גליון 1836

העולם הזה - גליון 1836 - 8 בנובמבר 1972 - עמוד 1 | אנשי מחוסר
העולם הזה - גליון 1836 - 8 בנובמבר 1972 - עמוד 2 | תנועת העוד ה 1ה -כוח חדש מזכירות התנועה החליטה להקים חוג מ די ני מ ר כזי בתל-אביב, וחוגים מקבילים בירושלים, בחיפה ובמקומות אחרים. חוגים אלה יתכנסו באופן סדיר,
העולם הזה - גליון 1836 - 8 בנובמבר 1972 - עמוד 3 | פ § ס ס5 מאפיה יהודית הטלפון מצלצל במ שרדו שולץ, איל־הון ישראלי. שדלץ: הלו, מי זה ז מי מדבר 7 ה קו ל: כאן מדברים מהמאפיה ! שולץ: אהלן לנסקי ! ווס אערצך י הקהל:
העולם הזה - גליון 1836 - 8 בנובמבר 1972 - עמוד 4 | יצחק רפאל עומדת לבקר בארץ כדי לדרו ש מהממשלה את ביטול מס־הנסיעות. בד בבד עם ביקור המישלחת, מגישה סיעת העולם הזה — כוח חדש בכנסת הצעת חוק לביטול כל מיסוי על
העולם הזה - גליון 1836 - 8 בנובמבר 1972 - עמוד 5 | מבצעהפרסי טלבנק דימקונט משרדהת חבור הוה מו עצ ה הל או מי ת למניעת תאונות הכריזו על ״מבצע חוד ש הבטיחות ־ נובמבר 1972״ במסגרת זו עורך בנק דיסקונט מבצע פרסים
העולם הזה - גליון 1836 - 8 בנובמבר 1972 - עמוד 6 | תמרורים .לתפקיד משנה למנכ״,, מונה משרד־החינוך, ראש האגף לפיתוח מע רכת החינוך במשרד־החינוך אליעזר שמואלי העובד מזה 15 שנים במש- רד־החינוך. נחוג ה־ 85 של קאי־שק
העולם הזה - גליון 1836 - 8 בנובמבר 1972 - עמוד 7 | גווו ה מאיו הזדהה דב טו את המשכנתאות הצמודות ו א חו שהוגישה את טעמו ו 1ל נ שו ה. מדוע ביטלו את המש כנתאות הצמודות שהיו עד לפני כשלוש שנים עול לאל פי משפחות
העולם הזה - גליון 1836 - 8 בנובמבר 1972 - עמוד 8 | מכתבים ״השעה השלישית״ גייד הסובייטית כל גבר רביעי נהנה ישנן שתי דרכים לנהל דיון משודר צל נושא היסטורי, אשר מעורר חילוקי דעות: האמריקאית, אשר בה מיוצגים הצדדים
העולם הזה - גליון 1836 - 8 בנובמבר 1972 - עמוד 9 | ר7ר_רג 1ר;/גב;1ו7נ קשרים עם שר־החוץ העיראקי ״העולם הזה״ ,1834״יזוז ס עוד רצח״ ,על פגישותיו של אורי אבנרי עם המנהיג הערבי האשם שנרצח לפני שבועיים. ג׳אווד ^ 4ותה
העולם הזה - גליון 1836 - 8 בנובמבר 1972 - עמוד 10 | חס וכבו כחווף מכתבים רוכבי אופנועים - מניע לכם! בדוק בכאב־לב אני מוכרח לקבוע שהדפיקה שגד יעקכי הכנים לכולנו, רוכבי האופ נועים בארץ, מגיעה לנו — עד הסוף. בבושה
העולם הזה - גליון 1836 - 8 בנובמבר 1972 - עמוד 11 | סיקורת טמירה ירדני היא זמרת. דודו ירדני הוא שחקן. הם אוהבים אמנות, ואחד את השני. לאחר כמה נסיונות של מישחק פה ושירה שם, החליטו שצריך לנסות לשלב פעם את הכישרון
העולם הזה - גליון 1836 - 8 בנובמבר 1972 - עמוד 12 | סיקדרת (המשך מעמוד ) 11 אילולי ההוצאה המצחיקה של האלבום, היה צורך לרוץ לרכוש את האוסף הנו כחי, שצריך היה לכלול את מיטב הצ לחותיו של צ׳ארלס, החל ממה אמרתי
העולם הזה - גליון 1836 - 8 בנובמבר 1972 - עמוד 13 | יוצא אשר התכונן האפיפיור גרגוריוס ה* 9להחזיר את נישמתו לבוראו. קינן בלינו חשש כבד. השנזז היתה . 1241 הוא היה נתון בעיצומה של מילחמת־אית־נים נגד הקיסר הגרמני.
