גליון 1796

העולם הזה - גליון 1796 - 2 בפברואר 1972 - עמוד 1 | בפעם הראשונה בישראל קורבנות רצח עזרא שם־ טוב (משמאל) ויוסף (״יוסקאי״) מזרחי (כמרכז) כחברת מרדכי(״מני טש״)
העולם הזה - גליון 1796 - 2 בפברואר 1972 - עמוד 2 | חדש בישראל! קשר השתיקה שקשרה העיתונות הישראלית לגבי הפרשיות הקשורות בשמו של שר־הביטחון משה דיין, הוא קשר חד־סיטרי. את הפרשיות עצמן, הס מלהזכיר. לא רק בעמודי
העולם הזה - גליון 1796 - 2 בפברואר 1972 - עמוד 3 | שיר השרירים שיר השרירים אשר לשוקולד ישקני מנשיקות פיהו המתוקות משוקולד. (והשוקולד אוצר בתוכו אנרגיה שיהיה כוח להרים שיהיה כוח לסחוב) מוגש במסגרת המבצע להחדרת
העולם הזה - גליון 1796 - 2 בפברואר 1972 - עמוד 4 | שמסרה את התמונה לפירסום בעיתונות, ציוותה לאסור עליה את הכניסה למשרדה. הצלמת טוענת כי זו נקמה שרירותית מצד גולדה הפוגעת בעיסוקה העיתונאי ובפרנסתה. כפי הנראה
העולם הזה - גליון 1796 - 2 בפברואר 1972 - עמוד 5 | אחת מתוכניותיך ל- שבוע תתקלקל, אן לא נורא, מפני שבמקומה תבוא אחרת, מוצלחת לא פחות. ידיד ותיק, אותו לא פגשת זמן רב, יביא עימו הפתעה ־1 נעימה. בת טלה — השבוע
העולם הזה - גליון 1796 - 2 בפברואר 1972 - עמוד 6 | הניוסומא הודה אבני רשו־הת״וות משה קור: ״אתה מנסה לנ של אותי! אף פעם לא הייתי מאמין ששלג— משטחים של שלג לבן וצחור — יכול להעלות פרשה עכורה כל־כן ולחפון אותי
העולם הזה - גליון 1796 - 2 בפברואר 1972 - עמוד 7 | קוראי ״ ה עו ל ה 1ה״ על פר שו ת ד־־ו זכות מוסרית כל עוד לא העמידו לדין את השר משה דיין, שעבר על חוק חפירות וסחר עתיקות. ,אין זכות מוסרית לשיום בית־מש־פט בישראל
העולם הזה - גליון 1796 - 2 בפברואר 1972 - עמוד 8 | מכתבים חי ג לכן אחריות הצגהן הסהדן 1974 עד 31 בינואר י כולל כל החל קי ם וגם יי ^ גן * תנאים מיוחדים לקונים בין התאריכים: 22.12.71 - 31.3.72 ״העולם הזח״
העולם הזה - גליון 1796 - 2 בפברואר 1972 - עמוד 9 | למנהל החשבונות עול העולם הזה מאת מנחל החשבונות של העולם הבא דחוף מאוד מאוד. יא אחי, יא דנ״׳א ( 1לא לבלבל עם דבע, למרות הדימיון המסדים מאוד). תראה יא דן. קראתי
העולם הזה - גליון 1796 - 2 בפברואר 1972 - עמוד 10 | סיקורת בידור ויוה וידה ״עולים עלינו״ ,תיאטרון גודיק מציג את וידה (בריה״מ) ,בתוכנית בידור בליווי תזמורת בת 10 נגגים. מד, שלא עושה הסוכנות־היהודית בש ביל העולים
העולם הזה - גליון 1796 - 2 בפברואר 1972 - עמוד 11 | גולדה מתגו 11ת, שוב־1סק מצטדק, פרמינג׳ר תוקף וד״ר פחנר מסרס 8אחד הנאומים המרכזיים בקונגרס הציוני הכ״ח היה זה של סגן ראש הממשלה יגאל אלון, שהאריך בדבריו ושי-
העולם הזה - גליון 1796 - 2 בפברואר 1972 - עמוד 12 | סיקררת (המשך מעמוד )10 חטאי 1עווי0 | חוזה פליטיאנו 5 ? 277 אם יש אספנים הרואים לעצמם חובה קדושה לרכוש את כל תקליטיו של זמר מסויים, הרי מציאה עבורם — תקליט של
העולם הזה - גליון 1796 - 2 בפברואר 1972 - עמוד 13 | לנשות הדסה הטובות מארצות־הברית, €על העוול הנורא שנגרם להן! קחו, למשל, את הגברת אלינור צוקרמן מבולטי- מור, במדינת מארילנד. הגב׳ צוקרמן היא ציונית. מה זאת אומרת
העולם הזה - גליון 1796 - 2 בפברואר 1972 - עמוד 14 | מה נתנה קופת תגמולים ׳תמר״ ל־ 45,000 חבריה בשנת 1971 במדינה העם מה קורה מערבה לסואץ? ברגשות מעורבים עקבו השבוע אזרחי ישראל אחרי מה שהתחולל מערבה לתעלת סואץ. הם
