גליון 1820

העולם הזה - גליון 1820 - 19 ביולי 1972 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1820 - 19 ביולי 1972 - עמוד 2 | על אף שהמכתב הבא נמען עבור מכתבים למערכת, הייתי רוצה להביאו כאן במלואו, ללא כל השמטות, כיוון שהוא מתייחס לדברים שהתפרסמו גם במדור זה לפני שבועיים. זהו מכתבו של
העולם הזה - גליון 1820 - 19 ביולי 1972 - עמוד 3 | פרסוט דירעקבסון 18 קראט קפה נמס גבישי נמס במהירות במים קריט וטעמו הנפלא אינו פג אפילו , כאשר הוא מיצב במקרר. ״בצינת שלג ביום קציר״ ע לי ת 18ר, ר א טנן פהקדלק
העולם הזה - גליון 1820 - 19 ביולי 1972 - עמוד 4 | בזכותם לחזור לכפריהם ולקבל את האדמות שהיו שייכות להם. אולם בגלל המתיחות בגבול עם לבנון, תיעשה החזרה כשלבים ועל־תנאי, שיהיה קשור ברגיעה כגבול הצפוני. ייאמר
העולם הזה - גליון 1820 - 19 ביולי 1972 - עמוד 5 | נכון. בשביל זה ־ את לא צריכה אותנו. אץ לנו אף מילה בגנותו של הסנדביץ: אך אפילו אם בעלך נמנה על המסתפקים במועס האם אינו ראוי ליותר? האם לא תהיי מאושרת כאשר יודה
העולם הזה - גליון 1820 - 19 ביולי 1972 - עמוד 6 | סיקורת דם יזע ודמעות כבר עזבה את הארץ. כל השבחים שאפשר לחלק ללהקה הזאת נאמרו כאן עוד בטרם הופיעה, וההופעה באה רק לאשר את שאמרו התקליטים. היה קצת דם, קצת יזע
העולם הזה - גליון 1820 - 19 ביולי 1972 - עמוד 7 | לאיז! מו.יס 1תיו ש ל עח־ך־דץ מקס קריצימן ה תכוון בעצםהא לו ףרחבעם ע די < ז א בי? 0לא מכבר היה ח״כ חיים לנדאו מחרות זקוק באופן דחוף לכיפה. הוא הסתובב במיזנון
העולם הזה - גליון 1820 - 19 ביולי 1972 - עמוד 8 | מכתבים כאבו של עובד אדמה ״ ה עו לםהזה 1819״ ה ם הרעילו א ת שדו תינו על רי שום שדות עקרבה ברעל. פניו ובייחוד עיניו של השייך של עק״ רבה בן ה־ ,70 הביעו את הכאב
העולם הזה - גליון 1820 - 19 ביולי 1972 - עמוד 9 | הבכור ! אני לא כל־כך מסכים עם דעתו של גיורא נוימן, למרות שמדי פעם מתגנבות הספיקות גם לליבי. אבל לבחור בעל העקרונות, עליהם הוא עומד בלי חת — כל הכבוד! אברהם
העולם הזה - גליון 1820 - 19 ביולי 1972 - עמוד 10 | להתעללות ולשרירות ! אינני יכול להסכים לכך. היו׳׳ר ישראל ישעיהו: אני מוחה נגד דברים אלה. אל תהיה יחסן, לא מגיע לך יותר מאשר לחבר־כנסת. אורי אכנרי: הנשיאות הפכת
העולם הזה - גליון 1820 - 19 ביולי 1972 - עמוד 11 | טי יושבים לפחות שלוש מאות אפסים? סי בחר בהם? מאיר אכיזוהר: אתה משוכנע שיושבים שם שלוש מאות אפסים? מנית אותם? אכגרי: זה נאמר בספרים בריטיים על הפרלמנט. מאיר
העולם הזה - גליון 1820 - 19 ביולי 1972 - עמוד 12 | סיקורת (המשך מענזזד )6 פש למרתה מיצ׳ל״ (הכוונה לאשתו של שר־המשפטיס לשעבר ג׳ון מיצ׳ל, המרבה למסור הכרזות לעיתונות, ואיימה שתתגרש מבעלה אם לא יחדל לנהל את תעמולת
העולם הזה - גליון 1820 - 19 ביולי 1972 - עמוד 13 | 8ך § ך אייה ,1איבה? ץ הו אחד הסיפורים הגדולים בהיסטוריה של עמנו, ( שהפכו את היהדות במשך אלפי שנים אור לגויים : כרם היה לנבות היזרעאלי, אשר ביזרעאל, אצל היכל
העולם הזה - גליון 1820 - 19 ביולי 1972 - עמוד 14 | במדינה מ ה טוב לי הו די ם? אזרחי ישראל החלו להיסחף השבוע למערכת הבחירות. לא היו אלה הבחירות לבחירת ממשלתם שלהם, אלא אלו שיתחוללו מעבר לאוקיאנוס בחודש נובמבר
