גליון 1828

העולם הזה - גליון 1828 - 13 בספטמבר 1972 - עמוד 1 | שואת מינכן ניצודה אסתר
העולם הזה - גליון 1828 - 13 בספטמבר 1972 - עמוד 2 | דוה החשש קזמדיר, ישראלית רימשתתסים: ] | עזריאלאשרוב \ 1אריח 0 { נ־סר, לוקו זאב ברלינסק׳ 11ד• קפלן לורה סהר £ייי { איני — אור־און, יום ד׳ 13/9ב־8.30 תל אביב —
העולם הזה - גליון 1828 - 13 בספטמבר 1972 - עמוד 3 | הגבר ח תכי ם ו שריטו ת; ו תמציות שינה א ת סגנון החיים של הגברים ב אמריקה. מיוחדו ת ה מרככו תאת העור ומעניקות לך ניחוח גברי נעים. מוצרי חברת הענק ה״אפטר שייב״של
העולם הזה - גליון 1828 - 13 בספטמבר 1972 - עמוד 4 | ח קי רהנגד מים אינטלקטואלים בלתי מפלגתיים, המתנגדים לממשלת מאיר־ספיר־דיין. בעזרת שמועות אלה מנסה בן- אהרון לגבש סביבו את מפ״ם על כל חלקיה ולנטוע תקוות חדשות
העולם הזה - גליון 1828 - 13 בספטמבר 1972 - עמוד 5 | סוף סוף גם אתה תוכל להגיע לדירה עם תבנית החסכון החדשה ״יתרון דירה״ המעניקה משכנתא כפולה תכנית החסכון החד שה ״י תרון־דירה׳ ,היא התכני ת היחידה המאפ שרת לך לחסוך
העולם הזה - גליון 1828 - 13 בספטמבר 1972 - עמוד 6 | מכתבים הטעם הפשע כמיגפן חולצת היוקרה של למי שיודע להתלבש ומקפיד על הופעתו חולצות 0א| א ׳־יל להב מאד>גי סאוא מגדולי יצרני הבדים באירופה סאוא הבוז למבצעי הפשע
העולם הזה - גליון 1828 - 13 בספטמבר 1972 - עמוד 7 | לאן נ על ם דיין בליד־ מינכן * איפה היה שר־הביט־חון משה דיין ביום השלישי שעבר, בשיא פרשת הרצח במינכן? רבים דימו לעצמם כי נסע לגרמניה כדי לנצח על פעולת חילוץ, או
העולם הזה - גליון 1828 - 13 בספטמבר 1972 - עמוד 8 | מכתבים (המשך מעמוד )6 לצערי, היא צודקת בטענתה המבריקה שלא רק המנצח משלם את מחיר הניצחון, אלא גם המנוצח — את מחיר המפלה. הראש שלי בשום אופן לא תופס מהי החוכמה
העולם הזה - גליון 1828 - 13 בספטמבר 1972 - עמוד 9 | בשרות על החשבון הבן או הבח התג״סן לשחת. התוכניות שלאחר השחרור הולכות זמתגבשות, כל תוכנית דורשת אמצעים, ״העולם הזה״ ,1823״על חשבון משלם המיסים״ — מכתב למערכת של
העולם הזה - גליון 1828 - 13 בספטמבר 1972 - עמוד 10 | סי קו ר ת תחנת שידור אמריקאית החליטה להעיז ולתת גיבוי לתנועה לשיחרור האשת, על־ידי תוכנית ראיונות בעלת נושאים נועזים. בין הנושאים אשר עליהם ידונו בתוכנית :״מה
העולם הזה - גליון 1828 - 13 בספטמבר 1972 - עמוד 11 | ישראלי טוען :״בוומן התחמק לי ביו האצבעות בגלל הזנחת משרד החוץ!״ ** רטין גורמן, סגנו של היטלו־ ,ד.פף )2לתעלומה מהרגע בו יצא את הבונקר המפורסם של מישרד ראש
העולם הזה - גליון 1828 - 13 בספטמבר 1972 - עמוד 12 | ס פ רי ם הסבע מת X116 811-118 0£ ץ 111ז}4003 61 1972.ת§81 ״הציפורים של אמריקה״ מאת מארי מאקרתי, הוצאת סיגנט 288 — 1972 עמודים 5.40 ,ל״י מאריכה את התענוג ההתחלה
העולם הזה - גליון 1828 - 13 בספטמבר 1972 - עמוד 13 | ך* יכיתי להתחלת טכס־ד,התייחדות בנמל־ד,תעופה 1 1בלוד. המישפחות של הרוגי מינכן עברו על פנינו. לפתע נעצר אביו של אחד החללים — איני יודע אביו של מי היה — וצעק
