גליון 1832

העולם הזה - גליון 1832 - 11 באוקטובר 1972 - עמוד 1 | בפתיחת מסע
העולם הזה - גליון 1832 - 11 באוקטובר 1972 - עמוד 2 | נשר ב חירת מונ ת הווי ם 1972 אשר ״ עוו נ־ 17 נאוקטונו נשעה 8.30 נווונ בהינד התובות בתדאביב. מנחה דו דו דו חן יפה ירקוני צביקה פיק אילן ואילנית צביקה פיק בה
העולם הזה - גליון 1832 - 11 באוקטובר 1972 - עמוד 3 | ^ מצע יוני .1966 הכנסת מסיימת את הדיון על תקציב מישרד־האוצר. שר־האוצר, פנחס ספיר, עולה על במת־הכנסת כדי לשאת את נאום הסיכום שלו. חבר- כנסת צעיר וטרי, שרק
העולם הזה - גליון 1832 - 11 באוקטובר 1972 - עמוד 4 | גיל הודיע לפני כחודש על פרישתו מהבנק לפי תוח התעשייה אחרי שהיה נדמה לו כי גדעון להב, מנכ״ל מישרד המיסחר והתעשייה, שהסתכסך עם השר חיים בר־לב, יועדף על פניו
העולם הזה - גליון 1832 - 11 באוקטובר 1972 - עמוד 5 | דיפלומס -הסכין הוזדין החד והעדין הטולח הזה?
העולם הזה - גליון 1832 - 11 באוקטובר 1972 - עמוד 6 | כרט סי לבודדים ולקבוצות במשוזו ״לאן״ 01/1773 ט ל פון 231655 העת: ם ה 1ד ובשאר 1־:משרדים כשתבוא לעבוד בנמל אילת... מכתבים להוקיע ארג כהנא! ״העולם הזה ,1831״כהנא
העולם הזה - גליון 1832 - 11 באוקטובר 1972 - עמוד 7 | השפעת -כתאונת עבודה, יגאל ל בי ב והכלבים. 11 הצעה מקורית השמיע אמריקאי החי בביירות, שח תם על מיבתבו בעיתון אמ ריקאי בשם ״א.פ. דויד״ .הוא הציע כי ח״כ מנחם בגין
העולם הזה - גליון 1832 - 11 באוקטובר 1972 - עמוד 8 | מכתבים (המשך מעמוד ) 6 אנו הצעירים לעשות משהו בקשר ליישוב הסיכסוך ב אזו רנו? מדוע לא תיתן הממשלה דעתה אלינו, הנוער? אולי בידינו תוכניות שלום ליישוב הסיכסוך.
העולם הזה - גליון 1832 - 11 באוקטובר 1972 - עמוד 9 | בתוך המדינה. טרם תפסתם פרשת־הדרכים? לל •אף פעם כשיחד. איתי, שכן לא היתה לי כל אחריות על הנעשה שם. ד ״ ר מ. קרנץ, תל-אביב שמזמן הגענו מעבר מקסים גילן, פאריס
העולם הזה - גליון 1832 - 11 באוקטובר 1972 - עמוד 10 | תמרורים נבחר. לנשיא הלישכה הצעירה ב- תל־אביב, שהיא חלק מרשת בינלאומית של לישכות ב־ 80 ארצות שחברים בהן קרוב למיליון איש עד גיל ,40 מרדכי רוט, מקדם מכירות בהברת
העולם הזה - גליון 1832 - 11 באוקטובר 1972 - עמוד 11 | סלקורת עברית מדוברת לא נורמלית ישו הנוצרי אמר לפני אלפיים שנה: ״אם סוטרים לך על הלחי הימנית, הגש גם את השמאלית.״ את התשובה על כך קיבל רק עתה, מפי ראש־ממשלת
העולם הזה - גליון 1832 - 11 באוקטובר 1972 - עמוד 12 | סיקורת (המשך מעמה־ ) 11 פות קהל, בשם ,,הבה נעשה עסק ׳,תיע התוכנית בקרוב בעירם. במסגרת יחולקו פרסים, אבל מאחר ומיספר ה מקומות באולפן הטלוויזיה מוגבל, נת בקשו
העולם הזה - גליון 1832 - 11 באוקטובר 1972 - עמוד 13 | רא ינום ודא ״שן שוגר ישראל -בנאויס ך* ם צצים כמו פיטריות אחרי הגשם — שלל רב * 1׳וססגוני של טיפוסים תימהוניים, היוצאים ׳מחוריהם בארץ וברחבי העולם, כדי להציל את
העולם הזה - גליון 1832 - 11 באוקטובר 1972 - עמוד 14 | (המשך מעמוד ) 13 היו מלווים כתנועה רכת-משמעות של האצכע לעבר הרקה. פעם אחת טילפן לעמום קינן ופקד ע ליו :״תבוא אלי בשעח 4אחרי־הצהריים, ותתייצב בדום.״ קינן לא
העולם הזה - גליון 1832 - 11 באוקטובר 1972 - עמוד 15 | במדינה הע מישטר ח1ק או נל׳שטר חוקן הממשלה מודה?מעשה בהדחת אזרחים לעבור עד חוקיה. פרשת הזרמת הדולארים לשוק השחור על־ידי הממשלה (ראה מדור איגרת לקורא) אינה חדשה.
