גליון 1818

העולם הזה - גליון 1818 - 5 ביולי 1972 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1818 - 5 ביולי 1972 - עמוד 2 | התו- בחלבטבילר... בשר תרנגול ההודו הוא העשיר ביותר במינרלים חיוניים-לעונות סוגי בשר אחרים-והוא עדיף באופן מיוחד לתזונת ילדים בגיל הרך ובגיל ההתבגרות. תכולה (
העולם הזה - גליון 1818 - 5 ביולי 1972 - עמוד 3 | פרסה טו פ פלטינ ה \ 1״/ז ג.ו ק סכין הגילוח הנבחר ל שנ ת 72פ1 רב המבד בין סכיני הגילוח מ פ לד ת
העולם הזה - גליון 1818 - 5 ביולי 1972 - עמוד 4 | ם! הרי מחזה ציוני, מן המוכן: ן התקופה ז 70 שנה אחרי לידת ישו, שנת חורבן הבית השני. המקום: כפר יהודי בגליל. הרומאים כבשו את האיזור. בני הכפר היהודי ממ שיכים
העולם הזה - גליון 1818 - 5 ביולי 1972 - עמוד 5 | מי קבע שזוהי מיצוות הביטחון? ראש־הממשלה ושר־הביטחון דאז, דויד בן־גוריון, אומר שמעולם לא נתן את ההוראה( .האם זה מזכיר משהו ל) אך במשך כל שנות כהונתו, לא נקף
העולם הזה - גליון 1818 - 5 ביולי 1972 - עמוד 6 | סי קור ת בידור דם, יזע וידע ״הלהקה הזאת מזכירה לי את הבדיחה על העיוור המנסה לזהות את הפיל לפי המישוש. הוא נוגע בחרטום וחושב שזה נחש, הוא נוגע ברגל ונדמה לו שזה
העולם הזה - גליון 1818 - 5 ביולי 1972 - עמוד 7 | 3ן ~ז < ה רון טרמפים לחיילות לבד?- לידידים בלתי־מוזמנים זכה לאחרונה יו״ר הכנסת, ישראד ישעיהו. ב שידוריו רדיו קאהיר העבריים יצא להגנתו, וקבע שהציונים האש כנזים
העולם הזה - גליון 1818 - 5 ביולי 1972 - עמוד 8 | הקיבוץ־הארצי ואזהרתו, כי הצבעה נגד החוק או הימנעות, תגרום להתדרדרות נוספת של היחסים בין דור המייסדים לדורות ההמשך במשקי הקיבוץ הארצי — הכריעה את הכף. תו גינזי
העולם הזה - גליון 1818 - 5 ביולי 1972 - עמוד 9 | 7*11 #5771 / ף | ןדן §1 1) 7ך . 1יין| דפי קשר ישיר מכילים אלפי הצעות לקניה, מכירה והשכרה. דפי קשר ישיר מופיעים כל יום בכל דוכני העיתונים. דפי קשר ישיר מעודכנים
העולם הזה - גליון 1818 - 5 ביולי 1972 - עמוד 10 | מכתבים ן ן 1יויז ה כ לי ה הגדול ״העולם הזה״ ,1817״מיבצע אחיזת עיניים״ ,על השתלשלות העניינים בפרשת הצעת החוק של ח״כ גדעון האוזנר. הדיווח על התנהגותם המחפירה של
העולם הזה - גליון 1818 - 5 ביולי 1972 - עמוד 11 | האם הבירוקראטיה והכסף יקבעו הכל 1 הילל דוידי, 8איד כאן נתניה גיורא היה מתנהג? מעניין איך גיורא נוימן המסרב להח זיק נשק בידו היה מתנהג בליל הדמים בלוד ו האם הוא
העולם הזה - גליון 1818 - 5 ביולי 1972 - עמוד 12 | מכתבים (המשך מעמוד ) 11 מאסר על־תנאי למשך 3שנים, שלילת ר שיון הנהיגה ל־ 10 שנים וקנס של 5000 אז אם להתבטא בעדינות — זה פשוט מעורר סלידה. קוראת, כפר־סבא גערת
העולם הזה - גליון 1818 - 5 ביולי 1972 - עמוד 13 | 1־ 31־ 1־9־ 1 חה אנבל ף * אווירה של שיעמום טוטאלי קיבלה הכנסת, ביום ^ הרביעי שעבר, את תקציב המדינה לשנה השוטפת. 33ה״ניס הצביעו בעדו 13 ,נגדו, אחד נמנע. 73
העולם הזה - גליון 1818 - 5 ביולי 1972 - עמוד 14 | במדינה העם ? בבית !מלא מקום ראש־הממשלה, יגאל אלון, ; השבוע לאותה נערה שבהיעדר אמה, יקת את דלת ביתה בפני כל מי ש ש עליה, בטענה :״אמא לא בבית.״ שרת הימים בהם
העולם הזה - גליון 1818 - 5 ביולי 1972 - עמוד 15 | עשו להביא להקדמת הבחירות לכנסת השמינית, היא לא תהיה שוגה! * מ אסור לשכוח כי פנחס ספיר אינו רק כמעט במאומה מן הכנסת השבי י שר־האוצר של ממשלת ישראל. הוא גם עית.
