גליון 1822

העולם הזה - גליון 1822 - 2 באוגוסט 1972 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1822 - 2 באוגוסט 1972 - עמוד 2 | העולם הזה נוח הדש הנידון: עריכת מחנה קיץ באכזיב תנועת העולם הזה _ כח חדש קוראת לצעירים ובני-נוער, להשתתף במחנה שיערך לקראת סוף חופשת הקיץ, בתאריכים 24 _ 27
העולם הזה - גליון 1822 - 2 באוגוסט 1972 - עמוד 3 | כמה נעלם פנים של גבר לאחר שהתגלה בדיפלומט פלטינום
העולם הזה - גליון 1822 - 2 באוגוסט 1972 - עמוד 4 | כזת להשתיק את הוויכוח שפרץ כין השניים. מזכיר ההסתדרות, המכהן גם בתפקיד יו״ר חברת העובדים, יענה כנראה לתביעות סיעות האופוזיציה בוועד הפועל ויכנס מושב מיוחד
העולם הזה - גליון 1822 - 2 באוגוסט 1972 - עמוד 5 | דבר מה שפ 1על1הולך ללא הרף ששן, ח״ב להיות מ 1פעל על ידי מה ש מפעיל אותו ללא הפ ס כמו חשמל. ט״מקס אלקטריק ומופעל בצורה כזו. מחשבה, אשר רק הטכנאים המעולים ביו תר
העולם הזה - גליון 1822 - 2 באוגוסט 1972 - עמוד 6 | תמרורים 100 העדינה והארוכה... מונתה. לתפקיד מנכ״ל משרד מבקר המדינה, במקומו של יעקב הירש שכיהן בתפקיד במשך חמש שנים, עוד־כת־הדין רננה גוטמן שהיא האשד. הראשונה
העולם הזה - גליון 1822 - 2 באוגוסט 1972 - עמוד 7 | ₪ 8יי ₪ ** איטר סיימה גולדה מאיר את ^ נאומה הגדול בכנסת, ביום הרביעי שעבר, אמרתי לעצמי בחצי קול : התגכר כמעשה חד־פעמי על אי-ה אימון שהוא רוחש לנו וכוודאי לא
העולם הזה - גליון 1822 - 2 באוגוסט 1972 - עמוד 8 | מכתבים משוד באשדוד השוד האכזרי בבנק באשדוד, הוא אות אזעקה רציני לפשע וההידרדרות שהולכים וגוברים במדינה. למרות מעשי השוד הרבים, לא הותקנו עדיין מערכות אזעקה
העולם הזה - גליון 1822 - 2 באוגוסט 1972 - עמוד 9 | ישוחררו הסוכנים ככל העולם! קשה לי להבין את הצביעות של חלק גדול בציבור הישראלי. מצד אחד יוצא רובו של הציבור בארץ למען שיחרורם של נשפיץ ושפירא, סרבני הגיוס
העולם הזה - גליון 1822 - 2 באוגוסט 1972 - עמוד 10 | סיקורת עברית מדוברת לא נורמלית מאת דן בן ־ א מו ץונתיבהבריוזודה בידור מדור זה הוא תוספת דמלון המפורסם שד דן כן* אמוץ ונתיכה כן־יהודה. הקוראים מוזמנים דשדוח
העולם הזה - גליון 1822 - 2 באוגוסט 1972 - עמוד 11 | התווווג האבוד שד מפקד חיל־אודר מגומי הוד יד ר ועדת־הפנים של הכנסת, מרדכי הוא חובב־סיגארים מושבע. אבל הוא מוכן להביא קורבנות למען עקרונותיו. השבוע, בעת הוויכוח
העולם הזה - גליון 1822 - 2 באוגוסט 1972 - עמוד 12 | סיקודת (המשך חעמוד )10 אם סיפוריו של סולז׳ניצין הם חובה לאוהבי ספרות טובה, הרי ספרו של לאבדו הוא עניין אחר במקצת. לאבדו, פרופסור המקדי-ש את כל מרצו לספרות
העולם הזה - גליון 1822 - 2 באוגוסט 1972 - עמוד 13 | כ שהודר בפיהם, חזרו ס ׳ בירוו -הביתה ! את מקומות־מגוריהם המרווחים ברחבי הארץ, נטלו חופשה מעבודתם, סגרו את עסקיהם, השביתו את ילדיהם מלימודים — והתקבצו בין
העולם הזה - גליון 1822 - 2 באוגוסט 1972 - עמוד 14 | (המשך מעמוד )13 הכובשים בפרחים, בתום מלחמת השיח־רור. כיצד נתבקשו לעזוב את כפרם לכמה ימים. כיצד פוצצו כל בתי הכפר — וכיצד לא הורשו תושביו לחזור יותר אליו. כיצד
