גליון 1816

העולם הזה - גליון 1816 - 21 ביוני 1972 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1816 - 21 ביוני 1972 - עמוד 2 | ״תמונה אחת אומרת יותר מאלף מילים,״ טוענת אימרה עיתונאית נושנה, המשמשת בסיס לקיומם של עיתונים ושבועונים מצויירים ומצולמים. אבל לפעמים זקוקה גם תמונה טובה לתוספת
העולם הזה - גליון 1816 - 21 ביוני 1972 - עמוד 3 | פרסום ר־ר יעקבסון כמה נעים ללטוש... פנים של גבר לאחר שהתגלה בדיפלומט פלטינום פלוס די פ לו מ ט ח ד. י חי ד ו מיו ח ד העולם הזה
העולם הזה - גליון 1816 - 21 ביוני 1972 - עמוד 4 | ועידת רק״ח, הזדמנות למחווה סובייטי כלפי ישראל. ריכוי המשלחות מכל רחבי העולם הקומוניסטי, שכאו לכרך את הוועידה, מתפרשים כרמז מצידה של מוסקבה להפשיר כהדרגה את
העולם הזה - גליון 1816 - 21 ביוני 1972 - עמוד 5 | חדש! 16ו1דו1\/11 3 1 1 £ח ו מו שגחדשב אי פו ר עיניי ם עבורך, לרא שונה, מגי שהה לנ ה רו בינ ש טיין צללית־קר םומכ חו ליח דיו, בגליל אחד, מ הו דרלהפ לי א, נוח לנ
העולם הזה - גליון 1816 - 21 ביוני 1972 - עמוד 6 | שם חד ש בי שראל תמרורים גזזז1ז 0י1 נחוג. במסיבת הפתעה שערכו לו ידידיו בפאב התל־אביבי, יום־הולדתו זד 64 של שגריר ארצות־הברית בישראל מושג חדש בישראל מכתבים נפש
העולם הזה - גליון 1816 - 21 ביוני 1972 - עמוד 7 | ״קרא ל״ ולמן,״ ביקש נשיא המדינה מסגן יושב־ראש הכנסת יצחק נבון ארוחה חגיגית שערך בשבוע שעבר נשיא המדינה זלמן שזר ליו״ר הכנסת וסגניו, נוצלה על ידו כדי לומר כמה
העולם הזה - גליון 1816 - 21 ביוני 1972 - עמוד 8 | מכתבים (המשך מענווד )6 ורוב תושבי העיר לא יודעים אפילו על קיומה, אולם נדמה כי מתפקידה• היה להביא למוסדות בינלאומיים דומים תיאור של היחס האכזרי השורר בעיריית
העולם הזה - גליון 1816 - 21 ביוני 1972 - עמוד 9 | ילדים הגר בשלושה משפחה מרובת חדרים. כמו־בן אין יכולה ממשלת־ישראל להרשות לעצמה לבנות דירות להשכרה תמורת שכירות של — 30ל״י לחדר. זאת יכול להרשות לעצמו רק בעל
העולם הזה - גליון 1816 - 21 ביוני 1972 - עמוד 10 | דרושה ה ת קו מ מו ת של כל מי שעדיין לא ג ס ליבו ה ת קו מ מו תשתטאטא מן ה שילטון כל מי ששותף לפשע זה ורץא חונ ח! 0נ י 1בו וביח שוי ס *> יתה זאת אחת הסצינות
העולם הזה - גליון 1816 - 21 ביוני 1972 - עמוד 11 | המילה ״נוצרי״ .וחבר-כנסת אחר תקף בשצף־קצף את שוגאי־ישראל המבקשים לשמור על ירושלים ״בחורבנה ובשיממונה״ ,ודרש לסתום בשיכוגים־שיכונים כל חלל ריק שעוד נותר בין הרי
העולם הזה - גליון 1816 - 21 ביוני 1972 - עמוד 12 | מכתבים (המשך מעמוד )9 שיסוי נערות מעורטלות מעורר אסוסי־אציות בלתי־נעימות בשיסוי שנעשה ע״י שונאי ישראל בגולה על יהודים. לדעתי חייב העולם הזה להיות מוכיח בשער
העולם הזה - גליון 1816 - 21 ביוני 1972 - עמוד 13 | ! ו נו רו! ך* טלוויזיה הישראלית הוסיפה לסידרת הישגיה \ 1המזהירים המצאה מקורית חדשה: האוטו־ויכוח. תחילה לקחו את אלופי הפלמ״ח, כינסו אותם באולפן ופיתחו ביניהם
העולם הזה - גליון 1816 - 21 ביוני 1972 - עמוד 14 | במדינה התיאטרון הקטן מציג: ד לי ה פרידלנדיהבימי? ).אבריו חוהקאמרי) נוער העולם הז ה כח חדש -מודיע הכל בגלל בוטיק השקרים בשבת ה־ 15.7.1972 ייערף מפגש — פיקניק
