גליון 1821

העולם הזה - גליון 1821 - 25 ביולי 1972 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1821 - 25 ביולי 1972 - עמוד 2 | הזוכים בפיס ב־ססס 150,ל״י כ־ א מרמלה ומושב בדרום מר אסטמקר עזרא, מנהל חשבונות בבדק הגר ברמלה רוד עליה שניה, עלה ארצה לפני 3שנים מבומבי הודו זכה בשותפות ב־ססס
העולם הזה - גליון 1821 - 25 ביולי 1972 - עמוד 3 | קפה קר ליבר׳ . המשקה התעורר אותר בשהתו תתיש אותן. קפה קר״ליבר׳ -המשקה לקייץ הישראלי. חזק במיוחד ונמק בקלות, מעורר ומרענן, ממריץ ומרומם את מצב הרוח . י־ פרסום
העולם הזה - גליון 1821 - 25 ביולי 1972 - עמוד 4 | ניים כמפד״ל, אינו מעוניין להתחיל במלאכית סגן שר, אותה יצטרך להפסיק כעוד שנה ומחצה אחרי הבחירות. חוק למימון פלג הקיבוץ הדתי במפד״ל שהוא תמיד מוסכם על הצדדים
העולם הזה - גליון 1821 - 25 ביולי 1972 - עמוד 5 | •1 1 3 1 ה שתנו רבר מה שפועל והולך ללא הרף, כמו ששן,חייב להיות מופעל על ידי דבר מה שמפעילו ללא הפסקה, כמו חשמל. טיימקס אלקטריק פועל ומופעל בצורה כזו. מחשבה,
העולם הזה - גליון 1821 - 25 ביולי 1972 - עמוד 6 | תמרורים הוענק. על־ידי נספח התרבות של שגרירות איטליה בישראל, פרופסור מרקו מיילה׳ בטקס שנערך בבית הלן קלר בתל־אביב, עיטור הכבוד הגבוה ביותר של האירגון העולמי של
העולם הזה - גליון 1821 - 25 ביולי 1972 - עמוד 7 | ^ 5נוואר אל־סאדאת פועל מתוך \ 1ייאוש. המתכונת הקודמת — ד,״לאווים״ הגלויים של חארטזם וה״לאווים״ הסמויים של ירושלים. הוא נשחק כץ אכני־־הריחיים של לא־מלחמה
העולם הזה - גליון 1821 - 25 ביולי 1972 - עמוד 8 | מכתבים לא לגמוע? נן לנסוע ! ל 22נ החופש מצורף רישום פרי עסי שנרשם בעיצומו של הוויכוח על הצעת ח״כ גדעון האוזנר בנושא נישואין אזרחיים לפסולי חיתון. לואיס גומס,
העולם הזה - גליון 1821 - 25 ביולי 1972 - עמוד 9 | למבוגרים אשר מעולם לא התבגרו) ,וכאמצעי בידור משתלב במערכת החינוך ההמו־ני ובצורתו הנוכחית משחית את הערכים האנושיים אשר היו נר לרגלי המחנכים במשך דורות בניין
העולם הזה - גליון 1821 - 25 ביולי 1972 - עמוד 10 | סיקורת הזיכרון קצר כאשר האינטרס דוחק. המפלגה הדמוקרטית, שאירגנה נזאראוזון טלוויזיוני שלם לעידוד תרומות לקרן־ הבחירות שלה, פתחהאת המאראתון בשיר בשס ״זוהי ארצי״
העולם הזה - גליון 1821 - 25 ביולי 1972 - עמוד 11 | ״זה לא אני דיברתי.״ התנצל ה שר ק 1ל לפני מלדה. כ שנ תפסמ תלח ש בישיבת הממשלה ש־נערכה לפני שבוע הבחינה ראש-ד,ממשלה, גולדה מאיר, כי שר־הסעד, מיכאל חזני,
העולם הזה - גליון 1821 - 25 ביולי 1972 - עמוד 12 | מכתבים (המשך מעמוד )9 ההיסטוריה חוזרת ״העולם הזח״ ,1820״הנדון : אליהו, איכה על ההקבלה גין הסיפור התנ״בי על המלך אחאב וגזילת כרמו של נבות, לפרשת הכפר הערבי
העולם הזה - גליון 1821 - 25 ביולי 1972 - עמוד 13 | האגנם הפסיקו העובי לשחק ששיבש והתחילו לשחק שח־מט? הצ הל ה והחרדה ^ חדי שחלף ההלם הראשון למישמע הודעתו של נשיא מצריים על סילוק היועצים הסובייטיים, נקרע ליבם של
העולם הזה - גליון 1821 - 25 ביולי 1972 - עמוד 14 | יי הצהלהוהחרדה במדינה (המשך מעמוד )13 תה ברורה לגמר* :להשתמש בהגיון. וההגיון אומר: יש למצריים מה להציע לאמריקה, תמורת הסדר שיחזיר את השטחים הכבושים למצריים.
