גליון 1799

העולם הזה - גליון 1799 - 23 בפברואר 1972 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1799 - 23 בפברואר 1972 - עמוד 2 | המוח העקום. ביותר בממלכת תיאטרון האבסורד לא יכול היה להמציא דברים מטורפים יותר מאותם שאירעו השבוע סביב העולם הזה : • עיתונים שקיבלו מיליונים מקופת המדינה, לא
העולם הזה - גליון 1799 - 23 בפברואר 1972 - עמוד 3 | מעריב מעולם שהלוואות־הענק שהוא קיבל מן הבנקים הממשלתיים מצדיקים פירסום כלשהו). 811113־ 1 1 1 וכאן נכנם פושט־רגל ך פוליטי שמואל תמיר. אם מצבה של ע״מ מייואש, הרי
העולם הזה - גליון 1799 - 23 בפברואר 1972 - עמוד 4 | קרום לוודאי שהסינים ילחצו על ניכסון לעכב את ההסדר החלקי, וכי זהו אהד הקלפים למיקוח כידי ניכסון. מובן מאליו שעמ ישראל תושפע באופן מכריע על־ידי העמדה האמריקאית.
העולם הזה - גליון 1799 - 23 בפברואר 1972 - עמוד 5 | \ הבשפיה המוצלחת ביותר בפורים*, ,ן נשפית ב ק בו קיי {$ 601116 \ 1ז?3 מדוע מו צל ח ת ביו תרן כי אין כמו ב ק בו ק מ שקה — כרטיס כניס ה המבטיח מצב רוח טוב. מקל על
העולם הזה - גליון 1799 - 23 בפברואר 1972 - עמוד 6 | קורא •קר (חמשו מעמוד )3 שמואל תמיר: האם זה חלק מהדיון היו״ר בן־ציון קשת: חברי הכנסת, אני פשוט מעיר את תשומת־ליבכם, שאתם עוברים את גבול הטעם הטוב. אין בסמכותי
העולם הזה - גליון 1799 - 23 בפברואר 1972 - עמוד 7 | א.א?.זוור־ן • ב־נגליג־אל אנו מודים לעקרות הבית אשר זיכו אותנו בתואר 1972 הנבחר המוצר במישאל שנערך ע״י המכון למחקר חברתי שימושי ב 1ג1 פזגז רוצה וי\תהיי מרוצה
העולם הזה - גליון 1799 - 23 בפברואר 1972 - עמוד 8 | מכת בי ם מכתב כלוי לשר״חדתות שמעתי בוויכוח בכנסת שבישראל כל המישרות פתוחות בפני מפירי שבת, ויש הפלייה רק נגד שומרי שבת. אני מבין שכבוד השר מעוניין להוכיח שאין
העולם הזה - גליון 1799 - 23 בפברואר 1972 - עמוד 9 | ומורידים את תדמית ישראל בארץ וב־חו״ל היד. צריך להעמיד.בפני כיתת־יורים ולזבל בכם את אדמת ישראל. לא די ששורפים את הליכלוך והניבול- פה והזוהמה שלך. העולם התחתון
העולם הזה - גליון 1799 - 23 בפברואר 1972 - עמוד 10 | סיקורת ״אלוהים — אתה הכנסת אותי לצרה הזאת, אתה צריך להוציא אוחי ממנה !״ הזמרת לאונסין פריים, ערב הופעתה הראשונה במטרופוליטן. ס פ רי ם הבלש הרץ >ום הזמן — \
העולם הזה - גליון 1799 - 23 בפברואר 1972 - עמוד 11 | איר הפעילה גולדה את סמכותה כדי לבטל את עיקול המקרר שלה אגשים לק״) הורוביץ, ששימש כמרצה למדעי המדינה באוניברסיטת ירושלים, קיבל בזמנו מילגה לשנת השתלמות באנגליה.
