גליון 1829

העולם הזה - גליון 1829 - 20 בספטמבר 1972 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1829 - 20 בספטמבר 1972 - עמוד 2 | מתנה יקרה לגבר יקר <88.*9985<88 ׳ 01X 11 אחתהכ עיו ת הקשות הניצבות בפני מערכת כל שבועון חדשות, היא עיצוב השער הקדמי של השבועון מדי שבוע. שער של שבועון חדשות
העולם הזה - גליון 1829 - 20 בספטמבר 1972 - עמוד 3 | יפ ה בגיל 20 ״\ 0 6חו<51 הנעורים חולפים. עולן עשוי לאבד מגמישותו. להפוך יבש וק מו ט. למניעת או האטת תהליך זה יצרה הלנה רובינשטיין את ס קין דיו. ס קין דיו מכיל
העולם הזה - גליון 1829 - 20 בספטמבר 1972 - עמוד 4 | סת ר־׳יי. בשעתו חשבו להוציא את ח״כ מרדכי סור, ולהכניס את הקצין הבכיר במקומו. אבל סור קים דאג להבטיח בחירתו כמזכיר מישנה של העבודה, וכך ישמור, קרוב לוודאי על
העולם הזה - גליון 1829 - 20 בספטמבר 1972 - עמוד 5 | 11פ 1רנ1 המועצה להסדר ההימורים
העולם הזה - גליון 1829 - 20 בספטמבר 1972 - עמוד 6 | מכתבים גומחה לשלום מעל ומעבר לריגשות הזעם והכאב על הרצח במינכן, אני רוצה לשאול: ימה יהיה סוף ז הערבים הורגים בנו, ואנחנו הורגים בהם. מדי כמה שנים מתחוללת מלחמה
העולם הזה - גליון 1829 - 20 בספטמבר 1972 - עמוד 7 | אחיך הערבים במבצע שניקרא על־ידם מיבצע ״בידעם — עיקרית״. למה דחפת את עצמך לשורה ראשונה י ! המשך להגן על הערבים וסופך יהיה כסופם. אנא!!! פרסם מנתב זה בעיתון ועל
העולם הזה - גליון 1829 - 20 בספטמבר 1972 - עמוד 8 | הוא עזו רד״ו בשוו העתיקות בוצועת עזה ו״ו עיזה אותו ר״קצין מוראל והלכי רוח׳ הוא נחשד בפרשיות שחיתות והתנוטר מצה״ ל רמטכ״ל הדברים הבאים )1 :הקצין יוסף יפת הועלה
העולם הזה - גליון 1829 - 20 בספטמבר 1972 - עמוד 9 | הביטחון שדו. התעורר חשד כי יפת לא ידע כי מה שמותר לשר הביטחון אסור לקצין ככיר בצח ״ל, אפילו הוא נמנה עד מקורביו שד שר-הכיטחון. קרו ך* חקירות שנפתחו על-ידי
העולם הזה - גליון 1829 - 20 בספטמבר 1972 - עמוד 10 | כשתבוא לעבוד בנמל אילת... ״^1זי?.\ 710א בירושלים: כתיבה במבוכה — חודש : .לנמל אילת דרושים עובדים עד גיל 32 אחרי שירות צבאי ובעלי כושר גופני מעולה למקצוע
העולם הזה - גליון 1829 - 20 בספטמבר 1972 - עמוד 11 | סיקורת עברית מדוברת לא נורמלית איך לסדר את הקונקורנציה: שני אמרגנים אוסטרליים נסעו ללונדון כדי לרכוש את זכויות ההצגה חלף עם הרוח, עיבוד מוסיקלי מצליח מאוד לספר
העולם הזה - גליון 1829 - 20 בספטמבר 1972 - עמוד 12 | סיקורת (המשך מעמוד )11 דמיין לעצמך. מי שיש לו טעם קצת מיושן ביין, צלילים ונשים, יכול לכבות את אורות הניאון, להדליק נרות, להגיש ל עלמה שושנה אדומה ולרקוד איתר.