העולם הזה - גליון 1821 - 25 ביולי 1972 - עמוד 15 | הואשונה שר הצעת החוק דשינו׳ שיטת הבחיוות יי נו, לגבש, רונז ויאחו - ה1ו1טונ0ן1ה תתפרהת חם מזג, המייצג בצורה אבסורדית דווקא את איגוד העובדים של המפלגה. הבא אחריו
העולם הזה - גליון 1821 - 25 ביולי 1972 - עמוד 16 | *ץ שעה חודשים אחרי שהמדינה 4 1האשימה אותו בעבירות פליליות חמורות, כמו פריצה וגניבה, ושלושים שעות אחרי שהושלמה הקראת הכרעת דינו על־ידי שופט בית־המישפט המחוזי
העולם הזה - גליון 1821 - 25 ביולי 1972 - עמוד 17 | השופט בנימין כהן זיכ ה את סופרו הכלכל שי..הארץ׳ יגאל לביב אך חיסל אותו מ ב חינ ה צי בו רי ת הצליח -ה הוג ה חגיגת הנצחון יגאל לביב משיק כוסיות בחגיגה שערך בביתו
העולם הזה - גליון 1821 - 25 ביולי 1972 - עמוד 18 | הני תו חהצ לי ח (המשך מעמוד )17 לביקורת אישית של שוקן. לביב׳ שהבין לאיזה מצב עדיין הכנים את העיתון ש נתן לו גיבוי כל העת, יצא מרצונו החופשי לחופשה, עד שיתברר
העולם הזה - גליון 1821 - 25 ביולי 1972 - עמוד 19 | כמו קוסם המוציא שפן ממיונכעסו. שדף >ך עקו 3 במישדר ..מוקד״ מאמר שד אור אבנר מדפו* <8שור )! ז הו ח נ 1וו־ ? ך* כד היה, כנראה, מוכן מראש. $ 1שידור התוכנית מוקד,
העולם הזה - גליון 1821 - 25 ביולי 1972 - עמוד 20 | •קיבל את .קיבל א המלאך ^אבי באפי רוצה ך* אש הממשלה שלכם דומה ל- סבתא שלי, שנפטרה לפני שנה. אני רוצה מאוד לפגוש אותה.״ הצהרה פוליטית מקורית זו השמיעה ביום
העולם הזה - גליון 1821 - 25 ביולי 1972 - עמוד 21 | את גורדה חמש שנים הסריטה מרי את הסידרה, ומזה שנה וחצי שהיא מחוסרת עבודה. אותם מעטים מבין הילדים הישראלים המאושרים, שהתמזל מזלם להיות ׳מוזמנים למסיבה איתה, היו
העולם הזה - גליון 1821 - 25 ביולי 1972 - עמוד 22 | במדינה תלזחקי ׳ מו סור- המפגש בין 7ויב ליופי בואי גם את אל המפגש הזה פנקי את גופך... העניקי לו רבות ויופי עם תמרוקי היופי של ־מוסוך קרמים, סבונים, מי קולון
העולם הזה - גליון 1821 - 25 ביולי 1972 - עמוד 23 | פיונו 0אותה במשך 3חודשים למען האמנות,שואלת עתה הציירת היפהפיה: ^ ורה סטוקליסקי מחפשת מממן עשיר. פרטיה: יפהפייה שחרחורת, בת ,26 רווקה, בריאה, ילידת כפר־סירקין,
העולם הזה - גליון 1821 - 25 ביולי 1972 - עמוד 24 | לא. עדיין אל תצאי לחופשה. זה לא בשבילך, זח כרוך בסיבוכים ואולי אף במחלות. אם יש לך בעיות כספיות, נסה לשבת עם נושיך, ולסדר כל הניתן לסידור. אבל אל 21במרס -
העולם הזה - גליון 1821 - 25 ביולי 1972 - עמוד 25 | בן השש נשהוונאיס חסוי־אונים ־ ואחו׳ מותו החד הוינוח זזרג את ד!?, ״אבל זה לא עזר. דני בכה כל הלילה. היה לו הרבה חום. בבוקר כשהסתכלתי עליו טוב, ראיתי שיש לו
העולם הזה - גליון 1821 - 25 ביולי 1972 - עמוד 26 | בגלל מריבה משפחתית במדינה הווי כוח חד ש מו די ע כי כיום ה׳ הקרוב 27.7.72 יערך מפגש קומזיץ על חוף הים בתל־אביב הנושא: ע ק רבוז מקום המפגש — חוף גורדון מתרכזים
העולם הזה - גליון 1821 - 25 ביולי 1972 - עמוד 27 | כולם אוהבים אותך, רוזה בימים אלה התגרשה מיכל כת־אדם, כוכבת אני אוהב אותך תזה, מבעלה דו דו — וממשיכה את התקדמותה המק צועית המהירה. מה זה מהירה — אני מסופקת אם
