גליון 1800

העולם הזה - גליון 1800 - 1 במרץ 1972 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1800 - 1 במרץ 1972 - עמוד 2 | רא כל יום פורים וגס נסה קווה וק נעם נשנה המוצרים ותנאי התברואה. אולם קיימים גם כמה מיפעלים, המקפידים לשמור על טיב מוצריהם, גם כתנאים הקשים של קפיצות במחירי
העולם הזה - גליון 1800 - 1 במרץ 1972 - עמוד 3 | עד כמד, שרק אפשר — אבל תאמין לי: בפחות לד את הרירח הזאת. אחרי הכל, זו דירת־יוקרח חנייה צמודה, חימום מרכזי, מעליות שרות. מכל אבל אדם שעוזב קיבוץ, צריך לעזור לו.
העולם הזה - גליון 1800 - 1 במרץ 1972 - עמוד 4 | פטר ממקומם היטני והשלישי ברשימת המועמדים לכנסת, כדי לפנות את המקום לעיתונאי ראול טיטלבוים, הנמצא במקום הרביעי. ^ נגו 1ויןי קרונ הדש 3ין ג 1לדהלרבץ הידיעות
העולם הזה - גליון 1800 - 1 במרץ 1972 - עמוד 5 | האיש שלנו בברזיל או מר — קפה ליבר חז ק במיוחד, ולכן הוא מעורר וממריץ. פולי הקפהמהם מיוצר קפהנמס ״ליבר״ נבחרים ב קפדנו ת ונבדקי ם ״בשבע עיניים״ .זו ה סי ב ה
העולם הזה - גליון 1800 - 1 במרץ 1972 - עמוד 6 | אחת התרומות החשובות שתרם העולם הזה לעיתונות היש־ראת היא ללא ספק המהפכה הססגונית בכתיבה העיתונאית, 3 שהחלה מעל דפי שבועון זה בשנים הראשונה שאחרי קום המדינה.
העולם הזה - גליון 1800 - 1 במרץ 1972 - עמוד 7 | 0 1 0ז * 1ץ 8 0 השפתיים שהוא אוהב חשק משוחות ביו-סססז - 80 **1.השפתון ה11 סך על שפתיך הדר הלבות׳ ו&שיק להן יופי וטעם טוב. עם שפחעי רסססז - 80 **1.במבחר עווים
העולם הזה - גליון 1800 - 1 במרץ 1972 - עמוד 8 | מכתבים פרס נובל לראש האף־בי־איי ה שרוי המוסכם אני רוצה להעלות במספר שורות נושא כאוב שאני ״אוכל״ וחי איתו יום יום. והוא: אופן הטיפול בחולי הנפש בישראל ובחברה
העולם הזה - גליון 1800 - 1 במרץ 1972 - עמוד 9 | והסופרמרקט היא מתחסדת ביותר וגובלת בצביעות. לכתוב שאינכם מפרסמים מיהו אותו ח״כ כדי שהדבר לא יראה בנקמ נות, הרי זה כאילו אמרתם (בלי לנקוב בשמות) שהשר האהוב
העולם הזה - גליון 1800 - 1 במרץ 1972 - עמוד 10 | כ:17ת_ 11ר ז /ע בו ע מיכתב גלוי לצנזור רבותי חברי הצנזורה ! ראשית דבר — הרשו לי לברן אתכם לרגל פסילת המחזה הסאטירי שכתבתי, ״עגל הזהב״. אני יודע שעברו עליכם
העולם הזה - גליון 1800 - 1 במרץ 1972 - עמוד 11 | סיקורו! עברית מדוברת לא נורמלית תי אטרע גיהינום על אשק טנ ה ״בדלתיים סגורות״ — ז׳אן פול סארטר ,״צוותא״ ,במאי: תיאו־דור תומא. צוותא, המכנה את עצמו בשם המכובד :
העולם הזה - גליון 1800 - 1 במרץ 1972 - עמוד 12 | מ חול (המשך מעמה־ )11 סים לשחזר את אוויר־הנשמה הכושית ועוד כמה תעלולים דומים. זה לא מהפכני, זה לא כל־כך מקורי, זה יכול בהחלט להיות רקע לשיחת חו לין או כלי
העולם הזה - גליון 1800 - 1 במרץ 1972 - עמוד 13 | ץץי יכול היה לחזות בסצינה זו ללא תחושה של התרוממות הרוח? הנה הם עמדו, נציגי שתי המעצמות האדירות, הוותיקה ביותר והצעירה ביו תר, והשיקו כוסות שמפניה. אהד הרגעים
העולם הזה - גליון 1800 - 1 במרץ 1972 - עמוד 14 | כשהיונים על בניהם יוצאים הערי ם הלבנוניים לקראת שריון צה־־ל החודר ללבנון 111!1י11ח 11111111 ך• משד ארבעה ימים השבוע, יכלו ^ אזרחי ישראל לדמות בנפשם כי צה״ל הסד
העולם הזה - גליון 1800 - 1 במרץ 1972 - עמוד 15 | יצא לעבר הכפר הלבנוני עינתא, בגיז־רה הדרומית של הגבול עם ישראל. אח רי שהשתלט על הכפר איתר הכוח כ־20 בתים שצויינו מראש כבתיהם של סידאיון. המשימה העיקרית בפעולה
