גליון 1839

העולם הזה - גליון 1839 - 29 בנובמבר 1972 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1839 - 29 בנובמבר 1972 - עמוד 2 | זוגות צעירים! אירגון הזוגות הצעירים ליד העול ם הז ה — כו ח חדש מ תכונן לפעולה גדוד ה במאבק לפיתרון בעיית הדיור כל הזוגות הצעירים המובנים להצטרף לפעולה זו —
העולם הזה - גליון 1839 - 29 בנובמבר 1972 - עמוד 3 | ע סוו פ^שס יושם קץ להתגרות הסורים! ״״.הפנקס פתוח והיד רושמת,״ אמר אמש ראש־ד־,ממשלה זשר־הבטחזן לוי אשכול בתום ביקור בקיבוץ הספר תל-קציר, שהופגז על ידי הסורים.
העולם הזה - גליון 1839 - 29 בנובמבר 1972 - עמוד 4 | סבנה הנשקפת למגביות השונות שעורכת ישראל כארצות־הכרית, נובח תביעה שהוגשה על-ידי קבוצה של אזרחים אמריקאיים, ממתנגדי ישראל. נגד מישרד־האו צר האמריקאי לכית-המישפט
העולם הזה - גליון 1839 - 29 בנובמבר 1972 - עמוד 5 | קופנהגן וינ ה הלסינקי ב ^ 1117 3נ 3ר 1 * 1 1 1 ^ 1^ 1 3 ד־גנרד דזיודןר ־ ה ד ״ דדד ־ ף / 3 ב־ - 1מ 1£זזםמ = ו !!ם פ.ב.ס הווורירד הז ה
העולם הזה - גליון 1839 - 29 בנובמבר 1972 - עמוד 6 | 1111(3: ניבה 8 3 1 1 1 0 1 1 עיצוב: גדעון אוברזון להשיב ב: איוניר ~ו1חס 11x1 בתי האפנה הראויים לאחונך ד־ נ לו• ר־ *.פ נו בוריזזינזיתו ^ ר ^ נ בו ־ .רזן 4-וובכ
העולם הזה - גליון 1839 - 29 בנובמבר 1972 - עמוד 7 | כיצד הנויעה נתו בת השלוש וחצי שר עמוס קינן את הוויכוח בנושא הצנזווה ער סוטים ומחזות 19 את בדיחת־דדשבוע סיפר יו״ר הכנסת, ישראל ישעיהו, למחרת מיבצע־הממזרים של
העולם הזה - גליון 1839 - 29 בנובמבר 1972 - עמוד 8 |
העולם הזה - גליון 1839 - 29 בנובמבר 1972 - עמוד 9 |
העולם הזה - גליון 1839 - 29 בנובמבר 1972 - עמוד 10 | מכתבים סיפורי חלם ברציף רכבת מחכה איש לבן־דודו ש צריך לבוא מהלם. בהגיע הרכבת, יורד ממנה הבן־דוד כשהוא חיוור וקרוב לעי לפון. כשנשאל: מה קרה י השיב :״ישב תי כל
העולם הזה - גליון 1839 - 29 בנובמבר 1972 - עמוד 11 | תמרורים נולד. למי שהיה קצין חינוך ראשי בצה״ל ועתה יו״ר מחלקת הנוער והחלוץ של הסוכנות, מרדכי (״מורלה״) בר־אץ ולאשתו אראלה, בת. לזוג שתי בנות נוספות. נולד. אחרי
העולם הזה - גליון 1839 - 29 בנובמבר 1972 - עמוד 12 | סיקורו! ע>ווה או ב ד, לא מלחמה .1״אמנות הבישול הצימחוני״ מאת וולתר וג׳ני פליס . 2 .״בישול עם יין״ מאת מוריסון ווד. שני ספרים ראשונים בסידרה ״אנציקלופדיה של חיי
העולם הזה - גליון 1839 - 29 בנובמבר 1972 - עמוד 13 | סי קור ת מאריכה את התענוג (המשך מעמוד )11 הפזמונים שכתב בחייו הקצרים, אבל ׳זה אולי אינו מעניין את הסנובה לה מיועד תקליט זה, סנובה שכנראה מעוניינת ב ראש וראשונה
העולם הזה - גליון 1839 - 29 בנובמבר 1972 - עמוד 14 | ^ ך * ןףןך 1 •41 9ן ך* מוני היהודים שהפליטו קריאות! | צהלה ונהרו לרחובות בכל רחבי הארץ, באותם רגעים גדולים של מוצאי ה־ 29 בנובמבר, שמעו את פעמי המשיח. הם שרו
העולם הזה - גליון 1839 - 29 בנובמבר 1972 - עמוד 15 | במדינה העם ב רו בו ס צי הבחב רון פוגרום דמיוני איים השבוע לחוד? מלחמת דת בחברון ואילנה גזה, מלכת היופי לשנת ) 1972 וץ וריסנווו נותן רי טון במוסיקה יש כלים רבים