העולם הזה - גליון 1821 - 25 ביולי 1972 - עמוד 28 | טלוויזיה חדשות הקרב על האולימפיאדה - רבבות חובבי הספורט ששמחו על הח לטתו המחודשת של הוועד־המגהל של הטלוויזיה לאשר את השידורים הישירים מאולימפיאדת מינכן בשבת
העולם הזה - גליון 1821 - 25 ביולי 1972 - עמוד 29 | }סוף* שף נכו גם הכלבים לאוניברסיטה שרחם אוניברסיטה העברית הראשונה־לכלבים- יהודיים. ״בשלב ראשון אסתפק בהקניית תואר ב.א( .בוגר־אילוף),״ הוא מיצטנע ,״אם הכל ילך
העולם הזה - גליון 1821 - 25 ביולי 1972 - עמוד 30 | ראפי, ונוכחתי לדעת שגם בו נמחקו הדברים. הגשנו מחאה חריפה. ואז נסתבר כי ישנה הוראה בכתב. פשוט לא המציאו לי את ההעתק — אלא באיחור של 24 שעות. המחיקה עצמה היא,
העולם הזה - גליון 1821 - 25 ביולי 1972 - עמוד 31 | ״דברי השר דיין היום ה עלבון לאינטליגנציה של ילד מפגר!״ עקרבה נמצאת 25 קילומטר מן הירדן, והאדמות המרוססות נמצאות במרחק של 15 קילומטר, בקוו אוויר, מן הנהר. הן
העולם הזה - גליון 1821 - 25 ביולי 1972 - עמוד 32 | .בגוד נונר רומו הננח׳ ממווה לסברות לקבצניזד, אומות יהודית ויינהולץ, או כפי שהיא מוכרת יותר לקהל התל־ 71 1717111171 אביבי: יהודית המשוגעת. היא נמצאת ברגע זה
העולם הזה - גליון 1821 - 25 ביולי 1972 - עמוד 33 | בעלי ידידי שלח אות להיות זונה בי ה פדל היתד, בת 15 בלבד כא- ^ שר פלש סמיר רחמים לתוך חייה. הוריה ,״וצאי רומניה, של הבלונדית הנאה, לא ראו בעין יפה את יחסיה עם
העולם הזה - גליון 1821 - 25 ביולי 1972 - עמוד 34 | במדינה ש הו1וצ 0הוה 1821 דרכי־אדם חורבן הכותל המזרחי כשהיה אבי בן־ברוך ילד, נתן לו מועדון הנוער ביפו העתיקה, קורת גג ללימוד ומקום לבילוי שעותשזפנאי. כשגדל הילד
העולם הזה - גליון 1821 - 25 ביולי 1972 - עמוד 35 | קולנוע •שראל קולנוע בארץ מ תפ תח ת ישנם אנשים שהולכים לקולנוע כדי לראות סרט. אולי זה נשמע משונה, אבל ישנם כאלה. לא בארץ, אבל אירופה מלאה בהם. אנשים אלה נוהגים
העולם הזה - גליון 1821 - 25 ביולי 1972 - עמוד 36 | ,פולקעס״ גנובים ימתקו.״ 2 0 0 2 - 1 2 5 0 *125 8 1 3 5 2 1- 1 2 5 6 שרות מיו ח ד לעולים ח ד שי ם! מקלט הטלויזיה הטוב בעולם הסטראו עם הסנסור היחיד בעולם המיוצר
העולם הזה - גליון 1821 - 25 ביולי 1972 - עמוד 37 | מ י כליעק ב 3 המועמדות הסוניות שינה ^ כי ה לי מד אותה לשחות עוד כש־היתה ילדה קטנה, ומאז זהו הבילוי החביב עליה. אמנם אז עבד על זה אבא קשה — אבל בשבוע שעבר הוא
העולם הזה - גליון 1821 - 25 ביולי 1972 - עמוד 38 | 1ות ומספויס את אברהם, יצחק ויעקב שלושה חברים משכונת שבזי (אשר צרפתי, עזרא דגן ויוסי אלפי) המופיעים בקומדיה הדמיונית מתנה משמיים. בסרט זה מופיעה גס אירים
העולם הזה - גליון 1821 - 25 ביולי 1972 - עמוד 39 | החונש הגדור סרטו החדש של אורי זוהר, עוסק בסיפור המתרחש בשכונת הים בצפון תל־אביב. בתמונה נראה אורי זוהר (משמאל) ,כעוזר מציל, התופס ומעניש בתלייה ילד המציץ
העולם הזה - גליון 1821 - 25 ביולי 1972 - עמוד 40 |
חזרה לתחילת העמוד