גליון 1798

העולם הזה - גליון 1798 - 16 בפברואר 1972 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1798 - 16 בפברואר 1972 - עמוד 2 | השבוע פרצנו בצחוק רם. זה היה בשעה שעברנו על עיתוני־זזבוקר של יום ה׳ .בראש העמוד הראשון, בכותרת גדולה, סופר שם על שערוריית מס־ההכנסה של ראש־הממשלה — בצרפת . זה
העולם הזה - גליון 1798 - 16 בפברואר 1972 - עמוד 3 | מה כל כך מיוחד1 ב 18-קראט? 18 קראט — קפה נמס גבישי משלב את הניחוח והטעם של קפה מבושל טרי מקפה טחון עם הנוחות והמהירות של קפה נמס. 18 קראט מתחיל מפולים
העולם הזה - גליון 1798 - 16 בפברואר 1972 - עמוד 4 | כתוקף תפקידו הככיר יש לאלוה גור גישה למיסמכים ולארכיונים שאין לאף סופר אחר גישה אליהם. כמו כן, כמי שפקד על הקרב עד כיכוש ירושלים, היה כיכולתו להשיג עדויות מכדי
העולם הזה - גליון 1798 - 16 בפברואר 1972 - עמוד 5 | העולם הזה 1798 ועובדה זו מדברת בעד עצמה; פרמה שרפ פלטינה,.סכין הגילוח הנבחר״ לשנת ! 1972 משאל עם קבע את הבחירה ולסכין הגילוח המובחר, הוענק המקום
העולם הזה - גליון 1798 - 16 בפברואר 1972 - עמוד 6 | 1¥ 7111 וו\1£1ו-זח חזי1ת סמל מסחרי הנרי ה * ,יצירות או פנ ה אינ טי מי ת של חזיו תותח תוני םבס לוני ם מו ב ח רי םברח בי ה אר ץ העולם הזה
העולם הזה - גליון 1798 - 16 בפברואר 1972 - עמוד 7 | עורך־הד־ן סלומון מסרג לזרוק את אשתו לפח־היבל כשפתח יו״ר הכנסת, ראובן ברקת, את ישיבת הכנסת ביום ב׳ המושלג באי חור של עשר דקות, ביקש סליחה ואמר שזה בא ״מידי
העולם הזה - גליון 1798 - 16 בפברואר 1972 - עמוד 8 | קו ר אי ם ,,כאריזמה״ של שולמית הראבן מאמרה של שולמית הראבן, כאריזמה, הוא לעילא ולעילא. חובה לקרוא אותו בשלמותו, ובעיון רב. צריך לפרסמו בהמ שכים. כולו ובשלמותו
העולם הזה - גליון 1798 - 16 בפברואר 1972 - עמוד 9 | בות לדיעותיו, ועל אף שאיני מכירו באופן אישי, רואה אני חובה לעצמי לזעוק נגד הצביעות של משרד־הביטחון בטיפול במגוייסים ובסרבני גיוס. שעה שבחורי־ישיבה ובנות דתיות
העולם הזה - גליון 1798 - 16 בפברואר 1972 - עמוד 10 | סיקוו־ת מו כ דג 3ת /ן \ ב ו /ג האדם השליש״ מגיב ״העולם הזה״ ,1793״מנבאים סערה סגים ספרו של האדם השלישי,״ ״ת שקיב על ספרו של האיש שהתפר־כם כתקופת ״פרשת לכוך׳
העולם הזה - גליון 1798 - 16 בפברואר 1972 - עמוד 11 | סיקורת שייקד דם עדיין קאנונים, אין מד לדבר. כל מערכון פגז, ו״קאסיוס קליי נגד חל־פון״ או ״הכה את המומחה״ הם אפילו פגזים בקליבר כבד. הפיזמונים שמסביב דווקא די
העולם הזה - גליון 1798 - 16 בפברואר 1972 - עמוד 12 | סיקורו! (המשך מעמוד )11 קצת יותר צעיר, בדי להוכיח שהסולנית המהוללה אינה מנותקת מן המציאות. אבל מה לעשות וכאשר ג׳ון לנון שר את שיריו(למשל אמא) יש בכך מימד אינ
העולם הזה - גליון 1798 - 16 בפברואר 1972 - עמוד 13 | פרישת ה שסע מי שייך הכסא? /המנדאט של חכר־הכנסת, רכושו שד מי הוא 1 האם הוא רכוש פרטי שד חבר־הכנם ת, הרשאי לעשות כו ככל העולה טל רוחו ז האם הוא רכוש המפלגה, אשר
העולם הזה - גליון 1798 - 16 בפברואר 1972 - עמוד 14 | במדינה תעס לגבות של אבן שום דבר לא הצליח לזעזע את העם הזה בחודשים האחרונים. שערוריות שחיתות, מעילות וגניבות גרמו להתרגשות זמנית, אך לא יותר מזה. הפרות חוק
