גליון 1833

העולם הזה - גליון 1833 - 18 באוקטובר 1972 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1833 - 18 באוקטובר 1972 - עמוד 2 | ץץי שהיה נקלע ביום השישי לפני שבוע אל אולם הספורט של בית עלייודהנוער בקיבוץ אלונים, היה יכול לקבל את הרושם שבמקום נערכת תערוכת שערים של העולם הזה. משני צירי
העולם הזה - גליון 1833 - 18 באוקטובר 1972 - עמוד 3 | פ 5ס פ § ונוווו ־ א מר טדי ק ולק • ע ל גו לדהמ איר: ״המכשפה המרושעת הזאת ז שתיקח מטאטא ותעוף!״ מר קולק מבקש להבהיר שמעולם לא אמר דברים אלה. הנוסח האמיתי של
העולם הזה - גליון 1833 - 18 באוקטובר 1972 - עמוד 4 | הירדניםמפ עי ל מפי׳ עצמאית ירוד נג די להסתד רו ת * קרוב לוודאי שהשירותים החשאיים של ירדן מנצלים את גל הטירור הערבי נגד ישראל לצורך הפעלת טירור נגדי נגד ארגוני
העולם הזה - גליון 1833 - 18 באוקטובר 1972 - עמוד 5 | ט או 4 ) 1 בוא 141111 ז ל ״ו 1111 £ 1 ^ 11: 0£ז א 1ג 4 ) 1 עין אחת אופרה במשך 14ד קו ת. העין השניה תוך 3ד קו ת. היש ה ב דל! ־ז 6ח 611ץ16 £טווו1ע[ ו 9 1.331ח
העולם הזה - גליון 1833 - 18 באוקטובר 1972 - עמוד 6 | ה רג שהר עננ ה ־ הרגשהנפלאה. ייבוו ״אוליביה־ עםה תו ספת הנ פלאה המשמרתאתה בו ש ם על גופך. סבון ״אוליביה״ מכיל כ מו ת כפול ה של שמן זי תוקרם יופי. ס בוו
העולם הזה - גליון 1833 - 18 באוקטובר 1972 - עמוד 7 | ח״ כ יצחק נבון הדרץ־ בבית״ ר. לבש חולצה חומה ושר שירים נגד בן־גוריון 91 זעזוע רציני חטף השבוע שר־האוצר פנחס ספיר שבא לאוניברסיטת תל־אביב כדי לנסות לשכנע את
העולם הזה - גליון 1833 - 18 באוקטובר 1972 - עמוד 8 | מכתבים לכל בעלי המצפון החד־סיטרי בממשלה ומחוצה לה, ייאמר: רבותי! הצדק מתחיל בבית ! יוסף גילאדן, גבעתיים ₪לעג להול, ״העולם הזח״ ,1831״מכתב גלוי לנשיא המז״יכח״
העולם הזה - גליון 1833 - 18 באוקטובר 1972 - עמוד 9 | נואריג ה איכו ת יצרן ה חו ל צו ת ה ג דו ל בי שר אל לעיצוב ה חו ל צו ת ב כל או סנ ה בכל אירוע ־ג^;מ׳ס: ס.בן גד * 0 0$־ 1׳ 0 1ז 1 0צ 2ו ^ 1511^ 11 01111ז 9ון ז
העולם הזה - גליון 1833 - 18 באוקטובר 1972 - עמוד 10 | מכתבים כל הכבוד היתה אחת המילים הראשונות שלמדתי בארץ כשעליתי מהונגריה, עכשיו אני יכול לאמר בקלות-כל הכבוד לדדמפון. תארו לכס חייתי בהונגריה ו 3שנה ולא ידעתי בלל
העולם הזה - גליון 1833 - 18 באוקטובר 1972 - עמוד 11 | סיקורת השחקן הגרמני קלאוס פטר ובת לווייתו גיזלה הנקה ביקרו בתיאטרון במינסטר, מערב גרמניה, כדי לראות את אנתבקה, הביאו לשמואל רודנסקי מתנה: צרור בובות רוסיות.
