גליון 1802

העולם הזה - גליון 1802 - 14 במרץ 1972 - עמוד 1 | בפגי שה סודית ע יגאל אלון 113310 העיקרים ש
העולם הזה - גליון 1802 - 14 במרץ 1972 - עמוד 2 | פורים חלף ולא כל יום פורים. למרות זאת אני מרגיש חובה לחזור לחגה של אסתר המלכה כדי לספר על תח פושת פורים מיוחדת במינה, שהובאה לידיעתנו באיחור מה. מסתבר כי לא רק
העולם הזה - גליון 1802 - 14 במרץ 1972 - עמוד 3 | 0 € 1< ׳84ז 3 הברנדי הנמכר ביותר בעולם שטוק מייצר ב 20-מפעלים ברחבי תבל (וגם בישראל) את הברנדי המבוקש ביותר בעולם 04 :אם 0ד,3 הנמכר ב-ססו מדינות ויותר. בבל
העולם הזה - גליון 1802 - 14 במרץ 1972 - עמוד 4 | כאילו התחרויות נערכות על-ידי דרום־אפ- ריקה וכיוזמתה. אחרי שהוכרד כי התחרויות נערכות על-ידי הפדרציה הבינלאומית לטניס, ומשתתפות כהן כל המדינות ההכרות כפדרציה,
העולם הזה - גליון 1802 - 14 במרץ 1972 - עמוד 5 | ס מל מסחרי העולם הזה 1802 הנרי ה ־( 8ישראל) .תעשיות אוחנה אינגויחית של הזיות ווזהתונית רסלוניס מורחוית בו ח 1י
העולם הזה - גליון 1802 - 14 במרץ 1972 - עמוד 6 | תמרורים נכחר. על-ידי סנאט האוניברסיטה העברית בירושלים. במקומו של פרופסור יעקב כץ, לרקטור האוניברסיטה העברית׳ פרופסור למתמטיקה ומנהל מחלקת מדעי המחשב
העולם הזה - גליון 1802 - 14 במרץ 1972 - עמוד 7 | מכתבים חוזה אחיד ב״טינוו עובדים״ כל הכפור הנשיא ניקסון הזר מפקין בריא ושלם. לא רצה מתווכים, ולא חיכה לטלפון... כל הכבוד לארצות־הברית. מאיר בלומברג, ראשון־לציון
העולם הזה - גליון 1802 - 14 במרץ 1972 - עמוד 8 | מכתבים (המשך מעמוד ) 7 צותיהם. אולם לאחר הפעלת קשרים אי שיים משכבר הימים וכן השפעת מזכיר ועד־השלום העולמי (ז׳ .לאפיט, איש צר פת) — נשבר הקרח: נציגי המדינות ה
העולם הזה - גליון 1802 - 14 במרץ 1972 - עמוד 9 | עשו אהגה, לא מלחמה בו או אלהטעם בו או אלטהלממ אתם מצחיקים אותי עם סידרת התמו נות שלכם על האהבות והמלחמות. כל מה שפירסמתם זה מישהק ילדים לעומת התמונה המצורפת.
העולם הזה - גליון 1802 - 14 במרץ 1972 - עמוד 10 | סיקורת עברית מדוברת לא נורמלית מאת דן בן־א מו ץ ונ תי ב ה בן־יוזודוז ת>אק 1רון אל תוזנינו רוצה לדעת 1״בוטיק השקרים״ כתב וביים | יואל זילברג, על־פי י. וולטר. מה
העולם הזה - גליון 1802 - 14 במרץ 1972 - עמוד 11 | דה אינה מאמינה שד״ר בנימין הלוי עצמו מאמין בדברים שאמר על אבא אבן. ואם אין בכוחו של חוסר־אמונה חד־גדייתי זה בתגובה למדור מלפני שבועיים, בו פירסמתי ארבע תמונות
העולם הזה - גליון 1802 - 14 במרץ 1972 - עמוד 12 | סיקורת (המשך מעמוד )10 היה שר את הורה ממטרה. אבל׳ כאשר נוטלים את ״הכנפיים״ הללו ומשווים או תם להזיות מן התקליט האחרון של ג׳ון לנון, מתחיל להתרקם חשד קל כי טיעו
העולם הזה - גליון 1802 - 14 במרץ 1972 - עמוד 13 | רגב־־־11 ^ 4ב א, אמא — מד׳ עשיתם לי ז גולדה מאיר אומרת שההורים שלנו לא השכילו ללמד אותנו ציונות מהי. וזה, אודי, נכון. אם אוצר מחשבותיה של הגברת גולדה מאיר
העולם הזה - גליון 1802 - 14 במרץ 1972 - עמוד 14 | במדינה העם גם עזה היא ארץ־ישראל ׳$ 0111( 5 2ח ¥ 0 | | 18 0010908ז £80 כל שילטון כובש פועל על סי הגיונו שלו. אך לעיתים קרובות, הגיון זד. מוביל לתוצאה שהשילטון