העולם הזה - גליון 1836 - 8 בנובמבר 1972 - עמוד 14 | במדינה העם המבזל בא הגשם הראשון כת7־אכלכ גפל כפורענות בדתי צפוייה אחרי אלפיים שנד, ירדד,גשם ד,ראשון בתל־אביב. כך לפחות אפשר היד. להסיק למראה מה שהתחולל בגדולה
העולם הזה - גליון 1836 - 8 בנובמבר 1972 - עמוד 15 | כחולצות הדוקות. כשהם תקועים במכוניותיהם יכלו רבבות נהגי תל־אביג להינות לפחות מתופעה אחת: הנערות שעל המדרכות. הסתבר כי אם העיריה והמישטרה אינן מוכנות לחורף, הרי
העולם הזה - גליון 1836 - 8 בנובמבר 1972 - עמוד 16 | במשך מאות בשנים נכשלה האנושות נמירחמתה בשוודי־הים בגרר אותן הסיבות המכשילות כיום את המילחמה בשודדי־האוויר הטירוריסטים יצאו מלוב וחזרו אדיה ...העולם התרבותי
העולם הזה - גליון 1836 - 8 בנובמבר 1972 - עמוד 17 | ועצמאית. פרק זה נושא את שמם של ה״בוקאנירים״ — גיבורי רוב הסרטים הרומנטיים של שודדי־הים של ימינו. הבוקאנירים היו חבורה של הרפתקנים בריטיים, צרפתיים, הולנדיים
העולם הזה - גליון 1836 - 8 בנובמבר 1972 - עמוד 18 | מאת מר סל 1והר * ו סן! זהרה תפס בידו של סמל ראשון דויד נחמיאס, והחל מנשק אותה : ״תשלח אותי לבית־סוהר,״ התייפח בבכי בפני השוטר .״אני רעב׳ אין לי מה לא כול. אין
העולם הזה - גליון 1836 - 8 בנובמבר 1972 - עמוד 19 | דמי הביטוח הלאומי, כדי שיהיה זכאי לקיצבה, בהגיעו לגיל .65 כן שילמה עבו רו הלישכה את שכר הדירה לעמידר. ב־ 2.12.70 ביקרה אצלו עובדת סוצ יאלית. היא לא מצאה אותו
העולם הזה - גליון 1836 - 8 בנובמבר 1972 - עמוד 20 | תמונה זו מ ל 5גי שגתיים: רו ברט ארויו קיברס כורע הטרי של ילדיו הקטגים, בעוד אשתו ;אג־ר!ת ע 7חייה ב כית־החולים. רצח ילדי ארויו זיעזע את לב האומה. וי ברך אלהים
העולם הזה - גליון 1836 - 8 בנובמבר 1972 - עמוד 21 | 71ך11 11ר פריטי א תיו לאחר הלי׳ דה. למרות השימחה. 11 111 לא נשכח העבר הטראגי. כל אימת שהו הנרצחים, ילדיה עלה, בשיחה, זכר חלפה עננה על פניה, העיבה על האושר,
העולם הזה - גליון 1836 - 8 בנובמבר 1972 - עמוד 22 | ויברד אדה׳ ת שבץ הווול הוה מ טו שטשת,׳ ״אוי, כמה נהדר,״ היתד, התגובה האחידה. ״כל כך לא היה איכפת לי אם זד, יהיה בן או בת,״ אומרת פריטי. ״כל מה שרציתי, זה שהוא
העולם הזה - גליון 1836 - 8 בנובמבר 1972 - עמוד 23 | ( אח זאת לא תשמע בתוכנית ״ח״ם שבאלה״ על חצקל איש־כסית. שתשודר ב שסע הבא: שוו ומידה שיחו!ונסיח־ך* די ר בלל מושכים אותם לאולפן *1במירמה. כדי שההפתעה תהית שלמת,
העולם הזה - גליון 1836 - 8 בנובמבר 1972 - עמוד 24 | תיאטרון ״אורות הבמה״ במדינה הפקה: מ .עציוני ישרא לי ם בוזו׳יל כ ד העולם חז־ח, כל העם מאדן 3ר ישראלי בחו״ר — מגויים לשירות המולדת. תל־אביב -״היכל הספורט״ -
העולם הזה - גליון 1836 - 8 בנובמבר 1972 - עמוד 25 | מישוד־הסעד הניר ושמית שמיקצועו הוא ״ חו ת הומו־ס קסואלי ת־ -או המשטוה תנינה ענוה תא מיוחו נברא מיוחדים, כמו כלובים. בשבוע שעבר עצרו אותנו, תכניסו אותנו לשם
העולם הזה - גליון 1836 - 8 בנובמבר 1972 - עמוד 26 | ך* קשתו של הבדואי החתיך, ירוק ^ העיניים, מבית־המישפט, היתד, מפ תיעה: להוציא צו־מניעה נגד מרגלית גוהמי 26 שיאסור עליה להתחתן עם ארוסה הנתנייתי, מחלוף בכור — גבר
