גליון 1842

העולם הזה - גליון 1842 - 20 בדצמבר 1972 - עמוד 1 | 1ו 1!*1ז ה עגה 36 מספר 1842 רו 1הו ראיון מיו חד ע אברהם בורוקובסק׳ ורבן פרשת
העולם הזה - גליון 1842 - 20 בדצמבר 1972 - עמוד 2 | ב ש בו ע בו הקדישו יומני העולם ושבועוניו עמודים לא מעטים לפירסום הספדים על השבועון האמריקאי לייף, ששבק חיים אחרי 36 שנים רצופות של הופעה, היה מעודד, לפחות
העולם הזה - גליון 1842 - 20 בדצמבר 1972 - עמוד 3 | מ חז ההש בו ע המטבח של גולדה אל לשכת ראש־הממשלה נכנסת ״ההנהגה ההיסטורית״ של מפ״ם. גולדה: שבו, אני הולכת... יעקב חזן ג לא גולדה, לא ! אל תלכי ! אני מפציר בך ! מ
העולם הזה - גליון 1842 - 20 בדצמבר 1972 - עמוד 4 | תה״ למתקשהב בני! נמלהת עו פ ה דו ד מומחים של החכרה הקנדית ״פיט מר• וויק אנד כץ״ ,הגיעו כימים האחרונים לארץ כדי לסייע להכרת תה״ל להשלים את תוכנית האכ לפיתוח
העולם הזה - גליון 1842 - 20 בדצמבר 1972 - עמוד 5 | 1 010 21781 3יצפ ! צי שנרד עלית אתם מתעוררים בבוקר !בארוחה ס חב ה לכ ם מהפיכה ועיסה. מנהג חדש בא למדינה פיצפוצי אורז לארוחת הבוקר. ארוחת פיצפוצי אור? בתוספת
העולם הזה - גליון 1842 - 20 בדצמבר 1972 - עמוד 6 | בא שר מציגה טלוויזיה חד שה • -ו!ו רגליים לדבר ! שסט! חינס מיחוזת לזמן שעל: * חלקי חילוף חינם ל־ 3שנים * פיקוד אלקטרוני * בקרה ע״י חכו1נים זחלנים ( ח ^1 £ 1 £ז
העולם הזה - גליון 1842 - 20 בדצמבר 1972 - עמוד 7 | ראה נתן אדתרמן לראות את אבא אבן בלי מכנסי חברי הכנסת יכלו השבוע לעקוב במו עיניהם אחרי פאנטומימה מעניינת: ריב קטן בין שני שרים. שר־התיירות משה קול
העולם הזה - גליון 1842 - 20 בדצמבר 1972 - עמוד 8 | מכתבים זבל פ ר טי וזג ל צי פו רי בשבת ,9.12.72 ,ראיתי עדר גדול של צופים במקווה־ישראל. הם השאירו אחריתם הרבה פסולת מפוזרת על שטח גדול על־יד הקבר של נטר. אני
העולם הזה - גליון 1842 - 20 בדצמבר 1972 - עמוד 9 | הרשעה לפני מישפט החוצפה של שירותי הביטחון מרקיעה שחקים. נעצרי רשת הריגול נמצאים במעצר ולבני משפחתם ולעורכי־ד־דין שלהם אסור לבקרם. היחידים שנפגשים איתם הם
העולם הזה - גליון 1842 - 20 בדצמבר 1972 - עמוד 10 | ווגוחצ עי רי ם! תמרורים אירגון הזוגות הצעירים ליד העולם הזה — כוח חדש מתבונן לפעולה גדודה הזזט־סמים הוצינ״ם במאבק לפיתרון בעיית הדיור כל הזוגות הצעירים המוכנים
העולם הזה - גליון 1842 - 20 בדצמבר 1972 - עמוד 11 | סיקורת בידור פ לי ט ה איווה פ־תחון סידרת בדיחות אודות החלק האחרון של מערכת העיכול — קטע מהסרט שבלול, על אותו נושא — התחכמויות, שוב באותו כיוון, על כנם
העולם הזה - גליון 1842 - 20 בדצמבר 1972 - עמוד 12 | סיקררת (המשך מעמוד )11 את האלכוהול, שהוא סם מסוכן ומזיק לא סחות מכל אלה המוזכרים כאן? נוצר רושם, בשלבים מסויימים של קריאת ספרו של ד״ד זאב סגל, יליד נהלל, שהוא
העולם הזה - גליון 1842 - 20 בדצמבר 1972 - עמוד 13 | מחני! למחנה ^ ומהים שפל יצאנית בעולם מכירה מייד לקוח ישראלי. וזהו הסימן: ברגע שהישראלי מסיים את הפעולה אשר למענה בא, הוא שואל: ״נערה נחמדה כמותך, איך הגעת