העולם הזה - גליון 1802 - 14 במרץ 1972 - עמוד 15 | ח״ב־םמס תו ב בי םחסר, בי ת ואמני מופיעים משותקי ונכים הרבה נסיון בבעיות כאלה, לכן הם מציעים שגולדה תופיע ב אותו לבוש בו הופיע שנה קו דם לכן שגרירת הודו במוסק
העולם הזה - גליון 1802 - 14 במרץ 1972 - עמוד 16 | מה עומד מאחור ג ד־ הי די שתהחדש הסדר ע חוסייו? ך* עיתון לבנוני, היתד! זאת ידיעה מרעישה בראש העמוד הראשון. בירושלים, היתר, זאת שמועה שעברה מפה לאוזן*. בקאהיר,
העולם הזה - גליון 1802 - 14 במרץ 1972 - עמוד 17 | מאות חבוי !׳בוצי וזשומוו תצעיר שבגבול רצועת עזה התכנסו נו רמחוח נגד נישוד הערבים מפיתחת ופיח: מורדי השומר הצעיר * הבארות נסתמו ץ ץ אז היווסדה, לפני 16 שנה׳ לא
העולם הזה - גליון 1802 - 14 במרץ 1972 - עמוד 18 | הסדר ע חוס״ו? (המשך מעמוד ) 17 דן וחוף יס״המלח. מכיוון שהמלך אינו יכול לוותר רשמית על חבל־ארץ זה, עומד על הפרק פיתרון שלא יביא רשמית לסיפוח הגדה לישראל, אך
העולם הזה - גליון 1802 - 14 במרץ 1972 - עמוד 19 | .שנית מצדה לא תיפול או במישת שלה עלולים ליפול קורבנות כל יום ך * שעה הי תד! 12 בדיוק, בצהרי יום ( ) השישי האחרון, כאשר ההתראה האל חוטית הנרגשת נקלטה על־ידי כל
העולם הזה - גליון 1802 - 14 במרץ 1972 - עמוד 20 | הנה הם קמים לתחייה: גיבורי חסנו פחו והבאמבימס קורליאונה איש המאפייה מריו פוזו (ממושקף במרכז) מחבר רב־המכר הסנדק, שנקרא במהדורתו העברית דון בחברת אשתו וילדיו —
העולם הזה - גליון 1802 - 14 במרץ 1972 - עמוד 21 | ׳הסנד^שריתק את העולם וישראל מונט, היה מודאג כשיצא לדרך. כאשר הסכים, לפני חמש שנים לרכוש את זכויות ההסרטה של סיפור בשם הסנדק, האמין שיש סיכוי מסחרי כלשהוא לאותו
העולם הזה - גליון 1802 - 14 במרץ 1972 - עמוד 22 | הפשע המא!רגן בא לישראל (הנושן מעמוד )21 מן השמיים כל.יום. וכאשר זכויות ההם־ רטד, עלו לך רק 25 אלף דולר — (פוזו עצמו לא ידע מה יש לו בידיים כאשר מכר אותן)
העולם הזה - גליון 1802 - 14 במרץ 1972 - עמוד 23 | תנועות הפלי שה למען נישואין אזיחיס פקידי משרד הפנים בירושלים או תל־אביב — המקום נשמר בסוד — יופתעו מאוד באחד הימים הקרובים, כאשר ית בקשו בוקר אחד, על-ידי קבוצת
העולם הזה - גליון 1802 - 14 במרץ 1972 - עמוד 24 | במדינה תל־ א בי ב התועה בדרכי ה חיי ם .לא נאכל חוא ־ מי שאמר שרק בני עשירים והוריהם יכולים ליהנות מזזיי־הרפתקאות בימינו — לא ידע על מה שהוא מדבר. אם היה סר
העולם הזה - גליון 1802 - 14 במרץ 1972 - עמוד 25 | 110ד ה מזרחי. רווק , 27 ,בעל עבר פלילי. לפני השירות הסדיר. מאז סיום השירות ת־צבאי — מציקה לו המישטרה, לדבריו, השכם והערב. רשיון, והעבר שלי נקי לגמרי. ״להמשיך
העולם הזה - גליון 1802 - 14 במרץ 1972 - עמוד 26 | טלוויזיה בי קו ר ת הפשע מ ש תל ם ועוד אי ד! שום תוכנית מאלה שהוצגו במיסגרת השעה השלישית, לא היטיבה לקלוע כל כך למטרה, כמו התוכנית שהוצגה בשבוע שעבר על הנושא
העולם הזה - גליון 1802 - 14 במרץ 1972 - עמוד 27 | אנשי שמאל. לאחר נצחונה של יש, הת מקדה הסערה שקמה בפוסט נזווטם, וה עורך שלו. בעיני רבים היה נצחונו המכ ריע של השמאל קשור קשר בל ינותק בדמותו יוצאת־הדוסן של
