גליון 1831

העולם הזה - גליון 1831 - 4 באוקטובר 1972 - עמוד 1 | *פטריוט שלא שות בצהייד *רב שהתבייש ביהדותו *שוחר של רוצחים מקצועיים *וחד בזכרה שו א ה *שכן המישטדח
העולם הזה - גליון 1831 - 4 באוקטובר 1972 - עמוד 2 | לסמן 6מספרים בכל אחת משתי הסבלאות שבסופס. עשה חי שו ב פ שו ט פ עו ל ה בת שניות ספורו ת. מבי א ה לך סיכויי השתתפות בזכיה בת 75,000 לירות בפרס הרא שון ואלפי
העולם הזה - גליון 1831 - 4 באוקטובר 1972 - עמוד 3 | נשו ענק, ש״עו־ו אווע בחיות מרנת המים. כוטיסים ב״ואן״ ובשאו המשווים ב־17 ראוקטובו בהינו־התונות חתום שרשות אילן ו אי לני ת בחיות מלנת המים <972 צביק ה פי ק יפה
העולם הזה - גליון 1831 - 4 באוקטובר 1972 - עמוד 4 | כחי יצחק בן־אהרון, לפיה יהיה מטה הבחירות של המערך להסתדרות מורכב כולו על טהרת עסקני ההסתדרות ולא פונקציונרים אחרים של המיפלגה. מוכ ״ דמשרדהמסחר לבזהל פי תו ח
העולם הזה - גליון 1831 - 4 באוקטובר 1972 - עמוד 5 | קפה טורקי
העולם הזה - גליון 1831 - 4 באוקטובר 1972 - עמוד 6 | שעה ש ל הג בר *׳וים אא^א׳ שינה את סגנון החיים של הגברים באמריקה. מוצרי חברת הענק האמריקאית *א£אא1£א׳י, שהגיעו לישראל, ישנו גם את סגנון החיים שלך, ואת הרגשתך.
העולם הזה - גליון 1831 - 4 באוקטובר 1972 - עמוד 7 | אירגוג ה חג ל ה פוצצו... מ־שחק כ דו רג ל״ על עברו של ידר הנהלת תנועת החרות עזר וייצמן, סיפר השבוע סגן ראש״חממשלה יגאל אלון. היה זה בכנס של טייסת הצפון במילחמת
העולם הזה - גליון 1831 - 4 באוקטובר 1972 - עמוד 8 | מכתבים בנובמבר השנה ת כנ ס ל תו קפההת קנ ה ה מ חיי ב ת חבי שת ק ס דו ת מגן גם בדרכים עירוניות. בקנותך קסדה הקפד שתהיה עליה תויוגובה: א. סמל המפעל המייצר ושמו.
העולם הזה - גליון 1831 - 4 באוקטובר 1972 - עמוד 9 | ובכלל, האם יכול משה דיין להגיד איפה הוא היה בליל הדמים במינכן? ע. מזרחי, הגליל העליון • דיין היה בחתונה. מכתבג לוי לנ שי אהמ דינ ה על הממשלה להתפטר ! נדהמתי
העולם הזה - גליון 1831 - 4 באוקטובר 1972 - עמוד 10 | סיקוו־ת כאשר העלתה להקת התיאטרון של הארטפורד, בארצות־הברית, את המחזה ״ממון״ לג׳ו אורטון, נזקקה, בין שאר אביזרי הבמה, להרבה שטרות בריטיים בני 5ו־ 10 לירות
העולם הזה - גליון 1831 - 4 באוקטובר 1972 - עמוד 11 | לכבוד מו פיוטו אבואסימוב שגויר בדית הקהיליות הסוציאליסטיות המועצתיות פאויס. אדון נכבד, תנועת הידידות ישראל—ברית־המועצות פירסמה כאן מיכתב שהואלת לשגר למזכיר
העולם הזה - גליון 1831 - 4 באוקטובר 1972 - עמוד 12 | סיקורת (המשך מעמוד )11 האחרת: ארץ של נופים מקסימים, הים־ טוריה מרתקת, ושפע מדהים בכל: במאכלים -ביינות, באפשרויות לראות, לטייל, לקנות. לשכוח מהכל — ורק ליהנות.
