גליון 1827

העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 2 | חוויה ושמה הוואי בואי גם א ת לטבול נריח המתרסק של הוואי, בתחושה המלטפת ובצבעים הענוגים. בוא׳ גם את להגות מהחוויה שמעניק לך סבון הוואי, סבון יוקרה של ״שמן״
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 3 | ז־מ, ו ע !8נ! * 0 ׳ 1ו ר עו ת ־נד**גי 1903׳ :ג ^י -פ ל שו א : 10.11.71 פרשת ״נ תי בי נפט״ מעוררת סערה ציבורית ברחבי ה מדינ ה. : 8.3.71 או רי אבנרי בוו עיד ת
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 4 | פרסום ד־ר יעקבסוז כמה נעים ללטח... פנים של גבר לאחר שהתגלה בדיפלומט פלטינום פלוס ה עו ל ם הז ה
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 5 | מכתבים •געה מופה ושוב הסתיימה שנה. שנה מלאת מאורעות בעולם ובארץ. בעיצוב המאורעות שהתרחשו בארץ היה להעולם הזה, ובכנסת, בעיתון חלק לא מבוטל: בשערוריות, גילוי
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 6 | מכתבים סי מן לעתיד לעם בישראל- שנה טובה! ״ ה עו לםהזה 1825״ הו אלא הזי ק ל אי ש על מעצרו של נח מן פרקש. הכתבה על נחמן פרקש היא הממצה, האופטימית והצמודה ביותר
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 7 | או רי 1 1 .1 0 1 1 1 1 ) 11 אסר ך וח של 64 מישבצות לבנות ושחורות, שהיה מוצב /בבירת איסלנד הנידחת, ריתק אליו בסוף תשל״ב את עיני העולם. שני צעירים תמהונייס — אחד
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 8 | 1 1 0 0 1י1 !!311 מגבות מווה ב* 2ו צבעים נהדרים מגבות מווה סופג׳ות היטב מגבות מורה רבות ונעימות מגבות מווה ק לו ת להפליא מגבות מווה מגבות איכות מגבות מחה ידע
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 9 | שה נכנסה לביוז־השימוש של בית־קפה תל- אביבי, ילדה תינוק ונעלמה ...שלושה יפאנים אלמוניים נחתו בנמל־התעופה לוד וערכו שס טבח המוני... קבוצת צעיריסיאנסו ילדה בת
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 10 | • אם ככר נתת לה יהלומים תן לה הפעם?60(31 תחושת המותרות של פנז׳אל באריזה נאה ומהודרת. הענק לזו הקרובה לך את המגע המיוחד של פנז׳אל. המגע הנותן לידיה, לעורה
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 11 | - -ןאר שזו 381 חן * שד 1 > גיו;ו ת א כז רי ת ף ש מאורעות היסטוריים שאירעו בתאריך מסד יים שהטביעו חותם בל־יימחה על שנה. ב־1917 אירעה המהפכה הבולשביקית. ב־ 1933
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 12 | ן ז רז חז ססדתםג ־ ב; (המשך מעמוד )11 השית. אולם נתקבלו מאות החלטות קטנות ומיכצעיות, שחלבו כולם ככיוון אחד: סיפוח. סיפוח זוחל, הדרגתי וזהיר. סיפוח מעשי ללא
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 13 | גדולה שד מרוויחי-מילחמה, שכיניהם בלטו קציני־מיל — .ראשיתו שד ״מימסד צכאי תעשייתי״ למרות שממשלת ישראל לא הניחה למאות אלפי הפליטים של מילחמת ששת־הימים לחזור
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 14 | ויו £ויו ויו 1* 1£ שינה א ת סגנון החי של הגברי בכל רחב אמריקה. ת ר־זץ ץץ ץ* שינה \.1ארד א** ווז\\רד 141£ ־א£אא1־1 י111-1 סגנון החיי ם שלי הגברים באמריקה. מוצרי
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 15 | 1 5 -1 0 1 1 1 31111 111111111111 יווו 1...ויו —ויויו ^ 1״חזוז1ווזד־״ * מים מעטים לפני שמגיעה אל כס ראש־הממשלה, נערך סקר דעת־קהל על המועמדים לרשת את לוי אשכול.