העולם הזה - גליון 1829 - 20 בספטמבר 1972 - עמוד 13 | 1ע *1 1 9 ^••9*13 9׳: מישחק• אסח־יג ך י*וח סתיו נושכת. בעוד חודשיים־ 1שלושח יבוא החורף. כמו בכל שנה, יהיו לנו כמה וכמח ימי קרה. הילדים יישבו בכיתות, מכור בלים
העולם הזה - גליון 1829 - 20 בספטמבר 1972 - עמוד 14 | ערב 01 הכיפורים היכר צה״ד על חטא - חטא של החבל!׳ - על ח 1של הלב1ו1י טור השריון. הישראלי חוצה עס שחר כפר ! 1ל י 1*111 711111ך 1ך לבנוני דרך כביש המתפתל בין הרי
העולם הזה - גליון 1829 - 20 בספטמבר 1972 - עמוד 15 | במקלע ד הו יחידת חבלנים על אחד ה־זחל״נוים של הכוח הפושט, נעה בעקבות הטנקים וחיל־הרגלים באיזור סלעי בגיזרה המרכזית של חזית לבנון. המקלע שבמרכז הזחל״ם דרוך,
העולם הזה - גליון 1829 - 20 בספטמבר 1972 - עמוד 16 | ממינכן חזר השבוע דד השחקן שמואד רודנפקי, כשאותות ההלם מרצח הספור טאים הישראליים, עדיין חרותים בפניו. רודנסקי, שנפגש עם הספורטאים בערב בו נח טפו, מאחורי הקלעים
העולם הזה - גליון 1829 - 20 בספטמבר 1972 - עמוד 17 | מדינה, אפילו הם עוכרים בכירים כדרגה שד שגריר? העובדות: חברת הארי וולקר היא חברת־אמרגנות, שנוסדה בניו־יורק ב־ ,1946 הפכה לאמרגנית הגדולה והמפורסמת ביותר
העולם הזה - גליון 1829 - 20 בספטמבר 1972 - עמוד 18 | במדינה גזמזרנג העם 11-זגו1 שימחה שלא ב מ קו מ ה מינימום פרסים השבוע על משהה׳ הליגה הלאומית 240 אלו י מיני מו ם פרס ראשון 125 אלף י ( כו ל ל העברה) ונ!/וה 7ך מג
העולם הזה - גליון 1829 - 20 בספטמבר 1972 - עמוד 19 | הציבורכולותבעחקירהשדמ חדל הביט חו ן הי שרא לי ב מינ כ ן -וגולדהמ אי ר מינ תההש בו ע ך* חקור ! לחקור — כשאך חלף ה /כאב הצורב הראשון לטבח במינכן, והזעם הראשון על
העולם הזה - גליון 1829 - 20 בספטמבר 1972 - עמוד 20 | רישואר גם או דליה פן־לרנר, אשתו של אחד מבעלי ״מארקס־אנד־ספנסר״ ,ששיחקה את אשתו הצרפתיה של מומם פורסייט, והצייר ראובן רובין, בהצגת בכורה של ״הסנדק״. פורסייט
העולם הזה - גליון 1829 - 20 בספטמבר 1972 - עמוד 21 | א עימו |אוכנוו הגנגסטרים ופיה הדון ציווה להשתיק הסצינה המפורסמת מתוך ״הסנדק״ ,בה נרצח לוצה בראזי( ,לני מונטנה) ,תליינו הוותיק של הדון, לאחר שניסה לבגוד באדונו.
העולם הזה - גליון 1829 - 20 בספטמבר 1972 - עמוד 22 | הווו 0 £ו.ו ה שו אדשמחה השח קני ת חנ ה מרון : אינו ודעת. אני מתלבטת זאת שאלה שאני די מתלבטת בה. מאז ומתמיד היתה לי התנגדות עקרונית לעונש מוות. אף פעם לא האמנתי
העולם הזה - גליון 1829 - 20 בספטמבר 1972 - עמוד 23 | אישים: הא יש להפעיל עונש מוות נגד מחבלים? ד,יד. יעיל, עדיין אני חושבת שהמחיר שאנחנו נשלם בשביל זה, היא יקר מדי. למה זה לא יעיל: לגבי לוחמי מח תרת, ואולי גם
העולם הזה - גליון 1829 - 20 בספטמבר 1972 - עמוד 24 | האס מותר לשגריר 89 (המשך מעמוד )17 ספק גם שאין כל רע בהופעותיו הפומביות של יצחק רבץ. מדינת ישראל וממשלתה צריכות להיות מעוניינות שדבר המדינה, מפי שגרירה, יישמע
העולם הזה - גליון 1829 - 20 בספטמבר 1972 - עמוד 25 | פקיד משרדהד תו ת החזיקו דיר ת פגי שות אינטימית ושם מצאה גופתוה עי רו מהשלהפ קי דהבכיר היתד, חזייה לבנה. הרופא שהוזעק קבע כי האיש מת מהתקף־לב. החזייה וחקירה
העולם הזה - גליון 1829 - 20 בספטמבר 1972 - עמוד 26 | אל!תת]1 להס מתים! (המשך מעמוד )23 היה. חוק פשוט לאנשים פשוטים. הטוב ביותר — לזמנו. אך ׳המאות עברו, אנשים הלכו ו הסתבכו ועימם חוקיהם. מה שהיה פעם אקט של טיהור,
