גליון 1823

העולם הזה - גליון 1823 - 9 באוגוסט 1972 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1823 - 9 באוגוסט 1972 - עמוד 2 | מיבצע חצי רוי מונ מ שן. פר טים בסניפי ״ א מפ א״ ואצל סו ח רי ם מור שים. ה אוני ב ר סי ט ה לאילוף כלבים מ שמעת התקפהבפ קו ד ה שמירה אי שית שמירת בי תועסק (ראה
העולם הזה - גליון 1823 - 9 באוגוסט 1972 - עמוד 3 | חוויה ושמה הוואי בוא׳ גם א ת לטבול בריח המתרסק של ה 11 אי, בתחושה המלטפת ובצבעים הענוגים. בואי גם את להטת מהחוויה שמעניק לך סבון הוואי, סבון יוקרה של ״שמן
העולם הזה - גליון 1823 - 9 באוגוסט 1972 - עמוד 4 | האחרון. הוועד המרכזי של המיפלגה גינה. כהחלטה שלא נמסרה לפירסום, את הצבעתו של ח״ב שמואל מיקונים בהצבעת אי האמון לממשלה כפרשת עקורי הכפרים כירעם ואיקרית. מיקוניס
העולם הזה - גליון 1823 - 9 באוגוסט 1972 - עמוד 5 | הלנה חבינשטין היופ, בפעולה באיפור צעיר, תוסס ורענן את צעירה, א ת תו ססת, את מ תל הבת, א ת חול מ ת, האופנה נשמעת לך והיופי בהישג עבורך שורת תכשירי איפור של הלנה
העולם הזה - גליון 1823 - 9 באוגוסט 1972 - עמוד 6 | ״טל מלמטה, ולבנה מעל, מבית־אלפא ועד נהלל...״ קולו של הנהג מילא את האוטובוס העתיק, התגבר על טירטור המנוע העייף. לא ראיתי כחושד את תווי פניו, רק את הגוש המטושטש
העולם הזה - גליון 1823 - 9 באוגוסט 1972 - עמוד 7 | הזיכרונות שד שבט: יד יה1די בגטו ודשא כפרים שהטרדנו במשך שבועיים אלה של ראשית מאי, בפעולות הליליות, בצאתנו מגזר או מנינן. דו בין השיחים ך * ם נ פג שו באותו סרט.
העולם הזה - גליון 1823 - 9 באוגוסט 1972 - עמוד 8 | מכת בי ם על חשבון משלם הטיפים כולנו שמענו כבר על הביזבוז הענק של אנשי הצמרת שלנו על חשבון משלם המי־סים. שמענו כבר גם על ״הארוחות הדש נות״ של בכירי ״החלונות
העולם הזה - גליון 1823 - 9 באוגוסט 1972 - עמוד 9 | יצורים, ״אדם״ י לשאת המתיימרים חביבה גליל!, השם חיפה אוי להורים שאלה ילדיהם הרדיו ורוב העיתונות מטפלים בנאציו־נל סוציאליסטים הנמולים של הרב מאיר כהנא, כבילדי
העולם הזה - גליון 1823 - 9 באוגוסט 1972 - עמוד 10 | סיקורת אנשים תמימים מאמינים עדיין שסוף הגנב לתליה. גנבים ׳מוכשרים יודעים היום שעם קצת מאמץ, סוף הגנב לתהילה. קחו למשל את קליפורד אירוינג. עד לפני שנה חשבו כולם
העולם הזה - גליון 1823 - 9 באוגוסט 1972 - עמוד 11 | ת ע לו מז תהשסע: ל אן 1עלםהאקדחה שני ש ל חוטפי ״סבנה־ ול אן נ על ם מאיר לנ ס קי? תעלומת השבוע: לאן נעלם האקדח השני שהיה ב ידי חוטפי מטוס סבנה? ב מהלך משפטן של
העולם הזה - גליון 1823 - 9 באוגוסט 1972 - עמוד 12 | סיקורת (המשך מעמוד ) 10 דה־גול, והמתקבל כאן אמיתי ומהימן יותר מכל התיאורים העיתונאיים של ההתנק שויות האמיתיות ב״שארל הגדול״. הסיפור מתרחש ב־ ,1963 כאשר מורדי
העולם הזה - גליון 1823 - 9 באוגוסט 1972 - עמוד 13 | ייי עדי ב א די ק א דנ ת! ך* קודת־המיכצע ניתנה ב* 17 בדצמבר . 1970 גול- £4דה מאיר הופיעה בבניין הקסטל בתל־אביב בפני הנ הלת המפד״ל וסיעתה בכנסת. אחד העסקנים של
העולם הזה - גליון 1823 - 9 באוגוסט 1972 - עמוד 14 | 1500 באו להזדהות -ונעבוד יומיים וכיתתו תרבותם לאיתי לנקות את שבילי הכפר מעשבי־הבר, ובכך לסמל את תקומת הכפר לחיים חדשים. במקום הזה נערך כעבור יומיים קרב־הדמים
העולם הזה - גליון 1823 - 9 באוגוסט 1972 - עמוד 15 | במדינה באו שוטרים רהכות העם תיק את הזעקה ההמונית, וצעק :״לא למות באיקרית ! לחיות באיקרית!״ רגע ררמתי זה, שהיה בלתי צפוי, בא בסופו של יום שבו הלמה הש־מש על 1500
העולם הזה - גליון 1823 - 9 באוגוסט 1972 - עמוד 16 | במשך שני דירות נעשה ]סיון להחזיר סיפור זה יכול להיקרא כפארוייה משעשעת, בתסריט לקומדיה קול טעית מטורפת, כפארסה עליזה או במהתלה מבדחת. למרבה הצער הוא אירע כאמת.