העולם הזה - גליון 1818 - 5 ביולי 1972 - עמוד 16 | השחתת הנוו או הצרתו? 3 יקה מהצטלבות לפני ארמון הנציב — 1 :הכנסייה בהר־הזיתיס — 2 .מיגדל הפעמונים של אוגוסטה ויקטוריה. — 3הר־הצופים, כשעל פיסגתו הגוש של בנייני
העולם הזה - גליון 1818 - 5 ביולי 1972 - עמוד 17 | מיבנהו של מלון ״הייאט״ ,אשר הוכנס לתמונה בפוטומונטאד — 6 .המיגדל והכיפה של הדורמיציון. בתמונה נראית בבירור טענתם הצנדקת של מתכנני מלון ״הייאט״ על חורבנו הגמור
העולם הזה - גליון 1818 - 5 ביולי 1972 - עמוד 18 | במדינה (המשך מעמוד ) 14 פון ...ותהיה נאמנה לעקרונות של מגילת האומות המאוחדות.״ פוחדים. לא בכל מקום נתקלים יעקוב וחבריו ביחס אוהד. אבל יו תר מכך, מפ ריע ליעקוב
העולם הזה - גליון 1818 - 5 ביולי 1972 - עמוד 19 | וחצי בבוקר הוא בבר היה מת. יותר מדי דם,״ אמר הרופא. ״איבד *** תי אחיות ואח אחד באו מאי * /לת. אח נוסף בא ממושב גני־תקווה. ביכו יחד את משה .״זה לא בסדר,״ הם
העולם הזה - גליון 1818 - 5 ביולי 1972 - עמוד 20 | דוגמנית הצמות שלהסומר ־יו עלת ה לי שר אל למ ר ות שא י נה בעיקבות ה לודמילה רומנובסקה־קופרמן, דוגמנית הצמרת הרוסיה *1163 8 1 8א/י י ? 11119 שעלתה לפני חודשיים
העולם הזה - גליון 1818 - 5 ביולי 1972 - עמוד 21 | תי,״ סיפרה ,״אולם תמונות דוגמניות ה צמרת מופיעות בעתונים והן דמויות ידו עות.״ במהרה החלו המסעות לחוץ־לארץ. שם עוררה הרוסיה היפה תשומת לב מיידית. השבועון הפריזי
העולם הזה - גליון 1818 - 5 ביולי 1972 - עמוד 22 | 1הצד השג׳ שדה״אט1 תתפלא על שכל״כך חרבה אנשים מתקשים להבינך. הצרה אי תן, שאתה נמנה על ה ״זאבים הבודדים״ ו אינך מרבה לשתף ל- אחרונה את הקרובים לך בבעיות המעיקות
העולם הזה - גליון 1818 - 5 ביולי 1972 - עמוד 23 | ך* מישטרה עוד לא הצליחה להת־האינטלקטואלית מהמהלומה \ אושש שהנחיתו עליה השודדים, אשר ביצעו את שוד הבנק המתוחכם, בעזרתו משכו ב קלות 140 אלף ל״י מסניפים שונים של
העולם הזה - גליון 1818 - 5 ביולי 1972 - עמוד 24 | ערבי מנצרת, צאצאו של..מלו אדץ־ישואד־,שהורשע בסחיטה אני גימדו! קובע מייק בצניעות .״אני מביא את כל החתיכות שלי הביתה. ההורים שלי שות קים. לא איכפת להם.״ מייק
העולם הזה - גליון 1818 - 5 ביולי 1972 - עמוד 25 | מת״ות עשירה, טוען: לא הייתי צריך לבזבז אף פרוטה,״ גאה הוא .״יש לי הרבה הברים וחברות שם, והם תמיד עוזרים לי.״ !גם בארץ ידע מייק איך לבלות .״את החתיכות אני צד
העולם הזה - גליון 1818 - 5 ביולי 1972 - עמוד 26 | השד הזה נוח חוש אסיפה בהשתתפות אורי אבנר תתקיים בחיפה, אולם ביתנו, רה׳ ירושלים ,29 ביום ה ,13.7.72 /כשעה 8.30 בערב שם חדש בישראל נוער ״העולם הזה -נוח חדש״
העולם הזה - גליון 1818 - 5 ביולי 1972 - עמוד 27 | ת מ רו רי ם נישאו. בחיפה, איש מחלקת הח דשות של הטלוויזיה עמוס ארבל (אר ליך) בן ה־ 27 ורחל פוגל ( )21 הלו מדת תיכנון טביבתי בניו־יורק. השניים הכירו בשנה שעברה