העולם הזה - גליון 1796 - 2 בפברואר 1972 - עמוד 15 | 11 1 11 111 ווו חוה וירו ו11111־ 11 ודו 11 11 11ייי. 1/11.1111נ 111.11.11111!1ן 1ן ד ״ן יצא לחפש את ה מדוכ ה ומצא אתונות מי שרואה את עצמו כאויבו של מר משה
העולם הזה - גליון 1796 - 2 בפברואר 1972 - עמוד 16 | מ מ עוניין׳ בנ פי ל ת ס אד א ת * ך* פננות הסטודנטים במצריים ומאבק הפרופסורים ביש( ) ראל הם, למראית עין, דבר והיפוכו. הסטודנטים המצריים, שהפגינו נגד אנוואר
העולם הזה - גליון 1796 - 2 בפברואר 1972 - עמוד 17 | ..מ שיש דו ידידים נארה אינו וקוק לאויבים בעודם ה 1ה ובעולם הבא... ך* יכוייו של משה דיין להיות ראש־הממשלה הבא של ישראל היו לפני חודשיים קרובים לאפם. הגילויים
העולם הזה - גליון 1796 - 2 בפברואר 1972 - עמוד 18 | חזרהאלה עי ק ר: הצד הציבור שלפר שיו ת דיין ה א הו א ראוי? ץ ה היה צפוי, וזה אירע השבוע. ( אילולא היו 400 תלמידי בית־הספר אורט בחולון, חותמים על עצומה ״נגר
העולם הזה - גליון 1796 - 2 בפברואר 1972 - עמוד 19 | של פרשיות משה דיין, הדרה להכרתם של האנשים הרציניים והחושבים במדינה. את מוכי הכאריזמה לא ניתן לשכנע בשום נימוק או הסבר הגיוני שהוא. הם בלעו בלהט כל מילה שנכתבה
העולם הזה - גליון 1796 - 2 בפברואר 1972 - עמוד 20 | הצרחות ממלאות כל חנות. בחנות הסידקית התל-אביבית של אליפנט ביינגלאס, נימכר דיין בחרס, זכוכית, ונחושת. בתמונה: דיין קטן מנחושת — ארבע וחצי לירות. הגדול — שש וחצי
העולם הזה - גליון 1796 - 2 בפברואר 1972 - עמוד 21 | ה 71111 דיין על מדליון של 14 קאראט זהב. מחירו 352 לירות — ויש קונות. מעריצות דיין מוכנות לשלם כנראה כל מחיר בשביל התענוג. מרבית הסחורה עומדת על רמה קיטשית, לפי
העולם הזה - גליון 1796 - 2 בפברואר 1972 - עמוד 22 | משלושת הידידים(בתמונה משמאל) נותר בח״ם רק מרדכ (״מנטש־ס צרפתי(מימין) ,אחרי שהשניים האהדים נרצחו וצח תמורת ם 3אלו די ו!אם חם ך* דרמה, שהתרחשה ביום א׳ השן 1בזע
העולם הזה - גליון 1796 - 2 בפברואר 1972 - עמוד 23 | עדות חחשודים ברצח. ללא ראיות נוספות, ספק אם עדות זו תספיק להרשיעם. אולם ללא קשר לדרך בד. ייפתרו שאלות אלה, נקבעה השבוע, בצורה החותכת ביותר, העובדה כי בישראל
העולם הזה - גליון 1796 - 2 בפברואר 1972 - עמוד 24 | 11 בון ךנן|#/ 325א לו (כולל העברה) (כולל העברה) עשהלך מנ הג קברע- מלא טו טו כלש בו ע ! במדינה הבחירות, טוענים היריבים, לא היססו ססנרונטוי אנשי הימין מלפגוע
העולם הזה - גליון 1796 - 2 בפברואר 1972 - עמוד 25 | סטודנטים אושרה.״ דעותיו של איציק על שיטת הבחירות דומות לטענותיו של חנן :״החלוקה לסי חוגים היתד. אמורה להיות א־פוליטית. בדיוק לזה התנגדו ׳סטודנטים שמאליים
העולם הזה - גליון 1796 - 2 בפברואר 1972 - עמוד 26 | אחה בוד ד? אח בודד ת? ש מקום להיכרות מאורגנת! דבר, מלבד מילמולי ״אתה רוצה לרקוד?״ מהוססים. ולאחר מנן נחסמת רחבת־הרי־קודים בגוש רוטט של גופות חבוקים. ״מה את
העולם הזה - גליון 1796 - 2 בפברואר 1972 - עמוד 27 | מחנשות או לא? שתי זוהרות ללא אבירים. ורד השחרחורת, מחפשת דוגרי מיליונר. דינה הבלונדית דווקא לא :״לא באתי לחפש. באתי פשוט בדי ליהנות.״ משמאל: נהנים. צייד בודד
העולם הזה - גליון 1796 - 2 בפברואר 1972 - עמוד 28 | - 7.2.72 צעז־ת השוום דיוושדם גילו דעת איכפת לי. שוב המלחמה בשער ! תמה מלחמת ששת הימים. החלה מלחמת ההתשה. ועוד לא עיכלנו את מלחמת ההתשה, ושוב מוכנים. איכפת לי.
