גליון 1824

העולם הזה - גליון 1824 - 16 באוגוסט 1972 - עמוד 1 | גנג סטר בינלאומי חי ל ק מתנות קצין מושעה לאופולד קציני המטה הארצי הזהירו
העולם הזה - גליון 1824 - 16 באוגוסט 1972 - עמוד 2 | ״יצחק שהה דמה להר החרמון. אבו, בני העמק, יכולנו להתפעל מיציבותו המא סיביות, משלמותו המוחלטת שלא היו בה סדקים. יכולנו לטפס על עליותיו, עד שקצרה נשימתנו, להרגיש
העולם הזה - גליון 1824 - 16 באוגוסט 1972 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 1824 - 16 באוגוסט 1972 - עמוד 4 | ראל בנידיורק, דויד ריכלין, מנאמני אכן. השניים אינם מדברים ביניהם, אינם מחליפים ביניהם אפילו ניירות, ובשרכין מבקר כניו-יורק אין לקונסוליה שם שום ידיעה ל אן נעלם
העולם הזה - גליון 1824 - 16 באוגוסט 1972 - עמוד 5 | נופיאים בלע דיי ם ביעוראלנ״נציגים בע״מ״ת.ד 36540ת״
העולם הזה - גליון 1824 - 16 באוגוסט 1972 - עמוד 6 | מכתבים ועקת חקלא ים לסיעת העולם הזה — בעיקבות השמדת שדות החיטה של הכפר עקראבה, נסענו מיספר חברי קיבוץ הראל להביע את מחאתנו על המעשה. בדרכנו לכפר הזדעזענו למראה
העולם הזה - גליון 1824 - 16 באוגוסט 1972 - עמוד 7 | סעיף חדשבתק צי ב הטלוויזיה הי שר אלי ת ..שומר ראשי׳ בפעם הראשונה בתולדותיה, הופיע השבוע בתקציב הטלוויזיה הישראלית סעיף של ״שומרי ראש״ .שומר ראש אישי מיוחד נשכר
העולם הזה - גליון 1824 - 16 באוגוסט 1972 - עמוד 8 | מערכת ככרוז משוכפל עם חותמת וסמל האירגון. מכת בי ם ״מצד אחד אש, 8הסינור מצד שגי טי&ש ! ״ של סבתא קראתי בעיתונות על הקמת ועדת מומחים בין־משרדית בראשותו של זאב
העולם הזה - גליון 1824 - 16 באוגוסט 1972 - עמוד 9 | תמרורים נתמנה. לתפקיד דובר צד,״ל, במקומו של אל״מ יוסף כלב, העומד לסיים את שירותו הפעיל בצה״ל, אל״מ פנחס להס 51 יליד פולין, עלה לארץ ב־1938 והצטרף לפלוגת
העולם הזה - גליון 1824 - 16 באוגוסט 1972 - עמוד 10 | סיקורת כלכלה נוסח צרפת: חברת אלקטרוניקה קטנה ומשגשגת עומדת למכירה. בעליה יוצאים לגימלאות. חברה בריטית מבקשת לקנות אותה, משוס שהיא מיצ־רת אביזרים צבאיים הנדרשים
העולם הזה - גליון 1824 - 16 באוגוסט 1972 - עמוד 11 | סי קו ר ת אם יש זמרת יצוג אחת במדינת־ישר־אל, שאפשר לסמוך עליה כי •תצא לוזו״ל ותביא לנו גם קצת נחת ולא רק חיוכי הבנה המיועדים לארצות מתפתחות, הרי זו אילנית. גם
העולם הזה - גליון 1824 - 16 באוגוסט 1972 - עמוד 12 | סי קו ר ת (המשך מעמוד )11 בו להוראות, ובקיצור, כתב האישום שהוגש נגדם מאשים שניים מהם בתקיפת אנשי חוק, ושלישי, בסירוב להישמע להוראות שוטר. עד כאן, הכל רגיל
העולם הזה - גליון 1824 - 16 באוגוסט 1972 - עמוד 13 | י מי אי 1ב ל ^ ינ ני ל איי לכבוד שחלקה לי גולדה מאיר, כאשר הכריזה השבוע, בנאום־הכתר שלה במרכז מיפלגתה : ״הסערות של אורי אבנרי, דן בן־אמוץ, עמום קינן וחבריהם —
העולם הזה - גליון 1824 - 16 באוגוסט 1972 - עמוד 14 | בעיקבות סיכסוו שבוץ בין נונר בינלאומי דשותניו, נחשבו קשויהס חסמו״ס עם קציני משסוה לאוון־ נר שרשות הניקוד המשטרתית אחים, הרי שהמתנות האחרות שחילקה רס־טרום,