העולם הזה - גליון 1831 - 4 באוקטובר 1972 - עמוד 13 | מאת אורי אבנר >* ככן, זה קרה סוף־סוף. נולדה המיפלגה הפאשיסטית הישראלית. זה נראה מצחיק. אבל אין זה מצחיק כלל. קל לזלזל כתופעה זו. מאיר כהנא נראה כקאריקטורה
העולם הזה - גליון 1831 - 4 באוקטובר 1972 - עמוד 14 | (המשך מעמוד )13 מצצה את דם העם. בולשביקים, קאפיטאליסטים ויהודים חברו יחד כדי לחסל את הגזע העליון. לדידי כהנא בספרו, שאפשר לקרוא לו זיין קאמפף, צפוייה השמדה לעם
העולם הזה - גליון 1831 - 4 באוקטובר 1972 - עמוד 15 | הוריו היו יורדים מארץ־ישראל. הרב צ׳ארלס כהנא הפך לרב בפרבר פלאטבאש ליד נידיורק, והקים שם בית ציוני. זאב ז׳בוטינסקי ביקר בביתו. בנו מארטין (הוא מאיר) ,שנולד ב־
העולם הזה - גליון 1831 - 4 באוקטובר 1972 - עמוד 16 | ציקים שנועדו ^ צדנו, בקטמ מי ם, עכשיו כל ״ \ 4יום חג, וחג כל יום. הכל בגלל משרד הסעד. כל הימים עכשיו בא עלינו זרם של צ׳קים ממשרד הסעד. אני בידיים שלי מחלק
העולם הזה - גליון 1831 - 4 באוקטובר 1972 - עמוד 17 | שהם זקוקים לסעד. סמי קיבל צ׳ק בגלל שוזוא משמש כשומר־ראש של ראובן נקב. היו פד. אצלנו בקטמונים סיכסוכים עם סיעות אחרות ישל המפד״ל, ונקב פחד לקבל מכות, אז אחי בא
העולם הזה - גליון 1831 - 4 באוקטובר 1972 - עמוד 18 | (המשך מעמוד )15 בשעה שבארץ סערה מילחמת ששת־חימים, ושוחרי־ישראל מכל העולם נהרו אליה בשעת חרדה לארצם, היה כהנא עסוק עדיין במילחמת ויאט־נאם. יחד עם חורבה עסק
העולם הזה - גליון 1831 - 4 באוקטובר 1972 - עמוד 19 | במדינה מאחורי הקלעים של דו״ח ועד ת קו פד: העם שאליה שדס־גזון כישראל נסערות הרוחות כגלל מילים — ולא כשל רעיונות כמד התרגשות גדולהגרמו השבוע מישפטים מחוספסים
העולם הזה - גליון 1831 - 4 באוקטובר 1972 - עמוד 20 | אוו, הרציואצ״סמתוצרתהאוץ דז ״תמיד רציתי להיות כמו הבינא.״״ אחת לשנה, מגיעה פגי פיאג׳ה לארץ, למילוי סוללות, בפי שהיא קוראת לזה. במשך חודש שלם היא נשארת לבושה —
העולם הזה - גליון 1831 - 4 באוקטובר 1972 - עמוד 21 | ..הגברים הישואי״ס הארה! רבע שעה, והונ, הביתה לאשהו ״אילו גולרה היהה שוגעה לי...״ ״אף נעם אין ביצים בבית
העולם הזה - גליון 1831 - 4 באוקטובר 1972 - עמוד 22 | ך* מחזה נראה כאילו נלקח מסרט ו 1אימים. במשך למעלה משעה היו שחקני הכדורגל של מכבי תל־אביב נצורים בחדר ההלבשה של איצטדיון הכדורגל בבאר־שבע. המון מוסת ונסער, ש
העולם הזה - גליון 1831 - 4 באוקטובר 1972 - עמוד 23 | רוזן שאל אם כדאי להפסיק את המישחק.לא היה כדאי להפסיק רבע שעה לפני הסוף כשאנחנו מובילים. חסר היה לנו לחזור עוד פעם לשם. ידעתי שזה לא יגמר קל. אחד מחברי ההנהלה
העולם הזה - גליון 1831 - 4 באוקטובר 1972 - עמוד 24 | סיפורו שד רומ־או המעופף דה^הרו! בחיפה לרגע, נראה היה שיישברו לו עוד נמה דברים. משה הנזעם זינק לעברו, תפס אותו בצווארו :״תפסתי אותך, יא חר־יאת,״ שאג במלוא נוחו.
העולם הזה - גליון 1831 - 4 באוקטובר 1972 - עמוד 25 | תה יוסף לד,משיך לעשות זאת בדירתו. שם, שפכה ושפכה, ולא אמרה די. מאז, המשיכו להיפגש מיספר פעמים בשבוע בדירתו של יוסף או בדירתה של מרים. כך דפק העסק כמו שעון — עד
העולם הזה - גליון 1831 - 4 באוקטובר 1972 - עמוד 26 | במדינה חולצת היוקרה של למי שיודע להתלבש ומקפיד על הופעתו חולצות 0א 1א מאריגי 0א! א מגדולי יצרני הבדים באירופה סאוא אריגי איכות עם כותנה (המשך מעמוד )22 צד.