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 16 | איעו 1ו.₪ו תט.1 1 (המשך מעמוד )15 שממשלתה נכשלה במערכות ההסברה שלה בחו״ל. ולראייה: היא איבדה את אהדת מיטב הידידים בעולם. תשובתה של גולדה: כל הגויים שונאים את
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 17 | גיל מופלג, שמר על אווירה דתית, או ״מסורתית״ ,בבית. בבית דיברו תמיד אידיש. עור פחות מאשר האב ״העקשן״ והרודן. גולדה מזכירה אותו רק באקראי. כרבות הימים הפכה גולדה
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 18 | תל־אביב א.מיקולינסק• ובני ריוננוף ;17 מיקורינסק• אלנני 45 נער• עודתון לולו ן שר תון •רזשליס אחי פרידמן יפ 15 1 פדי־מן את ביין יפו 45 חיפה דן*-בדיאל• הר צל 8ז
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 19 | אינזסריה בדרך ץ ולדה מאיר חיה בעבר. בעיניה אין ההווה אלא 4הארכת עבר זה. אנשי דור־הביניים, הממלאים את ׳ממשלתה, חיים בהווה. העבר, השוכן עמוק בתת־הכרתם, מכוון את
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 20 | שתהיה שנה טובה יותר מצב רוח טוביותר. נשר זהב בירה עם מצב רוח ה עו ל ם הז ה
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 21 | <11 *141 11-11411 14 (המשך מעמוד )19 תענוגות החיים. פאוסט השיג עושר, כוח ואהבה, וברגע היקר ביותר מת. השטן השיג את נשמתו. אגדה זו התגשמה בהיסטוריה פעמים
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 22 | לראש השנה המתנה היפה ביותר יינות 1£1וו1ומ< נלווה ברכתנו ל שנה החדשה בשי המת אי ם - יינות ״כרמל מזרחי״ ,לר שו תכ ם: סלים מפוארים, בקבוקים של יינות יוקרה ואריזות
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 23 | 1י #יי י 1י -י י 1-י *4 . 4 1 4 1 9 (המשך מעמוד )21 יהודי ועם־משרתים ערבי. תהיה זאת גם חברה של שלוש קאסטות : אשכנזי, ספרדי וערבי. אמצעי־הישילטון הפוליטיים
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 24 | אנ שים אלה סי מ לו בשנת תשל״באת הי שגיהם וכ שלונו תי ה ם של ישראל ו העול ם. ה ם נבחרו על-ידי עורכי ״ ה עול ם הז ה׳ /תון ב חינ ת פל מ אור עו ת תשל״ב העולם
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 25 | מוק מושביץ: האצולה בשבועות האחרונים של תשל״ב הכירה המדינה כולה, מעל המסד הקטן, את פניו של מרק מושכיץ, מבעלי עלית, גבר יפה-תואר ושופע ביטחון. התעשיין המיליונר,
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 26 | ה כנ ס ת גדעון האוזנו: התחבולה כימעט בשום עניין חשוב לא הצביעה הכנסת בתשל״ב לפי מצפונם, הכרתם והבנתם של רוב חבריה, אלא על פי מיצוותה של אדם אחד: גולדה מאיר.
