גליון 1843

העולם הזה - גליון 1843 - 27 בדצמבר 1972 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1843 - 27 בדצמבר 1972 - עמוד 2 | אירגון הזוגות הצעיר, ליד תנו עתה עול ם הז ה -כו ח חדש קורא לזוגות הצעירים להפגין את מחאתם על-ידי הצטרפותם למעברה הווגוח הצעירים שתקום כשבת 6 ,בינואר ,1972 בשעה
העולם הזה - גליון 1843 - 27 בדצמבר 1972 - עמוד 3 | איו לגמור עם האופוזיציה מפלגת העבודה הי שראלית סודי ! פנימי1 לוח אירועים לשנת הבחירות 1973 15 בינואר. נשיא המדינה זלמן שז״ר מעניק את פרס הנשיא ה עווי ה גוה
העולם הזה - גליון 1843 - 27 בדצמבר 1972 - עמוד 4 | ת נ1 תכשירי־ העדנה הנש מבית ״דבלו 68ס ^ 0ק 6419 £ז ^ 1אוזאו אב ק ת־ ה תפנוקי ם טלק־ריחני ומע דן לפינוק עור־ הגוף לאחרהרחצה. נספג קלילות בנקבו ביות ומפיץ ניחוח
העולם הזה - גליון 1843 - 27 בדצמבר 1972 - עמוד 5 | מכתבים הדשות מין ו 5ת־ 0ולי מ המנהל החדש של קופת־חולים, אשר ידלץ, עושה רעש. לעיתונים הוא מספר על הצורך. בשיפורים ומוסיף שאין זה דבר קל. אבל מה כן קל ז פשוט:
העולם הזה - גליון 1843 - 27 בדצמבר 1972 - עמוד 6 | ^ חסכון מידה לפי לכל המשפחה נתאים לך תוכנית חסכון הסובה ביותר לפי צרכיך ולפי יכולתך כל תוכניות הח סכון של בנק לאומי שומרות על ערך כספך בהיותן צמודו ת למדד יוקר
העולם הזה - גליון 1843 - 27 בדצמבר 1972 - עמוד 7 | ירו הננסח ח״נ שראו ישעיהו, היה בילדותו התלמיד היחידי בחרו שהתקשה בקריאה 0סעיף אחד בסדר־היום של הכנסת עורר בקרב ה־ח״כים גל של בדיחות. היה זה הסעיף שהוקדש לזכר
העולם הזה - גליון 1843 - 27 בדצמבר 1972 - עמוד 8 | במדינה לכן נראה לי שאת התמונות, עליהן ניטש הוויכוח, ניתן לסווג יותר במדור (אם יקום) בשם פורנו או למבוגרים בלבד, מאשר במיסגרת תמימה של ליווי לכתבה. חנה אבני,
העולם הזה - גליון 1843 - 27 בדצמבר 1972 - עמוד 9 | הי תהה טו רפת ך* אשר שלה נוח את היונה מחיבתו, ^ כדי לבדוק אם קלו המים מעל פני האדמה, הוא יצר אגדה. כאשר חזרה היונה לעת ערב, והנה עלה־זי׳ת בפיה, היא הפכה סמל.
העולם הזה - גליון 1843 - 27 בדצמבר 1972 - עמוד 10 | מסירת חיסול של עודני ב סי טונו ת ולי חי די ם מיטב דגמי פריז חורף 1973 ב מ חי רי םמפ תי עי ם!!! שמלות • חליפות • ח לי פו ת ־ מ כנ סיי • מכנסיים • חולצות •
העולם הזה - גליון 1843 - 27 בדצמבר 1972 - עמוד 11 | סיקורו! שלה פשוט אף פעם אינו מתפתח, או זוכה למימדים אנושיים של ממש, שמואל עצמון מזיז את השלושה ביעילות רבה, על-פני התפאורה של אלי סיני, ומשתדל לתכנן כל כניסה
העולם הזה - גליון 1843 - 27 בדצמבר 1972 - עמוד 12 | סיקורו! (המשך מעמוד 1ו) בשעה שלא היתה, נעצרים כל השעונים באזור מסויים באנגליה בעת ובעונה אחת, ציפצופים מסתוריים גורמים לאנשים לאבד את ההכרה והגומלים מכים את
העולם הזה - גליון 1843 - 27 בדצמבר 1972 - עמוד 13 | תחת תמונת ז׳בוטינסקי חוגג בגין את נצחוזו עד עזו וייצמ(1ליד אשתו ואומד!) וזבריץ *1111 בגין ״״״ אורי א ס רי למראית־עין היה זה סרט־מתח. הסתערות. מארב.
