גליון 1841

העולם הזה - גליון 1841 - 13 בדצמבר 1972 - עמוד 1 | ] שנה 36 מספר 1841 המחיר 2.25ל״י ח׳ טכת תשל״ג13.12.72 , א הו ד אדי ב הושת
העולם הזה - גליון 1841 - 13 בדצמבר 1972 - עמוד 2 | רשפון, בית העם, יום ה׳ 8.30 14.12 הרצליה, דוד, יום ו׳ 9.00 15.12 תל״־אכיב, נחמני, מוצ״ש 9.30 16.12 מעלות, מעלות, יום א׳ 8.30 17.12 טל. המשרד .625656 תסיק• :נתן
העולם הזה - גליון 1841 - 13 בדצמבר 1972 - עמוד 3 | פ 5פ 0ם ^ ₪ס§ס @ 3 1 1 1 1 1 1 מעב רו תלא קומו עוד! נונכ״ל נוישרד השיכון, יוסף שרון, יצא השבוע לאירופה כדי לבחון רכישה של קרוניות־שינה שיופעלו כמרכזי קליטה.
העולם הזה - גליון 1841 - 13 בדצמבר 1972 - עמוד 4 | בכירים בצה״ל, העומדים להשתחרר בקרוב. ה לי ג ה לז כויו תהאדם תבבש שוב! תוטנץ יף דחה מו עד ה ב חי רו תלהסתדרות הבחירות להסתדרות הכללית לא יתקיימו במועדן. המתוכנן
העולם הזה - גליון 1841 - 13 בדצמבר 1972 - עמוד 5 | אנו רוצים שתהיי יפה חשוב לנו שתהיי יפה, ש שעדך יהיה מטופח, חזק ובעל ברק טבעי. לכן, הוספנו למשפחת ״רויאל׳ את השמפו החדש, שמפו ״רויאל״ לימון. מעתה, לבחירתן
העולם הזה - גליון 1841 - 13 בדצמבר 1972 - עמוד 6 | ־ 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 וייי 8 ^ 1 ¥ הסיגר ההולנדי המפורסם להנאה ולסיפוק מושלם לבחירתך ולטעמך סיגרים אגי1 במבחר גדלים וסוגים. מאירופה עזו עז^__1ו 0י-ו יבוא והפצה
העולם הזה - גליון 1841 - 13 בדצמבר 1972 - עמוד 7 | איך הו שכן שלום בין מזב״לההס תדרו ת יצחק בן־אהרון למוכר הפרחים התל־אביב׳ את ההלם של חייו קיבל השבוע אלוף פיקוד המרכז ר חכ;יפ (״גנדי״) ז א כי. אחד מקציני מטהו
העולם הזה - גליון 1841 - 13 בדצמבר 1972 - עמוד 8 | מכתבים _ 8וי ש מן ^ישרדץ רק אתמול הגיע לארץ יהודי צעיר מ־גיו־יורק ושמו הרב מאיר כהנא. למחרת בואו לישראל הוא הציע, לפני קהל סטודנטים בטכניון חיפה :״למצוא דרכים
העולם הזה - גליון 1841 - 13 בדצמבר 1972 - עמוד 9 | יוסף בן־מנשה סיום אחרי חנזש שנים טייס ביטלתי את התביעה, ופניתי לבג״צ. אחר שבית־המישפט קבע שזה לא במסגרת דיון בבג״צ, פניתי לבית־המישפט המחוזי בתל־אביב.
העולם הזה - גליון 1841 - 13 בדצמבר 1972 - עמוד 10 | סיקורת תמרורים ומה יפה מזה לפתיחת חגיגות ה־100 של חיים נחמן ( 7מלעיל, בבקשה). נהוג. במלון השרון בהרצליה, טקס הבר־מיצווה של אודי כן־ארי. בנם של מ נכ״ל אל-על
העולם הזה - גליון 1841 - 13 בדצמבר 1972 - עמוד 11 | סיקורת רה. המסך חייב לעלות. המחזה הניבחר: הדה גאבלר מאת איבסן. לא מהפכני, לא מקורי, כבר הוצג לפני שמונה שנים. מי ומי בקולקטיב החדש? ארבעה יוצאי הקאמרי — אורנה
העולם הזה - גליון 1841 - 13 בדצמבר 1972 - עמוד 12 | סיקורת (המשך מעמוד )11 הסצינות כי לונה מכונות סרארי חדשה והוא קורע טימה את הכבישים ,״כמו ג׳ייחס דין״ .למען האמת ההיסטורית כדאי לציין: דין המנוח נהג דווקא
העולם הזה - גליון 1841 - 13 בדצמבר 1972 - עמוד 13 | ודג *1 1 ו ו ון ₪ 1141 ** רט המתח מגיע לשיאו. אלף ה־ ^ איש באולם־הקולנוע עוצרים את נשימתם. דממה דקה. ואז, לפתע -- ואז לפתע נשמע קול. לא קול אקדחו של הפושע
העולם הזה - גליון 1841 - 13 בדצמבר 1972 - עמוד 14 | במדינה העם נ> אשם מחכה הגיצים צוהל על החשדת שמאלניים קיצוניים בריגול ריח הדם עלה בנחירי הניצים. עוד בטרם נודעו הפרטים המלאים על החשדות נגד אנשי רשת הריגול
העולם הזה - גליון 1841 - 13 בדצמבר 1972 - עמוד 15 | הם יושבים בכנסת -נ׳ נ ו החריט הבוחו. בנעם הנאה זה יהיה אחות 1שד \ז1ן 1ו1ח מ חו אחרי שלחץ דעת־הקהל חיסל \ ,פ י שעד״ את מזימת המיפלגות הגדולות להעלות את
העולם הזה - גליון 1841 - 13 בדצמבר 1972 - עמוד 16 | במדינה מי פ רגו ת ש ר?:יד1ת, אין פתרון איד להוציא 240א7ר סליטיס בכדה וברצועה מן המחגות שזהב? דיין. ההדלפות מישיבה זו גרמו לסערה בין מפ״ם ומיפלגת-העבודה.