העולם הזה - גליון 1833 - 18 באוקטובר 1972 - עמוד 12 | סיקורת (המשך מעמוד 1ז) רם קיבלה כנראה ברצינות את ההצעה וכבר עשתה צעד ראשון לקראת הגשמתה: היא הוציאה לאור, בירושלים הבירה, את מחזה המחאה הראשון נגד הנשיא המיועד
העולם הזה - גליון 1833 - 18 באוקטובר 1972 - עמוד 13 | מ 5מ 3י מ * 1קמיימיייימ * ימייייייייי * מ י *4*111 עסקים שחורים ך• יום השישי האחרון הושיעו, בזד, אחר זד״ ח״כ —4משה ברעם והשר פינחס ספיר על מסכי הטלוויזיה. הם
העולם הזה - גליון 1833 - 18 באוקטובר 1972 - עמוד 14 | במדינה רעננות מבקר ועד ערב הע ם ״ככה,״ משיבים האחראים למיפעל, ״כדי לקדם אותם ולצמצם את הפער דד בינעדתי.״ ראשיתו של הרעיון ב־,1963 מיסחורץ 1972 כאשר דויד
העולם הזה - גליון 1833 - 18 באוקטובר 1972 - עמוד 15 | הביזיון שו מסקנות..שואת מיננו״ -עובד בניך דא נענש מ3נ שהוא חודה־רב; עובד אחו הוענש מכני שממילא עמו רנווש לכנסיה שעירי לעז אזל ף* אש־הממשלה גולדה מאיר הין תה
העולם הזה - גליון 1833 - 18 באוקטובר 1972 - עמוד 16 | במדינה (המשך מעמוד )15 אזרחים עובדי צה״ל — נושא גירעון המגיע לחצי מיליון ל״י בשנה. כל גיליון של במחנה היוצא לאור עולה למשלם המיסים עשרת אלפים ל״י — סכום עתק
העולם הזה - גליון 1833 - 18 באוקטובר 1972 - עמוד 17 | כיחידי מבין ארבעת המועמדים — מצע־בחירות, בו הבטיח להקל בענייני הלכה, לנהוג על־פי בית־הילל. בכך ביקש לרכוש נפשות מבין הבוחרים המתונים, מאנשי מיפלגת־העבודה
העולם הזה - גליון 1833 - 18 באוקטובר 1972 - עמוד 18 | ך • לוואי ואפשר היה להתרגש ממילחמת־האיתנים 1 1הנטושה עתה בין יגאל אלון ומשה דיין על השילטון בממלכת ההסברה. הלוואי ואפשר היה להתייחם אליה אחרת מאשר אל מריבה
העולם הזה - גליון 1833 - 18 באוקטובר 1972 - עמוד 19 | לגבולות הארץ בימים ההם לא היתד! אלא -משמעות מינהלית — מכיוון שגם כל הארצות השכנות היו כסופות לאותו שילטון קולוניאלי, והצבא הקיסרי שלט במרחב כולו. שום שיקול
העולם הזה - גליון 1833 - 18 באוקטובר 1972 - עמוד 20 | ״אני מונן רמות רמען המורדת, א ך* ל־אכיכ נוספת בקצב מואץ, 1 1כאילו היא ממהרת להגיע להלוויה זול עצמה. האוכלוסיה בעיר מזדקנת. במרכז העיד כבר מוגרים בתי־ספר גדולים
העולם הזה - גליון 1833 - 18 באוקטובר 1972 - עמוד 21 | ו לא בשביל הפאב!״ -אמר דוב ךיןןןן הפאב החייה את הטיילת השוממה של תל־אביב. בימות הקיץ הפך 1 1 1 .1ן האזור למרכז של בילוי חברתי, משך בני־נוער מכל האזור. המרפסת
העולם הזה - גליון 1833 - 18 באוקטובר 1972 - עמוד 22 | אם דא תשלמו ר 8000 די׳ הסבתא תהיה ברחוב! -קבע אביו שר הגיבור הדאומ סחיטה ושמהסבתא ׳אשא סאזאסוב הצעיר שעלה מרוסיה לפני שנתיים וחצי, הפך עולמות כדי שהרוסים ירשו
העולם הזה - גליון 1833 - 18 באוקטובר 1972 - עמוד 23 | זעקי ארץ א הו ב ה רוסיה זכויות והקלות מופרזות, מעל ומעבר למה שמגיע להם, ולמה שקיבלו עולים אחרים. בעקבות כך, טוענים פקידים אלה, נוצרה בקרב העולים החדשים אווירה
העולם הזה - גליון 1833 - 18 באוקטובר 1972 - עמוד 24 | מזה כמה שכנענת מנסים כל אנשי ״אל־על לנחש; מיהי הדיילת שהשלימה את משכנרתה במוסד המפואר בינתו־ של הזננת הניו־ינרקית למדה מזמן שטוב שם טוב משמן טוב, היתר, מוכנה
העולם הזה - גליון 1833 - 18 באוקטובר 1972 - עמוד 25 | בפירוט מלא בנסיבות ׳נוגות יכול היה להיחשב לפורנוגרפיה קשוחה — ז!יא מתארת כיצד פיתתה, בגיל ,16 את חברתה לכיתה למישכב לסבי. היה זה, כמובן, כבד זמן רב לאחר שידעה