העולם הזה - גליון 1824 - 16 באוגוסט 1972 - עמוד 15 | ה 10 וי^פים ל>אופ1לד הי>מן גרבוב שמ ש סתח ! 1כ 1/ /ד * ו ה 73ח * 7 פ>>שטד פלוטניק רב־סמל טווייג. במטדדהארצי הוקמה וע־דת־חקירה, בראשות גיצב־מישנה מיג־קובסקי,
העולם הזה - גליון 1824 - 16 באוגוסט 1972 - עמוד 16 | ב מ דינ ה אשה מנווה־מגן מפגינה קצינים בכירים נגד — הע ם כל ה אי ץ בירעם המחזה היה מרגש. התושבים לא יכלו לשאת עוד את העוול שנגרם להם על־ידי הממשלה, שאיימה לגזול
העולם הזה - גליון 1824 - 16 באוגוסט 1972 - עמוד 17 | מאחורי הקלעים של הקרב על בירע ואיקרית ץ *,ה להגיד? איך להצדיק את ההח־ 1* 1לטה שלא להרשות את שיבת בני בירעם ואיקרית לכפריהם? איך להרגיע את דעת־הקהל היהודית? מן
העולם הזה - גליון 1824 - 16 באוגוסט 1972 - עמוד 18 | (המשך מעמוד )17 לפיק את כל העקורים מן הכפר — ופעולה זו: כשלה. !1תש היה לפוגרום עוד צד מעניין. מעילה לפעולת המישטרה היתה, כביכול, תלונה של מישל מקרקעי ישראל על
העולם הזה - גליון 1824 - 16 באוגוסט 1972 - עמוד 19 | ( 0 X191א ס ובכל זאת לא התירה ממשלת ישראל החזרתם של תושבי שני הכפרים. גם אז המ ליצו הרמטכ״לים שלא להחזיר את עקורי בירעם ואיקרית.״ • איתן הכר, בתכו הצבאי של עם
העולם הזה - גליון 1824 - 16 באוגוסט 1972 - עמוד 20 | עונה מפרידות בין עורו• הפלמחניח מחפש הוי ת מו ד א? והיום יורם שדה, בנו של ״הזקן״ ,שהתייתם תוך זמן קצר משני הוריו, מחובק בידי יגאל אלון ביום השנה הראשון למותו
העולם הזה - גליון 1824 - 16 באוגוסט 1972 - עמוד 21 | תמונות אנדה חיילות צה״ל מצדיעות על קברו של שדה ברחבה המיוחדת שהוק־ ( 1 1ן לרבים, שדה היה מוכר להן כאגדה בלבד. שרי ממשלה, אלופי צה״ל, פקידים בכי־רים, מנהלי
העולם הזה - גליון 1824 - 16 באוגוסט 1972 - עמוד 22 | בירע מפדג ח (המשך מעמוד )19 אימתניות ...הדמות היהודית של הגברת רביקוביץ׳ לקוחה מסיפורי החסידים של מרטין בובר.״ חוצפה; צביעות והתחס דו ת תנועת העולם הזה -נוח
העולם הזה - גליון 1824 - 16 באוגוסט 1972 - עמוד 23 | הצביעו כאמור נגד הצהרתו של לורנץ, למרות מה שתואר במודעה כ״החלטתם הנחושה.״ העובדה שהמודעה, שנמסרה לפירסום ודאי לפני ההצבעה בכנסת, התפרסמה אחרי ההצבעה, אחרי
העולם הזה - גליון 1824 - 16 באוגוסט 1972 - עמוד 24 | 0^1115 ¥112117 ב מ דינ ה הזד 1824 ד ר כי־ אדם האיש שאין לו אברהם בך דויד הוא בן ,58 אבל נראה הרבה יותר משומש 30 .השנים בהן שהה על שפת־הים בחוף טרומפלדור
העולם הזה - גליון 1824 - 16 באוגוסט 1972 - עמוד 25 | הקטינה המנצחת אלינה בת ה־ ,16 שזכתה בתואר ״מיס חזה 1972״ ,מציגה בגאווה את הפרס — ואת מה שהביא לזכייתו( .בתמונה מימין) .ממדי המנצחת ,87.6—65—87.3 :במקום שני
העולם הזה - גליון 1824 - 16 באוגוסט 1972 - עמוד 26 | מי שטרתמקב לי מתנות דיווחתי אז למטה הארצי כי התקבלה אצלנו תלונה על מעילה בהיקף של 300 אלף ל״י, אולם לנו אין את האמצעים לטפל בה, מפני שכל מאמצינו מרוכזים כיום
העולם הזה - גליון 1824 - 16 באוגוסט 1972 - עמוד 27 | הלחוביצ׳ים התגרשו מראש על כל הפרטים, והופיעו ברבנות עם חוזים חתומים, שנערכו בידי עורכי- הדיו שלהם. יונה, לבושה כולה בשחורים, נראתה הדורה וחגיגית מאוד, ונחמיה
