גליון 1817

העולם הזה - גליון 1817 - 28 ביוני 1972 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1817 - 28 ביוני 1972 - עמוד 2 | נוער ״העולם הזה ־ נוח חוש״ מודיע : בשבת ה־ 15.7.72 ייערך ביער חדרה כנס־־פיקניק ארצי בהשתתפות ח״כ אורי אכנרי וראשי תנועת העולם הזה -כוח חדש. הכנס יעסוק בשאלות
העולם הזה - גליון 1817 - 28 ביוני 1972 - עמוד 3 | פרסום ריר יעקכסון כמה נעים כנים של גבר לאחר שהתגלה בדיפלומט פלטינום פלוס דיפלומט חד, יחיד ומיוחד העולם הזח
העולם הזה - גליון 1817 - 28 ביוני 1972 - עמוד 4 | להצעה של ח״כ שלמה לורנץ מאגו״י בעניין ״מיהו יהודי ן״ מציעי השינוי רוצים שהתקנון ימנע אפשרות להגשת הצעות־חוק מקבילות להצעות קודמות ; לדעת המישפטנים ככנסת, הדבר
העולם הזה - גליון 1817 - 28 ביוני 1972 - עמוד 5 | למענם אנו מגי שים לן־ תוכני ת חסכון חד שה ומיוחדת. לחינוך תיכון וגבוה ...לחייל בעת שרוחו ול אחדש חרורו ...לצעירים שיקימו ב ע תי ד כי חמשלהם אנו מציעים לךב־
העולם הזה - גליון 1817 - 28 ביוני 1972 - עמוד 6 | מיהו פל־קס המיסחור׳ ,החשוד השוד הטלפוו בראשון־דציון? י כשהיה נדמה כי משה קול יגורש מן הממשלה, סיפר אחד מחברי־הכנסת, הרוצה בעילום שמו, את האנקדוטה ההיסטורית
העולם הזה - גליון 1817 - 28 ביוני 1972 - עמוד 7 | א 1 ׳ 0אהו ] 1הןיי | בהופעה י רגילה בפואיה של ״בת דור״ כשהוא בשיער ארוך והיא עס בטן של אשה בסוף החודש התשיעי טועמים מהכיבוד שהוגש להם. ישראל גוויון הטוב, הנערה
העולם הזה - גליון 1817 - 28 ביוני 1972 - עמוד 8 | מכתבים ע 1ייט 111310 באניה ״ד לי 13 יום 20ב ספטמבר חיי! ולחנך את הציבור ליחס יותר אנושי. רחל שוי, רחובות גמיש שינוי החוק בישראל גמיש. יהודים כשרים כדת כמו
העולם הזה - גליון 1817 - 28 ביוני 1972 - עמוד 9 | פרסזם א. פד. ספוד•! רם. ציו ם נברא שושיק, מה אני אגיד לך עשיגו בחכמה־כל כד נעים לישון בחדר ממתג עם מזגן אויר המזגן הזה כל כך שקם בטוח שהשכנים לא יתלוננו.. .
העולם הזה - גליון 1817 - 28 ביוני 1972 - עמוד 10 | יצרנו מספיק מכוניות עם הנעה אחורית כדי לדעת שהנעה קדמית סובה יותר לפני 74 שני ם, ב שנ ת 8ע 8ו. בנ ה לו אי רנו אתהמ כוני ת הרא שונ ה שלו. מ כוני ת זו הונ עהב הנ
העולם הזה - גליון 1817 - 28 ביוני 1972 - עמוד 11 | סי קו ר ת עברית מדוברת לא נורמלית מאת דן בן־אכן וץ ונתיבוז ברי הו ד ה תיאטרון גל העולם ־ בית מעווגעים ״״בדרך למוסד הסגור״ ,בתיאטרון ״בימות״ ,מאת קן קייסי, בעי
העולם הזה - גליון 1817 - 28 ביוני 1972 - עמוד 12 | מכתבים (המשך מעמוד )10 ם רו״״(מיל ״).אורי לוי״כחשוד ב! השתתפות ברצח אילן אשרוב. מחד הבעתם צער המערכת על הפיר־סוס שניתן לסרן (מיל ).אורי לוי כחשוד בהשתתפות ברצח
העולם הזה - גליון 1817 - 28 ביוני 1972 - עמוד 13 | י ו 1ז ד 1 1 לאיעבר ני ^ ׳חת ׳הסיסמאות שנחרתו ביותר בזיכרוני בימי ילדותי היתד. קריאה ספרדית :״נון פאסאראן !״ ל א מור :״ ה ם לא יעברו :״ הם — הפאשיסטים
העולם הזה - גליון 1817 - 28 ביוני 1972 - עמוד 14 | במדינה מה החנה־ המוסו שנין טבח בנוסעים בנמר תעונה רביו הנצצות ננו־״ם שלווים מהאוויר? סליחה,טעותבהפצצה מהמדיניות והשיטה, אלא גם בשל העובדה שרק ימים מספר קודם
העולם הזה - גליון 1817 - 28 ביוני 1972 - עמוד 15 | הכלהת כוננו לדראמה 0881 1111— !111111111׳830— 1 ^ —1— ^818 ^—88 הגדולה - היא הפכה א ך 3ו 1וו האחרון לקומדיה מגוחכת * דיחו יהודית ישנה ריחפה הש־ ^ בוע בהלל
העולם הזה - גליון 1817 - 28 ביוני 1972 - עמוד 16 | !ה היה צריך להיות הדיון הדראמת׳ ביו ת ר של השנה: יצחק בן־אהרון משתעמם, ויקטור־מישהו חתך דהם את דרך הנסיגה השקטה. הרעיון חסר־התקדים עלה במוחם של אורי אבנרי
העולם הזה - גליון 1817 - 28 ביוני 1972 - עמוד 17 | ום־טוב ע״ ר, יגאל אלון 1ח וחיים גב ת׳ מפהק ;עלם ככלל מן המפה הפוליטית — וגדעון האוזנר, ראש הסיעה ככנסת, היה הופך לאיש הככיר כ־מיפלגה. לא הפריע להאוזנר כלל.