העולם הזה - גליון 1839 - 29 בנובמבר 1972 - עמוד 16 | פעולות הפידאיון משטח סוריה הלכו ותכפו. לא וזיח ספק שהפידאיון נהנו מתמיכה פעילה של הצבא הסורי. מדי פעם נתנה הממשלה הוראה לצה״ל להלום במוצבי הצבא הסורי. הצבא
העולם הזה - גליון 1839 - 29 בנובמבר 1972 - עמוד 17 | ז הי רו ת: א ש (המשך מעמוד )15 הדיעה הכימעט־בדדית היתה שהסלמה זו היא בעדת מגמה פוליטית — ובי ממשלת ישראל מנצלת את איוולתם של הסורים למטרותיה שלה. אין זה סוד
העולם הזה - גליון 1839 - 29 בנובמבר 1972 - עמוד 18 | מעוז מצוי עם מגולי תצפית שהוקם כחיקוי למעוז׳ הישראלים נגיזות התעלה רים אישיים. כתוצאה מכך אין קו החזית בתעלה מורכב לגביהם משמות •של עמ דות ומעוזים המופיעים
העולם הזה - גליון 1839 - 29 בנובמבר 1972 - עמוד 19 | האלוושיצטרולעצוראת המצרים אם ינסו לצלוח ך* טוראי בסוללת התותחים סול תעלת סואץ, ( | קפץ לדום ושיקשק. לא בכל יום מזדמן לו לשוחח פנים אל פנים עם מפקד הכוחות
העולם הזה - גליון 1839 - 29 בנובמבר 1972 - עמוד 20 | במדינה (המשך מעמוד )14 בית־הדין הסודי שהוציא את פסק־הדין הסודי — כך גם טקס נישואיהם של חנוך ומרים לנגר, האח והאחות המפורס מים, תוכנן להיערך כמיבצע צבאי כמוס.
העולם הזה - גליון 1839 - 29 בנובמבר 1972 - עמוד 21 | רביעיות במהירות מסחררת, וכבר אז הזכירו ממדיה אשה בסוף הריונה. כעבור חודשיים גילו לה הרופאים מה מצפה לה. השבוע, כשארבעה תינוקות מנומנמים מחכים לה בחדר־התינוקות
העולם הזה - גליון 1839 - 29 בנובמבר 1972 - עמוד 22 | שות והסקרנות שעוררה בהן הלידה יו־צאת־הדופן .״זאת הרביעייה הראשונה ש נולדה בלי טיפול הורמונלי,״ הסבירו. ״אז בטח שמתרגשים מזה.״ ״וחוץ מזה, סול היא אשד, נהדרת.
העולם הזה - גליון 1839 - 29 בנובמבר 1972 - עמוד 23 | רביעיות במדינה ה 1וי ו? 0ה. ה שמיע ד,וד! פרשת התוכי, שטימטס את המישטדה ושיגע שופטת בישראד, הו 7פת ומסתבכת ככל שהוא הולך והופך לדמות המפור סמת ביותר בישראל,
העולם הזה - גליון 1839 - 29 בנובמבר 1972 - עמוד 24 | אביב, ד״ר זאב צלטנר, בתום משפט שנמשך שנה: ״אנו מזכים את הנאשם.״ נזכרת כיום שושנה, אשתו של הנאשם שיצא זכאי : ״ראיתי את בית־המשפט מסתובב סביבי כמו קרוסלה. את
העולם הזה - גליון 1839 - 29 בנובמבר 1972 - עמוד 25 | במדינה ראשונים של האדם היו עגולים. האיגלו, סוכת האינדיאני, האוהל — כל אלה אינם מרובעים. ״הטכנולוגיה החדשה חוזרת לקו העגול. קרונות, מכוניות, מטוסים, בתים —
העולם הזה - גליון 1839 - 29 בנובמבר 1972 - עמוד 26 | < ה היה כמוכן בלתי־נמנע, ברגע 1שהאשה הראשונה הסכימה לעקרון האופנה הנסוגה לאחור: בתחילה, חזרה האופנה לשנות העשרים הנוסטלגיות. עתה, היא חוזרת לימי־הביניים,
העולם הזה - גליון 1839 - 29 בנובמבר 1972 - עמוד 27 | ע לי לתד _ (המשך מעמוד )23 בורח משם. כל פעם היה בורח, וכל כמה שבועות ראיתי אותו בשוק. תמיד בא להגיד שלום, ותמיד קיבל משהו. לפעמים עזר לי בעבודה. ״ידעתי מתוך
העולם הזה - גליון 1839 - 29 בנובמבר 1972 - עמוד 28 | מאחור הכותרות או בעה תחת חונ ה אחת השידוך המרובע, של מישפחת בראון מקליפורניה ומישפחת דיגמי מאשקלון, התחיל, במו הרבה דברים רציניים, בבה סתם, בבדיחה. הרב