העולם הזה - גליון 1823 - 9 באוגוסט 1972 - עמוד 17 | למישטוה שני תת־מיקלעים בלתי־חוקיים ־ ללא הצלחה! השוטרים מביט בנו אחורנית מהניידת במבט של שמחה לאיד. אריק לביא אזר עוז וכשרצועת תת־המקלע קארל גוסטב תולה על
העולם הזה - גליון 1823 - 9 באוגוסט 1972 - עמוד 18 | במדינה ההסתדרות חיילי ה שמזולד להבותו חסרת ד.רסן של המזכ״ל. בגללו נראה היה לרבים כי השביתה בעלית לא באה לספק תביעות צודקות של העוב דים, אלא את תאוות הקרב
העולם הזה - גליון 1823 - 9 באוגוסט 1972 - עמוד 19 | רה, כפי שהמליצ! טה אחד כל ״המשקי פים״ בדיווחי הכתבים המדיניים. רק לפני שישה שבועות הצליח רבין להיחלץ בקושי רב ממלכודת שטמנו לו אנשי משרד־החוץ, כאשר טרחו להדליף
העולם הזה - גליון 1823 - 9 באוגוסט 1972 - עמוד 20 | הבלה לפני הזינוק למים. כלומר, למי-הבריכה. מ| שמאל: אחרי הזינוק. החתונה הרטובה נמטבה עד לטעות הקטנות טל הלילה. חמים מעניקה ל־ 1!1 11 לי |*| חתן דיילת ״אל \11 7
העולם הזה - גליון 1823 - 9 באוגוסט 1972 - עמוד 21 | לבשו בגדי־ים, האורחים קפצו דמים וכולם איחרו: מחשוף אי יינה את האופנה החשופה שבלטה בטקס החתונה מכל צד ומכל עבר ואבר. ך 1111 החתן והכלה בריקוד סולו, בפתיחת הערב,
העולם הזה - גליון 1823 - 9 באוגוסט 1972 - עמוד 22 | סינורו האישי שר קורבן האונס המרובע בגבעתיים ,ה יונסו ווותי נאנס ניטו קובאץ5 ** ה שכואב לי היום יותר מכל - } *ן אפילו יותר מהאונס הנורא בעצמו — זה שאף נפש חייה
העולם הזה - גליון 1823 - 9 באוגוסט 1972 - עמוד 23 | עוד ״העול הזה״ מגדהפר טי מ ד הי מי ם ן־ן יטר קוכאץ׳ ח 1ו 1דןן | ו ״ ״כולם פוחדים משולנון והחב״ 1 )1 1 1 1 1 . 1 רים שלו. האם ירשו לחיות האלה ללכת זועף פיטר
העולם הזה - גליון 1823 - 9 באוגוסט 1972 - עמוד 24 | לשמוע על עתידם האישי והפוליטי .״פעם בא אלי חבר־כנסת שהיו לו בעיות עם הבן,״ היא מספרת דוגמה .״ביקשתי ש־יב,א לי דוגמה מכתב־היד שלו. ורק לפי זה אמרתי לו לאיזה
העולם הזה - גליון 1823 - 9 באוגוסט 1972 - עמוד 25 | נפץ — אולם חן מדאיגות לא פחות. מלחמתת לונו ת. על שולחנו של מנהל שדה־התעופח באילת, ג׳קי פומם, נערמת כל יום ערימה חדשה של תלו נות הדדיות: חברת ארקיע קובלת על
העולם הזה - גליון 1823 - 9 באוגוסט 1972 - עמוד 26 | מה קרה באמת * (המשך מעמוד )23 אבל הוא הוציא את כולם ובאמת נהייה שקט. סגרתי והלכתי, הביתה.״ הסצינה הבאה בפרשה המחרידה התרח שה בדירתו של שולמן בבית משותף ב רחוב
העולם הזה - גליון 1823 - 9 באוגוסט 1972 - עמוד 27 | גירושיו הם, בדרך־כלל, לפעמים עצובים, לפעמים משמחים. אבל במעט אף פעם לא מצחיקים. אולם הפעם, הם היו דווקא כן. היה היו שתי ידידות טובות מאוד, בנות לשתיים ממשפחות
העולם הזה - גליון 1823 - 9 באוגוסט 1972 - עמוד 28 | אתה נמצא קוב בנקודה שאתה שונא — אבל לה אתה זקוק כדי לפעול כמו בן- אדם: בקו־הגנח. תוק פים אותך חזק, וחזקה שתדע כיצד לפעול כדי 11 ולוו! להשיב מלחמה־שערה, : 1