העולם הזה - גליון 1818 - 5 ביולי 1972 - עמוד 28 | סינ1ייו )9 במדינה סימניס פשעים צירופים אפשריים מ* מ 3י ד את החור שבקיר סימנים יי״י בטפסים טקותייפ צירופים אפשריים סימנים צירופים אפשריים שלום כהן 32 בעל
העולם הזה - גליון 1818 - 5 ביולי 1972 - עמוד 29 | במדינה משפט טרה תזמן את הנאשם שעות לפני המישפם. כל המערער זוכה עזרא סאלם, המכונה בפי מ כיריו: סו סי מהוד־השרון הוא בן תשע־עשרה בל בד. ב־ 7.4.72 הרשיע אותו
העולם הזה - גליון 1818 - 5 ביולי 1972 - עמוד 30 | במדינה למשה אגסי 1אה, חצו מסודות, וק וישיון אין לו! דרכי-אד ס האהבה שנפסקה נמשכת או ל״כל מיני פרוטקציונרים״ שמציעים לו סידורים מהירים תמורת שוחד. ר שיון? רוצים
העולם הזה - גליון 1818 - 5 ביולי 1972 - עמוד 31 | בנו שר אחרון הביד״ו״ם. (על הבוס נאלץ לעזוב את הארץ אחו׳ שלא נמצא ג׳ שיקלוט אותו נורא אוהב אותה עכשיו, משוגע אחריה. אז מה את רוצה עודו צאי לעבוד ותני את הילדה
העולם הזה - גליון 1818 - 5 ביולי 1972 - עמוד 32 | (המשך מעמוד ) 30 כשנפתח המקום לקהל וירחב, ש1ד.ר אליי מכל קצווי תל-אביב רבתי, נפתחו נם ה תיקים נגדו במישטרה ובעירייה. ״כל פעם היו באים אלי עם טענות אח רות,״
העולם הזה - גליון 1818 - 5 ביולי 1972 - עמוד 33 | המועמדות הסופיות מטעם פחד 111111!: ך * משך היום, היא לובשת את מדי * 4חיל־האוויר, שם היא משרתת בסדיר. אחרי העבודה, בבית, היא מתלבשת במכ נסיים וחולצה פשוטים,
העולם הזה - גליון 1818 - 5 ביולי 1972 - עמוד 34 | הבוקר אני התערבתי עם אחד העיתונאים על סכום של 50 לירות, שהעניין הזה לא יעלה כלל להצבעה. בשעתו, התערבתי על בקבוק ויסקי עם חבר־כנסת שה בחירות לרבנות לא ייערכו
העולם הזה - גליון 1818 - 5 ביולי 1972 - עמוד 35 | ,.סגשן־ עשר הד קו תשד 1אומי, תוציא המדינה על צו ר כי הביטחון 155אלף לירו ת...״ איינדה *, חיים לנדאו ז מישטר שוויוני, טיטו. כולם עניים. כמו שצ׳רצ׳יל אמר: סוצי
העולם הזה - גליון 1818 - 5 ביולי 1972 - עמוד 36 | השחקנית שהצחיקה עד ומעות ! 0ו1ז לארץ חהצתיהתת ליה ישי, השחקנית־זמרת הישראלית ^ ששהתה בשמונה החודשים האחרונים בארצות־הברית. חזרה לפני כשבועיים ל ארץ כשהיא מלאת
העולם הזה - גליון 1818 - 5 ביולי 1972 - עמוד 37 | ורוצה ״תיאטרון וצי1י נות, רווים, מחליפה פרצופים בקצב ה סילון. פעם היא נכנסת לדמותה של ריטה הייוורט ופעם אחרת לדמותו של הילד אוליבר, גיבור מחזהו של צ׳ארלס
העולם הזה - גליון 1818 - 5 ביולי 1972 - עמוד 38 | 1טרגדיה לחג היובל ו קולנוע כנציג של חבורת משקיעים קנדית, ש־היתד, מוכנה להשקיע כעשרה מיליון דו לר בהקמת מלון בירושלים, לא הרחק ממלון המלך־דויד, קיבלו אותו
העולם הזה - גליון 1818 - 5 ביולי 1972 - עמוד 39 | איכר פשוט, ושורשי, שבחברתו משתכרת לילה קדרובה בלילה אחד, במיסבאה קטנה. ומה יוצא כשמערבבים את כל התבשיל הזה יחד? דייה לצרה (ולביקורת) ב שעתה. מה שיקבע את גורל
העולם הזה - גליון 1818 - 5 ביולי 1972 - עמוד 40 |
חזרה לתחילת העמוד