העולם הזה - גליון 1800 - 1 במרץ 1972 - עמוד 16 | במדינה ה עו לדוה 1800 העם שאלה של מור אל שוב מלאו העיתונים ידיעות על הרוגים ופצועים, על הלוויות ודברי־הספד. אולם מעמודי העיתונים לא ניבטו עוד תצלומים של פנים
העולם הזה - גליון 1800 - 1 במרץ 1972 - עמוד 17 | התעלומה המוחקת את צמות צה״ר: מיהו האלוף שתיבת את גולדה מאיו שעתיים? דוגמני העידום לאט, אבל בטוח, מרמת התנועה לשיחרור האשח לכך שגם חגבר יזכה לשיווי זכויות: לאחר
העולם הזה - גליון 1800 - 1 במרץ 1972 - עמוד 18 | במדינה (המשך מעמוד )16 של רשימת גח״ל יוצר עיוותים מוזרים. כאשר נפטר אריה בן־אליעזר, מראשי חרות, נכנם במקומו לכנסת עוזרו הצעיר של ספיר, גדעון פת. עכשיו, אחרי
העולם הזה - גליון 1800 - 1 במרץ 1972 - עמוד 19 | ך* פרשה נראית כאילו נלקחה מ ן 1אחת מסידרות המתח של הטלוויזיה, איירונסייד, המלאך, או הוואי־צס. כל אחד מהחוקרים באותן סידרות היה ודאי מתקשה בפיענוחה, לא פחות
העולם הזה - גליון 1800 - 1 במרץ 1972 - עמוד 20 | זוהי בושה לכל אחד מאיתנו ־ *> -ינגמ.י״ד.יש אותה אם חופיעח, כעבור שבוע, בפתח החדר הרגוע, השקט, בבית־החולים ליול דות בקרייה, שם שכבה בתה — וביקשה לראות אותה. היא
העולם הזה - גליון 1800 - 1 במרץ 1972 - עמוד 21 | עיתון — ובכל לב. והנה, אחרי כל הרעש הזה, אתה מגלה אותה, ישנה בשקט, פני התינוק השחומים שלה בולטים על לובן הסדינים, בחדר הפעוטות בבית־החולים. איתר, בחדר אר בעה
העולם הזה - גליון 1800 - 1 במרץ 1972 - עמוד 22 | 1רוול׳ ת (המשך מעמוד )21 שעות ספורות לאחר שנעלמה, בפתח אחרי היולדת האלמונית ציד־אדם נרחב ממדים! מתיאוריהם של רחל ושל חלד, הרכיבה המשטרה קלסתרון. הפרטים ש בידיה
העולם הזה - גליון 1800 - 1 במרץ 1972 - עמוד 23 | במדינה (המשך מעמוד )18 כל העובדות האלה היו נכונות גם הש בוע, כאשר הורשתה כניסתו מחדש של מירוביץ לישראל. הלחץ המאורגן מסתבר, פעל.״ ״סגנית מנכ״ל משרד הפנים, יהו
העולם הזה - גליון 1800 - 1 במרץ 1972 - עמוד 24 | ״י בינדמ*זמ ביניוז בוז 1 000ד ס ׳ נ ״ י יה בל כי פשוע 111111 1111111 טלוויזיה ם אחור הקרעים מלח מו ת נזיפתו הפומבית של הכתב הצבאי של הטלוויזיה הממלכתית
העולם הזה - גליון 1800 - 1 במרץ 1972 - עמוד 25 | תדריך • סרט השבוע (יוס ד׳ )20.40 , 1/3 — שירות חדרים עם האחים מרקם ולוסיל בול. קומדיה. • כלט רומנטי (יום ה׳ )20.20 2/3 — ג׳יזל — בלט בשתי מערכות על פי סיפור
העולם הזה - גליון 1800 - 1 במרץ 1972 - עמוד 26 | בנסיון להתגבר על המשבר שנ קו את הדיסקוטקי^הנה ^,השבוע מועדון..ט׳פאניב ^ פתע, לדא הודעה מוקדמת, נקטעה /המנגינה הסוחפת באחת. האולם הגדול של דיסקוטק טיפאניס
העולם הזה - גליון 1800 - 1 במרץ 1972 - עמוד 27 | ויווש בעזו זה: ויקוו עירום אמנות׳ לצלילי מוסיקה קלאסית חול טו ר ח ב די ס חו ט ח בותית בנסיון להתגבר על המשבר הפו קד כיום את ענף הדיסקוטקים בארץ — משבר המתבטא
העולם הזה - גליון 1800 - 1 במרץ 1972 - עמוד 28 | תמרורים נחוג, יום־הולדתו ה־ 28 של העיתו נאי לשעבר יוסי ינאי, המנהל. כיום משרד ליחסי ציבור, בנו של מנהל רשות הגנים הלאומיים אל״מ (מיל ).יעקב ינאי, שקרא למשרדו
העולם הזה - גליון 1800 - 1 במרץ 1972 - עמוד 29 | א סי ר ה שנ מלטה העוצם היה לפו סיפורה - שנתפסה והוחורה לכלא למישטרה. אחר־כך התחיל להביא מכירים בשביל שאני אשכב איתם. לא יכולתי להת נגד בגלל שהוא איים עלי ברצח.