העולם הזה - גליון 1822 - 2 באוגוסט 1972 - עמוד 15 | במדינה העם מ מ שלת חלם לא ה ח לי ט ה המרחב היד, כמירקחה. נשיא מצריים הציע בכל יום הצעה חדשה — ״הסדר שלום״ במקום ״הסכם שלום״! ועידה בינלאומית של ישראל, מצריים
העולם הזה - גליון 1822 - 2 באוגוסט 1972 - עמוד 16 | לעיתים מזומנות, בצורה מודעת לחלוטין, הוא עסק גם בהימור מקצועי. כל אימת שהזדמן לרגל עסקיו לנין- יורק, היה נוטל בהזדמנות הראשונה שנקרתה לו את המטוס הקרוב
העולם הזה - גליון 1822 - 2 באוגוסט 1972 - עמוד 17 | טל עם אמו ממקום למקום. חבלה נפשית חמורה אירעה כנראה על רקע זה. גיורא הדחיק תקופה זו ומעולם לא דיבר עליה. ההקשר היחיד בו היה מרבה להזכיר את אביו, היתד. העובדה
העולם הזה - גליון 1822 - 2 באוגוסט 1972 - עמוד 18 | מחכים לגוד־ק (המשך מעמוד )17 ייבא לארץ תוך שנה אחת את להקת הגולדן גייט הכושית, את קרקס מדוא־נו, את המוסיקול של אולימפיה מפאריס עם ז׳וסלין ז׳וסייה בתפקיד כוכב,
העולם הזה - גליון 1822 - 2 באוגוסט 1972 - עמוד 19 | קומוניסטי-היהודי השני הוניע עם מ טו נוצרי לפני דחיית המשך המישחק ליום הקרוב, רשם בובי את מהלכו הבא על פתק שהוכנס למעטפה. כל אותו הלילה ישבה סוללת־המומחים
העולם הזה - גליון 1822 - 2 באוגוסט 1972 - עמוד 20 | רא חזה, לא וג ר״ ם- מרבו הנונו חזו אל הטנוו המזכירה שרה גולוד (,)19 עם מרמת־אביב, חבר בן שבוע :״זה ממש נהדר להיות עם הפופיק בחוץ,״ היא אומרת. * ם תרנגולת
העולם הזה - גליון 1822 - 2 באוגוסט 1972 - עמוד 21 | שדווקא הסתירה את שלה :״בדיוק לפני כמה ימים, כשהתלבשנו להופעה באופרה יי שמשון והעלינו על עצמנו את התלבושות ההיסטוריות עם הפופיק בחוץ, נעמדנו, כל הרקדניות, מול
העולם הזה - גליון 1822 - 2 באוגוסט 1972 - עמוד 22 | במדינה! ומשו מעמוד )15 בפגישה עם ״צוותי החשיבה״ של מיפלגת־העבודה. מאחורי שם מנופח זה, מסתתר אפם. מדי פעם, לפני ועידה או בחירות, זקוקה המיפלגה ל״מצע״ ,שאיש אינו
העולם הזה - גליון 1822 - 2 באוגוסט 1972 - עמוד 23 | במדינה (המשך מעמוד )22 החליפו מהלומות. נהג הווקסלול המחומם כילה את חמתו באחד ממגביה של הפיאט, אחר ניפץ את השמשה הצדדית במכת אגרוף בריאה. רק עכשיו העז גיבור
העולם הזה - גליון 1822 - 2 באוגוסט 1972 - עמוד 24 | היכן הצנזור״? קראו 500 אנשי החובות שהשתתנו בהצגה לא־חוקית ישו מח 11111 על הצלב קהל ביקורתי השחקן אורי לוי ואשתו, העיתונאית מלילה בן־זכאי, עוקבים בהבעת־פנים
העולם הזה - גליון 1822 - 2 באוגוסט 1972 - עמוד 25 | במדינה סיעו מי ם ערבי מלוכלך דכר עברית! 1 ״11 1עמום קינן מעשן, בהקשיבו לוויכוח על מחזהו. 1-111 #111 מימין: אשתו, העיתונאית נורית גרץ. משמאל : הגראפיקאיח צילה
העולם הזה - גליון 1822 - 2 באוגוסט 1972 - עמוד 26 | א לו ך ה עול 0 0 0 צח וענוג >ה>וז עור גופך בעזרת ד פי ל טו ר הקר ם הקוס מ טי ה מו של ם להסרת שיער מיו תר נוח ל שמו ש ה שב ע תו א רו ב ת טווח אינו מכ איב
העולם הזה - גליון 1822 - 2 באוגוסט 1972 - עמוד 27 | בעוד שבועיים, ימלאו לביאטרים שוורץ, נערת־הדיסקופקים התל-אביבית, סוף־סוף. כמה שהיא ייחלה ליום הזה. עוד רחוקה — אוי כמה רחוקה — מ־.18 אבל זה כבר סיפור אחר.