העולם הזה - גליון 1817 - 28 ביוני 1972 - עמוד 18 | (המשך מענווד )17 היתה מוכנה לסגת אף מילימטר אחד. כד נולדה אחת התחבולות הציניות כתולדות הכנסת. היה זה מיכצע מזהיר של אחיזת־עיניים. אילו היו ל״ע ישרים, היו
העולם הזה - גליון 1817 - 28 ביוני 1972 - עמוד 19 | במדינה ם שפט גג״ץ נגד ועדת וי ת קוו כאשר הגיש עורך־הדיו אמנון זכרוני, לפני שבועיים את עתירתו לביטול שבר- הטירהה של הפרקליטים שהופיעו בפני ׳ועדת ויתקון,
העולם הזה - גליון 1817 - 28 ביוני 1972 - עמוד 20 | ביו אלות ואלות ־ הפרידו אלות ,האוייב ליד שולחן הוועידה — חברי המשלחות מחו״ל. למטה מימין: איש רק״ח אמיל תומא. הסיס מ ה על הקיר, :הלאה הביבוש.׳ ההפגנות האלימות
העולם הזה - גליון 1817 - 28 ביוני 1972 - עמוד 21 | זעסת סוב אחד המפגינים, קורא בקול לעזרת חבריו, ניגרר בידי שני רבי־סמלים. הראשון סוחבו בחולצתו, בעוד המפגין תופס בידו של השוטר. רק״ח ה־ ,17 שהתכנסה באולם המחזות
העולם הזה - גליון 1817 - 28 ביוני 1972 - עמוד 22 | רגע אחד -היא צעיוה ״נורמלית׳ וגע אחו־נו - היא הפנה לזונה ציפורי הלילה של סביבות כיכר מוג״ רבי, בתל״אביב, אינם מופתעים בקלות. עיניהם העייפות, הציניות, ראו כבר
העולם הזה - גליון 1817 - 28 ביוני 1972 - עמוד 23 | בשבועיים האחרונים, היא: למה. למה עשיתי את זה 7 הלוואי וידעתי. באמת שאין לי תשובה. הכסף 7בפירוש לא. אינני משתמשת בכל ההון שאני מרוויחה — 200 ,100ל״י ליום. אני
העולם הזה - גליון 1817 - 28 ביוני 1972 - עמוד 24 | תמרורים נולד. בניו־יורק, לשדרן הטלוויזיה הפופולרי חיים יבין ולרעייתו יוספה, בן. לזוג בת נוספת. נולד. לשחקן־זמר ישראל (הדו־דאיס) גוריון ולרעייתו, מיקי, בן:
העולם הזה - גליון 1817 - 28 ביוני 1972 - עמוד 25 | ונתפס שנית בתוך המערבולת. על החוף ועל הטיילת הבחינו אנשים במתרחש, החלו לצעוק. תוך דקות ספורות, נפלט הבחור אל החוף חסר־הכרה, התאושש לאחר דקות ספורות. מריה נעלמה
העולם הזה - גליון 1817 - 28 ביוני 1972 - עמוד 26 | על קבה הטו׳ של אחיו בן ה־ 19 של אליל הכדורגל החוש נשבעו כוווגלני הפובו הוחובותי לחולל את הפלא הועשן אחד מאוהדי מכבי שעדיים, מרעיש עולמות ברעשן ענק במשחק שנערך
העולם הזה - גליון 1817 - 28 ביוני 1972 - עמוד 27 | בות, האשימו אותו כי במשחק, בו לא השתתף, ידה אבן בשופט. עד היום נשבע טוני כי היתר זו טעות. מישהו אחר מהשכונה, הדומה לו, ידה את האבן. היודה היה !מוכן לבוא
העולם הזה - גליון 1817 - 28 ביוני 1972 - עמוד 28 | קולנוע סרטי מפורנוגרפיה תצא תור ה פים דה לד. פרה הוא במאי הולנדי, יליד סורינם, בחור עם מזג עליז ומלא שמחת חיים. מזה עשר שנים הוא פעיל בשדה הקולנוע בארץ השפלה,