העולם הזה - גליון 1820 - 19 ביולי 1972 - עמוד 15 | על המשנה! הממשלתי נגדל! נזרק סגן שרהחינון־ הדתי מכהונתו ** רכית אזרחי ישראל גילו השבוע להפתעתם לראשונה כי לשד־החינוך יגאל אלון יש סגן־שר דתי, נציג המפד״ל הד״ר
העולם הזה - גליון 1820 - 19 ביולי 1972 - עמוד 16 | זה !7רה ב 1978 סינ״נר ד מייני? ^ תהליך שהפך את מדינת ישראל, בשנות דדסד ( ) של המאה ה־ ,20 לדיקטטורה של מיפלגד. אחת, לא נולד ביום אחד. המיפלגד, עצמה — ״האיחוד
העולם הזה - גליון 1820 - 19 ביולי 1972 - עמוד 17 | הצעת־החוק של הזאבים, שנתקבלה באותו יום, (הצעות־החוק המקבילות של הכבשים הורדו ברוב גדול, מפני שהזאבים לא הצביעו בעדן) היתר. לכאורה חסרת־תוכן. היא כללה רק הצהרה
העולם הזה - גליון 1820 - 19 ביולי 1972 - עמוד 18 | זה קרה ב־ 8ד״ 19 (המשך מעמוד )17 מיפלגת העבודה העבירה את חוק־הבחירות החדש בסתו . 1974 הוא היה׳ מסובך ומורכב מאוד. בבחירות לכנסת התשיעית, שנערכו לפי חוק זה
העולם הזה - גליון 1820 - 19 ביולי 1972 - עמוד 19 | אחו מחיילי ח־־ץ, שמנו..הצבא חנו ט׳ שר אנא חושי״ מ חנו על נינו שהננו שתושניו מוכנים היום ל ה תג״ו נדי לשור אדיו הס חינו(נו בנידון עיניים! הדיווה ב״דכד השבוע״ כ־
העולם הזה - גליון 1820 - 19 ביולי 1972 - עמוד 20 | לעיני 7000 צופים נלהבים, קיבלה הנסיבה בת ה־ 15 והצי הלם, לא יכלו להתרומם על וגליה לקבלת הכתו ך סצינה היתה שייכת למיוזיקל סינן 1מסקופי, לפי מיטב המסורת של סלר*
העולם הזה - גליון 1820 - 19 ביולי 1972 - עמוד 21 | שגילה את הצוות, במקום בנקודות־הד,פעלה — מרוכז סביב 14 היפהפיות. ההצגה, הבנוייה על דיוק של שניות, החלה באיחור של רבע שעה. מפאתי הבמה, הופיעה מיגררת אסקימואים,
העולם הזה - גליון 1820 - 19 ביולי 1972 - עמוד 22 | ח 0ור 5111< !1351 6ח 1\/1111<*0 כן 6 31<6ת 9 1\/13ח ה \/ 6ס 0־ 3״ו1(11 מו עלהב עז רתס פוג אי פו ר ר טוב מיק־אפ ופוררה דחוסים יחדיו לאבן־איפור. המיק-אפ החד ש
העולם הזה - גליון 1820 - 19 ביולי 1972 - עמוד 23 | תמרורים מונה. למנכ״ל התעשיה הצבאית, במקומו של יצחק עירוני שמונה למנכ״ל משרד־הביטחון, מיכאל שור ( )52 שעלה לארץ מרוסיה ב־ ,1938 סיים את לימודיו כמהנדס בטכניון
העולם הזה - גליון 1820 - 19 ביולי 1972 - עמוד 24 | אחבח אסורה עג חו ש ד שהיא לא שוכבת אפילו עם החבר הקבוע שלה, גם עופרה וגם יהודית סיפרו שאילן הציג את עצמו בפניהן כרווק. עד כאן, היה הכל פשוט וחלק. עתה, נכנס
העולם הזה - גליון 1820 - 19 ביולי 1972 - עמוד 25 | במדינה ד ר כי ח ״ ס ה הו פכתב מול לגבר לכולם כי יש להיזהר מאילן, מאחר שהוא טיפוס שלילי, שנגדו מתנהלת חקירה על מעשי שחיתות. אילן פנה בתלונה נגד מפקד הבסיס למפקד
העולם הזה - גליון 1820 - 19 ביולי 1972 - עמוד 26 | בכיליון עיניי ם ! (המשך מעמוד )19 תרביחא. עבורם היו חברינו לגדוד גואלים. ״אבל לא תארנו לעצמנו שהידידות תגיע עד לכך שיזמינו את כל הגדוד למסיבה.״ הרבה אין אמנון
העולם הזה - גליון 1820 - 19 ביולי 1972 - עמוד 27 | הו א 1 היא לא הישלתה את עצמה בקשר לאהבה. היא ידעה שבינה לבין מילו, בעלה, איש־קבע בחיל־הים, לא בערה האהבה הגדולה מהרומנים. אך זה לא הפריע לה. מילו היה בעל טוב,