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 27 | במדינה מ ה נשאר עוד לבק ש? את תקוותיהם ומשאלותיהם לגבי שנת תשל״ג, יביעו מרבית אזרחי המדינה, דתיים ולא דתיים, בתפילות ובחשבון נפש עצמי בפרום השנה החדשה. אבל
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 28 | התמרמרות עד אדון ב שד שידור האול״טם יאדד. ׳ * 1ג 14ןיך חוכויח השלום הועברה לרוסים לא למצרים הידיעה הסנסציונית שפורסמה השבוע בשבועון האמריקאי טייס, לפיה הוגשה
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 29 | במדינה החבלנים מלהתפרץ לחדר בו שהיו המתאבקים. כיוון שגופתו נמצאת עדיין בתוך הבניין, טרם אושר מותו סופית. המלחמה הממשלה ת כו ס ה במינכן ביום ד.־ 11 של המישחקים
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 30 | נממן היוני כ תב ת ״ ה עו לםהזה ״ עוברת א ת ת ה לי ך ייצור ה כ לו תבס לון ״ אנד בר״ ה תל־ א ביבי. ח פי פ ה, גילגול, סי רו ק, מני קו ר, פדיקור, התאמת איפור ל תי
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 31 | נעם נ ח ״ו נדה, :רחוב ומחפשת טרמפ? ?1 ״1ה חיי לי םבטארמ פי אדה, בי צי א ה | | מ תל -א בי ב בדרך חי פ ה, לא ש מ חו ב ת חי להלק בל אתה כל ה לבין שו רו תי ה ם :״
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 32 | במדינה (המשך מעמוד )29 משהו נגד ההחלטה. הוא אמר שההחלטה מעוררת בו ״חרדה״ .גולדה לא הניחה לו להגיד מישפט נוסף, שיסעה את דבריו ותבעה :״תגיד ממה אתה חרד !״ החבר
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 33 | נחו שד ירו הננסת ובעדה מחרים, מהלומות משנם־ות והבעל מנסה לגרור את חותנו לתור המאבק בית־המשפט החליט כי אני אקבל את הבת ואפגש איתר, ,בכל יום א /דדר בשעות אחה״צ,
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 34 | חג רטרמבלכלה 0 1 (המשך מעמוד )31 האביר, שלא ציפה להתקפה דווקא מזווית זו, הביט סביבו בחוסר ישע. לרגע נדמה היה לי שאיבד את שיווי מישקלו. אך מייד התאושש, כיאות
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 35 | מילדה אלמונית-לכוכבת מפורסמת האווגינריס ג׳ודי (ג׳וני ויטקר) בעת חזרה באולפן ספרים באנגלית וגרמנית יצאו עד עתה ברחבי את הסידרה עיבד לעברית סופר הילדים אוריאל
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 36 | הסלון המלכותי לכלות סלון אמבר, על מחלקותיו החדי שות והמשוכללות ־ הקלח המרווח והמהודר ביותר בארע מאחל לכלות הקל ח בעבר, בהווה ובעתיד ולכל בית ישראל מזל סוב! ת
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 37 | היהודי שהגיע למי־ברק היה בעל בעמיו, גביר, עתיר נכסים משווייץ. איתו באה בתו היחידה ויפהפייה, ממש כמו שמסופר באגדות. והנערה רק בת י״ח וחצי, בהירת־שיער
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 38 | תמרורים נולד. לעיתונאי הירושלמי (ידיעות אחרונות, שידורי ישראל) גדעון רייכר ולאשתו נילי, בן שני. מונה, למפקד פיקוד הדרכה (פה״ד), במקומו של אל״מ גרשון פלד שסיים
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 39 | א־ו גמעס העוווד־ן־ בו ב׳ פי ש ר לי שרא לי ת מי שחשש כי מאיר לנסקי עזב את הארץ כאשר הפסיק לפני חודש לבוא כמנהגו מדי בוקר לקפה אקסודוס בצפון תל־אביב, יכול
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 40 | צ״ר בן 27 מבת־ ים הפך מק1רבו של המועמד הדמלן רט* חנדגאבון מבט הערכה יי מתבוננת ביענקל גינצבורג, הצייר הישראלי היושב בוושינגטון, שהפך בן לוויתה בוועידת המיפלגה
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 41 | כרבע מיליון דולאר לקרן הבחירות שלו. באחת המסיבות שנערכו לעשירי וושינגטון, שם נמכרו התדפיסים, היו בין הרוכשים שחקני קולנוע כמו ווארן ביטי ושיר לי מקלין. ד״ר
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 42 | שעווו״ת הביר־ונות וחוסו ההתחשבות נקהל צופי הקולנוע, ת״בת להיפסק! הניפו או תםמ תו ך ה כי ס או ת ו בי ק שו מן הנ תקףומ שכניו ל הי לוו ת א לי הםל אול ם־ ה כני ס