העולם הזה - גליון 1823 - 9 באוגוסט 1972 - עמוד 29 | בתי־סוהר אי פ ה שמיס סמיס ! חשיש לסליק לדעת להוציא בזמן אסיר הרוצה בסמים בין כותלי ד,כלא ומוכן לשלם עבורו, יוכל תמיד להשיגו. לא יעזרו כל השיטות אותן מפעילים
העולם הזה - גליון 1823 - 9 באוגוסט 1972 - עמוד 30 | תמרורים נישאו בטקס שנערך בלישכתו של שופט ביודהדין העליון של מדינת נידיורק מקם בלום, נשיא מכון וייצמן אלדרט סייכין והעיתונאית לשעבר הלואיזה דונשי דה־אכראנש
העולם הזה - גליון 1823 - 9 באוגוסט 1972 - עמוד 31 | כר באירופה סיפרו לוו שישראל היא: א 7ץ ד. או׳ 01 השבוע התיירות :״כבר באירופה הזהירו אותנו מפני הסכנות שאורבות למטיילים בישראל.״ גילתה פיארה אולמר בת ה* ,21
העולם הזה - גליון 1823 - 9 באוגוסט 1972 - עמוד 32 | איפה אתה, שירוני? קבצני ודא ממתינים דר בנד קרן־רחוב! העיוור בתחתיות כיכר־המושבות בתל־אביב, על מדריגות המעבר התת־קרקעי יושב עיוור זה ומקבץ נדבות לתוך קופסת
העולם הזה - גליון 1823 - 9 באוגוסט 1972 - עמוד 33 | זממיו .1 3 המוזיקאנט לפי שמו היה יכול להיות בנקל יוצא להקה צבאית: אפי אפ־רוני. ואמנם יש לו לאפי עבר בלהקות ...מועדוני־לילה. ״עד שנכנסתי בחובות ויצאתי לרחוב,״
העולם הזה - גליון 1823 - 9 באוגוסט 1972 - עמוד 34 | ה תיא טרון ה ק טן מציג דליה פרידלנדויזנמו 1),אב רווח>,1ל!״מ<1 נוח חוש כתב וביים: יואל זילברג מודיעה כי כיום א 13.7.72 ,יתקיים מפגש כהשתתפות עפ־י •.חמור חברי
העולם הזה - גליון 1823 - 9 באוגוסט 1972 - עמוד 35 | ^ 0זעקי ארץ אהובה (המשך מעמוד )7 מאשר הגירסה השלישית, זו ששמענו מפי איש ארץ־ישראל־השלמה: חזרנו לבית שלנו. יש לנו קושאן של הקדוש־ברוך־הוא (אולי אין אלוהים
העולם הזה - גליון 1823 - 9 באוגוסט 1972 - עמוד 36 | סבן־ טלי ת מציגים: סי נויי ו גחלים()9 1110 11 בליווי תז מו ר תו של בריאן בנט מ ״ ה צלליו ת״ שלישיית הבונז רוי יאנג — זמר נ שמה אנגלי שלישיית הצ׳רצ׳לים מנחה:
העולם הזה - גליון 1823 - 9 באוגוסט 1972 - עמוד 37 | המועמדות הסוניות עם כולם ביום ששי ליד השולחן, שומעת קידוש ואוכלת חלה, ביום־כיפור צמד״ ב פסח רק ירקות תאכל ובתשעה באב, יום החורבן, בשר לא יבוא לא פיה. כך שכל
העולם הזה - גליון 1823 - 9 באוגוסט 1972 - עמוד 38 | !ה מונוה היה לבוא -ו1ה נא! אוננת המהשוו האחורי הודות לאופנה החושה בצרפת וביפאן בפאריס בשאנז־אליזה ובשדרות ויקטור הוגו, עיכס ישבנה המפואר של דוגמנית הצמרת
העולם הזה - גליון 1823 - 9 באוגוסט 1972 - עמוד 39 | בטוקיו יצאו הדוגמניות העירה נשה השונה. הגבוי
העולם הזה - גליון 1823 - 9 באוגוסט 1972 - עמוד 40 | כ״ט אב תשל׳׳ב 9.8.1972 המחיר 2.0 0ל״י שנה מספר 1823 מאוסטלריה [יפווו של תל ה*0ו 0נדידת ״שולמו ישרם התייר שנ אנ ס פיטר קובאץ׳ הגידו״ם המדהימים שד חוקרי ,.העול
חזרה לתחילת העמוד