גליון 1834

העולם הזה - גליון 1834 - 25 באוקטובר 1972 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1834 - 25 באוקטובר 1972 - עמוד 2 | מתנה יקרה לגבר יקד 0 1 .ס איך מקפלים פני שכן חדש הבא להתגורר בסמוך, עמוד מול עמוד? בחיוך. מה עוד שזה שכן שכל קיומו מיועד להעלות חיוכים. אני מתכוון למדור השכן,
העולם הזה - גליון 1834 - 25 באוקטובר 1972 - עמוד 3 | שפסמ&ש $אמצעי המחשה טלוויזיוני — ^ייי אין אחד בארץ שלא השתתף בחוג־בי ת ב דיון על הנו ש א: למההט לוויזי ה בי שראל כזו חראן מוגש ב אן ל קו ראאמצ עי ״ המחשהט
העולם הזה - גליון 1834 - 25 באוקטובר 1972 - עמוד 4 | מיספר עורכי־דין כבר לוחצים על שופטים להקדים את הדיון בתיקי לקוחותיהם מתוך תקווה שאם יהיו שפוטים עד ליום העצמאות הם ייהנו גם כן מהחנינה. חי לו קי־ די עו ת בין ה
העולם הזה - גליון 1834 - 25 באוקטובר 1972 - עמוד 5 | 0א 0 * 41 0 1 <30א 0 01.4 14111 1111 £ 14111 1 0 0 0א <1 1).ז1 04 0 4 0׳ 0 4 0 ׳ 1.04׳ 00 .0 1 .1 1ל ׳ 4).0£נ;4; 1.0ז 0440 1.4040 5 עין אחת אופרה במשך 14 דקות.
העולם הזה - גליון 1834 - 25 באוקטובר 1972 - עמוד 6 | בימת צעירי תל־־אביב, רחום אחד העם 70 כליל 2 0 0 2 -1 2 5 0 -1 2 5 8 1 25 6־1 3 5 2 • 31 שרות מיוחד לעולים חד שי ם! מקלט הטלויזיה ה טוב ב עו ל שכת ,27.10.72
העולם הזה - גליון 1834 - 25 באוקטובר 1972 - עמוד 7 | האבא אדוך בצה״ד, והבן עוסק בהזמנה לרצח 9השבוע עסקה הכנסת במצב הזבובים בסין. למה? ככה. השר שמעון פרם ביקש להסביר את הליכלוך באוטובוסים בחברה דמוקרא־טית, וטען
העולם הזה - גליון 1834 - 25 באוקטובר 1972 - עמוד 8 | מכתבים רעננות מבקר ועד ערב באותה זווית צילום כמו זאת של ג׳ורג׳ וושינגטון? יוסף ברנשטיין, חיפה • הדולר האמריקאי והדולר השחור. — ראה תמונות. נכד מן העיתונות
העולם הזה - גליון 1834 - 25 באוקטובר 1972 - עמוד 9 | טיו בן א חרי ה טב ח עזבתי את מינכן לאחר האולימפיאדה כשהאווירה היתה מתו חה ולא נעימה. עכשיו, כשחזרתי הנה. עדיין לא השתנה דבר. רוב הישראלים ברחו תיכף לאחר האסון,
העולם הזה - גליון 1834 - 25 באוקטובר 1972 - עמוד 10 | תמרורים בנובמבר השנה תכנס לתוקפה התקנה המחייבת חבישת קסדות מגן גם בדרכים עירוניות. בקנו תך קסדהה קפד ש ת הי ה עליה תוי ת ובה: א. סמל המפעל המייצר ושמו. ב. יעוד
העולם הזה - גליון 1834 - 25 באוקטובר 1972 - עמוד 11 | סי קו ר ת מר אלמוני שונא את מר פלמוני. מר פלמוני שונא את מר שלמוני, ומר שלמוני שונא את אלמוני. מצב טבעי ומובן בהחלט בחברה המודרנית. אילו היו ה־אדוניס סתם
העולם הזה - גליון 1834 - 25 באוקטובר 1972 - עמוד 12 | סי קור ת (המשך מעמוד )11 החזקתו תחת קורת גג כל־שהיא את סיפרה של דבורה עומר, מעבר לכביש. למען האמת ההיסטורית, כדאי להזכיר שדרכו של רובי ועוד רבים כמותו לא הייתה
העולם הזה - גליון 1834 - 25 באוקטובר 1972 - עמוד 13 | הצעיף ה שביעי ך *#יקודה שד שלומית מלהיב את דמיון האנושות 1מזה אלפיים שנה. העלמה הנ״ל, נכדתו של הורדום הגדול, הופיעה בפני אביה החורג, הורדוס אנטיפטד, במסיבת