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 43 | תל־אביבי, בו מוצגים לאחרונה הטובים שבסרטים. עד כמה שהסרט יהיה מעניין, כל העיניים יופנו אליו בבת־אחת. שאגה צורמת כמו שפולט כל מושב באותו אולם, יכולה לבוא רק
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 44 | גיהינום ושמו קולנוע מתנה יקרה לגבר יקר !ייו! (המשך מעמוד )43 בשבת הראשונה אחרי השיפוץ שערכתי באלנבי? עכשיו זה כבר לא כיסאות־עץ שהייתי משלם לנגר שלוש לירות
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 45 | הציירת הראשונה בעולס שהנכה הרקיב ונושא ציוויה תולעת הנייר כד דבר הבא אל אחד מציוריה של פנינה המופיעים בסיפרה. לציור זה צמוד ההסבר הבא :״התולעת המישתרעת כאן,
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 46 | במדינה (המשך מעמוד )41 כלי מיפלגות. עד להקמת המרכז, מקיים אדלר את ישיבותיו הקבועות בקפה מעמון שבבירה. שם הוא יושב -בחליפה שחורה ובעניבה מתאימה, סביבו קהל
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 47 | אמר לי לא להתערב ולתת לו את הכדור. לא רציתי, אז הוא נתן לו את הכדור בעצמו. עוד באותו לילה קיבל ששון כא- בי־בטן והיה צריך לעשות לו שטיפת קי בה. הוא כמעט התפגר
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 48 | במדינה (המשך מעמוד )47 עבר לידו. על המקום הוא אמר להכניס אותו לצינוק. האסיר היה מספיק טיפש בשביל לשאול למה. בשביל השאלה הזאת נכנסו איתו לצינוק חמישה ז׳לובים
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 49 | ה סו טו ת 9־10־ דב וסילביה א ביגזר ן 1 991ן | ך ־ י \ ך י \ גם תמרוקיה של הלנה רובינשטיין אינם מסתירים לדעת 111111 1שתי היפהפיות את דמיונן המדהים לאביהן
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 50 | במדינה שעון שוויצר במחיר 3א1י. לפניך 4שעוני טיסו, מרהיבים בעיצובם, מצטיינים. €בתכונותיהם ומפתיעים במחיריהם. מעתה תוכל לרכוש שעון שוויצרי > — במחיר יפאני לכל
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 51 | שים־ לב לילדים הללו עם ילקוטי הספרים על גבס. בשעות הבוקר -הם בדרכם לבית־הספר- . בצהריים -הם ההרים בדרך הביתה. תן להם לעבור. תן להם להגיע. אנא, שתף פעולה עם
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 52 | 17שבץ היה 1827 יו ם א׳ פו ת ח פרק חד ש במאבקה מי ק צו עי או ה אי שי. א ם תדע להס תכל מ ס בי ב לפני שתק פוץ, ל שקול א ת בל ה אפ ש רויו ת ול א ל הי כנ סלה תנג
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 53 | ״שכבתי וצרחתי מכאבים. איו שהוא ואה את זה התחיל להיות נחמד. חשבתי: זה אותו אחד מאתמול?״ זאת לא יכולתי לענות לבירכת הלילה־טוב של האחות, אחדי שהזריקה לי זריקה
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 54 | במדינה ד ר בי אדם הצלע ה שבורה של המשולש חניפרי?מניולך עעים כאלה? סטילה לוסיר אדמומיות מעיניים מגורות וצורבות ומרענן עיניים עיפות . מחיר הבקבוקון עיניים יפות,
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 55 | סיקורת סיקרו־ת הצאצאים, בתוך מסיבות מאולתרות ופיק* ניקי-דשא, הופכת הרכילות לתמצית ההוויה. הרכילות איננה רק מה שנעשה במיטבח השכן, או בחדר־המיטות של השכנה.
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 56 | ט לוויזיו ת מחצית כ ס סן בחזרה- ביו המזל ע 1לן! ב מבצע (המשך מעמוד )55 בקרים אחרת. אמנם, אפדייק ממשיך להזדהות בצורת חייו עם נושאי סיפורו, אך יחד עם זאת גדולתו
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 57 | שלוש כוכבות המחזמר אל תקרא ךןן |ך ך 1ן ו שחור, שהצגתו התחילה לפני מיספר 111 1 1 ^ 11 שבועות, בפאות הענק הכושיות שנחבשו עליהן לצורך ההצ מימין בת השגריר, רותי
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 58 | בת השגריר היא כושית (המשך מעמוד )57 מספרת רותי ,״לא אחת השתתפתי במסי בות של שגרירויות אפריקאיות, בהן התכ נית האמנותית מורכבת משירי בלוז, ספי־ריטואלס
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 59 | לעם בחגו עלי ת שו קול ד * ממת קי ם ״ קפה • קפהנמס • 18קראט -קפה גמס
העולם הזה - גליון 1827 - 6 בספטמבר 1972 - עמוד 60 |
חזרה לתחילת העמוד