העולם הזה - גליון 1841 - 13 בדצמבר 1972 - עמוד 17 | מונודם דא היתה ושת ויגול כזאת שמנוה את התוכניות המוונסות שלה 11ניי ! י בו ! החריצותהתאחדו בקיוסקים טנה | ,ם ס2 . אי־ונו ה ה ב רי ת ד צ סנו ה קו פו ני ס עיו
העולם הזה - גליון 1841 - 13 בדצמבר 1972 - עמוד 18 | (המשך מעמוד )17 ישראל, רואים בשילטון הציוני, המבטיח את המשך הסדר החברתי הקיים בתחום הפוליטי בו אנו פועלים, את אוייבנו הטאקטי העיקרי!״ !• ״ניתוק האוכלוסיה
העולם הזה - גליון 1841 - 13 בדצמבר 1972 - עמוד 19 | ג׳ הם אונעת הצעירים היהודים החשודים בחבוות בארגון חברה עוני? דו ורד: צה״לשבר אותו הוא רצהלש בו ראת צהי׳ל ^ ני ורד כן ה* ,28 האיש החשוד 1עתה, כי היה היהודי
העולם הזה - גליון 1841 - 13 בדצמבר 1972 - עמוד 20 | ארית קמתי, הציירת הזוהרת, מתלבשת בשוק הפישפשים ז -- מודרני ציור של ארית לספר שיריו של ידידה עידוא בן־גריון ז״ל, העומד לצאת בזמן הקרוב. אבל ך* י א מו ת ק
העולם הזה - גליון 1841 - 13 בדצמבר 1972 - עמוד 21 | אחד גדול. מספר פעמים בשבוע, היא יוצאת לסיורים בשוק בצלאל התל־אביבי, או בשוק הפישפשים ביפו, נוברת שעות בין הררי האלטעזאכן, יוצאת עם מיבחר ענתיקות. המין חשוב —
העולם הזה - גליון 1841 - 13 בדצמבר 1972 - עמוד 22 | במיפלגות אחרות יש מאבק על כ בוד ־ ^ אשר נפגשו לאחרונד. ראשי סיעת * ₪למיפנה וסיעת רפאל במסד״ל לחתימת ההסכם ביניהן על חלוקת חשילטון במיפלגה, היו המנהיגים
העולם הזה - גליון 1841 - 13 בדצמבר 1972 - עמוד 23 | סגפד־״ל נטוש המאבק עד כסף. כסף. כסך טישרד החקלאות. מישרד המסחר והתעשיה הסתדרות העובדים מישרד השיכון ומינזזל מקרקעי ישראל קרן הקיבוץ הדתי הקיבוץ הדתי מפעלי
העולם הזה - גליון 1841 - 13 בדצמבר 1972 - עמוד 24 | נעונה בוית־מיוח לבנו -ובאותו זמן בפאריס הוא נעצו באשמת גניבה ־ והעובי טוענים: לא רוצים לחרוג אותו. תשכנעו אותו לחזור. חבל על כל יום. כי כשנחליט סוף- סוף להתלבש
העולם הזה - גליון 1841 - 13 בדצמבר 1972 - עמוד 25 | במדינה ה•11 ה סו להשוטרת רצתה?הפנים רפורט רבע? -והמסה מכות מאשתו יחזקאל דניאל נהג במסלול לא נכון, כשבמכוניתו שני נוסעים מעל המותר, כאשר נעצר על-ידי השוטרת נינט
העולם הזה - גליון 1841 - 13 בדצמבר 1972 - עמוד 26 | תמנון ^ 0 הסרט הנועז ש״ידביק״ או תךלכסא... הסיפור לשוחרי הרפתקאות, פעולות, אלימות, אונם ואהבה בהשתתפות: יוסד שילו ח לאה נו (המשך מעמוד )23 השקעה נכבד נוסף, של
העולם הזה - גליון 1841 - 13 בדצמבר 1972 - עמוד 27 | האם הפור משפטםשד חבר !.החזית ה א דו מ ה ״ למשפט הפוליטי הראשון בי שראל על בעיית פלסטין? (המשך מעמוד )18 ישראל נגד כל הגופים שוחרי השלום, וביחוד נגד כל חוגי
העולם הזה - גליון 1841 - 13 בדצמבר 1972 - עמוד 28 | דרורי יהודאי שליש מהחיים — בכלא לא עזרה. רק אפשרות קיום בכבוד. אח רים, שיש להם רק חמש הרשעות, קיבלו דוכנים. ואני, שישבתי שליש מהחיים שלי — לא מגיע לי שיקום? אם
