גליון 1814

העולם הזה - גליון 1814 - 7 ביוני 1972 - עמוד 1 | :״ה סיון ת של״ב 7.6.1972 המחיר 2. 0 0 ל״יי שנה מספד הבישלוו ב לו ד ד״ן אחר שיחרור דיין אחרי הטבח ולטוס ״ ם ד 1ה ״ ב בי ת תנ תי בו ת
העולם הזה - גליון 1814 - 7 ביוני 1972 - עמוד 2 | שיי ט סוכות באניה ״נילי 13 יום מה• 20ב ספ ט מבר עד ר.־ 3באוקטובר (מנזר מונטסרט) הבטח מקומן בהקדם! פרטים והרשמה בכל משרדי הנסיעות1 ]אירופה טוו סי 1 0 6 7 1 ח
העולם הזה - גליון 1814 - 7 ביוני 1972 - עמוד 3 | כיוגד חיסד גאד אלון את המרד הראשון ש פ רץ בפלמ״רו ליל הרצח בלוד הפתיע את סגן ראש־הממשלה יגאל אלץ בלי מכוניתו הצמודה. למרות זאת הצליח אלון להגיע לנמל התעופה שתי
העולם הזה - גליון 1814 - 7 ביוני 1972 - עמוד 4 | דו 1 תוגוק ויד שיבושים חמורים במירשם התושבים חסויים, אך שתוציא מסקנות הן לגבי האחראים לכישלון והן לגבי הסדרים בעתיד. הידיעה כי שר־החדץ היפאני הביע את רצונו
העולם הזה - גליון 1814 - 7 ביוני 1972 - עמוד 5 | מצופה שכבת טופי דקה ושוקולד מעולה. חתיכה העשויה מאגוזים שלמים וקרמל ומצופה בשוקולד מובחר. * 7 9א חתיכת קוקוס מצופה שוקולד חלב עשיר. כולן חתיכות הראויות להתכבד
העולם הזה - גליון 1814 - 7 ביוני 1972 - עמוד 6 | תמרורים מונה. על־ידי שר המיסחר והתעשייה חיים בר־לב ליו״ר ועדת המחירים הציבורית, מנכ״ל צי״ם משה קשתי שיח ליף בתפקיד את שמחה גפני שפרש בגלל סיבות אישיות. מונה
העולם הזה - גליון 1814 - 7 ביוני 1972 - עמוד 7 | הז מן עו בר סהר $שנים עובדות מהר. היום בנד הוא בר־מצוה. אד לא דחוק היום והוא יסיים את שרותו הצבאי, נכון לקראת חיים חדשים. כדאי שיעמוד או לרשותו סכום כסף שיסייע
העולם הזה - גליון 1814 - 7 ביוני 1972 - עמוד 8 | מכתבים דויד וגוליית ״העולם הזה״ ,1813״בג״ץ נגד ועדת ויתקון,״ על פנייתו של אט נון זכרוני לבית״המשפט העליון בנושא השכר שניקבע לפרקליטים שהופיעו בפני ועדת ויתקון.
העולם הזה - גליון 1814 - 7 ביוני 1972 - עמוד 9 | מינו ד-ניצים, סוגרים אותד. לכל אותם פלסטינים המעוניינים ללכת בד. לקראת- אמנון נט? ,1פתח־תקוה עוד גשר! ואבדנו זהו. סוף־סוף מתחילה אמריקה להגיע אלינו במלואה.
העולם הזה - גליון 1814 - 7 ביוני 1972 - עמוד 10 | תמורה כפולה מכתבים (המשך מעמוד )9 האיש הגם תמורה כפולה לכספך ואפילו יותר בתכנית הבלעדית של בנק הפועלים״,תמורה כפולה״ השומרת על ערך כספך בהצמדה מלאה ומעניקה לך
העולם הזה - גליון 1814 - 7 ביוני 1972 - עמוד 11 | סיקוו־ת כל שיר מגיע זמנו. הנה, למשל, השיר החסידי ״ישמחו השמיים היום, מספרים, הוא הפך לשירם של עובדי משרדי מס ההכנסה, השרים אותו בנוסח :״ישמחו השמאים תיאטרוו ת
העולם הזה - גליון 1814 - 7 ביוני 1972 - עמוד 12 | מכתבים (המשך מעמוד )10 צנוע בהעולמ הזת עבור צעירים כמוני אשר מטרתו האחת והיחידה תהיה: יצירת קשר בין ההומואים והלסביות בינם לבין עצמם. דני, רמת גן פין הירכיים
העולם הזה - גליון 1814 - 7 ביוני 1972 - עמוד 13 | ! ־ ורזד ־ 1 1 ן• מאם; ,מאם לראות את גחיל־הדבורים הזה, העט ^ על כל מאורע טלוויזיוני כמו עיט על פגר. את העסקנים והעסקנצ׳יקים והעסקנקנצ׳י־קים, האלופים והאדופונים