העולם הזה - גליון 1842 - 20 בדצמבר 1972 - עמוד 14 | עד הוקע האידיאולוג* שערוד היה לדחוף צעירים יהודים לשירות המודיעין הסורי אגרוף בפרצוף ״הארגון הסוציאליסטי הישראלי — מצפן — הוא מאז מלחמת 1967 הארגון הישראלי
העולם הזה - גליון 1842 - 20 בדצמבר 1972 - עמוד 15 | ו ראיון מיוחד אהוד אדיב ע שותפם האידאולוג׳ של דן ורד -החשודים בריגול זהו ראיון בלעדי עם חבר מרכז הברית הקומוניסטית המהפכנית — החזית האדומה, האירגון אדיו
העולם הזה - גליון 1842 - 20 בדצמבר 1972 - עמוד 16 | עם אנוהס והזה בוהקובסקי חשה וחיות פעם היה גוי. היום הוא יהודי, אך יש מי שהחליט להחזירו 53 שנים אחורנית. ״מגיל , 14 התלב שה עליו!״ ^ חז רהלל וקוב, העיירה שליד
העולם הזה - גליון 1842 - 20 בדצמבר 1972 - עמוד 17 | איש במצוו: בורוקובסק, אינו יוצא עוד מאחוו׳ מחסום העץ שד מיופסתו בעברית, פולנית, הונגרית וגרמנית, על פרשת הממזרים. האנטי־גיבור של הפרשה יושב על שרפ־רפו, עיניו
העולם הזה - גליון 1842 - 20 בדצמבר 1972 - עמוד 18 | (המשך מעמוד )17 איין לך? היית שם?״ ״לא פעם סיפרת! הכל אני יודעת!״ מחזירה דחה. מעשן ויורק ד ס ך* יינו שכניס ״,ממשיך הסנדלר, ״ ( 1״אחות של חווה לאנגר ואחותי הלכו
העולם הזה - גליון 1842 - 20 בדצמבר 1972 - עמוד 19 | במדינה העם מיילד ה מדינ ה שגי מעשים הכניסו את מרומן להיסטוריה: הקמת ישראל והפצצת הירושימה בספרו העירומים והמתים מתאר הסופר האמריקאי נורמן מיילר כיצד מתכנן קצין
העולם הזה - גליון 1842 - 20 בדצמבר 1972 - עמוד 20 | מאחוו׳ הומות האימתנית של בע גי1ב ן* יום, זוג הניכנם לחנות המפורד* סמת של ויטמן, אינו מקבל הרבה עודף משטר של עשר לירות. ב־ ,1928 כאשר פתח שמחה ויטמן את הקיוסק
העולם הזה - גליון 1842 - 20 בדצמבר 1972 - עמוד 21 | וגד העץ, הסתתו איש רגיש ;ץ-נ 7ת 1ק אקמפרסו. מחירו היד, יקר מפז: שלושה גרושים. את התמציות וחומרי הגלם, נהג ויטמן לייבא מהארצות השכנות ומאירופה. מיש־פחתו זוכרת
העולם הזה - גליון 1842 - 20 בדצמבר 1972 - עמוד 22 | במדינה (המשך מעמוד )19 עתר, בישראל. לא רק זאת, אלא שדוצהרה מפיו של מפקד משטרה בדבר כוונה להגביל את חופש הדיבור וההתבטאות, עלולה היתד, לעורר את הרושם כי המפכ״ל
העולם הזה - גליון 1842 - 20 בדצמבר 1972 - עמוד 23 | חקווטס הקתסודו שר אסתו מילוא מסעיר את מישוד החוץ ף* שקיכדה אסתר מילוא -הידועה ^ יותר בכינוייה המפורסם אסתר הצילו — את ההזמנה הטלפונית הדחופה לסור למשרד החוץ,
העולם הזה - גליון 1842 - 20 בדצמבר 1972 - עמוד 24 | חוג את אשתו ואחו כך הצמיד את האקדח לואשו חווה9 011 הי 1השהיה מעשה, היה שאול עמבר צריך ל/מות לפני חמש שנים — ולא בשבוע שעבר, כאשר לחץ פעמיים על הדק דד ברמה שלו:
העולם הזה - גליון 1842 - 20 בדצמבר 1972 - עמוד 25 | במדינה המנהיגות עייפה. העם עייף וזועם...״ עד כאן׳ מדבריו של שאול. צעד חריג נוסף שעשה שאול: הוא סירב להמשיך ללכת למילואים. בפגישה עם מפקדיו, הושגה פשרה, לפיה
העולם הזה - גליון 1842 - 20 בדצמבר 1972 - עמוד 26 | היית ב״חדרו ה א דו מ ה ק־נסרדי־ כללית *11י1*11 01611*1 0? 18א*יי 00 ישראל )•*3)10ס?132 י/י/ממז•? * 1932־ -״5111 11 שגויוות שואל משתיקה ומחכה ער המעירה