העולם הזה - גליון 1798 - 16 בפברואר 1972 - עמוד 15 | בצונדים בטוחים לקראת ממלכת הבאקשיש תמיד חשבתי שאני פחות־או־יותר יציב מבחינה נפשית. לא לגמרי, אולי, אבל עוד רחוק מאד מאישפוז, נאמר. אני עדיין חושב כך, אבל בזמן
העולם הזה - גליון 1798 - 16 בפברואר 1972 - עמוד 16 | !•נישבע ..העזלם הזה״ התחקהעל 10צאהשלאלישבע וגילה סיפור מו פלא של אלף לי להז לי ל ה האבה מי ס תו ר וכחול־עיניים, שהיה מבוגר ממנה בשנה אחת. במקצועו היה אלפרד,
העולם הזה - גליון 1798 - 16 בפברואר 1972 - עמוד 17 | את רישום התושבים הראשון בארץ, רש מה אלפרידה את בתה אליזבט בת השלוש כבתו של הרברט קאהן. עד היום רשומה אלישבע במירשם התושבים כאליזבט כאהן (בב, להבדיל משם משפחתו
העולם הזה - גליון 1798 - 16 בפברואר 1972 - עמוד 18 | זהו ס ק 1ב מאודם מריאת הכנ ס ת -ני שוס עתו! ׳ שו א ל׳ רא העז דנוסם את ת שוב ת שו־ המש טו ה! המשטרה מטפלת בו״ן *** ערורית ההפירות הארכיאולו ג ! גיות של
העולם הזה - גליון 1798 - 16 בפברואר 1972 - עמוד 19 | ( )4מר בן־אמוץ הצביע בתלונתו על עתיקות רבות שרוכזו בבית־דיין, וציין ב תלונתו כי ״ידוע לי כי מר דיין לא הו דיע, לפחות לאחרונה, על מציאותן של עתיקות שהצטברו
העולם הזה - גליון 1798 - 16 בפברואר 1972 - עמוד 20 | ...כשהעוברים הגיעו רועדים, חיוורים ובלי נווטה בכיס... שסו נ״אם- ליאורה לפידות בחג ה ד 1¥111י|1 סוכן הביטוח גדעון ר 1 1 118 111 אה האקזוטי שלה, לא נפרדה לרגע
העולם הזה - גליון 1798 - 16 בפברואר 1972 - עמוד 21 | ייי׳ ת בן־זוגה הקבוע, ינשטיין, בלטה במר־וה חיוכים לכל עבר. הנעלים הצייר שלמה צפריר בחברת זהבה, אשתו של השחקן זאב ברלינסקי, קיבלו את חאורחיב. המועדון נפתח
העולם הזה - גליון 1798 - 16 בפברואר 1972 - עמוד 22 | קצין הביטחון פוטר מעבודתו ־ כתבי..העזלם הזה״ הותקפווהוכו -הבלכדילהסתיר את פרשת החייב ו הנו ר ה פורסמה הידיעה בגליון הקודם של העולם הזה במדור תשקיף. אולם עוד
העולם הזה - גליון 1798 - 16 בפברואר 1972 - עמוד 23 | הירים כי החזירו מרצונם מצרכים שנטלו ללא רשות בחנות, הונח לח״כ ללכת ללא נקיטת כל צעדים שהם. הגניבות בחנויות הכל־בו ובסופרמרק טים הפכו לתופעת קבע, אילצו את הרש
העולם הזה - גליון 1798 - 16 בפברואר 1972 - עמוד 24 | במדינה עסקים הגומראגג של איש המיסתוריו טסוזובכת ככיכר דיזבגוף תתקשר איתה טלפון 228189 לכאורה, נראתה התנהגותו יוצאת־הדוסן של האיש נורמלית בהחלט: בהגיע תורו
העולם הזה - גליון 1798 - 16 בפברואר 1972 - עמוד 25 | !,הידידה צעקה דאשתו של השוער: ״הוא לא היה שלן־ ולא יהיה של!״ חומצת ב פ רצו ח שופכ ת החומצה בת״זוגו של השוער המפורסם, בסצינת השפיכה, היא רעיה להבי, ירושלמית,
העולם הזה - גליון 1798 - 16 בפברואר 1972 - עמוד 26 | פרשת הח״ב והמרק (המעוך מעמוד )23 תי הגיונית, חששו מפירסום ודרשו את פיטוריו של קצין הבטחון? לדני עמית היה על כך הסבר משלו: ״בהתחלה דיברו כל עובדי הסופרמרקט על
העולם הזה - גליון 1798 - 16 בפברואר 1972 - עמוד 27 | לקבל דירת־עולים: האזרח הפשוט ־ וחברם -אפילו בל זה! שזדוך דיחת .ב א שדוד גם דרעי עצמו לא ייכנס לדירה. אז, פנה דרעי לצבי אלדורטי, המנכ״ל החדש והצעיר ( )35 של