העולם הזה - גליון 1802 - 14 במרץ 1972 - עמוד 28 | סינוייו גזולים () 9 יו ת ר !טפסים טינזתייס טלוויזיה סימניס (המשך מעמוד )26 הוליד עכבר. גיל שהוא איש חדשות בדמו אומנם הסביר, כי הוא מתכונן להמ ריא במסלול ארוך,
העולם הזה - גליון 1802 - 14 במרץ 1972 - עמוד 29 | הבוהנת הגדולה של..התנועה הבינלאומית לשחרור האשה על האשה הישראלית: בראיון מיוחד ל 1גונן,/ ג׳רמין גדיד השירות הצבאי • י יש לאפשר לכל אישה לבצע הפלה, במידה והיא
העולם הזה - גליון 1802 - 14 במרץ 1972 - עמוד 30 | ח״לות צהי־ל (המשך מעמוד )29 מהבדל ביולוגי,״ אמרתי לה ,״בשיחה עם הממונים הסגרתי להם שפרט לשוני ב־אברי־המין (תודה לאל על כך) אין כל הבדל במישירה הזאת ביני לבין
העולם הזה - גליון 1802 - 14 במרץ 1972 - עמוד 31 | קולנוע כוכבים כוכבת העוגה המילה האחרונה באופנה הכוכבות ה אירופית היא צעירה בת ,20 בעלת פנים מושלמות, והבעה מיסתורית שאין לרדת לפישרה. הבמאי, שגילה אותה
העולם הזה - גליון 1802 - 14 במרץ 1972 - עמוד 32 | האישים הפועלים למען השלום בעולם הערבי את הרב גוניות הרבה הקיימת בישראל. כמיוחד שמתי את הדגש עד כד שגם בקרב המימסד הישראלי, ואף כל,רכ הממשלה עצמה. קיימים כוחות
העולם הזה - גליון 1802 - 14 במרץ 1972 - עמוד 33 | ״איננו רוצים נננ תוי ם שחורים ובפנתוים לבנים - וגם לא מנוח שיש לה נסים שחווים ולבנים!״ את הרכב האסיפה הבוחרת צריכה לקבוע מליאת הכנסת, ובבואנו לדון בכך כאן תציע
העולם הזה - גליון 1802 - 14 במרץ 1972 - עמוד 34 | את רוב גועוו! ,הקופיס ״ד.כניסדו על ישלט מוברג אל הדלת: רק לחברים.״ השעה מוקדמת עדיין. בתוך המועדון רק שמשון דנוך, יושב ומשחק טאץ׳ להנאתו. מולו נערה יפהפיה כבת
העולם הזה - גליון 1802 - 14 במרץ 1972 - עמוד 35 | שותפים .״מועדון קלפים זה עסק מסוכן,״ הוא מציין ,״באים כל מיני טיפוסים שלא רוצים אותם. הם עושים מהומות למה שלא מכניסים אותם, ואנחנו צריכים לעשות את הסדר לבד. את
העולם הזה - גליון 1802 - 14 במרץ 1972 - עמוד 36 | תמשך להתנהג נדייק גניו שהתחלת, ותזכח לחערגח לה אתה מצנ ח. יגור שי* נעולם מקום לייחד מאדם מוצלח אחד ושחצלח- תם של אחרים אינח מייקח לך גפי שאתח יד במרס - חושב.
העולם הזה - גליון 1802 - 14 במרץ 1972 - עמוד 37 | סם ם^סם^ס מגלה בשנ ת ה סודות אי שיו ת ה יותר מאשרבהקיץ פיהוק אחרון לפני השינה ועלמת החן מתכוננת ללכת לישון ולהתכנס עמוק לתוך פרטיותה. או כך נדמה לה בכל אופן.
העולם הזה - גליון 1802 - 14 במרץ 1972 - עמוד 38 | וווו -1 1 1 111 | ¥ *1111111 זה מה שנימה לד• א ם אליפך ית3יש אותך באחד הלילות בפוזה הזאת, לא יעזרו לן יותר שום הצגות. התנוחה מוכיחה שאת נאבקת לשמור על צניעותן
העולם הזה - גליון 1802 - 14 במרץ 1972 - עמוד 39 | הכניסי פסיכולוג למיטתו-ומייד יתגלו נד סודות״ו ביישנית תשתחררי מהפוזה הזאת ומהר. כשתוציאי את האצבע מהפה ותורידי את הישבן מהעננים, תגלי שיש על פני האדמה הרבה
העולם הזה - גליון 1802 - 14 במרץ 1972 - עמוד 40 | כ״ט אדר תשל״ב 15.3.1972 המחיר 2.0
חזרה לתחילת העמוד