גליון 1819

העולם הזה - גליון 1819 - 12 ביולי 1972 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1819 - 12 ביולי 1972 - עמוד 2 | ביום רא שון 16.7.72 בשעה 8.45בערב הצגה חגיגית של חופשה על הקרח 1כחוכנית המראה ב תו ספת נשף י ב חי ר ת נ סיכ ת הי התיכון 1972 ע ל -ד העום ר.וה תפאורה מיוחדת על
העולם הזה - גליון 1819 - 12 ביולי 1972 - עמוד 3 | פרסום דיר יע קב סון כמה נעים ללטח... פנים של גבר לאחר שהתגלה בדיפלומט פלטינום פלוס !־.מורח הז ה
העולם הזה - גליון 1819 - 12 ביולי 1972 - עמוד 4 | רנץ בעניין ההכרה רק בגיור לפי ההלכה, לא תיגמר פרשת המשבר הקואליציוני. הוועדים החרדיים שהוקמו לטיפול כנושא מתכוננים להמשיך למרר את חיי ה־מפד״ל עד הבהירות כדי
העולם הזה - גליון 1819 - 12 ביולי 1972 - עמוד 5 | .פו ל ק עי שמח לבב גבר... היוס עולתם להודו אני עובד קשה. כשאני אוכל, אני אוהב.להרביץ־ פולקע רצינית, כמו של הודו למשל... לגיוון התפריטים נא לפנות למועצה לענף
העולם הזה - גליון 1819 - 12 ביולי 1972 - עמוד 6 | תמרורים נחוג. במטוס שהטיס את ראש־הממשלה גולדה מאיר בנסיעתה האחרונה לחו״ל, יונדהולדתם של מזכירת ראש־הממשלה לו קידר ושל מנכ״ל משרד ראש־הממשלה ויועצה של גולדה,
העולם הזה - גליון 1819 - 12 ביולי 1972 - עמוד 7 | ** ל מה נטוש, בעצם, המאבק הקו־ ^ אליציוני הנוכחי? הכל עוסקים ברכילות אישית, כתחכולות מיפלגתיות, כטכסיסים סיעתיים. איך ייצא מאיר יערי מכל העסק? האם ידפוק גדעון
העולם הזה - גליון 1819 - 12 ביולי 1972 - עמוד 8 | מכתבים תמורה כפולה לחיי חמש השנים ב־ 5ליוני שנה זו התפרסמה במעריב הקאריקטורה המצורפת, מאת דוש. מצאתי בה מיספר נקודות מעניינות : !• הכותרות רומזות על־כך, ש־
העולם הזה - גליון 1819 - 12 ביולי 1972 - עמוד 9 | עם, ובייחוד עם עובד אדמה, אינו מוותר על אדמתו. הדוגמה ההיסטורית לכך היא התנועה הציונית, שהגשימה חלום בן אלפיים שנה. כמיהתם בת 20 השנים של עקורי ביר- עם ואיקרית
העולם הזה - גליון 1819 - 12 ביולי 1972 - עמוד 10 | דרוס־אפריקה שונאת את המחזה אותלו מאת שקספיר, והסיבה מובנת למדי. האיש מסטראטפורד העז, ברוב איוולתו, להעמיד על במה אחת כושים ולבנים גם יחד. נראה שלא שמע מעולם על
העולם הזה - גליון 1819 - 12 ביולי 1972 - עמוד 11 | מדוע הוציא מוטה גור פסלן־דין מוות נג ד דן אל מגור * במיזנון הכנסת התנהל מישחק־ד,ניחושים סביב עתיד הממשלה, בעיקר בצורת בדיחות. סיפר ח״פ מרכזי של מפילגת־ד,עבודה
העולם הזה - גליון 1819 - 12 ביולי 1972 - עמוד 12 | סיקורת א ם אינך מ א מין כי לכל סיג רי ת י ש פנ מי ת (המשך מעמוד )10 בהחלט להוות עניין למי שרוצה ללמוד מה היו הצעדים הראשונים של מי שהצליח בסוף הקאריירה שלו
העולם הזה - גליון 1819 - 12 ביולי 1972 - עמוד 13 | 3ו לגזור קרקע למען לאחרונה החלו הכפריים המקומיים לרכוש טרקטורים, הרי בגרנות ניתן עדיין לראותם חובטים בחיטה כפי שעשו אבותיהם לפני מאות שנים. לפני ששת הימים ישבו
העולם הזה - גליון 1819 - 12 ביולי 1972 - עמוד 14 | אתם יכולים לגדל מה שאתם רוצים.״ שנתיים לא עיבדו את האדמות. אבל הרועים והעדרים חדרו לשטחים אסורים. ״מה אפשר לעשות?״ אמר אחד מבני הכפר ,״הכבשים צריכות לאכול. מה