העולם הזה - גליון 1798 - 16 בפברואר 1972 - עמוד 28 | התיקשורת שמעון פרס, והודיע, כי עוס־נבהל, התייאש והחליט להעלות על המסך את השר בלא תגובה. היה זה תקדים מסוכן ביותר ומהלומה לאובייקטיביות הנדרשת מכלי כמו
העולם הזה - גליון 1798 - 16 בפברואר 1972 - עמוד 29 | יהיה זה אחד השבועות הנעימים והמרתקים בי־ותר שידעת זה שנים. קשריך עם בן זוגך יתהדקו במהירות בגלל נסיעה משותפת, או בילוי משותף, שבסופם תמצאו אתעע- מכם מאושרים
העולם הזה - גליון 1798 - 16 בפברואר 1972 - עמוד 30 | תמרורים אהרון נבחר. לראש עיריית רמלה, אבו־חצירה ( )34 שהוא הנציג היחידי של המפד״ל במועצת העירייה, ושנבחר בקולותיהם של שניים מחברי גח״ל, שלו שה חברי סיעה מקומית
העולם הזה - גליון 1798 - 16 בפברואר 1972 - עמוד 31 | קולנוע ישראל ה צי לו ! ו ! תזכירים כלכליים, המוגשים לוועדות בכנסת, אינם שייכים גדדך כלל לסוג הספרות המרתקת. אולם כאשר נעזרים קצת בסבלנות ומעיינים בהם, אפשר למ
העולם הזה - גליון 1798 - 16 בפברואר 1972 - עמוד 32 | במדינה זכיתי אני מ ש תגע! סשפט גדר המריבה צעק החייל אל רתליונובת- לא בכל יום זוכה אדם בישראל לדבר עם רב־משרתים, ולו טלפונית. זוכה ל חוויה זו המטלפן לטירתו
העולם הזה - גליון 1798 - 16 בפברואר 1972 - עמוד 33 | קודש־הקדשים *ל המם. משזוכים סוף- סוף להגיע למזכירה הסופית, היא מגלה כי הבוס שלה נמצא כרגע בסיור בחו׳דלארץ .״תנסה לטלפן לביתו בסביון, אולי יהיה שם מישהו שיעזור
העולם הזה - גליון 1798 - 16 בפברואר 1972 - עמוד 34 | אגל אם אין מקום במדינה זו ליוצאי־דופן, למורדים ולמפגינים, תהיה השקפתם כאשר תהיה, אוי למדינה שלנו! #ילדים מפגרים מאת אוד אופנה 9־ 7בפברואר 1972 ויכוח עדהב רי או
העולם הזה - גליון 1798 - 16 בפברואר 1972 - עמוד 35 | ״אנו שמנים בזנות! שר נר הוו• שומו־מצוות שרא רענוו בשבת - בתנאי שנד השיוותיס הציבוריים עבדו שבעה ימים בשבוע...־ להלן הודעת סיעתנו בוויכוח על הצעת אי״האימון
העולם הזה - גליון 1798 - 16 בפברואר 1972 - עמוד 36 | ואשה שאיננו! שמה והסתפק נשונס גרבונים• גמיטונים ארכונים אקסטרונים 1 בסריגת מיקחמ ש מ אוינ ת
העולם הזה - גליון 1798 - 16 בפברואר 1972 - עמוד 37 | יוזל הדר־מלבחז ב י 1ם־הה 1לדת הפרט הכי חשוב, בחגיגת יום־החולדת !של פוקה הירש, בשבוע שעבר, היתה י אווירת ההוד והדר־המלכות ששררה שם. ,תשאלו מה לפוקה, נער
העולם הזה - גליון 1798 - 16 בפברואר 1972 - עמוד 38 | הוותיקות על החדשות: ..הן ל א בו ר רו ת באמצעים!״ החדשות על החתיקות הן עוזרותרק למראית עין!״ 111111011 יעל אלקלעי העושה את צעדיה הראשונים על המסלול. בפניה 11 )
העולם הזה - גליון 1798 - 16 בפברואר 1972 - עמוד 39 | המלכה אלסטית כבובת גומי. כשהבעותיה משתנות בתדירות מדהימה, עומדת קאריו דונסקי מול המצלמה. שנים של צעידה על המסלול הפכוה לאחת הדוגמניות המאומנות בארץ. הטירונית
העולם הזה - גליון 1798 - 16 בפברואר 1972 - עמוד 40 | מפפד 1798 א׳ אדר תשל״ב 16.2.1972 שנה 36 המחיר 2.00ל״י קציו־הבטחון פו טו. חבר-כנסת הוזעקו להתייעצות - עובד הסופרמרקט היבו עיתונאי מי7מטמ ע׳ שסחב החרס עובדי
חזרה לתחילת העמוד