גליון 1815

העולם הזה - גליון 1815 - 14 ביוני 1972 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1815 - 14 ביוני 1972 - עמוד 2 | פולקעס גנובים מתקו... היום מלס עונמם להודו ״חבתי׳ פולקע מן המקרר אני אוהב פולקע של הודו בעיקר בגלל הטעם והתבלינים... לניוון התפריטים נא לפנות למועצה לענף הלול
העולם הזה - גליון 1815 - 14 ביוני 1972 - עמוד 3 | חדר השינה שלך צריך להיות יותר מסתם מקום לישון... הוא יכול להיות צעיר ואפנתי הוא יכול להיות דרמאטי! ג לי נ ה הבד האפנתי החדש לחדר השינה שונה מכל מה שהכרת עד כ ה
העולם הזה - גליון 1815 - 14 ביוני 1972 - עמוד 4 | את מפקדיהם ואת מזכירי־הקיבוצים כי לא יצייתו לפקודות, אפילו אם ייאלצו לשבת בבתי־סוהר. חבר מקיבוץ מצר סירב למלא פקודה ולא נאסר. אריה בובר, מפעילי מצפן בירושלים,
העולם הזה - גליון 1815 - 14 ביוני 1972 - עמוד 5 | העול ם הזה
העולם הזה - גליון 1815 - 14 ביוני 1972 - עמוד 6 | העובדה שאנו הגדולים ביותר אינהעושה אותנו בהכרח לטובים ביותר. אבל זה עתר זה עוזר לנו להקל עליך הניידים שלנו:מרת שדה,גריל נייד,מנורת גז. ולהנעים את זמנך בכל מקום
העולם הזה - גליון 1815 - 14 ביוני 1972 - עמוד 7 | הצעה ל חבר, הכנסת: להחליף ביניהם חוברות פ 1רנ 1גרפיות תושבי עיירת הנגב מצי פה־רמון, שהפגינו השבוע על הזנחת יישובם, ביקשו פגישה עם שר המסחר והתעשיה, חיים בר־לב,
העולם הזה - גליון 1815 - 14 ביוני 1972 - עמוד 8 | מכתבים ^1 01ו ז 4תכשיר טיפול הסבים של טר קוונט חובשי באריזה נוחה, חיותדת לנסיעות ולטיולים. 4 . 1ז 1£ 1/01£׳א <:0חלב-פנים זשס מי-פנים < .3ו^זומ 0ואו<ו 5קרם
העולם הזה - גליון 1815 - 14 ביוני 1972 - עמוד 9 | טול המלחמה כאמצעי לישוב סיכסוכים חברתיים. האגודה נאבקת להבטחת הכרתה של כל ממשלה בחירות המצפון של אזרחי כל הארצות. מנקודת מבט זו׳ אנו חשים צורך להביע את דאגתנו
העולם הזה - גליון 1815 - 14 ביוני 1972 - עמוד 10 | מכתבים איזה מן ?ומגרד זה? ״העולם חזה״ ,1814״הקומנדו נגד ר׳ נוביץ״ ,על הקרב בין דתיים וחילוניים בחוף־״שרונון״• אתם׳ כעיתון הלוחם בכפייה מכל סוג שהוא, לא הייתם
העולם הזה - גליון 1815 - 14 ביוני 1972 - עמוד 11 | אובל לאריזת ^ ני מעריץ את חוש־ההומור של פינחס ספיר. שאלו אותו מדוע קיבל על עצמו לשכנע את פרקליטי ועדת־ויתקון לוותר על חלק משכר־הטירחה העצום שלהם. מדוע דווקא הו
העולם הזה - גליון 1815 - 14 ביוני 1972 - עמוד 12 | מכתבים נסיעה נעימה ! האורידיים 6 3 1 1 -1 0 1 1 . הזכויות הלאומיות של הפלסטינים קראתי את תגובתו של אורי אבנרי בקשר למעמדה של ירושלים (הארץ )15.5.72 והשתוממתי.