העולם הזה - גליון 1799 - 23 בפברואר 1972 - עמוד 12 | סיקורת (המשך מעמוד )10 ומסתבר שברוך, בן המאה שעברה, כתב, מבלי לדעת כלל, שיר הלל לטכניקה של יאשה חפץ. אבל כאשר הופכים את התקליט לצד השני, העניין כבר קצת יותר
העולם הזה - גליון 1799 - 23 בפברואר 1972 - עמוד 13 | י ע בו ד ! ! ״אל מבזבז ברזל טוב על מסמרים, 1אנשים טובים על חיילים.״ (פיתגם סיני) ץ* ישהו הישווה את נסיעתו של ריצ׳ארד ניכסון לסין לנחיתת האדם על הירח. זוהי
העולם הזה - גליון 1799 - 23 בפברואר 1972 - עמוד 14 | במדינה העם נשק ל אוייג הסרט של הצמרת: סרטי ההקלטה של אגפא טובי הזמרים והמוסיקאים מעדיפים את סרטי ההקלטה הטובים ביותר: סרטי ההקלטה של אגפא. סרטי הקלטה של אגפא
העולם הזה - גליון 1799 - 23 בפברואר 1972 - עמוד 15 | הגילויים שפורסמו השבוע אודות ..פגישת השלום״ עם מנהיגים מצריים שלא יצאו לפועל -מאשרים סקופ קודם של..העולם הזה ך ולדה מאיר איכה סובלת ביקורת. ^כאשר הרגישה
העולם הזה - גליון 1799 - 23 בפברואר 1972 - עמוד 16 | סיסד, שד תקופה כואב לי הלב. אני מסרב לד,פרד מתופעה חזותית שהייתה חלק בלתי נפרד מהבקרים שלנו. תקופת־החלבן — כמו תקופת האבן, הברזל והברונזה בתולדות האדם -י מגיעה
העולם הזה - גליון 1799 - 23 בפברואר 1972 - עמוד 17 | במדינה (המשך מעמוד )15 הראשונה מאז פילוג משה סנה. מק״י־רק״ח, נגד הוועידה האחרונה. כדי להכשיר את הקרקע האידיאולוגית לכניסה למערך הממשלתי, צריך היה ״להכשיר״ את
העולם הזה - גליון 1799 - 23 בפברואר 1972 - עמוד 18 | במדינה אשדוד אנ א טו מי ה של ש חי תו ת איך בדיוק בוצעו עסקי הדירות המדהימים באשדוד — ואולי לא רק שסי אם ללמוד מהמקרה של משפחת טו־בול — הרי שהקורבנות לא תמיד
העולם הזה - גליון 1799 - 23 בפברואר 1972 - עמוד 19 | ״מצפן״ א׳ החברים הפורשים — בתנאים נוחים.״ לפי הגדרתו, זוהי ,״כפי שקוראים לכך בז׳רגון הישראלי הרגיל, פרוטקציה.״ מ כו תכט סי כ ה. היה זה לאחר פיר- סום מאמר ההגנה
העולם הזה - גליון 1799 - 23 בפברואר 1972 - עמוד 20 | ב הו פעתהב כו רהשלה. ישרא לי תחדשה. סטלה עמרם מנסה כובע שוטרת, בחנות תחפושות תל-אביבית. מימינה בעל החנות, משמאלה, שותפתה לדירה, נערת דיזנגוף ביאטריס שוורץ.
העולם הזה - גליון 1799 - 23 בפברואר 1972 - עמוד 21 | מצ יג ה דוג מני ת סטלה עמרם. ת ח פו שו ת מעו ר רו ת לפורים. כ ש הי א חו שפת מיס־דיינת. התחפושת הפופולארית ביותר — משיכה של דיין, כשמתחתיה — רטייה אמיתית על
העולם הזה - גליון 1799 - 23 בפברואר 1972 - עמוד 22 | צילינדר, פרפר, סיגר ומקל — ואת יבולה לחיות שחקנית. פרצופה הנייטרלי של סטלח גמיש להפליא, מסוגל ללבוש הבעות אין טפור, להתאים עצמו לכל הופעה — מגזירה ועד
העולם הזה - גליון 1799 - 23 בפברואר 1972 - עמוד 23 | במדינה (המשך מעמוד )19 גון טרוצקיסטי השייך לאינטרנציונאל הרביעי. כאשר נדמה היה להם כי אנשיו של הנגבי בתל־אביב פותחים את החברות בארגון בפני ״אנארכיסטים
העולם הזה - גליון 1799 - 23 בפברואר 1972 - עמוד 24 | הג הלת ח ש כוגו ח ^ (המשך מעמוד )16 נות יש לבוא לאגף מעתיקות ולא לדיין, משונה מאוד בעיני. האמנם אסור לנו לבוא בתלונה אל איש ציבור הנתפש בגניבה? האם עלינו באמת
העולם הזה - גליון 1799 - 23 בפברואר 1972 - עמוד 25 | אביב. הוא נסגר אחרי שעצרו אותי, לחי- בג׳ ,בעקבות רצח קליפצקי. מה פתאום שמועדוני קלפים יהיו שייכים לפשע מאורגן ז למועדונים באים הרוב אנשים עם כסף, וכל מיני
