסו־יים, ששמו מוזכר לא אחת בשבועון זה, בישרה לנו הגברת גולדה מאיר את הבשו רה המדהימה שאין במדינה הזאת חוק
העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 24 | האשמה חמורה הידהדה השבוע צל עוזר רוטנכרג, השד הנשיי הוא עניין של יום יום. לחם חוקו, פשוטו כמשמעו. כמנהל. מפעל ירושלמי נודע לחזיות ותחתונים, המשווק את ת ר צרתו
העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 25 | האידיאל האירופי ״אחות קטנה לנו ושדיים אין לה. מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה לעומת האי- ריאל הישראלי השופע, שהיה מקובל בישראל, מסתבר, כבר על משורר שיר השירים,
העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 26 | ליפול במוקדם כיוון שרביו יסיים את תפקידו שם בחודש יוני הקרוב, לכל המאוחר. פ ר קלי טמע רכ ת הביטחון יועלה כדרגה יוסף צ׳חנובר, היועץ המשפטי למערכת הביטחון, המטפל
העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 27 | במדינה פשע (המשך נזסמוד )18 גזר הדין: גם זה היה לפני כמה מאות שנים. גרנו בירושלים. מאירסון עבד בסולל בונה וקיבל משכורת. משכורת מישטיינס גע־זאגט (משהו כמו:
העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 28 | הבאקשיש הענקי שקיבוה אגו׳ תמורת הקורות שמנוה בכנסת שהע מלו בניצה של טומאה כשקיבלו את הרשיון, לא התכוונו כלל להקים בנק משלהם, כי לא היה להם כסף. כל כוונתם (וזה
העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 29 | בשורת־אימיס על אנשי אדניו, כרעם ביום בהיר. השותף החדש התנגד להוצאת הציוד החדש מהנמל. זה היה בדיוק ערב העונה 1965 השותף החזיק את המיסעל בגרון. חשש נורא החל נובט
העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 30 | במדינה (המשך נזנמזוד )27 ברזילי מואשם על־ידי התביעה בעבירה בארבעה מקרים על סעיף 47 של חוק תיכנון ובנייה. סעיף זה קובע כי אדם שיש לו חלק או טובת הנאה.בנושא
העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 31 | כל חייו היה יוסר מהמר עד שהפסיד (..יוססאי ) מזרחי בהימור את חייו ** ל כמה אתם רוצים להתערב ״ י ע איתי שהכוח מנצחת השבת את מכבי נתניה?״ שאל יוסף (״יוסקאי״) מז
העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 32 | במדינה ת ת טר ה מרד הקס דו ת סיבוב נוטף ( קו ל ל העברד). ׳פסק־דין של בית־משפט — ושל בית״ המשפט העליון על אחת כמה וכמה — מהווה בדרך כלל ׳סוף פסוק למחלוקת. בדרך
העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 33 | במדינה הירושלמי בו שוכנים אולפני קול־ישראל. עובדי הרשות שנזעקו החוצה, נדהמו לגלות בכניסה לבנייני הרשות, צעירה בלונדית שרועה על הכביש, מתפתלת ב כאבים. מספר
העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 34 | מועדון בינל או מי של ספרי ישראל, שע״י ארגון בעלי המספ רו ת, ב ח סו ת חב ר ת ״וול ה״ לתמ רו קי שיער יקיים ביום שלישי 8לפברואר ,1972 כשעה 8בערב, באולם ״הבימה״
העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 35 | מישסו־ת תל־אביב דומה רסקוטרנו ׳אוד - רנחות בכשרונות המשעשעים שרה שבוע, הצליחה משטרת תל־אביב ז ) להתחרות בהישג נדיר של אחת ה משטרות המהוללות בעולם: הסקוטלאנד
העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 36 | המסע לא יתבטל, ואם יתבטל — תבוא במקומו הבטחת קוסמת. עיסקה גדולה אותה החלטת לבצע, תצא סוף־סוף לפועל. היא גם תישא רווחים גדולים. נסה להשתמש בכסף שתרוויח פעם
העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 37 | לפיכך בולטת ביותר פעולד. שיזם לא מכבר המרכז למניעת עבריינות במשרד- הסעד — נסיון נועז להוציא את דני, סמי, יהודה וחבריהם מהבוץ בו שקעו. בעל הרעיון היה עמירם
העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 38 | (המשך מעמוד )15 העמודים עליהם !רשם את דברי ד,ברבר, שלו ברוסית, ניגש יפתח־איוואן למאיר״ הדביק שתי נשיקות על להייה, נטל מידיה את הזר. יפתח דורון נתן סימן קל
העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 39 | טלוויזיה הנהלה ה מנכ״ל בתפ קי ד הצנזור כאשר הגישה הטלוויזיה בשבוע שעבר תוכנית רדיופונית !משעממת על הנושא תכנון בטלוויזיה, ראו הצופים על המסך חבורת אנשים
העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 40 | י׳ ^י ת (המשך מעמוד )37 כתבה עליזה הימן, קצינת־מבחן במיסג־רת: אלי מוכר לשרות המיבחן לנוער מהיותו בן עשר. באותו זמן ביקר בבית־ספר לילדים מפגרים. בהיותו קטן מאד
העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 41 | במדינה (המשך מעמוד )36 למסור לחיים את המיץ לפחות, ואז הוא תפש אותי בגופי וסחב אותי החוצה. מן החדר. ״ניסיתי להתנגד. תפשתי שולחן שעמד בדרך וניסיתי להיצמד אליו.
העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 42 | תשובת ראש־הממשלה גולדה מאיר : מאת אור• אבנה• לשאלה : 1אין בחוק הקיים התייחסות לעניין העי סוק במיסחר. כל מד, שראה המחוקק לקבעו בתחום האיסורים על עיסוקו של שר
העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 43 | ״א יתקבל חוק זר ; -יהפוך התושב לקולחת...״ ״זוהי סוב״ טיזציה 11 ול ההתיישבות העובדת...״ להלן נאום סיעתנו על חוק המושבים : אורי אכנרי: המושב הוא אחת מיצירות־הפאר
העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 44 | במדינה חווי ה מל צר־ ה מז מר מועדון..הסבו המעולה״ שע״י התאחדות בעלי המספרות, ת״א בחסות חברת ״וולד.״ בישראל שמחים להודיע כי כיום שני 7.2.72 כשעה 5אחרי־הצהריים,
העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 45 | א מי הגניי ־ ת 1הרביעייה העליזה בדירה המשותפת התחלקה עד השכר זוכרים איך הגלורה שרי ט חיטפד, שטוזה מהבן שלה, והסתובבה ימים של ומים עם פנס כחול ן לא זוכרים. אז
העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 46 | איו האכילו את הקונגרס הציוני בלוקשען הצבא צועד על קיבתו, קבע כבר בשעתו הקטנצ׳יק ההוא עם היד הנצחית על הקיבה. זקן, עובדות מלתחה, מזכירות אלגנטיות וצירים מפל
העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 47 | ״העיקו העם מחייד פרופסור יהודה שפייזלר, מנהל ההיברו־יוניון־קולג׳ .״מה זה אוכל! העיקר שהעם הי.״ נאנח מרדכי לרמן מצרפת. 1111 1 11 ] 1111 ״אחרי הישיבות אין כוח
העולם הזה - גליון 1795 - 26 בינואר 1972 - עמוד 48 |
חזרה לתחילת העמוד