העולם הזה - גליון 1832 - 11 באוקטובר 1972 - עמוד 16 | מישלחת סודית עיתונאי עו בי חשוב מספו על מזימה משותפת שר גו לדהמ איו, אנ א אנו ו אורי א מ רי -ו תו ך נ די כן מגלה את תוכנם של דיוני ם סודיים השוכנים אוו תדש
העולם הזה - גליון 1832 - 11 באוקטובר 1972 - עמוד 17 | חברה, בדרגותיה השונות, המאפשרת לה לקלוט את הקידמה הטכנולוגית העול מית, ולהשתמש במכשירים האלקטרוניים המסובכים, המחייבים כושר גבוה של ה אנשים ושל המנגנונים
העולם הזה - גליון 1832 - 11 באוקטובר 1972 - עמוד 18 | משה ד״ן פתח במלחמת התשה ואי1מי כדי ל פל ס לעצמו דרךל תפ קיד ראש־הממשלה * * אילו לפי תרועת־חצוצרה, נס- תהה השבוע ההסתערות הגדולה בכל החזיתות. שר־הביטחון משה
העולם הזה - גליון 1832 - 11 באוקטובר 1972 - עמוד 19 | גנים המהלכים הפוליטיים גם למקרה ש גולדה תפרוש וקרב הירושה יתחיל. לפי יחסי הכוחות והלך־הרוחות כתוך מיפלגת העבודה, כדור לח לוטין שאין ככוונת אנשי מפא״י לשעבר
העולם הזה - גליון 1832 - 11 באוקטובר 1972 - עמוד 20 | דיוקנו של צבו תדאביבי מתוסכל שהז בשוד של יהלומים היפי — ופרוע מגודל־שיער דמותו של נתן זהבי כמי ההיפים, מיגנון ש וימה לחקות ולהתחבר אל אנשי הבוהימה של תל־אביב.
העולם הזה - גליון 1832 - 11 באוקטובר 1972 - עמוד 21 | במרכז פרנקפורט נתן זהבי חבוש בכו־וו ן ן־ ן־ לזה דומה בע־גרב, 1 11111 שלטענת מישטרת פרנקפורט נמצא אצלו בעקבות השוד בחנות היהלומים, כאשר נעצר בבית־זונות בחברת
העולם הזה - גליון 1832 - 11 באוקטובר 1972 - עמוד 22 | בחברה טובח ארבעת הישראליים החשודים כי ביצעו את שוד היהלומים בפראנקפורט, בתצלומים שהפיצה מישטרת גרמניה המערבית. מימין נראה יעקב יעקובוב, סוחר מכוניות מתל־אביב,
העולם הזה - גליון 1832 - 11 באוקטובר 1972 - עמוד 23 | בעתון ולהרוס אותו. הוא הוציא אז לאור, בשיתוף עם ידיעות אחרונות, את שבועון הנפל נוטר ,71 שנועד להתחרות בהעולס חזה, ואת מי גייס לעזרתו אם לא את נתן זהבי, חברו
העולם הזה - גליון 1832 - 11 באוקטובר 1972 - עמוד 24 | * נתב הטלוויזיה שענודתו הובסקה מציע את עצמו נמננונה ער הטלוויזיה רשות ך* כרי הוועד־המנהל של ן ן השידור עלולים לקבל את. ההלם של חייהם כאשר י שבו בימים הקרובים
העולם הזה - גליון 1832 - 11 באוקטובר 1972 - עמוד 25 | כ שופ ט ב מילו אי םגזווין מוות מברי שנות1 ו אילו עסנן יו כ אזר ח גונו ע ל ־יו׳ שופט עליו1 ״רי ח רק מעטים ידעו כי ישני יהושע כן־ציון אחד הם — אותו בן־ציון
העולם הזה - גליון 1832 - 11 באוקטובר 1972 - עמוד 26 | במדינה הוא רק אגדה. מיבנה המישסחה הערבית הוא רעוע. היחסים בבית הערבי הרגיל אינם בריאים. האב כופה דעתו, כשליט יחיד, על כל בני הבית. הילדים מכבדים את אביהם עד
העולם הזה - גליון 1832 - 11 באוקטובר 1972 - עמוד 27 | חידה: מה עושה מהנדס אווירונאוטי, שנשבר לו מההנדסה והוא נהיה במאי קולנוע. תשובה: זה תלוי בבן־אדס. אם זה למשל הוארד יוז המפורסם, אז הוא משתמש בידע האווירונאוטי
