גליון 1807

העולם הזה - גליון 1807 - 18 באפריל 1972 - עמוד 1 | שחקן טדוו־ז־ה סוג
העולם הזה - גליון 1807 - 18 באפריל 1972 - עמוד 2 | תל־אביב, בית־החייל, יום ג׳ 18/4ב־ 9.00 וב־•11.00 ירושלים, בית־העם׳ יום ד׳ 9.00-3 19/4 תל־אביב, בית־ארלוזורוב, יום ד,׳ 20/4ב־.8.30 חיפה, שביט, יום ו׳
העולם הזה - גליון 1807 - 18 באפריל 1972 - עמוד 3 | לעם בחגו עלית שוקולד* ממתקים ״ קפה • קפה נמס ״ 18 קרא ט -קפ ה נמס
העולם הזה - גליון 1807 - 18 באפריל 1972 - עמוד 4 | כעוד •טשרי המערך טוענים את אותו הדכר כלפי שר הדתות זרח ורהפטיג. הקרבס בי ב כשדרש ורהפטיג שהממשלה תאריך את כהונת הרבנות הנוכחית, הוא הודיע בכתב לשר־המשפטים יעקב
העולם הזה - גליון 1807 - 18 באפריל 1972 - עמוד 5 | שפת מז מינו ת... שפתוני דורה גלוס מעצבים את שפתיך ברכות או בחושניות, בלהס או בעדינות, שפתוני דורה גלוס החדישים במגוון צבעים אופנתיים. דמקר בו ת... לכת
העולם הזה - גליון 1807 - 18 באפריל 1972 - עמוד 6 | מכתבים החיימ והמוות עם כל הכבוד ליזשב־ראש הכנסת ש נפטר, האם זה מוצדק להשבית את הרדיו והטלוויזיה ולתת נעימות מפחידות ומבהילות ודווקא במוצאי־חג ו ׳מדוע כשנהרגו
העולם הזה - גליון 1807 - 18 באפריל 1972 - עמוד 7 | 1*311 18 ך* יום בו שבתו המטוסים על מסלולי ן ן נמל־התעופה בלוד היד. יום־חג בלבי, יותר מכל הפסטיבאלים ההיסטוריים השרופים הנערכים בעונה זו. חג אמיתי. המרומם את
העולם הזה - גליון 1807 - 18 באפריל 1972 - עמוד 8 | מכתבים התעוררו, לפני שהמצב יתגבש לסט־טוס־קוו חדש ! עזי שטראדם, חיפה 3יעיי וגוס עולה מן חנלימ ״העולם חזה״ ,1805״ניעור חמץ״ ,מיכתב למערכת של הקורא חנן גולדגרט,
העולם הזה - גליון 1807 - 18 באפריל 1972 - עמוד 9 | סגה, שניתן לומר עליז כל דבר סרט לנסיון להציגו כקרייריסט או כחוזר בתשובת המאחר את הרכבת. למר אבנרי לא יזיק לקרוא את דבריו של דן בן־אמוץ על ד״ר שנה, ואולי גם
העולם הזה - גליון 1807 - 18 באפריל 1972 - עמוד 10 | תמרורים נולדה. לכתב המדיני של ידיעות אחרונות ומגיש תוכנית השעה השלישית בטלוויזיה שייקה כן־פורת, ולאשתו הדוגמנית אדמה כן־פורת. נחוג. בסינגפור, יום־הולדתו ה־20
העולם הזה - גליון 1807 - 18 באפריל 1972 - עמוד 11 | סיקורת ת>אטרון מדינת היהודים בחזיה ותח תוני ם ״חפץ״ ,מאת חנון לוין בתיאט־רון העירוני חיפה, במאי: עודד קוטלר. לאחר מחצית השעה הראשונה, נדמה שהפרינצים ברור: זה
העולם הזה - גליון 1807 - 18 באפריל 1972 - עמוד 12 | סיקורת מה שאתה מחבש ב שעון טוב באמת תמאא ב־_ו^ח£ם ו 1138015 0ש/ו\/וסדט 4 או גיטרה קופצים להם פה ושם כדי להפיג את המונוטוניות, וקבוצת כלי קצב (שאינה מלהיבה כלל
העולם הזה - גליון 1807 - 18 באפריל 1972 - עמוד 13 | חי־ב מאיר יערי 75״כושרי לא פחת. עומד לי כמו לפני 20 שנה־ אנשים 9הכרזה אישית מפוצצת השמיע השבוע מזכ״ל מפ״ם ח״כ מאיר יערי בן ה־: 75 ״כושרי,״ אמר לכתב ידיעות
העולם הזה - גליון 1807 - 18 באפריל 1972 - עמוד 14 | הנדון (חמשו מעמוד )7 לא לממשלה, לא למעביד, לא למשק, לא למדינה. אכד הוא הזיר — נזק שהגיע ככד במיכחן הראשון לכמה מיליוני לירות. ך• עת הדיץ ככנסת על הצעת־החוק, ^
העולם הזה - גליון 1807 - 18 באפריל 1972 - עמוד 15 | סיפורם ־ חברי ועד עובדי התחזוקה של ״אל־על״: ״אבל לכל התביעות שלנו, ענה לנו אלי בן־ישראל, מנהל המנגנון :״לא!״ ״אמרנו לו, :יש פה תביעות שסוכמו כבר.״ ,״רבותי׳
העולם הזה - גליון 1807 - 18 באפריל 1972 - עמוד 16 | במדינה העם ארץ־ישראל האובדת עודני זוכר אותך, אבי, לובש את החולצה הכחולה / .עודני זוכר אותך רץ אל הקן, או אל הצריף, לפעולה / .עודני זוכר אותך. מדבר על סוציאליזם