העולם הזה - גליון 1822 - 2 באוגוסט 1972 - עמוד 28 | במדינח 05111:1 1 1 1 1622 או ר חי ם פגישה על הגג ״זה דומה לאריס סאן?״ שאל האיש ליד הקופה. כשנענה שאין -דמיון, השיב בקללה ערבית. זה באמת לא דמה לאריס סאן 7000 .
העולם הזה - גליון 1822 - 2 באוגוסט 1972 - עמוד 29 | אנא סנה לכתובת הנמנה! זיהו < • העולםד.ן ןן״ ,שבועוןהחדשותהישראלי המעמת והמיני,לוע תל־אביב, רחוב קרליגד ,12 טלפון ,260134 תא־דואר • 136 טען מברקי: עולמפרם *
העולם הזה - גליון 1822 - 2 באוגוסט 1972 - עמוד 30 | ום אחד עול חוד ערב צאת הכנסת לפגרה, הקצב בכנסת גובר תמיד. בשביל סיעה קטנה ולוחמת, הפועלת תמיר במתח גבוה, זוהי העונה להשגת שיאים. הנה מה עשתה סיעתנו ביום אחר,
העולם הזה - גליון 1822 - 2 באוגוסט 1972 - עמוד 31 | ״ ס אד א ת גיר ש אח היו ע צי ם ש לו. אנא, גבירת ראש ־ הממשדה , גושי את היועצים שלו!״ לא בכדי אני מזכיר לכם, רבותי חברי־הכנסת, את ׳׳ -הפרק ההיסטורי הזה. אני חש
העולם הזה - גליון 1822 - 2 באוגוסט 1972 - עמוד 32 | במדינה ו ב דיו חזוה ד ר כי־ אדם הזקן ו ה חו מ ר אבל ל־א כל כך במהרה אגי טולידאנו עשה את זה גם לצרפתים. שירו נולד ילד, מושמע ארבע־חמש פעמים גיום מעל גלי־האתר של
העולם הזה - גליון 1822 - 2 באוגוסט 1972 - עמוד 33 | מיסמך אנושי מ שדרו ת מטיל אור על החיים בעייר 1תהפית 1ח אחת מהן תלמידת-תיכון — כיתה י״א, השנייה לומדת עדיין בבית־ספר עממי — כיתה ח׳. בגיל בו נערות אחרות מקבלות
העולם הזה - גליון 1822 - 2 באוגוסט 1972 - עמוד 34 | שמן חטוב טוב מאוד. על כן אל חשש ! אתה יכול לעשות דברים שנראים לך, אולי, רעשניים מדי. בת־טלה : הצבעונית חשמלה היא, השבוע, דווקא זו שתבטיח את הצ21 במרס - לחתך
העולם הזה - גליון 1822 - 2 באוגוסט 1972 - עמוד 35 | קולנוע סרטים טריני טי נוסע ל שיקאגו אנצו בארבוני הוא צלם־קולנוע איטלקי שהפך לאחרונה לבמאי מצליח מאוד. אלא שכבמאי, קוראים לו א.ב. קלאצ׳ר, והוא לא פחות ולא יותר
העולם הזה - גליון 1822 - 2 באוגוסט 1972 - עמוד 36 | .פולקע״ישמח לבב גבר... סיכוייו סימנים צירופים אפשריים ג 11ל£9} 01 יו תו ^נ צירופים אפשריים סימנים בטפסים ^ טיטתיים היום מלס עובחס לחוזר צירופים אפשריים פרטים
העולם הזה - גליון 1822 - 2 באוגוסט 1972 - עמוד 37 | מוכת הסיס המועמדות הסוניות 1972 נזגועם 031113 רו ה ך* צבע האמיתי של שערה הוא ( 1שטני, אבל הוא מכוסה בבלונד־לבן. העיניים הכחולות, לעומת זאת, הן אורגינל. גם
העולם הזה - גליון 1822 - 2 באוגוסט 1972 - עמוד 38 | ) ה שי אי ם הברתי רשומים שר 19 האולימפיאדות שנ עונו עו 3ה הם שי אי םוטלצח\ 1ן תחוות אולימפית אלפי צופים באו לחזות בתחרות האליפות העולמית במשיכת חבל. חמש פטמים,
העולם הזה - גליון 1822 - 2 באוגוסט 1972 - עמוד 39 | וויד 1ד 1 ¥1 1 1* 1 *1ך 111 קילוח מים דרך צינור מותז על הרץ 1111 1 #111 | 1 1הצרפתי המוביל בראש ריצת המרתון ש1 1 1 11 נערכה באולימפיאדה השניה בפאריס בשנת ,1900
העולם הזה - גליון 1822 - 2 באוגוסט 1972 - עמוד 40 | 2.8.1972 — ייי ״ י
חזרה לתחילת העמוד