העולם הזה - גליון 1796 - 2 בפברואר 1972 - עמוד 29 | במדינה משפט סודיות עס חור אחד העקרונות המקודשים של המשפט הוא, כי שיחה בין עורך־דין ללקוחו הינה חסוייה. גם אם אדם שלישי היה עד לה במיקרה, אין הוא יכול להביא את
העולם הזה - גליון 1796 - 2 בפברואר 1972 - עמוד 30 | טלוויזיה דים להנהלה, תהיה זו סיבה טובה לסיב־סוד עבודה נוסף. עובדים זהירות! חו מי חיסכון ברפ! 3 לוועדת חקירה כאשר עקפה מגישת התוכניות בטלווי־זיה, דליה מזור, את
העולם הזה - גליון 1796 - 2 בפברואר 1972 - עמוד 31 | קולנוע ע>רומ>ם וחמימען ״שהאי מצעד סרטי ישראל כל המתלוננים השכם והערב שהטעם של הקהל הישראלי הוא קלוקל, אם לשפוט לפי מיצעדי הפיזימונים שלז, אינם יודעים עד כמה
העולם הזה - גליון 1796 - 2 בפברואר 1972 - עמוד 32 | חדשו! הבלגית האשה במעיל וב־מיגבעת הינה תיי רת מבלגיה. היחידה שיצאה מאדי שותה הזעיקה א ת העוברים ושבים לעזרת העולה החד שה (לידה, הכתבת). ״מה הבעייה?״ הוא שואל
העולם הזה - גליון 1796 - 2 בפברואר 1972 - עמוד 33 | היומנאי ולבוש האזרחית מתפתלים עתה בצוותא. העולה ניצבת נבוכה, פניה מתארכים, כמו עוד מעט תפרוץ בבכי. לבוש האזרחית עומד לפתע על מצבה הקשה, מפסיק לצחוק בבת אחת
העולם הזה - גליון 1796 - 2 בפברואר 1972 - עמוד 34 | לוי אשכול, היום בפרשת חילופי דירות־השרד של כשהיה שר״האוצר. אול ם א חרי יו ם של התייעצויות, פסל יו״ר הכנס ת גם הצעה זו. פירסמנו בכנ ס ת הודעה לעיתונות : ״צר לנו
העולם הזה - גליון 1796 - 2 בפברואר 1972 - עמוד 35 | .,ראיתי את מר לסקוב רחף באוויר ע הילה 3131״, ואת מר ׳1הושע פרץ ווחל על הארץ ע קרנייי וזנב...״ כנמלים, שהם חיוניים לקיום המשק, איני חושם שזה סכום מוגזם. בעיקבות
העולם הזה - גליון 1796 - 2 בפברואר 1972 - עמוד 36 | הייתי שלה חדשה מרוסיה (המשך מעמוד )33 רוסיה לפני 20 שנה, מה גדולה התלהבותי מארץ־הקודש. היא מצידה נעצה בי מבטים שחציים חמלה וחציים לא־נעים, והיתה מפטירה מפעם
העולם הזה - גליון 1796 - 2 בפברואר 1972 - עמוד 37 | הגיבור דווקא כן מתחתנת כפי שסיפרתי לכם בשבוע שעבר, נילי לימון, בתו של אלוף (מיל ).מוקה לימון, לא מתחתנת. כלומר — לפי דב ריה. השמועות בעיר אמרו דווקא ברור מאוד
העולם הזה - גליון 1796 - 2 בפברואר 1972 - עמוד 38 | המצלמה הנסתות של ..העולם הזה״ נדחון ה בין טוו׳ המהמרים וצילמה: חאזינו על חמדונח **ץ דף־לק ליסטון, תעמוד תשים עין, ן אה? אבל תשים ברצינות, לא כמו אז שירדו עלינו
העולם הזה - גליון 1796 - 2 בפברואר 1972 - עמוד 39 | מרו תקים מרו תק ת בנעשה על לוח־ ה מזל. רו ח ל ק פעיל ב הי מורי ם. בם נו טלים ועוד יותר טוב על הקופאי. בשביל לזכות הפעם, על הקוביות להעלות את הסכום שבע בדיוק.
העולם הזה - גליון 1796 - 2 בפברואר 1972 - עמוד 40 | ^
חזרה לתחילת העמוד