העולם הזה - גליון 1828 - 13 בספטמבר 1972 - עמוד 14 | (המשך מעמוד )13 מעוניין להכיר כמה פלסטינים. נעניתי כשימחה, והוא הזמין אותי לביתו באחד הערבים. בבואי לשם באיחור־מה, מצאתי את הדירה הקטנה גדושה עד אפס מקום
העולם הזה - גליון 1828 - 13 בספטמבר 1972 - עמוד 15 | שמו, שדגלו לא התנוסס בה, שהימנונו הלאומי לא נוגן. התוקפנות הלאומית של בני עם זה, שגדלה לממדים מיפלצתיים כגלל חמלה עצמית נוראה, הולידה את הפשע. מה היה קורה אילו
העולם הזה - גליון 1828 - 13 בספטמבר 1972 - עמוד 16 | הפלגות שיט וחפש 7חופי הים התיכון במדינה הע ם ה איב ה ה מו דחקת הטבח שערכו רוצחי ספטמבר השחור בחברי המשלחת הישראלית לאולימפיאדת מינכן על אדמה גרמנית, עורר
העולם הזה - גליון 1828 - 13 בספטמבר 1972 - עמוד 17 | ד א דהנ/חדהם להתחמק מאחריות ממשרת שואל התחמקה מליטול אחריות לחיי אזרחיה ^ ועץ בלתי מתאים נשלח באיחור חצי יום וללא שום סמכויות גולדה ואלון: בזיון מדהים ך* זעזוע
העולם הזה - גליון 1828 - 13 בספטמבר 1972 - עמוד 18 | (המשך מעמוד )17 ליל הדמים שעלה בחיי 11 ספורטאים. ממשלת ישראל אינה יכולה להתחמק מאחריותה הישירה, לעבור לסדר־היום על מחדלים בקנה־מידה ממלכתי שעלו בקורבנות אדם
העולם הזה - גליון 1828 - 13 בספטמבר 1972 - עמוד 19 | במדינה (המשך מעמוד )16 לוץ, אולם אסור לשכוח באיזו מידה משחק המזל תפקיד מכריע בפעולות מעין אלה. אותו אסון שהתרחש במינכן יכול היה להתחולל, בקנה־מידה גדול יותר,
העולם הזה - גליון 1828 - 13 בספטמבר 1972 - עמוד 20 | ידיים אמנ של מארק סלאבין ז״ל מו לפני ארוננ של בנה. סלא1 מברית־המועצות רק לפני שלושה חודשים, ל המצטיין לא זכה לעלות על הזירה באולימפיאז מבט אבלה המומה זו, קפואה
העולם הזה - גליון 1828 - 13 בספטמבר 1972 - עמוד 21 | ה ידיה בייאוש, נתמכת על־ידי קרובים, רווק, נרצח בגיל 8ו, עלה ארצה עברית באולפן בקיבוץ שפיים. המתאבק זאחר שנרצח ביום בו צריך היה להופיע. אמו של מריס המשקולות זאב
העולם הזה - גליון 1828 - 13 בספטמבר 1972 - עמוד 22 | במדינה לתושבי תד־אביב־יפו (המשך מעמוד )19 מלחמה רק כאשר סננה מיידית של השמדה מרחפת -עליה ...אלא כדי לשים לאל כל הפרעה חיצונית למאמץ הלאומי, ובדיוק יתר — כל
העולם הזה - גליון 1828 - 13 בספטמבר 1972 - עמוד 23 | המורה והתל מי ד ה הות 1״ תישהתאהבווה דו ח ת 1ו - וה 1ד ח מי םעתה מ תנ כלת א1ואווזביס- מנ ח רוזן ץ ץ נחם רוזן לא חלם מעודו שאהבתו ! 1הגדולה תתלקח כשיתקרב לגיל
העולם הזה - גליון 1828 - 13 בספטמבר 1972 - עמוד 24 | ז!/1ו 1ץ תמרורים נישאו. במלון הילטון בתל־אביב, ליכי פרומצ׳נקו 21 הצעירה בשתי בנותיו של אבא ג. פרומצ׳נקו מבעלי בית־החרושת עלית, שהיא סטודנטית לפסיכולוגיה
העולם הזה - גליון 1828 - 13 בספטמבר 1972 - עמוד 25 | דאבפעםהרא שונ החדרהה שנ ה הפולי טיק האל המי שחק־ם האודימפ״ם ,1936 קופץ ממושבו בכמם כאשר נבחרת הנשים של גרמניה במירוץ שליחים איבדה את המקל הנמסר משליחה לשליחה.