העולם הזה - גליון 1815 - 14 ביוני 1972 - עמוד 13 | הנהלת חשבו 11ת חזרתי ארצה ובבת אחת, תוך כדי קריאת עיתון ראשון שנזדמן לידי, צללתי לתוך ים הידיעות הקטנות והגדולות, התובעות תגובה מיידית, ומייד פרח מזכרוני ונדחק
העולם הזה - גליון 1815 - 14 ביוני 1972 - עמוד 14 | ה מ הלכי ם שקד מ 1להתפט רו ת! של שר־המשפטים -והמהלכים הצ פוי י ם אחרי ה ס תל קו תו חשוב: מניעת חקיקה שתפקיע זכות שהוקנתה לאזרח על־ידי בית־משפט, דבר שלדעת שפירא
העולם הזה - גליון 1815 - 14 ביוני 1972 - עמוד 15 | שיכנעו אותו להשתחרר מהלחצים והמתחים שהוא נתון בהם. יש אומרים, כי היה זה מאמר בדבר, שתבע, אחרי הכל, את התפטרותו. יש אומרים כי היתד, זו פרשת האלוף (מיל ).מאיר
העולם הזה - גליון 1815 - 14 ביוני 1972 - עמוד 16 | חבורה שד ביורוקראט מתבנניס ב רג עוה את חורבנו ך* ע מיי ם חרבה ירושלים. ראשון היה ^נבובאדנצאר מלך בבל, שהרסה בשנת 586 לפני־הספירה. שני לחורבן היה טיטוס הרומי,
העולם הזה - גליון 1815 - 14 ביוני 1972 - עמוד 17 | של ירושלים הדביר היה במאי זזשנזז. בעיקבות הפסילה השנייה ירד על הוועדה מבול של לחצים. ריימונד יזראלי, יזם המלון, הודיע הגיגית כי עתה הוא עומד להגיש את ותוכניתו
העולם הזה - גליון 1815 - 14 ביוני 1972 - עמוד 18 | שהא ה״ו־וה ף יום דד 5ביוני ,1967 בשעות אחרי־הצתריים, נאמתי את ד,נאום תקצר ביותר ^ שנשאתי אי־פעם בכנסת. הנושא הפורמלי היה ״חוק היטל ביטחון״ וחוקי־מימון אחרים.
העולם הזה - גליון 1815 - 14 ביוני 1972 - עמוד 19 | להרים את המוראל.״) מצב־הרו׳ח הקודר היה אמיתי ׳מאד, ובולט ׳מאד. דאגה עמוקה רבצה על בל חברי הממשלה, לפני ואחרי הקמת הליפוד הלאומי. היא התבטאה בדיבוריהם,
העולם הזה - גליון 1815 - 14 ביוני 1972 - עמוד 20 | קומץ משוגעים ** פרפרים, גוספים, חנוקים תחת 1,גלי האשפה המכסים עליהם, עושים עשרות חתולים מדי יום את דרכם אל תוך הדוודים הענקיים, שבתוכם נטחנת אשפתה של תל-אביב
העולם הזה - גליון 1815 - 14 ביוני 1972 - עמוד 21 | לרבו נלחמים כדי למנוע קריעת איבוים מעל ״צווים חיים ן 111X 1 1 1 1 1 1״ 0 >11 איריס שטרן ,19 ,מעובי | | 11 דות המקום — שהגיעה 4ע| 1 לעבודה הזאת אחרי קראה עליה
העולם הזה - גליון 1815 - 14 ביוני 1972 - עמוד 22 | טוחנים אזחם ח״ם (המשך מעמוד )21 בנסיון להציל את החתולים מהגורל האכזרי המצפה להם במזבלה. אולם כל בקשותיה להודיע לה על בואם של משלוחים חדשים של כלבים וחתולים
העולם הזה - גליון 1815 - 14 ביוני 1972 - עמוד 23 | במדינה מנגנזן התרמית הגדולה ערב התפטרותו מהממשלה, בראיון טלוויזיה בליל שבת האחרון, ניסה שר־המשפטים יעקב שמשון שפירא להגן על התיזה שלו, לפיה היו המלצות משרדו
העולם הזה - גליון 1815 - 14 ביוני 1972 - עמוד 24 | מרדכי גינזבורג, מנהל סניף מלון ״דן״ של בל״ל, שגם ממנו הוציא השודד הטלפוני ארבעים אלף ל״י. יוסף רוזנטל, מנהל סניף בל״ל ברחוב נור- דאו פינת בן־יהודה, ממנו הוציא
העולם הזה - גליון 1815 - 14 ביוני 1972 - עמוד 25 | אביב. העובדה שהוא לא גר פה במקום גרמה לי לשאול אותו מדוע הוא פותח את החשבון כאן בראשון־לציון. הוא הסביר לי שהוא קיבל עבודות קבלניות בסביבה שלנו. הפועלים
העולם הזה - גליון 1815 - 14 ביוני 1972 - עמוד 26 | י ו ־ 11ן במדינה שלא ה>ר 1ה דרכי אדם (המשך מעמוד )15 אוהבת המנהלים למגמת־השלום הגוברת בעולם הערבי( .הסתמכתי על כמד. שיחות עם אישים מצריים בכירים, שקיימתי
העולם הזה - גליון 1815 - 14 ביוני 1972 - עמוד 27 | לעבר קריית־קודש ירושלים. גם הפעם פעלו אנשי יחסי־ד,ציבור של ארוס ביסודיות מקצועית: הם בחרו לפתוח חנות אביזרי התופת ברחוב ינאי — במרחק פסיעות בודדות מהשכונות
העולם הזה - גליון 1815 - 14 ביוני 1972 - עמוד 28 | קולנוע סרטים חלו מו ת מ תנפ צי ם המשוגע מלך האובססיות מפליג שוב. בימים אלה גמר לוקיאנו ויסקונטי לצלם את סירטו האחרון על המלך לודוויג השני, שמלך בבאואריה,
העולם הזה - גליון 1815 - 14 ביוני 1972 - עמוד 29 | סימנים סי נוייו )7 ( 1סימנים גדה! ינ צירופים אפשריים 1ו תו)!/ בטפ טי ם ^ טיט תייט * א ת הניו ע ר חדש צירופים אפשריים היי ר ־ א פ קט-טו&ט * עוצר נשירת שערות *
העולם הזה - גליון 1815 - 14 ביוני 1972 - עמוד 30 | אין מישור משותף עם גו לדה שינאתה האישית של גולדה מאיר אלי כבר הפכה מזמן לנושא של בדיחות בכנסת. השבוע, במשך יומיים של התכתשויות בלתי־פוסקות, גברה שינאה זו יותר.