העולם הזה - גליון 1819 - 12 ביולי 1972 - עמוד 15 | ניתן לרסס את שדותיהם ברעל, שוב לא יתעקשו אלה ויהיו מוכנים למכור את אדמותיהם. אבל אנשי עקרבה דחו את ההצעה. כל הנסיונות לשכנעם לקבל פיצויים ולמכור את האדמות עלו
העולם הזה - גליון 1819 - 12 ביולי 1972 - עמוד 16 | במדינה (המשך מעמוד )15 הבאה — ותזכה לקדנציה מלאה של ארבע שנים״. כמה מן המקורבים היו בטוחים שזוהי כוונתה הכמוסה. • אם תביא גולדה למשבר, תתפרק לא רק הממשלה, אלא
העולם הזה - גליון 1819 - 12 ביולי 1972 - עמוד 17 | פרק חוש נמדהמה בין ׳ שו אל והפידאיוו ־ מעוכה שר טווו נגדי? כל אדם כזה, המבקר בביירות, היד. מגיע לרסאן (ליתר דיוק: ע׳סאן. האות הראשונה היא הרי״ש הערבית
העולם הזה - גליון 1819 - 12 ביולי 1972 - עמוד 18 | במדינה (המשך מעמוד )16 מי שמתנגד לעצם כפיית הנשואין הדתיים על בלתי־דתיים, יכול להתנגד לכך. אך ל״ע היתה בלי ספק קופצת על מוצא זה, ודוחה את כל העניין עד אחרי
העולם הזה - גליון 1819 - 12 ביולי 1972 - עמוד 19 | אלא גם על פניהם של העיתונאים והאורחים היפאנים הצופים במישפט — פתר את החידה שריחפה על פתיחת מיש- פטו בצורה פשוטה. למרות עצות סניגורו השיב בחיוב על כל השאלות
העולם הזה - גליון 1819 - 12 ביולי 1972 - עמוד 20 | בשמגיני־רויר וצזואריהן, הגיעו 23 גרמניות צעירות והחליף בעיטות ך 1ך | 1ך מפגינה חני רוזנברג ( 15 וחצי) מקבוצת 1 1 ^ 1 1 1 1 1 . 1״מילן־יצהר״ ,במישחקה נגד הקבוצה
העולם הזה - גליון 1819 - 12 ביולי 1972 - עמוד 21 | בקצה המגרש יושבת קבוצת הכדורגל הנשית המארחת את השמייסריות הגרמ ניות — מילן־יצהר. כשהגרמניות משיגות תיקו — הן מריעות להן. יש הסכם ידידות בין שתי הקבוצות. כשהיתה
העולם הזה - גליון 1819 - 12 ביולי 1972 - עמוד 22 | ^ פצצה התפוצצה החוצה בסוף ה שבוע שעבר, בכותרת שמנה, על פני ארבעה טורים, בידיעות אחרונות : ״איש העסקים לחוביץ נמלט מאשתו ל- חו״ל — למרות צו עיכוב.״ אלא שתוך זמן
העולם הזה - גליון 1819 - 12 ביולי 1972 - עמוד 23 | וינוח גישפתת׳ קטן על תצי מיליון לירות חוסל בשיתה טלפונית טואנס־אטונטית הפצצה של א התפוצצה בנוסף לסכום זה היה בעלי נושא גם בהוצאות עוזרת בשעור סכום של כ- —
העולם הזה - גליון 1819 - 12 ביולי 1972 - עמוד 24 | יום א׳ מתאים לסידורים כספיים. יום ה׳ מביא לך בשורה לא בל״כך נעימה. זהו שבוע טוב לאלה הרוצים לבלות, להשתזף, לאגור כוח לקראת ה באות — לא כל״כן טוב לעסקים. ביחוד
העולם הזה - גליון 1819 - 12 ביולי 1972 - עמוד 25 | רבות. בצאתה לקופנהגן, היתה כבר לילי נובל, גם ללא עזרת הנוקמים, אשד, זקנה. בת ,23 היתד, בסוף הייה. ההתחלה — בח שאי סור הדור גגי״־גג שש שנים של התמכרות לסמים,
העולם הזה - גליון 1819 - 12 ביולי 1972 - עמוד 26 | סיכוייו גחלים()9 1ו מי * / גטפ סי ם ^ טיטתיים סימנים צירופים אפשריים תוכניות סימנים אל ה חיי ם -אלה? צירופים אפשריים סימנים צירופים אפשריים פרטים בכל תחנות
העולם הזה - גליון 1819 - 12 ביולי 1972 - עמוד 27 | 11ל בל ״זה סתם סיפורים של כל מיני טיפוסים שמשתעממים בחיים ואין להם משהו טוב יותר לעשות,״ הגיב השבוע בזעם דגי הוא התכוון, ספציפית, לסיפורים, לפיהם הרומן בינו