העולם הזה - גליון 1843 - 27 בדצמבר 1972 - עמוד 14 | שו עזו בא כמה שעות אחרי שצולמה תמונה זו, בישיבת־הפתיחה של הוועידה הי״א, כשפנה בגין במיחווה ריטורית אופיינית אל היו״ר של הנהלת מיפלגתו, אותו כינה כעבור ארבעה
העולם הזה - גליון 1843 - 27 בדצמבר 1972 - עמוד 15 | היה נדמה שגם הפעם יילד הכל כקלות לעזר כעל המזל. המיפלגה השנייה כגודלה כארץ עמדה ליפול לידיו כפרי כשל. מיוחמת 84 הששת ף אז קרה מה שקרה לפני שש שנים.
העולם הזה - גליון 1843 - 27 בדצמבר 1972 - עמוד 16 | במדינה - ה בלי ץשל בגין (המשך מעמוד )15 הסיבה לכך נעוצה בהבדל המהותי בק שני סוגי מיפלגות בישראל. יש סוג של ״מיפלגות־מנגנוך. בהן, המנגנון חשוב לאין שיעור יותר
העולם הזה - גליון 1843 - 27 בדצמבר 1972 - עמוד 17 | ך• משך שלושים שנה, ריחפה ה־ ^ האשמה הנוראה באוויר. בתחילה בצניעה. מפה לאוזן. בין חברים. ואז, לפני שנה — הוטחה, לראשונה, בפרהסייה. וחזרה והוטחה מאז שוב ושוב.
העולם הזה - גליון 1843 - 27 בדצמבר 1972 - עמוד 18 | תבר בי כנו הרווק קיכל דירה שהיתה מיועדת לעולים חדשים, וזאת כשעה שחוסר הדירות מסבן את העליה. המפד״ל ת תב ע א ת תי קהקליטה תוגיוז -ך צ פו׳ פי חו תהל ״ ר ה לא מן
העולם הזה - גליון 1843 - 27 בדצמבר 1972 - עמוד 19 | במדינה היועץ הנדנד שר שו־חנסחון מייצג אינטוסים שד תתיר | הפגנות כוכב עד 2כיסאות ..ב שנה הבאה ־ ב בי רעם הבנוי ה״ ניצחון הכפול כהפגנת חשכת האחרונה שד עקורי
העולם הזה - גליון 1843 - 27 בדצמבר 1972 - עמוד 20 | הכית הרא שון כי ש ר אל שתוכנן 11 £יייי גן פנימי ״אילו היה לי אומץ,״ אומר הפסיכולוג ,״הייתי בונה את הכית במתכונת יפנית — חדרים נפרדים שביניהם מחברים גנים.״
העולם הזה - גליון 1843 - 27 בדצמבר 1972 - עמוד 21 | על מרחב וגודל שכל אחד יוכל למצוא בו פינה משלו, ובכל זאת לגרום ש אפילו שני אנשים בלבד ירגישו בו יחד. הפיתרון שמצאתי הוא הסיטינג־פיט. חלק מריצפת חדר־האורחים,
העולם הזה - גליון 1843 - 27 בדצמבר 1972 - עמוד 22 | שלוש שנים הם חיכו לדירה המיוחלת. מאז נירשמו לתוכנית לדירות לזוגות צעירים של מישרד־השיכון. שלוש שנים של סבל והצטופפות בדירות־ארעי. ואז, הגיעה סוף־סוף ההזמנה
העולם הזה - גליון 1843 - 27 בדצמבר 1972 - עמוד 23 | במדינה (המשך מעמוד )19 שיחיו מוצלח. שיגשוגה של כלל והנהלתה המוצלחת משכו את שימת לב ראשי חברת ענק אחרת, החברה המרכזית. הברה זו הוקמה בשנות ה־ 40 ממיזוג סוח רי
העולם הזה - גליון 1843 - 27 בדצמבר 1972 - עמוד 24 | אלה הם 30 מביו 36 ילדיו של חוסיין עבד־אדכוים -הגבר הבור! בית חרושת((דיס פני שלושים וכמה שנים ,ל לקחתי לי את האשד. הראשונה שלי, סובחייה. אלהים היד. טוב אלי.