העולם הזה - גליון 1799 - 23 בפברואר 1972 - עמוד 26 | אל ה הן ש ל אזתה אשה ־־־ א ליל תםשל י. ח .ב רנ ר וש״י עגנון פהנ״תאוץ-יסחוג 1910 ן* יא חזרה אלינו בשקט בשקט. בקול } 1דממה דקה. איש לא ראה, איש לא שמע. ישישה
העולם הזה - גליון 1799 - 23 בפברואר 1972 - עמוד 27 | ת מרורי ם תה מאורע תרבותי ראשוני ליישוב העברי בארץ־ישראל. יפו עשתה חג. פועלים עבריים מראשון־לציון ופתח־תקוה שירכו רגליהם בחולות בואכה יפו. תושביה הראשונים של
העולם הזה - גליון 1799 - 23 בפברואר 1972 - עמוד 28 | יום. הגיעו לקיצם מסעי ההרצאות על פני הארץ, מטעם ההסתדרות, שהפכו למק צוע בתעסוקה מלאה. בא הסוף גם לקבלות־הפנים, למסיבות, לוויכוח המפלגתי למי הוא שייך, לראיו־נות
העולם הזה - גליון 1799 - 23 בפברואר 1972 - עמוד 29 | חעייד ה לו ח ם בש.ב גדעון ספירו הינו דמות יוצאת דופן בין עיתונאי הסטודנטים בארץ. הצעיר ארוך המחלפות, צנחן לשעבר ובעל ותק עיתונאי ניכר בארץ ומחוצה לה, משמש
העולם הזה - גליון 1799 - 23 בפברואר 1972 - עמוד 30 | טלוויזיה לקראת שידור מה מסתתר מ א חו רי ה תו ק פנו ת? סיפר המפיק־הבמאי של תוכנית נודע ודעת, עודד קפליוק :״עורכת הסרט על התוקפנות הטבועה בבני־אדם ובעלי־חיים,
העולם הזה - גליון 1799 - 23 בפברואר 1972 - עמוד 31 | קולנוע כוכב, החרק עז שיר חדש לשירלי אחת ההפתעות של הפסטיבל האחרון בברלין, היה סרט צנוע, בלתי־יומרני, שהופק בתקציב זעום, ונעשה על־ידי במאי טירון, ולמרות זאת זכה
העולם הזה - גליון 1799 - 23 בפברואר 1972 - עמוד 32 | ומה. אווזה בגוד ״מד נעם ש ר׳ התקנות שר רהנסיק שהגבוים הם חסוי נד וגש, או בג ו ו שוי אין נו וגש והיות דסבית. אז אני נענית והצעות שד בחורים ונפגשת איתם. בוניהם.
העולם הזה - גליון 1799 - 23 בפברואר 1972 - עמוד 33 | אותי. לעתים נדמה היה לי שהגעתי לשיא תשוקותי לחמימות. כשהייתי נפגשת איתה בביתה היתר. יוצרת אווירה מיסתורית ורומנטית. היתד. מנגנת מוזיקה רכה ומדליקה נרות בחשיבה.
העולם הזה - גליון 1799 - 23 בפברואר 1972 - עמוד 34 | הכבוד. ההתרגשות, אפילו חרדת־הקודש, מול פני הכותל, עם כל מה שהוא מסמל — זה דבר אחד. עבו״ דת־אלילים לאבנים — זה דבר אחר. ויש להבחין ביניהם הבחן היטב. יש לי הרגשה
העולם הזה - גליון 1799 - 23 בפברואר 1972 - עמוד 35 | אחרי הכנות רגות, העלינו סוף־סוף לדיון את הצעת- החוק הגדולה שלנו להנהגת נשואין וגירושיו אזרחיים. קדמו לכן התייעצויות רבות בקרב הסיעות, זעזועים בקרב מפלגת העבודה
העולם הזה - גליון 1799 - 23 בפברואר 1972 - עמוד 36 | 0711(7יש 71077 170 שז... ״אגדי דואג לתחבורה הציבורית לא רק בהווה, אלא גם ליצירת דור המחר ־ של נהגים, אנשי מוסך ותחזוקה, מנהלי תנועה ומשק... בית־הספר התע שייתי
העולם הזה - גליון 1799 - 23 בפברואר 1972 - עמוד 37 | רומן הקולנוע בתמונות הנפוץ ביותר בארץ הפך מדו- שבועון לשבועון, לבקשות רבנות קוואינו הנאמנים מביא מדי שבוע את ספורי הקולנוע המותלן ים במלואם לביתך 60 עמודים בבל
העולם הזה - גליון 1799 - 23 בפברואר 1972 - עמוד 38 | הא ה ע לי ההג דו ל ה מגרוזי ה היא עלי השל רוכל ד״גד/ז׳ בשוק הגרוזיני מוכרים הכל. מגדים עשירי גוון ועד למטבעות רוסיות אוטנטיות שדיוקנו של לנין מתנוסס עליהן.
העולם הזה - גליון 1799 - 23 בפברואר 1972 - עמוד 39 | קצר גדל מספרם של הרוכלים הגרחיים עד כדי כך שתושבי אשקלון מצאו שם חדש לשוק שלהם: השוק הגרחי. ני עול ה חדש, ואין לי כסף,״ 4מספר בעברית רצוצה סימון בן־ אליהו,
העולם הזה - גליון 1799 - 23 בפברואר 1972 - עמוד 40 | ייייי1
חזרה לתחילת העמוד