העולם הזה - גליון 1829 - 20 בספטמבר 1972 - עמוד 27 | ״ י ח? רנו > ו1 ^ 1נ 1 ? 1ד ן ןן ח ז £ק מי מכיר מי יודע קוראים לה מאשה אלם ראכן, ול פי מה שהיא מספרת, היא בת ,24 ויש ראלית. אולי. אני אישית הפעלתי את כל תאי
העולם הזה - גליון 1829 - 20 בספטמבר 1972 - עמוד 28 | במדינה תמרורים נהוג. באולם הישיבות של הוועד* הפועל בתל־אביב, בשיא המשא־ומתן לחי סול שביתת עלית, יום־הולדתו ה־ 45 של ממלא־מקום נשיא התאחדות התעשיינים אכרהם
העולם הזה - גליון 1829 - 20 בספטמבר 1972 - עמוד 29 | מדע ר פז א ה אסט רונ או טי ם עם איז מ ל ביד מי שנכנס לאחרונה לחדר־הניתוח של ביוד־החולים סנט לוק שבדנבר, קולוראדו, ולא נימנה על הצוות הרפואי, היה ודאי משוכנע כי
העולם הזה - גליון 1829 - 20 בספטמבר 1972 - עמוד 30 | ( )3האם נכון שהגיעו ידיעות, לפיהן מתעתדים המחבלים לבצע פעולות ראווה לפני ראש השנה? ( )4אם הגיעו ידיעות כנ״ל, האם הומלץ בפני גורם כלשהו לאבטח את חברי המישלחת
העולם הזה - גליון 1829 - 20 בספטמבר 1972 - עמוד 31 | ״אי־אפ שר לחסדאת היתושים - מ ב לי לייב שאת הביצה!״ להלן דברי סיעתנו בוויכוח על הודעת ראש״הממשלה על הרצח במינכן : אורי אבנרי ג מעשה־הבליעל שנעשה במינכן -ד,וא
העולם הזה - גליון 1829 - 20 בספטמבר 1972 - עמוד 32 | כ ש הי הישראל גוריו! לד, ה בי טפעם בראי, ומאז לאהפסיקלפרצף הנדקי ס אם אין אני לי, מי לי? אני אומו שיש כאן
העולם הזה - גליון 1829 - 20 בספטמבר 1972 - עמוד 33 | 2 0 0 1 3 מהי אל תגידי די שאת עוד לא ׳ורעת ! נאמת? גם לדינו הוא עשה את זה (נ1ע :)0 נעראביו תמיד אמדתי שצרך ) להיזהר ממנו ! מזל שלא התלבש עלי! } אם נל הפרצופים
העולם הזה - גליון 1829 - 20 בספטמבר 1972 - עמוד 34 | ..אני אעשה מה שאני חצה, וזהו זה! אומו בואר מנהר המחלקה העונית בטרוויזיה סעיד אל קאסם האחראי על הקריינים במחלקת החדשות בערבית בטלוויזיה, ברגעים אחרונים שלפני
העולם הזה - גליון 1829 - 20 בספטמבר 1972 - עמוד 35 | קולנוע ע ס קי ם הטובים למאפייה הכרזו ת עצמ או ת שום דבר אינו מצליח כמו הזזצלחזז. בימים הישנים והטובים של הוליבוד, כאשר כמה שחקנים!מצליחים, כמו צ׳ארלי צ׳פלין,
העולם הזה - גליון 1829 - 20 בספטמבר 1972 - עמוד 36 | /נתד׳ בכנזווד 2002 - 1250-1258 1256־1352 • 51 שרו ת מיוחד לעולים ח ד שי ם! מקלטה טלדזי ה ה טוב ב עו ל ם ה ס טר או עםה סנ סור היחיד• ב עול ם המיוצר אך ורק ע״י
העולם הזה - גליון 1829 - 20 בספטמבר 1972 - עמוד 37 | השעסרות הסוניות מטעם 12 צילה ו־נר •1*1ילה ויכר היא מה שקוראים בחורה נורמלית. לא רזה מדי, לא שמנה מדי, אבא, אמא, אח קטן בן שש, עוזרת קצת בבית, לא יותר מדי,
העולם הזה - גליון 1829 - 20 בספטמבר 1972 - עמוד 38 | הקיבוצניקית, העושה קאו״וה בחת־ נ״דפתנית המתפשטת־ 3 01 506013016ח 1 3 \/ 16 0163 9 011 1 )11( 1 16356 01112 311 8)11 :61*31:)|116ו11110X601/1, 3111816 36
העולם הזה - גליון 1829 - 20 בספטמבר 1972 - עמוד 39 | מיקו אלעזר .״רקח, כוריאוגראף, חשפן,״ כפי שמגדירה אותו מונגולה, כיום. בשלב ראשון הוא הפשיט אותה והעלה אותה כמות שהיא על במה. איך להתפשט לפני גברים זכרה מוג־גולה
העולם הזה - גליון 1829 - 20 בספטמבר 1972 - עמוד 40 | המחיר 2.25ל״י י״כ תשרי תשל״ג20.9.1972 , הדתות מספר 1829 שנה 36 הרב דולגין מנכ״ל משרד
חזרה לתחילת העמוד