העולם הזה - גליון 1815 - 14 ביוני 1972 - עמוד 31 | תו פי ק מו כי: לא כר היא תדבר אל חבר־הכנסת.׳ היו״ רשלמה רוזן: חבר־הכנסת טובי, לדבריך לא מפריעים. אני על כל פנים מקפיד על כך. אתה צריך לשאת גם דברים שלא נעימים
העולם הזה - גליון 1815 - 14 ביוני 1972 - עמוד 32 | השבוע יי מ צ או פתרו נות לבעיות שהע שיקו או ת ך עוד מ ה חוד ש שעבר. תצליח ל הי חל ץ מ מי ספ ר ד אגו ת כ ספיות שהטרידו א ת מנו ח תך. ל עו מתזאת יי ת כן שתיאלץ ל
העולם הזה - גליון 1815 - 14 ביוני 1972 - עמוד 33 | עימן את האורחת הקטנה מן הפינה, אותה משכו בשערה אל מחוץ לקפה. מבכים בלי בעיות. בחלומו השחור ביותר לא ראה משט, מרחיק הראות, את עצמו מגיש תלונה על המעשה במישטרה.
העולם הזה - גליון 1815 - 14 ביוני 1972 - עמוד 34 | במדינה תעופה הזוהר המטוכן את פיתרון התשבץ יש לשלוח לת.ד ,136 .תל־אביב, ולציין על גבי המעטפה: ״תשבץ 1815״ .בין הפותרים יוגרלו פרסי ספרים. מאוזן )2 1מחבר ספרי
העולם הזה - גליון 1815 - 14 ביוני 1972 - עמוד 35 | חיה זוג נדירה ישראלי שזכה בשיכון פיתרונו של דיוגנס ביחס לבעיות הדיור — לגור בחבית — היה מוצא חן, אולי, בעיני ספיר או גולדה, אבל למישפחה ישראלית ממוצעת הרעיון
העולם הזה - גליון 1815 - 14 ביוני 1972 - עמוד 36 | עולם הנסיעות ביד בעה שנם חוסל ובנו ת הנ סי עו ת הגדולה בי שראל 9סניסים ברחב הארץ המשרד הראשי: תל־אביב רח׳ רישמו ,14 טל 246121 . טי סו ת קבחגתיות לארצות הברית
העולם הזה - גליון 1815 - 14 ביוני 1972 - עמוד 37 | השבוע, הידרדרה ר׳מת־איכות החיים בארצנו שלב נוסף, מכריע ביותר. אם נמשיך ככה, אני פוחדת לחשוב לאן נגיע. ידוע לכל, שהיסוד של הברה חופשית ודמוקרטית היא היזומה
העולם הזה - גליון 1815 - 14 ביוני 1972 - עמוד 38 | | קליפורניה קמה לתחייה ־ טסס ונסני ושאת שיריו מלחין בקר עופרה פוקס ומתי כספי הגיעו יחד אחרי יום עבודה משותף׳ בו עבדו על תקליט שעומדת עופרה להוציא בקרוב, מתי
העולם הזה - גליון 1815 - 14 ביוני 1972 - עמוד 39 | הימוויס אחד מיושבי ״כסיוד* הקבועים עזב את מושבו הרגיל כדי לצפות בחידוש הגדול שהגיע לישראל — מלחמת־תרנגולים. ואס כבר כמו במכסיקו, אז עד הסוף. בתמונה הוא נראה
העולם הזה - גליון 1815 - 14 ביוני 1972 - עמוד 40 |
חזרה לתחילת העמוד