העולם הזה - גליון 1800 - 1 במרץ 1972 - עמוד 30 | תלמידי ותלמידות חילון 1111ב כ1ות לשאלות החוקרים בגימנסיה • קיים קשר ברור בין עישון סמים וסי גריות אצל בני־נוער, או רצון להתנסות בחוויות אלה — לבין נטייה לקיום
העולם הזה - גליון 1800 - 1 במרץ 1972 - עמוד 31 | לחיצה קלה על בטן בונת־הנלסטיק(מימין) ותינוק פלסטיק זעיר יוצא מתוכה משינה קלה והלידה הושלמה. צעצוע זה הוא הלהיט האתהן של הילדים נ איוונ ה האם תעזור בובה קטנה זו
העולם הזה - גליון 1800 - 1 במרץ 1972 - עמוד 32 | ואני למסקנה שמספיק. גילינו שיש לנו אי התאמה: שאני לא הטיפוס בשביל להיות נשוי. עד כאן, היה הכל בסדר. גם הנישואין, וגם ההחלטה שלנו להתגרש. העניינים התחילו להיות
העולם הזה - גליון 1800 - 1 במרץ 1972 - עמוד 33 | לגשת אלינו היום׳ או שתיתן לנו לחכות לך ככה הרבה זמן.״ אני מדגיש שאם לא אתן לעניינים ל שעשע אותי, אפרוץ מיד בבכי או שאלך מן המקום כשראש של דיין בידי, .אני נורא
העולם הזה - גליון 1800 - 1 במרץ 1972 - עמוד 34 | של הורים לשלוח את ילדיהם ללמוד בכל מקום שהם רוצים. מבחינה זו אין הבדל בין בית־ספר של המיסיון בארץ לבין ישיבה דתית בחו״ל. הייתי, על־כן, חבר-הכנסת היחידי שהצביע
העולם הזה - גליון 1800 - 1 במרץ 1972 - עמוד 35 | קו לנו ע ל צ חוק בלי להתפקע סרטים לוזי מצא א ת הזמן ה אבוד לאחר ההצלחה המיסחרית והאמנותית של המקשר, נחשב עתה ג׳הי לחי — 1הבמאי האמריקאי שגורש על־ידי חקירות |
העולם הזה - גליון 1800 - 1 במרץ 1972 - עמוד 36 | מחלה קלח, נ ה לקית בתחילת השבוע, תעבור בלי לחשאיר אח• ריח עקבות. בחיי ח• אחבח שלן חל משבר קטן. גם עליו תתגברי. אבל רק אם 1111 תדעי אין לחתנחג. 21 במרס ־־ סנקי
העולם הזה - גליון 1800 - 1 במרץ 1972 - עמוד 37 | נת שבעת הימים של איש חסיד האמת היא, שכולם ציפו למשהו מיוחד. אחרי הכל, זה ממש התבקש, כשהרב שמואל הכהן אבידור — רבה של כפר״שמריהו, עורן השבועון פנים אל פנים,
העולם הזה - גליון 1800 - 1 במרץ 1972 - עמוד 38 | יורדת מי שראלוארבעת ילדיה, ש פל ש! ריק ה וראי בפא רי ס, ג ר מו למתקפה אנטי ע ל הז מרת הי שרא לי ת ־ ש הו צג הבאשה ״לא ידעה ך* ל ד1ע1יין החל במאמר בלה מונד של
העולם הזה - גליון 1800 - 1 במרץ 1972 - עמוד 39 | דד־רתהה רי קהשד ומית חסרת ־ ת ק די ם * מריחגחסרת ־ ל ב. ניתח כי אני עובדת כאן בבית־חרושת בסביבה. כשהחלטתי להיכנס לתוכו, קראתי לעז רת את העזרה האדומה. כשבאו
העולם הזה - גליון 1800 - 1 במרץ 1972 - עמוד 40 | מלחמת הרציחות בערל התחתון נמשכת! היכן ה מי ש טר ה? פושע מועד אילן אשרוב ואשתו
חזרה לתחילת העמוד