העולם הזה - גליון 1842 - 20 בדצמבר 1972 - עמוד 27 | זוהי חינהניה בת ה־ 18 מחולון שבית־המשבם ון אותה ל־ 15 שמת מאסו באשמת וצח סאדיסטי ^ לסי חוץ, נראית הצעירה השחרחו־רת כחתיכה רגילה בת : 18 נאה, חסונה׳ בעלת שיער
העולם הזה - גליון 1842 - 20 בדצמבר 1972 - עמוד 28 | 1גו שהל היו ת 14׳ !0 (המשך מעמוד )18 פרברג, זד, הסוחר משו?! הפולנים שמכיר אותך. היא רצתה שהוא יעיד נגדך אצל גורן. אבל ליעק׳לה זה לא היה נעים. בכל זאת הוא קצת
העולם הזה - גליון 1842 - 20 בדצמבר 1972 - עמוד 29 | ׳ במדינה דיעות המב לג ר. מעדדכד הסגגה של יושר אינטלקטואלי לדוגמה מצד מזס״ל ההסתדרות ההתקפות החריפות גרמו נחת־רוח לכל מתנגדי מפלגת השלטון : ״שינוי המשטר בישראל
העולם הזה - גליון 1842 - 20 בדצמבר 1972 - עמוד 30 | יועלה על סדר-היום. לריפך, אופוזיציה צריכה לדחש תמיד, שעניין חשוב — והרי אין עניין חשוב יותר מזה ! — יועלה על סדר־היום של הכנסת. אני מסכים במידה רבה לתוכן דבריו
העולם הזה - גליון 1842 - 20 בדצמבר 1972 - עמוד 31 | ..כאשר האינפלציה 1וזיא :1מר טורף - הפיקוח על המחירים דומה לרצועה להובלת כלבלב ן שעשועי כאשר הביא השר חיים בר־לב הצעת־חוק שנועדה למעשה לבטל את הפיקוח על רוב
העולם הזה - גליון 1842 - 20 בדצמבר 1972 - עמוד 32 | ריעות משונות ששמעת בזמן האחרון, גרמו אצלך מהפכת־ערכים, ורצון להיות שונה, אגוצנטרי, במרבז ה עניינים. אל תיתן לאותו אדם שסובב את ראשך עד בה בדברי 21במרס ־ ההבלים
העולם הזה - גליון 1842 - 20 בדצמבר 1972 - עמוד 33 | ך יידי פיקלמן היתד, כבר דוגמנית- 1 1צילום בינלאומית מפורסמת, כאשר זכתה לעשות היסטוריה באירופה — ובישראל. היה זה לפני כשנתיים ימים, כאשד אוסנת המקסי החלה כובשת
העולם הזה - גליון 1842 - 20 בדצמבר 1972 - עמוד 34 | במדינה פ שעים סביו בגב סיפורה שז רות אזחרוקי, שבעדה נעץ 5ח חמישה ס״מ שר סכין ״אילו ניתקעה הסכין במקום אחר, לא בשכם — מי יודע אם היתד, יוצאת חייה.״ הרופא,
העולם הזה - גליון 1842 - 20 בדצמבר 1972 - עמוד 35 | היתר, את אדם בעקבות גורלו ואת רסיסי חיים — הם נעתרו לבקשת הבמאי. אלמנדרוס בא לאמריקה, התכונן ל התחיל בעבודה. אז, הסתבר לפתע שזה לא כל־כך פשוט. ״מה פתאום מביאים
העולם הזה - גליון 1842 - 20 בדצמבר 1972 - עמוד 36 | ...את וווי י1זוות מתאים (1 תתאים 17 תאן! גרבונים • גמישונים ארכונים •,אקסטרונים מרכ1 עדש ות מגע ״גרוזוגסקי — אישון לנס״ 1 1 :8א 0 £ תל־אביב, רח׳ שניאור ,7 טל
העולם הזה - גליון 1842 - 20 בדצמבר 1972 - עמוד 37 | גולדה לא מפרגנת להם מה מטריד את נציגי האומות באר- יגון האומות־המאוחדות י שונאי ישראל יגידו ודאי, שהתעלמותה של ישראל מההחלטות שמתקבלות באו״ם *גגדה, היא המדירה
העולם הזה - גליון 1842 - 20 בדצמבר 1972 - עמוד 38 | צרונחים הצומחים בקרקע נמו נוחים וינה ת פו חי ם ה חיים אחר שהישראלים הצליחו ל/השלים כמעט לגמרי את הרם גני- האלמוגים שבחופי אילת — באה אמריקאית עם המון ידע בנושא
העולם הזה - גליון 1842 - 20 בדצמבר 1972 - עמוד 39 | ״ציבעם כסוף־אפרפר וחם בולטים כ חצי מטר מעל פני הקרקעית. גופיהם מקושתים, ועיניהם בולטות בדריכות בחיפוש אחר טרף. הם נעים ומתכופפים, מתרוממים ויורדים עם הזרם
העולם הזה - גליון 1842 - 20 בדצמבר 1972 - עמוד 40 | שעווויה במישוד החוץ אסתר
חזרה לתחילת העמוד