העולם הזה - גליון 1819 - 12 ביולי 1972 - עמוד 28 | מהיום מוג חדש של מצב רוח. בירה נעור זהב . ב י רה ט ובה באמת נשר ז הב פרסוס א. אריאל׳ ״נשר זהב״ — בירה משובחת העומדת בשורה אחת עם מוצרי היוקרה של מבשלות השכר
העולם הזה - גליון 1819 - 12 ביולי 1972 - עמוד 29 | במדינה סשפט ת ק די ס מפוצץ חודשיים לאחר שנבחר לתפקידו כראש עיריית רמת־גן, לפני למעלה משנתיים. החרידה התפוצצות עזה את ביתו של ד״ר ישראל פלה גרמה נזק רב לבית
העולם הזה - גליון 1819 - 12 ביולי 1972 - עמוד 30 | ״אגד״ קנה אוטובוסים מתוצרת ״מרצדס״ הגרמנית בשביל ירושלים. גח״ל וגרוריה הגישו הצעות ל־סדר״היום, ונאמו נאומים פאתטיים נגד המזימה. עד כאן זה היה שיגרתי. ההמשך היה
העולם הזה - גליון 1819 - 12 ביולי 1972 - עמוד 31 | שמתכחש לקיו מו ה ל או מי כאשר התגבשה השערורייה סביב פתיחת מישרד ״האירגון לשיחרור פלסטין״ בלונדון, מיהרנו להגיש הצעה דחופה לסדר״היום. בצורה זו מנענו מצב שבו
העולם הזה - גליון 1819 - 12 ביולי 1972 - עמוד 32 | ¥1121X7 תיאטחן 1819 ה עו ל הז ד חו״ל איזה מן או ת לו! בישראל גועשים התיאטראות דק בענייני תקציבים וסובסידיות. לפני הקלעים משכשכות ההצגות, מקוריות כמיו־באות,
העולם הזה - גליון 1819 - 12 ביולי 1972 - עמוד 33 | לם א ת קרן האור הפרטית שלך לאור השמש!״ קראו המילים שמתחת למודעה. אך מי יכול היה להסיט את עיניו למילים, כשמעליהן התנוסס פלא־התבל השמיני: נתח נשי דשן, אשר עם כל
העולם הזה - גליון 1819 - 12 ביולי 1972 - עמוד 34 | במדינה תיאטרון נועד..העולם הזה -נוח חוש״ מודיע, כשבת, ה־ ,15.7.72 ייערך ביער חדרה כנס פיקניק ארצי בהשתתפות ח״כ אורי אבנרי וראשי תנועת העולם הזה — בוח חדש הכנס
העולם הזה - גליון 1819 - 12 ביולי 1972 - עמוד 35 | קולנוע ישראל עזית 3וכב עליון עזית של הצנחנים במוגובי בתל־אביב תוצרת ישראל. כשהחל מוטה גור לספר לילדיו כל *מיני מעשיות על מבצעי גבורה של כלבתם עזית, לא חשב
העולם הזה - גליון 1819 - 12 ביולי 1972 - עמוד 36 | הפלגות שיט שפש לחופי הים התיכון < $אושו * ו ז 6 0ו >ז < שרות הפלגות שבועי מחיפה לוונציה בכל יום ראשון ב אניו תהמ עבור ת הבנויות ב מיו חדל תיירות ולהנ את הנוס ע
העולם הזה - גליון 1819 - 12 ביולי 1972 - עמוד 37 | דוק׳ אוניגמן 2 המועמדות הסנביח! ** ה כבר לא אמרו לה? שהיא דומה לאורסולה אנדרם. שהיא עוד לא דומה לה, אבל שהיא תהיה דומה לה. ש — וש — וש. בינתיים היא מסתפקת
העולם הזה - גליון 1819 - 12 ביולי 1972 - עמוד 38 | 13 שנה לברברים 1-יום לפאב 2 -אירועים ואותם האנשים ׳*1,/מד ונשים השחסנית למסיבת הבר־מיצ־ווה של הפרברים הופיעה הזמרת־שחקנית שושיק שני ש שהתה בחודשים האחרוניס
העולם הזה - גליון 1819 - 12 ביולי 1972 - עמוד 39 | הבוסית והבעל ;12י־י^^ד? ערב פתיחת ה״קאונטרי פאב״ .לילי, שפתחה את הפאב החדש בשותפות עם חברה מילדות צפריר הרחובותי, טוענת שהפאב שלה יכיל אווירה אחרת, לא
העולם הזה - גליון 1819 - 12 ביולי 1972 - עמוד 40 | א׳ אכ תשל״ס 12.7.1972המחיר 2.0 0ל״י שנ ה 36 מספר 1819 נעות וזוהו שהננה רנאוקומנית ]ערגה בתורם התחתון
חזרה לתחילת העמוד