העולם הזה - גליון 1839 - 29 בנובמבר 1972 - עמוד 29 | במדינה ׳מביזדנז׳ (המשך מעמוד )24 שישבו בקהל, כי סודם ניגלה, לפחות לחלק מהנוכחים. כך, מתה באיבה גם בחינת המבחנות. הטובים לטיס. הצילה קצת את האירוע המסורתי
העולם הזה - גליון 1839 - 29 בנובמבר 1972 - עמוד 30 | מדתחה מרנותית הוענקה השבוע ל עונ ת המיס - רקואת נסיעתה וחרר מתנות למלש חיים קוהלי, מבעלי סלון ״טווי גי״ התל־אביכי, מתאים למלכה גלימה המבליטה את גיזרתה. לאט,
העולם הזה - גליון 1839 - 29 בנובמבר 1972 - עמוד 31 | ויוסף עובדיה, דרשנו לקיים איי הדיון. לא קיבלנו תשובה. השבוע פנינו אל יו״ר הכנסת, ודרשנו את קיום הדיון לאלתר. כתבנו :״נראה לי שהפעולה המחתרתית של חרב גורן בפרשת
העולם הזה - גליון 1839 - 29 בנובמבר 1972 - עמוד 32 | בו ביום העברתי את החומר ליועץ המישפטי לממשלה. אל: שר המישפטים מאת: ח״כ אורי אכנרי בתשובה לשאילתה שלי מס׳ ,5375 מסר שר החינוך והתרבות ביום 15.11.72 במליאת
העולם הזה - גליון 1839 - 29 בנובמבר 1972 - עמוד 33 | האינטליגנציה שלך אי נה מוטלת בספק. זו דווקא הסיבה שקשה להבין מדוע אתה מתקוטט איתה כל שגי וחמישי. כדאי לך להקדיש השבוע זמן רב למחשבה, תיכנון ה 21ב מרס ־ עתיד
העולם הזה - גליון 1839 - 29 בנובמבר 1972 - עמוד 34 | צרם עתונות ישראלי שהנו ונביא האמנות וווק, אבו אהובה שתיסה בסדע הפסל האפריקאי הצעיר, גודפרי צ׳טמברה, חוצב במקבת ובפטיש את דמויות האבן בכפר האנזנים ליד
העולם הזה - גליון 1839 - 29 בנובמבר 1972 - עמוד 35 | במדינה מ שפט טיבול שור ש הגשים שעברו תחת ידיך ש 7המטפל היו מדתות — אבד השופט לא. מאוזן 1מוכן )5מאכל וינאי )9מלך ישראל ) 10 קרבן בהמה ) 11 קיים (לטינית) ) 12
העולם הזה - גליון 1839 - 29 בנובמבר 1972 - עמוד 36 | קולנוע שחקנים פולנסח > 1ח״ה א ח שרון ט א״ ט רומן פולנסקי הוא אחד מאותם במאים שמצליחים להישאר בחדשות גם כשאינם עושים סרטים. אחרי מקבאת הוא עשה בסך הכול סרט
העולם הזה - גליון 1839 - 29 בנובמבר 1972 - עמוד 37 | >1וקי אבן אהובה! (המשך מעמוד )33 הסכימה להעמיד את משרדיה בשדרה ה חמישית לתערוכת הפסלים. ברגע האחרון היה נדמה כמעט שכל מאמציו היו לריק, וכל עמלו ירד לטמיון.
העולם הזה - גליון 1839 - 29 בנובמבר 1972 - עמוד 38 | במדינה (המשך מעמוד )34 שם, נירשם לו דו״ח תנועה, והוא הובא בפני שופט־התעבורה צבי נוסנבלאט. חשד. השופט לא התרשם ביותר מדו״ח הסיירים .״מקונן אצלי חשד לא מועט,״
העולם הזה - גליון 1839 - 29 בנובמבר 1972 - עמוד 39 | המסמרות אן קטמור( ,מימין) דוגמנית לשעבר וציירה בהווה, דולי סיסו, דוגמנית בת ( ,22 מרכזית) ושלומית וירושבסקי, הציירת, היו מסמר האירוע. ערומות, כשרק משולש־עור
העולם הזה - גליון 1839 - 29 בנובמבר 1972 - עמוד 40 | בהיכר האמנות שר צ״ד׳ שואל, מתבצעים מישגרים סוערים על רקע סירט ׳ פורנו -ר עי ני מאות
העולם הזה - גליון 1839 - 29 בנובמבר 1972 - עמוד 41 | ? זמזז 1ז ״ צ1 1:1111 *311 ׳^ -דגז־ז; 9י::ל 1ן 1811־ * מ ץ;י ״ 1רז^ז*ז!ו ׳*-ז 1ד
חזרה לתחילת העמוד