העולם הזה - גליון 1841 - 13 בדצמבר 1972 - עמוד 29 | בכלל לבית־המשפט,״ קבע השופט יוסף מגורי־כהן. אבל הוא לא יכול היה לזכות את הנהג, שכן זה לקח מחיר גבוה מהנקוב בחוק, למרות שהיתה לו הצדקה לכך. הוא קנס את דוד סופר
העולם הזה - גליון 1841 - 13 בדצמבר 1972 - עמוד 30 | במדינה העולם הזה ־ כ 1ח חד ש פגישות חברים ואוהדים אלכסמ סי ס, חבר הוועה״פ של ההסתדרות 14.12.72 באר-שבע — הזמנות ע׳׳י טלפון 03-230856 15.12.72 אילת — בבית גלעדי
העולם הזה - גליון 1841 - 13 בדצמבר 1972 - עמוד 31 | הו א צאלחופשהשל 4 8שונו תמהכלא גם היחידי שאוכל לזהות את האנשים. אני לא רוצה שיבואו אלי כדי שאשנה עדות. אני מחכה לראות את הפרצופים שלהם. אולי הם מחפשים גם
העולם הזה - גליון 1841 - 13 בדצמבר 1972 - עמוד 32 | וחופשיים מנשואין( .הצעת-חחוק מפרטת בהרחבה את נוהלי הנשואין, מניעת תקלות, וכו׳). • בל הגירושין בישראל ייערכו בטכס אזרחי. • נוסף על טכס זה, יבול בל אדם לדרוש גם
העולם הזה - גליון 1841 - 13 בדצמבר 1972 - עמוד 33 | קופ״ח היא שריד פיאודלי -הגיע ה!מן להל אי ם אותה! לחלן דגרינו על חוק מס-מקביל חמטיל על וזבי* טוח הלאומי לגבות מס״מקניל מן המעסיקים ולהעבירו לקופות-חחולים. אורי
העולם הזה - גליון 1841 - 13 בדצמבר 1972 - עמוד 34 | במדינה (המשך מעמוד )30 הצלם תו •טל השופט היתה חמ דה. כתב הוא, כהפרעודהדץ: אין זה בגדר סוד, שתקנות רבות אינן זוכות לתשומת־לב כל שהיא של האחראים על הפיקוח
העולם הזה - גליון 1841 - 13 בדצמבר 1972 - עמוד 35 | קולנוע שח קני ם ה אנ טיפ ט הסי מפ טי עקבותיה של שילה, סרט שצילומיו הסתיימו לאחרונה בריביירה הצרפתית, זכה למנה לא מבוטלת של פירסומת־חינם. כאשר מחבלים איימו
העולם הזה - גליון 1841 - 13 בדצמבר 1972 - עמוד 36 | מרכ1 מגע עדשות ״גרוזוכסקי — אישון לנס״ 8א 1 ,£ מ 1 £א0£ תל־אביב, רח׳ שמאור ,7 טל 58046 — 50220 : ש עו תקבלה 9—17 נשמח לשלוח חוברת הסברה לפי בקשה. העולם הזה
העולם הזה - גליון 1841 - 13 בדצמבר 1972 - עמוד 37 | !יחלבעטפ^מן פזן פין הרומן של מישה אשרוב אשרוב (כהצגת ״ליל העצמאות של מר ישראל שפי״) — לפני כמה חודשים, רמזתי לכם על המשבר המתחולל בין שני בני הזוג הידועים. לא
העולם הזה - גליון 1841 - 13 בדצמבר 1972 - עמוד 38 | ח״ת• חפת מ סן שעשוע אלכס הישראלי לא הצ ליח להבהיל את המל צרית סימונה, ואת האלמונית (למטה) תגובות הקהל היו שד 71 71 נות: מצחוק — ועד מבוכה והפתעה (למטה) כאשר
העולם הזה - גליון 1841 - 13 בדצמבר 1972 - עמוד 39 | ו צעיר קר־רוח זה נשאר אדיש מול התקפתו הפראית של פסאודו־אלכס. \ 111 1 1כשרק אגרופיו מוכנים לפעולה, למקרה שההתקפה אכן תתגלה כרצינית. 0 ^ 1 1 1צופה סקרן החליט
העולם הזה - גליון 1841 - 13 בדצמבר 1972 - עמוד 40 |
חזרה לתחילת העמוד