העולם הזה - גליון 1816 - 21 ביוני 1972 - עמוד 15 | במ שך דורה! ה ל״ ע נ שו אי ם לשל טון בנשו אי! ק א תו ל ״ ם -מדו ע ה חליטו לפתעלהסת כן בגירושין? מתחתנים? מ תגר שי ם? נשי המעיד לא האמינו למראה עיניהם .״איך
העולם הזה - גליון 1816 - 21 ביוני 1972 - עמוד 16 | במדינה צבא עברית מדוברת לא נורמלית מאת דן בן ־ א מו ץונתיבה בן ־י הו ד ה ?ציו בגיר מאוד מה דינו של קצין בכיר מאוד, המפר את פקודות הממשלה האזרחית, או המבצע על
העולם הזה - גליון 1816 - 21 ביוני 1972 - עמוד 17 | ,.הבטחות? הב־טוחס!״ אמר יצחק רבין והוא ידע מה הוא שח השגרירות הישראלית בוושינגטון ועובדיה. באותה כתבה צוטט השגריר רבץ כאשר הביע דברים חריפים ביותר על טיבם של
העולם הזה - גליון 1816 - 21 ביוני 1972 - עמוד 18 | לפני כשנתיים. גולדה, שמעולם לא נטתה חיבה אישית מיוחדת לאבן, זועזעה כמנהגה, כאשר הובא לידיעתה דו״ח, שהושג בדרך מקרה ולא כתוצאה ממעקב או האזנה לאבן. דו״ח זה
העולם הזה - גליון 1816 - 21 ביוני 1972 - עמוד 19 | ״החלטה מדינית להמתין בהפעלה אמצעי התיקשורת האמריקאיים עד למחצית אוקטובר .1967 עובדה שאחר־כך חודשה אספקת הנשק ללא ויכוח עם המימשל.״ על רקע זה פרץ ויכוח חריף בין
העולם הזה - גליון 1816 - 21 ביוני 1972 - עמוד 20 | החובבות!המקצועיות מלכת המים — 1972 מצליחות לעמוד, כל עוד נפשן בן, על המחליקיים, במסגרת ניסיונן ללמוד להחליק על הקרח. בתמונה משמאל: שלוש מבנות הלהקה במופע. עופי
העולם הזה - גליון 1816 - 21 ביוני 1972 - עמוד 21 | איריס, דנה, יהודית, ודוקי חולצות את סנדלי המחליקיים, ה 1 1 1 1 1 1 1 1 בתום חחווייה המפרפת, כסעקבות המאמץ נראות בפניהן. 2 1 1 0 11/ 11 הארבע קיבלו את שיעור
העולם הזה - גליון 1816 - 21 ביוני 1972 - עמוד 22 | במדינה ב א שו חש השבוע (המשך מעמוד )16 למצוא בהגדרה ברורה המופיעה בתוך הפרק הדן בזכויות העם הפלסטיני :״תוכנית הבנוייה על חיסול מדינת ישראל היא תוכנית לא רק
העולם הזה - גליון 1816 - 21 ביוני 1972 - עמוד 23 | פתח רומן, והזוג המאוהב שהחל לכנות עצמו בוני וקלייד. הרומן בין השניים נמשך שנתיים בשקט. גורדון היתר. פעילה שמאלנית פוליטית, משכה אחריה את אנדריאס לכל הפגנה
העולם הזה - גליון 1816 - 21 ביוני 1972 - עמוד 24 | האס פיתו בני תושיו־וא רונים. המדיניות שאנחנו עיצבנו במקום — מדיניות של שיתוף פעולה ואחווה, ביקורים הדדיים וידידות אישית, שהגיעה לשיאה בקייטנות המשותפות —
העולם הזה - גליון 1816 - 21 ביוני 1972 - עמוד 25 | את הבנות של מעלות? פעלה גם, במשך שנים בחודשי החופש הגדול, קייטנה — משותפת לילדי שני הישובים. החניכים והמדריכים כאחד היו בני שני העמים. אשתקד, לאור הצלחת השנים
העולם הזה - גליון 1816 - 21 ביוני 1972 - עמוד 26 | ס ע!דא יגעו (המשך מעמוד )25 טנה גרמה לפיצוץ המועצה המשותפת. ״הנציגים שלנו — והרי יש הרבה מזוכיסטים במדינה הזאת — הבינו שהסוס של קייטנות משותפות הוא סוס טוב
העולם הזה - גליון 1816 - 21 ביוני 1972 - עמוד 27 | במדינה טיות בישראל? האם נכנסת המדינה לשלב של מאבק פוליטי אלים, בו תחליף הפצצה את הנאום — לפחות בין קבוצות השוליים? קבוצה אחת מבין השתיים — הליגה להגנה יהודית —