העולם הזה - גליון 1843 - 27 בדצמבר 1972 - עמוד 25 | ג־ב 1רמרד הגיטו (המשך מעמוד )17 במאמר־ביקורת שהופיע בגליה מורשת בחודש שעבר, כתב דב לוין — ידידו ומבאי־ביתו של אבא קובנר: ״לגבי התנהגותם של שני אישים, רחוקים זה
העולם הזה - גליון 1843 - 27 בדצמבר 1972 - עמוד 26 | במדינה (המשך מעמוד )25 אני בכלל לא יודע לקרוא אותו. אמרו לי ששם כתוב שאין לי ממנו שום דרישות. אני חתמתי. ידעתי מה כתוב שם ן״ פיצויים, דכד השאר. עתה. פנה עלי
העולם הזה - גליון 1843 - 27 בדצמבר 1972 - עמוד 27 | ה11 ולם מווזלת למילדות, המבצעות את הניתוח באמצעות מסרגה או צינורעומי. צנזורה מספר ״ חדי ם ומנח קהה מה גפר אפשר?דרוש מהצנזור עצמו — כאשר סופרים מצדדים גם חם
העולם הזה - גליון 1843 - 27 בדצמבר 1972 - עמוד 28 | למעשה, אתה מתגלח כל בוקר בלי יוצף. אםאתהמאלההמ סיי מי םאת הגילוח במ שיכת סכין אחת — הרי אתה בר מזל. א ם לא — יש לך בעיה. כי במשיכה. הרא שונה הכל הולך חל ק. ה ס
העולם הזה - גליון 1843 - 27 בדצמבר 1972 - עמוד 29 | במדינה בורסה הקשרהרס קו א׳ מה הקשר בין המאבק עד מכירת ״רסקו״ — 7פין העלייה המוזרה בשערי חברודהבת שזה? בימים האחרונים, עלו שערי מניות יישרס בזינוק מפתיע. ישרם
העולם הזה - גליון 1843 - 27 בדצמבר 1972 - עמוד 30 | במדינה אחרי 25 שנה שדו כרמאי, (המשך מעמוד )29 תרומה של 90 אלף לימת מאיגוד זד המוסכים. אין איל״ן עושה בדיקה אם אמנם נותנים לו כל מה שגובים, וכן אין איל״ן
העולם הזה - גליון 1843 - 27 בדצמבר 1972 - עמוד 31 | תמרורים *ורץ, זייפן וקלבן -באמצעות המיכחול !ע ומד ים להינשא. בתו של סגן שר־האוצר צבי דינשטיין, ענת דינשטיין, והסטודנט חבר גח״ל דני אהרון, שהיה היו״ד הזמני וחבר
העולם הזה - גליון 1843 - 27 בדצמבר 1972 - עמוד 32 | ״חוסר ההגינות המינימלית של העסקנים שהשתלטו לאחרונה על המיפלגות הגדולות, והציניות הגמורה של הם לגבי עצם יסודות הדמוקרטיה, הופכים לעיני כל את הדמוקרטיה לכלי ריק
העולם הזה - גליון 1843 - 27 בדצמבר 1972 - עמוד 33 | אפ שר לחסד את השחיתות במועצות הדתיות - על־יד חיסול המועצות הדתיות עצמן! בעקבות המשבר במועצה הדמית בירושלים, הביא שר־הדתות הצעת״חוק המסמיך אותו למנות
העולם הזה - גליון 1843 - 27 בדצמבר 1972 - עמוד 34 | במדינה הצגת בכורה: משוררים ליד הפסנתר המועדון הסאטירי שנפתח ברחוב בן־יהודה בתל־אביב. שוש מלווה בנגינתה את ההצגה. היא גם הלחינה מילים של דן אל־מגור לשיר הפתיחה
העולם הזה - גליון 1843 - 27 בדצמבר 1972 - עמוד 35 | קולנוע במאים •ש עשן ויש א ש אנדרה קאיאט הוא הפרקליט הצרפתי אשר החליט לפני שנים רבות לנהל את משפטיו על צלולואיד, ולהראות בקולנוע את הצדדים האפלים יותר של החוק
העולם הזה - גליון 1843 - 27 בדצמבר 1972 - עמוד 36 | ...את הוי יודעת קרם הידיים הצרפתי המפורסם בעולם כולו מתאים לן ^ 41x0 011¥6סווו 1$ תתאים דן תאד! (״ מיקסוד-קרם ידיים פעיל) גרמנים • גמישונים ארמנים ־ אקסטרונים
העולם הזה - גליון 1843 - 27 בדצמבר 1972 - עמוד 37 | מרנת המים ומיס מיבניס ת״א נבחרה בצרפת רמים יטיס העולמית י* שעה היתה שלוש לפנות בוקר, ( | כאשר ישראל ניצחה במערכה. לאחר קרב קשה, נבחרה רוקי הוניגמן, מלכת המים
העולם הזה - גליון 1843 - 27 בדצמבר 1972 - עמוד 38 | (המשך מעמוד )37 אלית היתה היחידה שלבשה את בגד ־הים שלה מהארץ. אבל שום דבר לא הועיל לקלקל לה. למרות גילה הצעיר, הפגינה דוקי, בעלת פני המדונה, ביטחון עצמי יב היה
העולם הזה - גליון 1843 - 27 בדצמבר 1972 - עמוד 39 | ודאי, יטענו לאחד !מכן המפסידות — כל אורחי הקאזינו, שנמצא בשטח: מועדון טיפ ניס, הימרו על מספר המזל — 7ה־מיספר של דוקי בתחרות. הישראלית לא התיידדה עם שאר
העולם הזה - גליון 1843 - 27 בדצמבר 1972 - עמוד 40 | חקירה נגד התובע המישטרת: , האם הוא חיכה בארה את חברו
חזרה לתחילת העמוד