העולם הזה - גליון 1832 - 11 באוקטובר 1972 - עמוד 28 | 5קו1ואק גלוח מ הג ה ע גי מחייכות... פיליפם שדבר למכונות גלוח ח ש מליו ת במדינה משטרה איך ד ש* ע אח האזרח י ״סע בלי רשידן,״ אמרו השומרים ;7הנ — והכישו ;:דו דו
העולם הזה - גליון 1832 - 11 באוקטובר 1972 - עמוד 29 | המאבק הראשון הח דש מתגלה לך בכל כיעורו — ואת תהיי דוו קא המפסידה. אבל אל ייאו ש. זו לא טרא- גדיה, כי אנשים רבים, בבית, במקום־העסקים חברתך במחנה. או הטובה ביותר
העולם הזה - גליון 1832 - 11 באוקטובר 1972 - עמוד 30 | במדינה מתנה יקרה ש בי תו ת כשהגדנדים רבים ־ הקטזים רעבים ב 773 מידחמה כין שתי קבוצות משקיעים, מניעים 8וע7ים בשדרות עד 8ת7-חם. צביח ויצחק אברג׳יל לא קיימו
העולם הזה - גליון 1832 - 11 באוקטובר 1972 - עמוד 31 | והמליץ בפני הבנק לפיתוח התעשייה על מתן הלוואה בסך מיליון נוסף. השבוע השיג אלקבץ עבור הפועלים תשלום ־של כ־ 200ל״י מקרן השביתות של ההסתדרות. הסתבכות כיסאות ישראל
העולם הזה - גליון 1832 - 11 באוקטובר 1972 - עמוד 32 | מדע מדעני־אטום ישרא דיים מיבנים ע שויי םלה ציל א ת מצריי ם העתיד מון כביצי פיתוח יחידזת־דיור מיוחדות, מ שוא ה 1גדול ה המאיימת עליה דג ל י שר אל כסכר אסואן
העולם הזה - גליון 1832 - 11 באוקטובר 1972 - עמוד 33 | בו מועלה הצמיג על כן ומוקרן בקר ני א. מצלמת טלוויזיה במעגל מגור, מעבירה את הצילום לחדר סמיד, ישם נמצא טכנאי הסוקר את המסך. באמצעות התמונה הוא מגלה בצמיג פגמים,
העולם הזה - גליון 1832 - 11 באוקטובר 1972 - עמוד 34 | מיעולחת סודי ת (המשך מעמוד ) 17 עמדה האמריקאית לעמדה הישראלית. שבץ חו1ולם כאן התלהט הדיון בין הנציגים ה צבאיים ובין הנציגים הדיפלומטיים ה ערבים. אנשי-הצכא
העולם הזה - גליון 1832 - 11 באוקטובר 1972 - עמוד 35 | קומו ע* סרטים הלק\>? 1 רו 3ין הוד כ פ!ל ;0-111 השודד העליז מיערות ישתוד, אשר גנב מעשירים וחילק את השלל בין העניים, היה מאז ומתמיד חביב על אולפני ה קולנוע, וכמה
העולם הזה - גליון 1832 - 11 באוקטובר 1972 - עמוד 36 | סוף סוף גם אזה תוכל להגיע לדירהעם תבניתהחסכון החדשה ״יתרון דירה״ המעניקה משכנתא כפולה תכני ת החסכון החדשה יי ת דון־ די ר הי, היא התכנית היחידה ה מ אפ שר ת לד
העולם הזה - גליון 1832 - 11 באוקטובר 1972 - עמוד 37 | יעל אלקלעי 17 ,וחצי מיכל יעקב 15 ,וחצי דוקי הוניגמן 17 , המועמדות השפיות7ת1או מלכת חסיס
העולם הזה - גליון 1832 - 11 באוקטובר 1972 - עמוד 38 | צילה 1יגר 19 , שרה לבניו 19 , הסועסחת הסוניות 7ת1או ת7נת הסיס 1972 ארלט בו־רובי1$ , שרון קורלנד 16 , גולן שיר1$
העולם הזה - גליון 1832 - 11 באוקטובר 1972 - עמוד 39 | איריס עובדיה8 ,ו אביבה שוורץ 18 , סילביה אביגזר 18 , הסשמדש השפיש לת1אר מלכת הסיס 1972 דבי אביגזר6 ,ו עליזה קלייו 17 , דנה כץ 18
העולם הזה - גליון 1832 - 11 באוקטובר 1972 - עמוד 40 |
חזרה לתחילת העמוד