העולם הזה - גליון 1817 - 28 ביוני 1972 - עמוד 29 | סימניס צירופים אפשריים סי מייו גדולים ^) 3 יותר<ג בטפ סי ם ^ טיטתייט סימנים צירופים אפשריים סימנים צירופים אפשריים בכל תחנות האיסוף של 85611 העולם הזה 1817
העולם הזה - גליון 1817 - 28 ביוני 1972 - עמוד 30 | כמה מהם אזרחים ישראליים, מה הן זכויות־היתר המוקנות להם?) המאפיה כשוק הכרמל, סירוב שר- הביטחון לספק לוועדת־החוץ־והביטחץ את מסקנות זע- דת־החקירה בעניין
העולם הזה - גליון 1817 - 28 ביוני 1972 - עמוד 31 | צמרת המישטרר. דומה למפקח א״רונס״ד - היא רתוקה לכיסא שלה זמן ר 3מד אם אין התדמית טובה — מי אשם, אם לא צמרת ה־מישטרה ומי׳שרד־המישטרה? אם אין די כסף — מי אשם, אם
העולם הזה - גליון 1817 - 28 ביוני 1972 - עמוד 32 | במדינה דרבי־ ח״ ם האיש שניצח א ת מל אך ה מוו ת הקרב החל במפתיע .״עמדתי עם המציל, ויקטור לוי, על המגדל בחוף,״ סיפר דויד שאשי ,״כשפתאום אני רואה את ויקטור תופס
העולם הזה - גליון 1817 - 28 ביוני 1972 - עמוד 33 | החיילת ממסכימה. תוך שיחה קולחת נעו השלושה אל הבסיס. השוטר שהופיע כעבור ימים מיספר בדירתו של אבזי, הכהו בהלם מוחלט. בידו נשא בעל־המדים צו־מעצר, ובשוליו הסבר כי
העולם הזה - גליון 1817 - 28 ביוני 1972 - עמוד 34 | גיל *1אריות כוח־ההרגל משמש לד מדיין — וזה דבר טוב מאוד, השבוע. כי זהו שבוע של שיגרה, והרו צה להפר אותה באופן קיצוני, עשוי להיתקל בקשיים, שעליהם לא חלם כלל. גם
העולם הזה - גליון 1817 - 28 ביוני 1972 - עמוד 35 | במדינה חי 11ך נסיעה נעימה ! גניבה הי ס טו רי ת המורה להיסטוריה שבד, בשעת לילד, לביתה בגני־יהודה ׳וגילתה בו אנדרלמוסיה מוחלטת. המחשבה הראשונה — גנבים, הובילה
העולם הזה - גליון 1817 - 28 ביוני 1972 - עמוד 36 | יום אנגליה, צרפת, הולנד, בלגיה, לוקסמבורג, שוויץ, אוסטריה (טירול), איטליה המראה9.8 : טיול מס׳ 33/72 י 1ם חופשות וישדיס מיני תור איטליה, אוסטריה, שוויץ, צרפת,
העולם הזה - גליון 1817 - 28 ביוני 1972 - עמוד 37 | אם כן, כמו שבישרתי לכם לפני שלושה חודשים, עודי קוטלי מתגרש מהתיאטרון החיפאי (מודד קוטלר לא יחדש, העולם הזה .)1803 וכפי שבישרתי לכם אז, חלוקות הדעות על הלמה.
העולם הזה - גליון 1817 - 28 ביוני 1972 - עמוד 38 | במדינה ם 1ג 1ן ן כול ם בשביל אחד ושוב עלתה שכונת־מנשיה על ד,בארי־קאדות. גגד שמואל פישמן ( )32 רווק המתגורר מזה 15 שנה בבית ערבי נטוש שב־ דייר־מפונה פישמן ,היום
העולם הזה - גליון 1817 - 28 ביוני 1972 - עמוד 39 | מלמד בוקר בחוג לאמנות״התיאטרון באוניברסיטת תל״אביב, וקארוסל 2היא הצגתו השנייה לאחר קארוסל . 1 בהתלהבות גדולה יותר מזו המתלווה לסרטי הבלא־בלא. ״בקולנוע קיים
העולם הזה - גליון 1817 - 28 ביוני 1972 - עמוד 40 | ת ״ ויתע7 ״ ר _ שרבג רזז _ן ן מחיאשזויס 1וו ך
חזרה לתחילת העמוד