העולם הזה - גליון 1807 - 18 באפריל 1972 - עמוד 17 | מאמינה שסייג לחכמה שתיקה. אבל אנחנו לא נשתוק. אנחנו נמשיך לצעוק את השאלות, עד שתעני לנו: ב די ק ה שיג ר תי ח ליו העצמאות מי החליט על סיפוח הרצועה לישראל ! מי ז
העולם הזה - גליון 1807 - 18 באפריל 1972 - עמוד 18 | במדינה (המשך מעמוד )16 שד( ,וממילא גם בראש רשי&ת־הסמנד דים של המפלגה לכנסת הבאה) עומד השר יוסף בורג. ההשפעה בסיעה מת״ חלקת בין כמה וכמה עסקנים. היא מתוך,
העולם הזה - גליון 1807 - 18 באפריל 1972 - עמוד 19 | נת יום־הולדת למדינתו: יריקה בפרצוף. אלא ששערוריית מותו של רחמים אינה קטנה משעדוריית !חייו. היה זה רק הולם שהמדינה, שגרמה לו לחיות כמו שחי, תגרום לו גם למות כמו
העולם הזה - גליון 1807 - 18 באפריל 1972 - עמוד 20 | ב7ד!לוך ישקתי אותו: נישקתי אותו !״ זעקותיה של שיפרה לא יכלו לה- יות היסטריות יותר, לוא נישקה מלאך אמיתי משמיים. הישגה. הממשי, היה מרשים לא פחות: היא היתה הנערה
העולם הזה - גליון 1807 - 18 באפריל 1972 - עמוד 21 | !תקנו היסטריה בגרל שחקו סוג ג , בין חסידיו בארץ, מוכר סיימון טמפלר, במסגרת 1 _1 7 | 1 131 71111 מסע העיברות של כל שם מפורסם, כשמעון טמבל. כאשר חבש כובע טמבל,
העולם הזה - גליון 1807 - 18 באפריל 1972 - עמוד 22 | ההיסטרית, בנמל לוד, מושלמת. אלפי מעריצים׳ בני שבע עד שבעים, חיכו בלהט קדוש. באחת ושלושים, נודע כי המלאך יגיע רק בשבע בערב. רק בודדים נטשו את המערכה. הרוב
העולם הזה - גליון 1807 - 18 באפריל 1972 - עמוד 23 | במדינה (המשך מעמוד )18 מקום לריעות שמאליות. זה הוכח לרוקח לאחרונה, על־ידי שורה של עובדות תמוהות : • כאשר אחד ״אריה ל. אבנרי״ פירשם בדבר מאמר־השסצה גגד ועידת
העולם הזה - גליון 1807 - 18 באפריל 1972 - עמוד 24 | שינוייו גחלים()9 יו ״ ר בטפסים טיטתייס טלוויזיה סימנינן תוכניו ת צירופים אפשריים השעה הראשונה של השעה השלישית סימנים צירופים אפשריים סימנים צירופים אפשריים
העולם הזה - גליון 1807 - 18 באפריל 1972 - עמוד 25 | ח״ם גור׳ ברחוב ההפתעות הטלפונים, השומה והכתובות במשרד הפנים נבדקו בקפידה רבה. התוצאה היתד, אפסית. איפה יוסף ג׳יז חיים גורי עם אריק מחקה־החיות לאן נעלמה הידידה
העולם הזה - גליון 1807 - 18 באפריל 1972 - עמוד 26 | מתכוננת ל חוב ה שחי נשי בחייו ש ד דיין: אחת, ר חד. ** שה דיץ עומד להתחתן. ידיעה זו, כהבעת כוונה כללית ובלתי מוגדרת, אינה חדשה. היא חוזרת ומתפשטת מהיום בו נודע
העולם הזה - גליון 1807 - 18 באפריל 1972 - עמוד 27 | ו א לי שבעד מי שפט לפני הכל הגישה אלישבע בקשה בכתב לשופט בו ביקשה לנהל את הדיון בתביעה נגדה בדלתיים סגורות, משום ש היא קשורה בעניינים ״העלולים לפגוע בציבור או
העולם הזה - גליון 1807 - 18 באפריל 1972 - עמוד 28 | מפגרת לימודים בבתי המדרש למורים וגננות בוגר תיכון ההוראה קוראת * ם הכשירו עצמכם במקצוע נושתלם נמשכתה הר שמה לשנת הממזרים תשל״ג מנאי הלימוד שכר לימוד •סיטלי
העולם הזה - גליון 1807 - 18 באפריל 1972 - עמוד 29 | מנהיג פנתר׳ תד אביב גילה שיטה חו שה דעשות !נשות ^ ני מעיד אופף עצמו בהילה של 1מיסתורין. הוא מדבר שעה ארוכה, עונה לשאלה, או מצהיר הצהרה כלשהיא, ובתום דבריו
העולם הזה - גליון 1807 - 18 באפריל 1972 - עמוד 30 | 02111171 ¥112111 1807 במדינה ישראלה שניי ה דירה ד*רה ואין דירה ששה זוגות ,׳כולם יוצאי עדות המזרח, הכריזו ביום שני שעבר על שביתת־רעב ברחבת בניין עירית באר־שבע.