העולם הזה - גליון 1834 - 25 באוקטובר 1972 - עמוד 14 | ונר התוכנית הסודית להקמת עיר הודית בפיתהת רפיח האס ד״ן רימה את ** רב ראש־השנה הופיעה ראש-ה- ממשלה, גולדה מאיר, בראיון מצולם בטלוויזיה הישראלית. מראייניה הציבו
העולם הזה - גליון 1834 - 25 באוקטובר 1972 - עמוד 15 | בישראל, בה קיימים כיום כ־ 17 מכשירי טלפון על כל מאה תושבים. זוהי התוכנית להקמת ימית. ההשקעות הרבות שהושקעו בתוכנית והתיכנון המדוקדק שלה מצביעים על כך שאין זו
העולם הזה - גליון 1834 - 25 באוקטובר 1972 - עמוד 16 | במדינה וו ט 1ץ מפלגות 05111:1הוו. 1834 אחרון הסיפוחיסטים הקייס הבד? בין תוכנית השלום החדשה שפירסמה מפ״ם — לבין זו ש? נח מחוץ לגבולות ישראל, מציגה מפ״ם עצמה
העולם הזה - גליון 1834 - 25 באוקטובר 1972 - עמוד 17 | העיראקית, שהעלתה לשלטון את המפלגה שג׳וואד השתייך אליה בחשאי — המפלגה הדמוקראטית הלאומית, בראשותו של כאמל צ׳אדרצ׳י. היא הפכה במהרה למפלגה החשובה ביותר. המישטר
העולם הזה - גליון 1834 - 25 באוקטובר 1972 - עמוד 18 | השעווויה ^ נחנו רגילים לשערוריות. שערוריות מכל הסוגים. שערוריות של עשרות מיליוני לירות. שערוריות בים, בייבשה ובאוויר. חושינו קהו. קשה לנו להתרגש משערוריה
העולם הזה - גליון 1834 - 25 באוקטובר 1972 - עמוד 19 | מישפחדו לאביו קיברה בסף ראשון רק השבוע! כיום ביום. אביו של מארק: חד3 אמא וסבתא בדירתם הצנועה בשיכון בפרדס־כץ לה־לב, אינו מסוגל לעבוד, ומארק היה המפרנס היחידי
העולם הזה - גליון 1834 - 25 באוקטובר 1972 - עמוד 20 | בגוו סיוות־ציווים 11 הונסקה תמיכת מישור החוץ ביוחון שנועד ונועו 1 ך• שיונתן לכל 10 פו-ג71 דה 1107111 שוני נז ת חל פודנו !731 ובן. ב *! 1 !773נ ף77 סובבו 31 ח•
העולם הזה - גליון 1834 - 25 באוקטובר 1972 - עמוד 21 | תווי בעודם ה להוציא לאור עיתון א לא תיכנן לגרום ל- :ל, רצה לספר לעולים צעירים בקמפוסים ב־מארץ־ישראל. ווגיה באוניברסיטת לוג- שלוש שנים, קרא ליר־ !ותו לעיתון ער
העולם הזה - גליון 1834 - 25 באוקטובר 1972 - עמוד 22 | במדינה מתון מפתיע. הדבר המרכזי שעניין את יצחק בן־אהרון היה: סילוקו של אשר ידלין, מנכ״ל חברת העובדים, מנגד עיניו. קופת־חולים נראתה בעיניו מקום אידיאלי מישסרה
העולם הזה - גליון 1834 - 25 באוקטובר 1972 - עמוד 23 | רים בקשר למשלוחים של משכית. וירשובסקי לא היה מוכן להשלים עם מימצאי החקירה הפנימית ועם נסיו־נות ההשתקה של הפרשה. לפני ש פרש ממועצת הקרן לפני ארבעה חודשים, בתום
העולם הזה - גליון 1834 - 25 באוקטובר 1972 - עמוד 24 | * הודית ככר פתחה את המעטפה י הגדולה — וקריאת הפתעה מאושרת נפלטה מפיה. בראש המיסמך, ששלפה מהמעטפה, היתד. הכותרת השמנה: תעודת גירושין. סוף סוף. נסתיים מסלול
העולם הזה - גליון 1834 - 25 באוקטובר 1972 - עמוד 25 | ־ תסעיו נו שה זו את המדינה: סירוב הובניס להשיא אשה מבני שק״מה כביכול יחסים אינטימיים עם אהוב לבה נשהיתה נשואה ובעלה הקודם והיכרתי את חפציו של יהושע שם. היא
העולם הזה - גליון 1834 - 25 באוקטובר 1972 - עמוד 26 | ס ה עי ד ה: בו 1ידה ! 0 (המשמך מעמוד )25 בית־הדין הרבני, שיבטל את איסור נישואיה ליהושע, בית־הדין העליון נעתר, בשלב זה, לבקשתה, הוציא צו־על־תנאי, בו חוייב