העולם הזה - גליון 1836 - 8 בנובמבר 1972 - עמוד 27 | מו 1ל ת ₪ה £ה1נולם תגיד השגתי נו חתיכה שרציתי כשיעזוב ז׳אן טסיני, מנהל טיפניס בישראל ב־ 13 החודשים האחרונים, את הארץ בימים הקרובים — הוא יוכל לומר, כאותו רומאי
העולם הזה - גליון 1836 - 8 בנובמבר 1972 - עמוד 28 | העגודה גוערת וי * די תוצאות אפילו לעגודתך, מפתיעות אפל החמולה שאתה מקים סביבן, מחשי דה אותך שאתת מד- בר יותר על העבודה מאשר מבצע אותה. 21 במרס - הדבר היחידי
העולם הזה - גליון 1836 - 8 בנובמבר 1972 - עמוד 29 | ערב סיום לימוד׳ הרפואה שלו התגלה צעיר מבת־יס כגוכד בעד־וותק הרופא ה מ דו מ ה ושנה כן־צנני עמדה פעורת־פה ו־ \£/שמטה מידיה את המיכתב, בו קר אה• היה זה מיסמך רשמי
העולם הזה - גליון 1836 - 8 בנובמבר 1972 - עמוד 30 | מאח רחל המרחרח שלא בהריון — במאבק אחר עם הנהלת החברה: אל־על הכירה בזכותן להיות כלכליות — תפקיד בכיר שניתן עד אז רק לדיילים. למטרה זו, נתקבלו מספר דיילות
העולם הזה - גליון 1836 - 8 בנובמבר 1972 - עמוד 31 | בעלה התחתן עם הדיילת, והם חיים באושר עד היום הזה. ואני מוכנה להישבע לכם שהבעל אפילו לא שם עין על דיילות אחרות. לא הרבה, בכל אופן. כמו בכל מילזזמה ממושכת, ג
העולם הזה - גליון 1836 - 8 בנובמבר 1972 - עמוד 32 | מסיעתנו המנדאט השני, היינו מגישים הצעת אי-אמון בעצמנו. • פרשת יהודי עיראק: הצבענו עם כל הכנסת (מלבד רק״ח) בעד פנייה משותפת לדעת-הקהל העו למית. הסתפקתי בנאום של
העולם הזה - גליון 1836 - 8 בנובמבר 1972 - עמוד 33 | יש דנו גונח לאומית המטיפה מוסר - דרו ש דנו ג1ן א שר בונד את הקוצי להלן דברי סיעתנו על ההצעה להניע אי- אמון לממשלה בגלל הפסדי חברות ממשל תיות. מכיוון שסיעתנו
העולם הזה - גליון 1836 - 8 בנובמבר 1972 - עמוד 34 | קולנוע שחקנים דודו וה?טין היא בת ,44ד.א בן .25 בתנאים רגילים, היתד, זו נראית להיות אהבה מתרה קצת, אם להתבטא בדיסקרטיות. אך לא נשהאשה היא לולו הגדולה. כי המספר
העולם הזה - גליון 1836 - 8 בנובמבר 1972 - עמוד 35 | --מה, גם בסרטים שהוצגו שם, גם ברמת־ההקרנה וגם במערכת הקול — מחליף בעלים ומתכונן לחדש ימיו כקדם (כא שד הוצגו בו באמת סרטים מובחרים): בסוף החודש יציגו שם את
העולם הזה - גליון 1836 - 8 בנובמבר 1972 - עמוד 36 | גאלה הס מאד, יוסף וקסמן 27 ילדים נפצעו אתמול בעפולה בהתנגש משאית, שסטתה ממסלולה, באוטו־־ בוס שבו נסעו ילדי עובדי סולל-בונה מראשון־ לציון ורחובות לטיול הג. לידו
העולם הזה - גליון 1836 - 8 בנובמבר 1972 - עמוד 37 | במדינה > (המשך מעמוד ) 28 נאלץ לעזוב. כך גם בגן ובכיתה א׳. משרד הסעד לא הצליח למצוא לו מקום במוסד סגור. ובעוד בני גילו מבקרים ב־בית־ספר ומשתלבים בחברה, נותר
העולם הזה - גליון 1836 - 8 בנובמבר 1972 - עמוד 38 | שחובשחסדח! 1ן ך ןן ק מפגין אלמוני, רכוב על אופנוע ענק, מדגים כיצד נופלת הקסדה על עיניו, כאשר הוא עוצר. ך* ם פרצו בגלים סוערים, מנפצים את ן 1שלוות האזרחים שנמו
העולם הזה - גליון 1836 - 8 בנובמבר 1972 - עמוד 39 | ,זה מנעד עטרה מכריזה פרידמן ( 16ו חצי) ,תיכוניסטית תל־אביבית, שהשתתפה בהפגנה ,״לא אלבש את זה בשום פנים ! ״ הדוב הדומם ״חץ׳ /בולדוג זועף ושתקני שהיה אחד
העולם הזה - גליון 1836 - 8 בנובמבר 1972 - עמוד 40 | מספר 1836 שנה 36 המחיר 2.25ל״י סעדה נאל־ער כ׳ כסלו תשל״ג8.11.72
חזרה לתחילת העמוד