העולם הזה - גליון 1807 - 18 באפריל 1972 - עמוד 31 | הצרה איתך שעל-אף יכולתך הרבה, אתה משלה עצמן בשטויות, מוכן לחלום במקום לעשות, לוותר במקום להתמיד. אין טעם לרצות דברים ש־ אין מנסים להגשים. לכן — גבש לן קו, ־־זד
העולם הזה - גליון 1807 - 18 באפריל 1972 - עמוד 32 | במדינה דת עירום לשומרי מסורת דתיי בני־ברק וירושלים אינם אוהבים להסתכל בתמונות -עירום. כלומר הם כן אוהבים, אבל לא בפרהסיה רחמנא ליצלן. כדי שצניעותו של יהודי לא
העולם הזה - גליון 1807 - 18 באפריל 1972 - עמוד 33 | ..להשתחרר מכבלי הנעל!״ קוראת הליגה ד שי חווו האשה בישראל ₪ו₪ד!!וזיוו! ₪1 כי שראר באני היא נערה עגולה, מדברת במרץ רב ומשתמשת להבהרת הדברים בכל אברי גופה. היא
העולם הזה - גליון 1807 - 18 באפריל 1972 - עמוד 34 | קולנוע להמציא לרוב: היא בתו של כוכב קולנוע אהוד, מאד מחוץ לביתו, אבל אהוד הרבה פחות בבית. לפני זמן לא רב כל כך עוד היה עיסוקם העיקרי של ג׳יין ואחיה, פיטר,
העולם הזה - גליון 1807 - 18 באפריל 1972 - עמוד 35 | 1חות ומשועבד, הדורש את שיחתרו. היא צועדת בגאווה בחוצות הנרד בלי חזיה, ומכריזה בפני כל שאינה מבינה ״מדוע מקדישים תשומת לב רבה כל ׳כך למראה החיצוני.״ עם מראה
העולם הזה - גליון 1807 - 18 באפריל 1972 - עמוד 36 | במדינה גלוח מהו.ה ע פני מחייכות... ב תי־ סו הר יותר גרוע מגרוע פיליפם ש דבר למכונות גלוח חשמליות בשבוע שעבר עלה כלא כפר־יונה לכותרות פעם נוספת. מחבלים שפוטים,
העולם הזה - גליון 1807 - 18 באפריל 1972 - עמוד 37 | הדוקטוו מתחתו עם ח״רת אם אתם מאלה שקוראים ספרים, אתם מפירים ודאי את ד״ר מיכאל בר־זוהר כעיתונאי וסופר פורה ובעל מקורות מידע מצויינים, בייחוד בנושאי ביטחון וחוץ.
העולם הזה - גליון 1807 - 18 באפריל 1972 - עמוד 38 | ו צווו סוטי נוונו יצא אברהם קו ר ץ לכבוש את העולם היוצר אייב קארלי, מפיק הסקסרטים ההולי־בודי, מזריח חיוך בקאן, לאחר זכייה בפרס המין עבור סרטו ״חיי המין של
העולם הזה - גליון 1807 - 18 באפריל 1972 - עמוד 39 | תן לי לזכור ...כן: אהבה בתוך המיטה. משהו מיוחד על בעל שלא היה כל כך אי־אי־אי עם אשתו, ובסוף הוא מקבל את המחלה מאיזה אחרת ומדביק את זה על אשתו בלי שהיא תידע על
העולם הזה - גליון 1807 - 18 באפריל 1972 - עמוד 40 |
חזרה לתחילת העמוד