העולם הזה - גליון 1816 - 21 ביוני 1972 - עמוד 28 | קולנוע סרטים ספור ט שלי קולנוע ״הכישרון לא חשוב. חשוב שהאיש יהיה מפורסם, שיהיה נחמד לשני המינים, שיהיה מספיק אינטליגנטי כדי לא לעשות צחוק מעצמו. במקצוע שלנו לא
העולם הזה - גליון 1816 - 21 ביוני 1972 - עמוד 29 | .פול קע׳ישמח לבב גבר... אני עו בד קשה. כשאב• אוכל, אני א 1הב. להרביץ־ פולקע רציני ת, כמו של הודו למשל... לגיוון התפריטים נא לפנות למועצה לענף הלול ת.ד 124ת״ א־
העולם הזה - גליון 1816 - 21 ביוני 1972 - עמוד 30 | ד״ר שפיר א ומיסטר יש״ש מאת אור• אבנר• אין דבר קל יותר מאשר לעלות על גל של שינאה ציבורית, הגואה לפתע. רבים תמהו מדוע לא נהגנו כך, כאשר גברה בציבור התשוקה לקרוע
העולם הזה - גליון 1816 - 21 ביוני 1972 - עמוד 31 | כדי להאשים את אביה בהאשמות שונות, וגם הביאה לי מיסמכים שונים. ״לא הייתי מרשיע כלב על פי עדותה שד הגברת סופר,״ אמרתי, והוספתי שלא היה עולה כלל על דעתי לפרסם
העולם הזה - גליון 1816 - 21 ביוני 1972 - עמוד 32 | במדינה 1 1 1 1 1 1 11 ^1 -1111 11 הסיגר ההולנדי ה מ פו רסם ל הנ א ה ול סי פו ק מו שלם מיעוטים יהודי בעל כור חו ישראל סעדון נולד בתיסבוכת, שהלכה ונעשתה גרועה
העולם הזה - גליון 1816 - 21 ביוני 1972 - עמוד 33 | בא לחו לבאלי אמנות אינדונזית, בה מיוצגים ציירים אינדונזים, בה מנגנים ׳מוסיקה אינדונזית ומגישים לאורחים מאכלים נוסח אינדונזיה. שינסו רק להסביר לשגרירי. מדינות
העולם הזה - גליון 1816 - 21 ביוני 1972 - עמוד 34 | באד (המשך מעמוד )33 הם לא התערבו בחיי הילידים ולא שינו את אורחות התנהגותם. כך נשארה באלי עד היום, שריד בלעדי של התרבות היאווית־הינדונזית הקדומה, אוצר בלום של
העולם הזה - גליון 1816 - 21 ביוני 1972 - עמוד 35 | ד׳׳ר שפירא ומר ש״ש (המשך מעמוד )31 אך משום מד. בערד. בו חמתו של שפירא להשחית למשמע דברים אלה. הוא עלה על הדוכן והכריז בזעם שיש צורך בחוק להענשת המבזים את כבוד
העולם הזה - גליון 1816 - 21 ביוני 1972 - עמוד 36 | 1<188 מעתה 4בי שר אל מפעלי ״עץ הזית׳־ גאים להגיש את ההישג המהפכני החדש בחתו משח 1ח השיניים 1£ו<ו. משחת השיניים הרב־חכליחית. הש1נה מכולן. ^1£ו £1$$זוכה להצלחת
העולם הזה - גליון 1816 - 21 ביוני 1972 - עמוד 37 | 1חז 11717ו1^ 1נג? ^ 3ן וזנ 8ק הסוסוו אצר הזונות ״בחיים שלי לא הייתי אצל שארמוטה, ולא אהיה. זה לא בשבילי.״ כשגבר רגיל מכריז הכרזה כזו, זה יכול עוד להיראות
העולם הזה - גליון 1816 - 21 ביוני 1972 - עמוד 38 | מתה אילנה ד״ן * הודה ואז־דיאס הוא מומחה לקר- בות־מגע: ג׳ודו, ג׳יאו־ג׳יטסו וקא- ראטה. אילנה דיין היא צעירה דקת גוף, וכל קרב מגע בין השניים אחריתו נחרצה מראש.
העולם הזה - גליון 1816 - 21 ביוני 1972 - עמוד 39 | לשרירים, וזנח את האם ואת בתו ה״לאיחוקית צעקה אילנה דיין בפתח הווילה של יהודה ואז־דיאס. מאוכזבת וסובלת חרפת רעב, הגיעה בסוף השבוע לבית מאהבה־לשעבר, בבקשה כסף
העולם הזה - גליון 1816 - 21 ביוני 1972 - עמוד 40 | סיבורה האישי אילגה דיין ובתה עידית ילדה־
חזרה לתחילת העמוד