העולם הזה - גליון 1814 - 7 ביוני 1972 - עמוד 14 | במדינה העם זרע הפורענות חמש שנים אחרי מלחמת ששת־הימים, דודתה ממשלת ישראל רשמית, במה שהיה ידוע לכל, אך לא זכה מעולם לאישור רשמי: כי ב־ 5ביוני 1967 יצא צד,״ל
העולם הזה - גליון 1814 - 7 ביוני 1972 - עמוד 15 | במדינה רהם ליפסקר ותיאודור וולדהיים מוותיקי קיבוץ השוה״צ בית־אלפא, המרצים ד״ר בנימין כהן מאוניברסיטה תל־אביב וד״ר ישראל ליף מירושלים, המחנך דני פתר מתל־אביב,
העולם הזה - גליון 1814 - 7 ביוני 1972 - עמוד 16 | אנאטומיה רעיונית ש ד רצח המוני ן* ידיים שהפעילו את התת־מקלעים — מזוהות. תוך ימים מעטים ייוודעו כל הפרטים 1 1האישיים של שלושת המתנקשים. אולם הרצה הפוליטי אינו
העולם הזה - גליון 1814 - 7 ביוני 1972 - עמוד 17 | יכולות לטשטש את האמת הפשוטה: למלאכת־התאכדות, המחייכת אומץ־לכ, מוזמנים זרים — לא פלסטינים. יש אומרים שזהו סוף הפידאיון. שהם כרו קבר לעצמם, שאלד, הם
העולם הזה - גליון 1814 - 7 ביוני 1972 - עמוד 18 | גם כחזית האנארכיזם החדש: לא אמצעי־מנע פיסיים יכריעו את חקו, אלא הסתערות ה! עיונות. (המשך מעמוד )17 גרמני קשיש יותר, איש השמאל הישן שישב במחנה־ריפוז נאצי, היה
העולם הזה - גליון 1814 - 7 ביוני 1972 - עמוד 19 | הנ הח 1ח1 נ 1נ חופשה מהכל הניתוק המוחלט מהבית (המיטה, השולחן, הכיור, הקירות, הנוף מעבר לחלון) מהשפה (השכנים, המכולת, הטלפון, בית- הקפה) ומההתרחשויות השוטפות
העולם הזה - גליון 1814 - 7 ביוני 1972 - עמוד 20 | האם תיגו־ונה * 0שאו הישואדיות אוננתהחוו -- המסחוות השנה את גברי אירופה? משולש״צמר סרוג, בגודל בול־דואר מימי המנדט, רצועת־הצלה מאותו בד, ורצו־עת-ענק דומה מסביב
העולם הזה - גליון 1814 - 7 ביוני 1972 - עמוד 21 | נחר הנועזות הנווווח, שנגווו אחו׳ בוווה ספים: לגן בחוף מדגימה פליסי• טאס שני דגמים נו״ פשוט, ופירחוני צבעוני. אומרת פליסיטאס .״עם בגדי המלכה החדשים האלה. אפשר
העולם הזה - גליון 1814 - 7 ביוני 1972 - עמוד 22 | במדינה (המשך מעמוד )15 הירושלמית של שי״ח התבלטו חברים ביוסי ארנון, יוסי לנדא, איתן מיכאלי וראובן קמינר, שפקפקו בדבריהם בערכים ועקרונות יסודיים, שהם בבחינת ״בל
העולם הזה - גליון 1814 - 7 ביוני 1972 - עמוד 23 | במדינה היא לא מסתפקת בהעתקה שטחית של צורתו החיצונית של האיש. היא מנסה ללמוד עליו מתוך קורות חייו. לצורך זה היא מנסה לדובב את הדוגמנים שלה. כך, היא לומדת איך
העולם הזה - גליון 1814 - 7 ביוני 1972 - עמוד 24 | מישהו שחשבת אותו כל השנים לידידך הטוב, יתגלה השבוע כ- אוייב בנפש, המטוגל לכל על־מנת להשמיץ אותך בעיני הממונים על שניכם. התאפקות מצידך תקדם את ענ21ב מרס - יינך,
העולם הזה - גליון 1814 - 7 ביוני 1972 - עמוד 25 | לסרט. למשל, יש בו יותר מדי רומנטי- זציה של העניין, כמו למשל קביעת פגישה בלב המדבר, יש בו תיסכול — בין המתח לצד הפוליטי. חסרונות בוודאי אפשר למצוא. לעומת זאת,
העולם הזה - גליון 1814 - 7 ביוני 1972 - עמוד 26 | עו ם פו _וםו ^ו 0וזרח 0 8כ< תמרוקי ׳מוסור־המפגש בין טיב ליופי בואי גם את אל המפגש הזה פנקי את גופך... העניקי לו רכות ויופי עם תמרוקי היופי של ׳־מוסוך קרמים,