העולם הזה - גליון 1824 - 16 באוגוסט 1972 - עמוד 28 | סוף השבוע יחייב זהי־רות במה שנוגע לעס־אולבריאות. קים משחו הקשור באש עלול להעיב על שימ־חתך. מזלך מצוי ב־ [ 5 2 5 2 3 של ^ ו | ן ד שבוע זהבסימן להבה. יהיו לן גם
העולם הזה - גליון 1824 - 16 באוגוסט 1972 - עמוד 29 | !סיפורה עול תחנה* מקרית-שמונה ועד אילת פרושה רשת התחנות המרכזיות המפוארות שהקימה חברת ״מפעלי תחנות״ לנוחיותם ולרווחתם של נוסעי״אגד״ אנו ממשיכים בבניית תחנות
העולם הזה - גליון 1824 - 16 באוגוסט 1972 - עמוד 30 | ב מ דינ ה נוח חדש ד ר כי־ ח ״ ם הנביא שמרפא לבבו ת ״ #חיפה — ק ריו ת ביום ד׳ ,23.8.72 ,כשעה 8.30 כערב, אצל מרים, רחוב יכנה 5 קרית מוצקין, תתקיים פגישת חברים
העולם הזה - גליון 1824 - 16 באוגוסט 1972 - עמוד 31 | נעיקנות התעונות, הצויח שריח ..הו1ולם חוה״ להעביר ״]שם״ נ תון מטוסים נרחב׳ אירופה התהליך הביטחוני לא נסתיים. לפני הכניסה לאולם־ההמתנה, לשם הועברו אח רי הבדיקה
העולם הזה - גליון 1824 - 16 באוגוסט 1972 - עמוד 32 | אפ שר ! (המשך מעמוד )31 הרגשתי כבר כחוטף מטוסים ותיק, חי כיתי בשלווה אולימפית לנחיתה בקופנהגן. לא היה למה לחכות. לא היו שם בכלל סידורי בטיחות. לא בכניסה — ולא
העולם הזה - גליון 1824 - 16 באוגוסט 1972 - עמוד 33 | הגינ קו לוגי-ג ס־ שהפרא שה נ כנ סלה ריווי בעברית. צעקתי רק בגרמנית, :הילפה ! הילפה !׳ עזרה ! עזרה ! ,וזה מה שהציל אותי. למה שאם הייתי צועקת בעברית מי יודע אם
העולם הזה - גליון 1824 - 16 באוגוסט 1972 - עמוד 34 | במדינה סבן — טלית מציגים : נוער חופ שה על גלגלים מה עושה ילד בחופש הגדול? בקייטנה אפשר להשתעמם רק שבועיים עד חודש. ספרים? לא כל אחד מוצא עניין בעיסוק זה.
העולם הזה - גליון 1824 - 16 באוגוסט 1972 - עמוד 35 | קולנוע סרטים ה סנ ד ק קונ ה סו ס חדש שיטת מסחר יהודית מפורסמת היא ש כאשר מישהו פותח קיוסק ברחוב מסויים, ואותו קיוסק מצליח, הופכים כולם את חנויותיהם באותו רחוב
העולם הזה - גליון 1824 - 16 באוגוסט 1972 - עמוד 36 | ^ 1 3 1 3 החברה הגדולה ביותר מציעה לך את המבחר הגדול ביותר לקראתראשה שנ ה, פזגז מ צי ע ה לך מבחרע שיר מ אין כ מו הו של תנו רי ם ה מו פ ע לי ם בגז או בגז
העולם הזה - גליון 1824 - 16 באוגוסט 1972 - עמוד 37 | המועמדות הסוניות התחרתה בשעתו בכל נערות עמק־הירדן נבחרה לאצנית המהירה ביותר בעמק : 7.9שניות ל־ 60 מטר. בקצב כזה בטוח שאירים עובדיה תגיע רחוק. כיום היא נמצאת
העולם הזה - גליון 1824 - 16 באוגוסט 1972 - עמוד 38 | ביו 5ל־ 7בערב מתקיימת ברחוב וחוב חנו!ת 111111111 1 1 *1 *1ה הבוטיקים לשמלות חופה מפתים בחלונות ראווה מפוארים. 11111 11בכל חלון ניצבות לתפארת שתיים שלוש בובות
העולם הזה - גליון 1824 - 16 באוגוסט 1972 - עמוד 39 | נן־יהודה בתדאביב ההצגה הגדולה שלא תצא ממנו עד ממש לפני החוסה. היא מביאה איתה, כמובן, את שימלת הכלולות שבחרה לפני חודש או חודשיים ומפקירה עצמה כליל בידי המעסים,
העולם הזה - גליון 1824 - 16 באוגוסט 1972 - עמוד 40 | מספר הגבר הישראלי שהפך דאשה
חזרה לתחילת העמוד