העולם הזה - גליון 1820 - 19 ביולי 1972 - עמוד 28 | במדינה ע ס קי ם נ א מנו ת ח ד־ סי ט רי ת ליכטר צבי, תושב חולון, נהג לבטח את כל רכושו בהסנה מזה שלושים שנד, — ומעולם לא היו לו תביעות מהחברה. אך בשנתיים
העולם הזה - גליון 1820 - 19 ביולי 1972 - עמוד 29 | האיום המוחן׳ ער ואשו שר כר נהג במדינה בחדר אחד קטן שרק שליש ממנו מוקדש למבוטחים, נדחקים עשרות אנשים איש על גב רעהו בנסותם לזכות בתשומת ליבן של שתי פקידות. לאחר
העולם הזה - גליון 1820 - 19 ביולי 1972 - עמוד 30 | במדינה מדע מתרחבו מתכוו ץ גירסה עממית קובעת כי עיניו של אדם משקפות את אופיר ואת אישיותו. לכך עדיין אין כל הוכחה מדעית. ובבל זאת מנסים לאחרונה שני מדענים להוכיח
העולם הזה - גליון 1820 - 19 ביולי 1972 - עמוד 31 | הא ור ג יה שרא היתה א רוצים הביתה! רוצים אורגייה!״ צעקו המונים ברחבי מדינת־אכזיב. הצעקות נשמעו בכל המיבטאים וכל הטונים ובקעו מפיותיהם של אלפי בני תישהורת
העולם הזה - גליון 1820 - 19 ביולי 1972 - עמוד 32 | או מנ םאתהטלה — א בל זו ל א סי בהל הג זי ם ! קחאתעצ מן לי דיי ם: אינ ך צריך ל א כול בל-כך, לעבוד כל-כך, או א פי לו ל ק בוע שורה כהא רו כ ה של מי פג שי ם רו מ
העולם הזה - גליון 1820 - 19 ביולי 1972 - עמוד 33 | חזרה מאולפני״צינה־צ״טה־ /ועם הידע וה להעניק לכל אחד את פרצוו חלומותיו לצחוקו ואליהם הצטרף ציחקוק נשי ביותר שבא משפתי הזר המוזר. מגודל הצחוק, נשמטו מפניו השפם
העולם הזה - גליון 1820 - 19 ביולי 1972 - עמוד 34 | האונס — חסד אבל היכן הגבול קשישי — בירעם? / או זכות־עבר בדמות חורבת ביודכנסת? יש גבול לאונס המצפון וזה מזכיר /בדיחה על גברת שהכרתי /אשר סיפרה :״אתמול מנעתי
העולם הזה - גליון 1820 - 19 ביולי 1972 - עמוד 35 | קולנוע גונב מגנב פטור ס ר טי ם דימיון פודה ועס קי ם פו ר חי ם מה לא עושים היום תמורת קצת פרסומת שתעזור למכור סרט 1הרי דוגמאות קטנות לפירות הדמיון העשירים של
העולם הזה - גליון 1820 - 19 ביולי 1972 - עמוד 36 | או מרי ם שאני יפה אז למה, אין איש קרב אלי? לא נ עי םלה גי ד, אבלז הו ר, ח_ פה טי פו ת פלא תי א דנ ם. נפל או ת לשטיפת הפה, או על מברשת לתה קחי תי אדנ ם! לג חגו
העולם הזה - גליון 1820 - 19 ביולי 1972 - עמוד 37 | נ1ל בל ם ומתנשקים, מתגרשים ומתחבקים תל־אביב, הי אהפכהפת או ם ל בן־ אד ם רציני — מ ש הו מ ד איג ממש. כל בו קר הי א מו פי ע ה שם בעשר כ מו שעון, מ צו חצחתומ לו
העולם הזה - גליון 1820 - 19 ביולי 1972 - עמוד 38 | ב חרו ב ש בו ע שעבר את מלכת המטבח הי שרא לי ל־ 1972 !וסירס יצחק נירן, הידוע יותר בכינויו שף ניקולאי, ן?וון ן! המורה הראשי בבית־הספר המרכזי למלונאות על 11ש 1 שם
העולם הזה - גליון 1820 - 19 ביולי 1972 - עמוד 39 | העתונאית ברוריה אבידן בשמלת ערב עם גב חשוף, נתכבדה בטעימת דג בגבינה ובענבים שהוכן על־ידי ענת יודסין. דג בענבים יצחק מרגוליס, עורך השבועון הרומני המצוייר
העולם הזה - גליון 1820 - 19 ביולי 1972 - עמוד 40 | ח׳ אב תשל״ב 19.1972המחיר 2.0 0ל״י שנה 36 מספר 1820 בג״צ וגד משה דיין בגלל ה״אהבה על גשר אל 1ב מה
חזרה לתחילת העמוד