העולם הזה - גליון 1831 - 4 באוקטובר 1972 - עמוד 27 | נ 5חהח£1הק פ 5סנ 1 1 1 1 1 1 5־ שתיו תוקו את חתול למען ההיסטוריה וקהל הכוחרים, הננו מפרסמים להלן הטעים מן החקירה המזהירה שניהל הפרקליט המבריק, מר תמוהל שמיר,
העולם הזה - גליון 1831 - 4 באוקטובר 1972 - עמוד 28 | במדינה ה תי אטר ון הקט ! מציג : דליה סרידלנד ז אב רווח נוטק העוקר משפט סיפור אכזבה היא היתה אהבתו הראשונה. הוא העניק לה את ילדתה הראשונה. ושניהם סיימו
העולם הזה - גליון 1831 - 4 באוקטובר 1972 - עמוד 29 | הצלחה, הצלחה, ועוד פעם הצלחה: בעסקים — בסף רב ן במישור הרומנטי — היכרות חדשה שתישא תוצאות מרחיקות לבת. אהבה ישנה מתחילה להראות תוצאות מאב- זבות, אבל אל דאגה :
העולם הזה - גליון 1831 - 4 באוקטובר 1972 - עמוד 30 | מדע מח שבים ?חצירטו כוו ל ט מז ור המחשב נבנם לאולם הקונצרטים. שידוך מוצלח כין מחשכי־אלקטרוגי לעוגב. לא די שהמחשב מגלה כיום מי יזזייה עם מי באושר ואושר, קרוב
העולם הזה - גליון 1831 - 4 באוקטובר 1972 - עמוד 31 | ייתו מגיל צעיר. הוא עסק במסחר עצים וכאשר פרצה מלחמת העולם ה• ראשונה נמלט מגאליציד. לאמסטרדם. שם, בגיל ,27 אב לשלושה ילדים׳ התחיל לעסוק בייצוא מזון ובמסחר בניי-
העולם הזה - גליון 1831 - 4 באוקטובר 1972 - עמוד 32 | במדינה ־־ עליך לצפות מטמפון? חופ שיזת. מוזז ת זדזוחוז, שפופרת ^ דיגוזנ לו ש׳, לתרודדר! נוחה, החגאתו קלה. חננה מו ש ל מוו. ג עי חו הזגטהון. הו גו משיכההת פז
העולם הזה - גליון 1831 - 4 באוקטובר 1972 - עמוד 33 | האסט רו לו גי תורדה 70־ טו עו ת: גורדה אני חוששת מיחסי־מין. חיבוק של גבר מגעיל אותי אחרי הרהור קל היא העל תה חיוך על שפתיה ולחשה :״אבל אני יודעת שבסופו של דבר
העולם הזה - גליון 1831 - 4 באוקטובר 1972 - עמוד 34 | גולדה הזמינה ה!רוסק!ב 1831 שבצו העול ם מאוזן : )1שאלה ודרישה בנושא נעלם )4 .אותו? היו האינדיאנים תולים בחגורתם )8 .קללה. )12 ארצות־הברית השתמשה בו לאחרונה. )14
העולם הזה - גליון 1831 - 4 באוקטובר 1972 - עמוד 35 | קולנוע שחק! , קשהד היו ת קומוניסט איוו מונטאן ידוע מאז ומעולם כאיש השמאל בצרפת. קומוניסט שלא היסס להגיע את השקפותיו הפוליטיות אפילו בתקופה שהקומוניזם עוד לא
העולם הזה - גליון 1831 - 4 באוקטובר 1972 - עמוד 36 | ח 0ור 5111< [=351 6ח1\/1!11<10 ק ט 1\/131*61\/131<6סחו־וס/ץ סס־^^וט מועלה בעזרת סבוג^:יפות רטוב מיק־אפ ופודרה דחוסים יחדיו לאבן־איפור. המיק-אפ החדש המוגש ע״י
העולם הזה - גליון 1831 - 4 באוקטובר 1972 - עמוד 37 | !יזז־ר> ו^ועל ד[ן ןן ח ז| איו חנות במקום ואשון בנסטינר המפתח של עורך תוכניות מוזיקאליות. בשלב זה חלה התקדמות פתאומית, ומשביעת־רצון בהחלט, בקריירה של גדעון. הוא
העולם הזה - גליון 1831 - 4 באוקטובר 1972 - עמוד 38 | עליזה סל״ו -ננחוח ד״נסינזו הנינות׳ הגיעית השחומה ^ לך שמח בכינרת בשבוע שעבר. ! 1לא חלף יום בלי אירוע. מועדון הצניחה החופשית הישראלי, הטיל למים שישה מבחירי
העולם הזה - גליון 1831 - 4 באוקטובר 1972 - עמוד 39 | כמה מהצעירות שבאו לטבריה בדי להשתתף בחגה של הכינרת. הן היוו את השיא לשבוע לילות הכינרת, שנערך בחול- המועד טובות. בטכס מרשים שנערך בחסותו של ראש עיריית טבריה,
העולם הזה - גליון 1831 - 4 באוקטובר 1972 - עמוד 40 | משוד הסעד מוצאים לקנייה קולות בבחיחו המאה! מהקשה השלישית הפנימיות שר ה מ פד׳
חזרה לתחילת העמוד