העולם הזה - גליון 1834 - 25 באוקטובר 1972 - עמוד 27 | את הווסת אח וגר״ך שלה. שתי כתבות של השבועון הגרמני בריגיט שוכבות גם הן עם שברים ברגליים, מאותה סיבה. וכן הלאה. אך הנזק החמור יותר נגרם דווקא לאלה שאינן שוברות
העולם הזה - גליון 1834 - 25 באוקטובר 1972 - עמוד 28 | במדינה (המשך מעמוד )22 שים, בתוך חביות־ענק עשויות עץ ו או אולי נקניקים יבשים דמויי־פרסה, שנותנים בסה הטועם אחד משבעים של אש הגיהינום ו זוכר בכלל מה זה קפיר ן
העולם הזה - גליון 1834 - 25 באוקטובר 1972 - עמוד 29 | ה בי קו רתשמת חו עליך שונאיך, הי ת ה, ל מר ב ה הצער, מו צדקת בחל ק ה. השבוע י הי ה עליך ל ת קן אתהמ עוו ת. עשה זאת, ב ק פדנו ת וביעילות, ויו ק ר תך ה־ 111 11 ו
העולם הזה - גליון 1834 - 25 באוקטובר 1972 - עמוד 30 | תוסיק מוכי: לפי דעתה, הוא לא קייס. גולדה: דו־שיח כזה אני מבינה ! ובכן, כל יהודי שאינו מתוסבך, יודע בדיוק | | מה פירוש הדבר. נימוק מעניין בפי ראש־הממשלה — מי
העולם הזה - גליון 1834 - 25 באוקטובר 1972 - עמוד 31 | הסיעות הגדולות זוממות ליחסד את סיעתנו בדרך של בריונות פרלמנטרית ל הלן דברי סי ע תנו בווי כו ח על הו דעת ראש־ הממ שלה ב פ תי ח ת מו שב ה כנ ס ת. ריות בדרג עליון
העולם הזה - גליון 1834 - 25 באוקטובר 1972 - עמוד 32 | מ או ת לדוח בגילהעשרה מהמסתתרמא חו רי הו ד עו ת בו ר חו תמב תי הן בלש 1ה עלאלה שב עקבו תי הן 1על מו? ״ 1א11111111 1־1 111*111111־1 #י מי * י. משטרת משטרת. י
העולם הזה - גליון 1834 - 25 באוקטובר 1972 - עמוד 33 | לפנסיה מוקדמת בגלל מחלת עצבים. קצת מהעצבים עשתה לו דבורה, בתו בת ה־ .15 היו לו שישה ילדים. ארבעה מהם, ברוך־השם, נישאו והקימו משפחות. בבית נשארו רק שניים: דבורה
העולם הזה - גליון 1834 - 25 באוקטובר 1972 - עמוד 34 | במדינה עסקי פש, טת דגר - העסק הטוב ביותר 7,,עבריין פושטית? שברח 7חו״ ,7יש יותר זכויות בארץ מאשר 7אזרח שומריחוק.״ בימים ח מי ם איו קוב ממקלחת עם ״אזרח ד,יושב
העולם הזה - גליון 1834 - 25 באוקטובר 1972 - עמוד 35 | קולנוע סרטים מ־שגל כשל1שה מ*מד בעולם חדש אמיץ תיאר אלדום האקסלי, בין שאר חזיונות העתיד שניבא, גם את החש־נוע: קולנוע שבו אתה לא רק רואה את הסרט, אלא גם חש ומריח
העולם הזה - גליון 1834 - 25 באוקטובר 1972 - עמוד 36 | העולם הזה
העולם הזה - גליון 1834 - 25 באוקטובר 1972 - עמוד 37 | עטורה במופע עשיר, בגלימה דחוס אמני־צמרת ובכתר, ששימשו וחתיכות, יוסי זכתה ידין בתפקידו שביעיסטית כריצ׳ארד ארוכת רגליים השלישי כתואר הנכסף בהצגת ״אריה הקהל חשב
העולם הזה - גליון 1834 - 25 באוקטובר 1972 - עמוד 38 | חצו המינות לאחר הבחירה. מימין לשמאל: דבי אביגזר. סגנית ראשונה ארלט בן־רובי. רוקי המלכה. סגנית שנייה עליזה קליין, הג׳ינג׳ית התוססת, וסיכל יעקב, שזכתה בתואר
העולם הזה - גליון 1834 - 25 באוקטובר 1972 - עמוד 39 | בפתיחת הערב, דיגמנו המועמדות שמלות־ערב מפוארות של סלון טוויגי קארין, תוך שהן מלוות בשירה את הזמר צבי׳קה פיק. חלק מהשמלות תוכננו על־ידי דאן פייר. למטה: עורך
העולם הזה - גליון 1834 - 25 באוקטובר 1972 - עמוד 40 |
חזרה לתחילת העמוד