העולם הזה - גליון 1833 - 18 באוקטובר 1972 - עמוד 26 | במדינה ה עול ם״ התח תון ה סנ ד ק מרחו 3דיווגווי מבט א 7עו7מ מישחקי ההימורים שד תד־אביב. ״זה יותר מרתק מהסנדק,״ צייצה בהתפעלות תלמידת־תיכון שהצליחה להסתנן אל
העולם הזה - גליון 1833 - 18 באוקטובר 1972 - עמוד 27 | מזבמית ודתמוחת שגילחה מעליה את הגג כולו, העיפו! אותו למרחק. רעד עבר בגופם של הנוכחים, כאשר דמיינו לעצמם את עוצמת ההתנגשות הנוראה שהתרחשה שם, דקות ספורות לפני
העולם הזה - גליון 1833 - 18 באוקטובר 1972 - עמוד 28 | תמרורים מ ו נרי. לתפקיד מפקד מישמר הגבול, במקומו של ניצב שמעון אשד העובר לתפקיד מפקד מטה המחוז הצפוני של המישסרה, תת־ניצב חיים לוי ()47 שנולד בבנימינה, התגייס
העולם הזה - גליון 1833 - 18 באוקטובר 1972 - עמוד 29 | אינן יודעת לא להיות פטפטנית ז הלשון שלך עשוייה לטכן את מעמדך, בין הימים א׳ ועד ג׳ ובכלל. לכן גם מוטב שלא תריבי. אם אתה אדם זהיר, אין זה הזמן המתאים 21במרס -
העולם הזה - גליון 1833 - 18 באוקטובר 1972 - עמוד 30 | אים, שאל אחד הכתבים שאלה לעניין :״האם יש לכם סיכוי להעביר הצעות אלה בכנסת ז״ התשובה הפנה היא: אין שום סיכוי להעכיר את רובן ככנסת השביעית, אם כי לאחדות מהן יש,
העולם הזה - גליון 1833 - 18 באוקטובר 1972 - עמוד 31 | במדינה (המשך מעמוד )28 תי מדי פעם, אבל אני לא בטוח אם את כולם באתונה. נסענו לכיוון החולות. אולי חולון, אולי בת־ים, לא יודע. המכונית שקעה בחולות. כולם ירדו. לי
העולם הזה - גליון 1833 - 18 באוקטובר 1972 - עמוד 32 | ..שיו בגשם׳ אלכס, גיבורו של הסרט ״התפוז המכני״ מתעלל באשתו של סופר, שאל ביתם פרצו הוא וחבריו כדי לאנוס אותה ולהפוך את הסופר לנכה. את חגיגת האונס, הנעשית לצלילי
העולם הזה - גליון 1833 - 18 באוקטובר 1972 - עמוד 33 | פילוסופי־מוסרי, המסמן תפנית בקולנוע שלמה המלך אחת מהזיות המין המטורפות של אלכם, תלמיד התיכון בן־זמננו, הרואה את עצמו כשלמה המלך, המת־עלם בחברת שתי יהודיות
העולם הזה - גליון 1833 - 18 באוקטובר 1972 - עמוד 34 | הפו שע ה מכני 1 (המשך מעמוד )33 סרי, לוחצת על השילטון להחזיר אלכם למצבו הקודם. השילטון נאלץ שות זאת. אלכם שוב ילגום סקלב, זין לבטהובן ויחלום על איזה אונס או
העולם הזה - גליון 1833 - 18 באוקטובר 1972 - עמוד 35 | קולנוע ב מ אי ם מגנבאת היציחזק? לצורך פירסום סירטו החדש של אלפי היצ׳קוק, פרנזי, שיוקרן בקרוב בארץ, החליטו הפירסומאים להכין פלקט בגודל טבעי של הבמאי שהוא הכוכב
העולם הזה - גליון 1833 - 18 באוקטובר 1972 - עמוד 36 | במדינה ב רי או ת מיבאוהחודה האמיתי בגל? ביכסיד בין משרדי הבריאות והאוצר עוכבה פתיחת בגיין בי״ח חדש שבע שנים נילחם הד״ר ג׳ורג׳ הין לי. מנהל מחלקת הילדים,
העולם הזה - גליון 1833 - 18 באוקטובר 1972 - עמוד 37 | היתח זו חתיכת חתונה, בלי עין הרע. כלומר, חתיכת חנוכת־בית. כלומר׳ חתיכת יום־הולדת. כלומר, הכל ביחד, אס תסלחו לי• בטח תסלחו לי. איך אפשר חיה לא להתבלבל, באירוע
העולם הזה - גליון 1833 - 18 באוקטובר 1972 - עמוד 38 | במדינה ה 11י האס ום הוא קוקו דגמר? , התוכי מקריית־ביאזיק שזכה זפידסוס עולמי. המתח בהדר היד. כבד מנשוא. זד. ל־מעלה משלוש שעות שסמל המישטרה מנ חם רייטנר לא הסיר
העולם הזה - גליון 1833 - 18 באוקטובר 1972 - עמוד 39 | הוא לא התחתן איתי, מבני שאני סנוויה והוא פולני,־׳ העיוה וחל וניע השלושים שלה, שגם פניה היו מוצלים בכובע ענק .״תצלם אותו, תצלם אותו, שיידעו כולם מי הוא,״ זעקה
העולם הזה - גליון 1833 - 18 באוקטובר 1972 - עמוד 40 |
חזרה לתחילת העמוד