העולם הזה - גליון 1814 - 7 ביוני 1972 - עמוד 27 | במדינה (המשך מעמוד )23 בעקבות הפרשה, אותם החליטה המשטרה להאשים ברצח ובסיוע לרצח: לוסיאן ליאונטה, ראובן מזרחי, יוסף עמיאל ויוסף (״יוז׳י״) לריאה. אלא שפרקליטי
העולם הזה - גליון 1814 - 7 ביוני 1972 - עמוד 28 | במדינה ץהווו ! 1ם סנגנון מבול של החלטת הממשלה, לאחרונה, לקצץ את תקציבי הפירסום שלה ב* 50 אחוז, זכתה למסע־פירסום רעשני. מסע זה נגס אמנם נתח בריא מהחיסכון הצפוי,
העולם הזה - גליון 1814 - 7 ביוני 1972 - עמוד 29 | טי סו ת ק בו צ תיו ת * ״ יוני, יולי, אוגוסט. המראות שבועיות המחיר 1,960.- 5ל״י $45+ המחיר כולל טיסה, מס נסיעות 10 ,לילות לינה. טי סו ת ק בו צ תיו ת מו ד ר כו ת
העולם הזה - גליון 1814 - 7 ביוני 1972 - עמוד 30 | 29 - 31 במאי 1972 קריאה לשמאל העול!(׳: עוד באותו בוקר, מסרה סיעתנו לפירסום את ההודעה הבאה : הוקיעו את האלימות! זהו יום שחור לכולנו. יום שחור למדינה. יום שחור
העולם הזה - גליון 1814 - 7 ביוני 1972 - עמוד 31 | שד הקאמיקאזה, מסורת ההתאבדות של הפא• מוראים. מחר עלולים להתבצע מעשים דומים בידי קנאים־מטורפים מבני עמים אחרים — אירים, תורכים, דרום־אמריקאים, איטלקים. מזה שנים
העולם הזה - גליון 1814 - 7 ביוני 1972 - עמוד 32 | סינוייו גדולים () 9 יו ת ר בטפמים טיוותיי ם סימניס צירופים אפשריים סימנים צירופים אפשריים סימנים צירופים אפשריים פרטים בכל תחנות האיסוף של במדינה דרבי חיים מה
העולם הזה - גליון 1814 - 7 ביוני 1972 - עמוד 33 | כתב ״העולם הזה״ צנח בנעם הראשונה בחייו -וצילם את עצמו! 1111 אזד, ששח פח תח 1חו?11 וגן־שמואל. הייתי רחוק מהפתח, דחוק בפינתו הימנית של המטוס, והצצתי החוצה מבין
העולם הזה - גליון 1814 - 7 ביוני 1972 - עמוד 34 | ..שנחת, וצנום, שנחת ליכוד, שנחתי ומתוח יו״ם, שנחה׳ לספור עד .5נכות׳ רק את המצלמה הקטנה בכיס הימני...״ אימונים תנוחה יסודית של צני־חה־חופשית. הזרועות הפרושות,
העולם הזה - גליון 1814 - 7 ביוני 1972 - עמוד 35 | תפילת־הדרך לצנחן ״נכנסתי למועדון הצניחה בפרטוריה פעם ראשונה כשהייתי בן ,16״ מספר בריאן בן ה־ ,24״ניגשתי לטיפוס היחיד שהיה במקום ואמרתי לו בקשיחות מכסימלית: אני
העולם הזה - גליון 1814 - 7 ביוני 1972 - עמוד 36 | -סשטטו (המשך מעמוד • )35 מולך, ולצלם, לצלם, לצלם, הרי שאתה יכול להמשיך ולקפוץ כל ימי חייך. וחוץ מזה, חיכה לי בקבוק־בירה, שכר התערבות במערכת, על התמונה אם
העולם הזה - גליון 1814 - 7 ביוני 1972 - עמוד 37 | _ סזר [ ו ^נ1ל־1ד ן ןן ו!]1י1ח עמליה ארבע, הציירת ובעלת הגלריה התל-אביבית, היתה מאז ומתמיד עלמה שובבה. משום כך, לא האמינה גם ביותר בכל מיצוות העשה ואל תעשה,
העולם הזה - גליון 1814 - 7 ביוני 1972 - עמוד 38 | שושן: הקוב נמשו! נגי־ ד נוביזו .מתפשטים ביום שישי בבוקר, ליד מגדל המציל בחוף־״שרתון״, מתפשטים הדתיים שבאו לקיים מיצוות טבילה. כל 4 ימות השבוע לא נראו יראי
העולם הזה - גליון 1814 - 7 ביוני 1972 - עמוד 39 | נשות הקומנדו נכנסות לים וגסתעוות על הדתיים הטובלים במים ף* יום שישי של השבוע שעבר העיזו הדתיים לבוא בשנית לחוף שרתון עליו הוכרז בעיריה כחוף הגברים. הם באו
העולם הזה - גליון 1814 - 7 ביוני 1972 - עמוד 40 | החרב
חזרה לתחילת העמוד