העולם הזה - גליון 1828 - 13 בספטמבר 1972 - עמוד 26 | ה רו סי ח ר אויי צועקים המאווקאים במיגדד העמק ״ א ה רוג אתה כז א דו ק אי ם! ״ אמר עולה צעיר מרוסיה ודרש ״עוז*״ זמן רג, היתה השינאה חגוייה. ערג ראש־השנוז, היא
העולם הזה - גליון 1828 - 13 בספטמבר 1972 - עמוד 27 | ימי תופשת ניתנו לו, כדי שיוכל לבלות את החג עם אביו המרותק מזה חודש וחצי למיטתו בגלל דגל שבורה, עם אמו, עובדת־נקיון בדואר, ועם שמונה אחיו ואחיותיו (האח התשיעי
העולם הזה - גליון 1828 - 13 בספטמבר 1972 - עמוד 28 | בנו שר נועד ת מנ^עני^שא ! א־ר־ההון מסי 11 השבוע את בתו שר אידההוו הסינדרל החותן בשן, איל־הספנות יעקוב מרידוד מסתכל בחתנו החדש, יגאל החותם על שטר הכתובה ך* יום,
העולם הזה - גליון 1828 - 13 בספטמבר 1972 - עמוד 29 | חודש חזק ומלא התנגשויות המתחיל בשבוע אלים, ממש. אל תריב, למען השם : אתה יכול לגרום לאדם לא שלילי ביותר נזק רציני מאוד. ואל 111 0 תיכנש לתאונות: אתה 21במרס -
העולם הזה - גליון 1828 - 13 בספטמבר 1972 - עמוד 30 | דו ק טו ר דו ד רו ד ,,הפסי כו לו גהטד ה1וד>ו0 1 3 , דודי פתח קליניקה פרטית שגמשן 20 שנה התפתחה למכון הפסיבוטרפי של היום. מקום בו מועסקים ברגע על ידו 22
העולם הזה - גליון 1828 - 13 בספטמבר 1972 - עמוד 31 | פישרגידהאת מי שחקהשחמת!׳ מתבטאת כהגבה לתיסכול. אנחנו אגרסיביים מטבענו, אבל אם אנחנו לא מתוסכלים׳ לא עולה בנו האגרסיה. אנחנו מגיבים עם אגרסיה לתיסכול. מכאן שחוץ
העולם הזה - גליון 1828 - 13 בספטמבר 1972 - עמוד 32 | ה מק שר (אנגליה) הארי ה מזו ה ם (ארה״ב) 819 ¥4וד שנה, עברה. לומר שהיו בה חוויות גדולות — מוגזם. מי שאוהב קולנוע נאלץ להתבוסס בביצת בינוניות משעממת. כמעט כמו
העולם הזה - גליון 1828 - 13 בספטמבר 1972 - עמוד 33 | שראו אור בארץ בשנה האחרונה, פישקה ו-״נחצ׳ה״ ,״נורית״ ו־״חסמ כה״ ודומותיהן, מעמידות באור עגום את תדמית הסרט הישראלי. אל יתפתו קוראי הביקורות הנלהבות מחו״ל.
העולם הזה - גליון 1828 - 13 בספטמבר 1972 - עמוד 34 | סרט• השוה (המשך מעמוד )33 סיפור האתבד. מיסתתר תיאור רגיש ואס־טטי של החברה האנגלית באותה התקופה, המוסר שבה, והטראגדיה האישית ש פוקדת כל אחת מן הדמויות הראשיות
העולם הזה - גליון 1828 - 13 בספטמבר 1972 - עמוד 35 | ! ,,מנהל המחלקה, יוסף בראל, הצליח להסתנסן־ עם תשעה עובדים נתב יצחק הלו׳ ,עונד הלשות, לממונה על הטלוויזיה, ישעיהו תלמוד. פני כשישה חודשים הוזמן פרחאן /שריף,
העולם הזה - גליון 1828 - 13 בספטמבר 1972 - עמוד 36 | מרי קוואנט מעניקה קוסמתיק מחיר 3מוצרי היופי 40ל־י תיק האיפור כשי *ירום -י ח מי זניביר קנסמתיק־ -תיק האיפור הנאה נהשימנשי. לנשיאה בארנק. מוענק לך ע־י מרי קוונט
העולם הזה - גליון 1828 - 13 בספטמבר 1972 - עמוד 37 | עליוה קליין וו המועמדות הסוניות שמש בוקר זרחה לשדות, יצאו העדרים שנית לרעות. הרועים חיללו בשקט מנגינה כלבבם, וזה מימן ששוב שמח בעולם. ** וב, אז ביאליק לא היה
העולם הזה - גליון 1828 - 13 בספטמבר 1972 - עמוד 38 | 1הברדק חוגג (המשך מעמוד )35 מחלקה. הוא טען שהלך לגרפולוגיה עם הכתב של ויקטור, והיא אמרה לו שאפשר להסתדר איתו רק בעזרת אלימות. עשיתי בשבילו הרבה. עזרתי לו לנסוע
העולם הזה - גליון 1828 - 13 בספטמבר 1972 - עמוד 39 | הצעקה האחוונה באירובה: שיחו נוויסט בחוני עיחם האם זה יגיע גם לישראל? השמש והמיים הם מת־ !* 1הווה אבנים נפלאים, ומיספר 11 11 / 4 הצידניות וערימות המזנן מעיד על
העולם הזה - גליון 1828 - 13 בספטמבר 1972 - עמוד 40 | בן ה־38 נשא את תלמידתו בת ה־9ו וטטר רחל
חזרה לתחילת העמוד