גליון 1845

העולם הזה - גליון 1845 - 10 בינואר 1973 - עמוד 1 | האמריקאים \ורדה להפסיח
העולם הזה - גליון 1845 - 10 בינואר 1973 - עמוד 2 | מסחטת פרי הדר או טו מ טי ת של ״פרוגרס״ ״פרוגרס״ ג גדול יצרני המכשירים לשרות עקרת הבית להשיג בחנויות החשמל המובחרות ולכוחות הבטחון בחנויות שקם. לעולים חדשים
העולם הזה - גליון 1845 - 10 בינואר 1973 - עמוד 3 | האזרח בחזית השביתות רואה לד ע ה $עכשיו, אחרי שכל הרעש כבר עבר, ואפשר שוב פעם לחזור לשכל, נשארה לי שאלד, אחת קטנה־קטנה, קטנצ׳יקית, דרו־אגבית כזו: מה כדיוק עשה
העולם הזה - גליון 1845 - 10 בינואר 1973 - עמוד 4 | כך שחוק מימון המיפלגות יחול רטרואקטי־כית מחודש ינואר השנה, למרות שטרם התקבל. כצורה זו ייקל לתנועת החרות לחסל את חובותיה. חלקה של תנועת החרות מהסכום החודשי
העולם הזה - גליון 1845 - 10 בינואר 1973 - עמוד 5 | פ ר סו ם ר ־ ר • ט קכ
העולם הזה - גליון 1845 - 10 בינואר 1973 - עמוד 6 |
העולם הזה - גליון 1845 - 10 בינואר 1973 - עמוד 7 | ראשממשלהבכר התימני תמרורים מ־ נ ה לתפקיד מנכ״ל אוניברסיטת תל־אביב, במקומו של אלוף (מיל ).אהרון (ארווין) דורון שכיהן בתפקיד במשך שבע שנים ועתה מונה למשנה לנשיא
העולם הזה - גליון 1845 - 10 בינואר 1973 - עמוד 8 | יצר הצליח ח־ב המפד״ ל בנימץ שח 1ר להצ ביע ולא להצ בי ע בהינף יד א חד 8מעולם לא התגלגל בכנסת שם כל״כך מלא־אפשרו־יות כמו שמו של הפרופסור ה בלגי, בעל השם ההולנדי
העולם הזה - גליון 1845 - 10 בינואר 1973 - עמוד 9 | מכתבים ״עם ה ס פר ״ או ״עם הכסן!״ ? השבוע לפני הצהריים האזנתי ברדיו לשיר מקסים מפי אדית פיאף בתכנית לעקרת־הבית. פתאום, באמצע השיר, ללא אזהרה מוקדמת, נקטעה
העולם הזה - גליון 1845 - 10 בינואר 1973 - עמוד 10 | הראשונה בישראל חברהו-וד־>1ודייד 1לביטוחבע ״ מ ב גו דלה, נ 7הי נ 7נ 1ת ה 711 כני 1דני
העולם הזה - גליון 1845 - 10 בינואר 1973 - עמוד 11 | 1 ^ 3 3 11173 ,ב בדברור־ ד ג מי רזיודך ר־ה חירור־ ף 2/3ד ב־ד-משוז־דסמק <:ו 1. תעשיות חווה ירושלים ב ע ״ מטל • 02-65125-6 .תלפיות• ירושלים פרסום פ. נ
העולם הזה - גליון 1845 - 10 בינואר 1973 - עמוד 12 | סיקורת תיאטרון אהנות*ה. האם ודות של ״ב״ג תוחס״ ״יעקובי ולידנטל — (שם זמני)״. רתב וביים חנוך לוין. צוותא — התיאטרון הקאמרי. מוסיקה : אלפס בגן. תפאורה ותלבושות :
העולם הזה - גליון 1845 - 10 בינואר 1973 - עמוד 13 | סיקורת ת קלי טי ם אמא שדי מנג 1ח ואלס #לכל הדברים הטובים יש סוף, למרבה הצער, וללהקת אחרית־הימיס בא סוף זה קצת יותר מדי מוקדם, אפילו לפני שהספיקו להוציא לאור את
העולם הזה - גליון 1845 - 10 בינואר 1973 - עמוד 14 | מי ש רד ה חו צ ה ך* כר סיפרתי סיפור זד. כמה פעמים. ^ השבוע הוא נשמע באגדה מימים רחוקים. אבל הוא אותנטי לגמרי. שמעתיו במו אוזני מפי שני הגיבורים. מעשה בפגישה
העולם הזה - גליון 1845 - 10 בינואר 1973 - עמוד 15 | אונ ח ו הגיד ה גווע פוש קווס מ״וו־מבי ך * תדהמה הי ת ה כללית, לשמע דון ) ידיעה כי מנכ״ל חברת וימפי־ישראל, יואל קרוס, התפטר מתפקידו. שכן היה זה קרוס שבנה את רשת
העולם הזה - גליון 1845 - 10 בינואר 1973 - עמוד 16 | במדינה העם הגאווה שורגלם ה פגישת ההתפייסות בין הרב כהכא ומנהיגי הדרוזים היתה מחזה של השפלה בצפון רעמו התותחים. קרבות האוויר והדו־קרב הארטילרי שהתנהל על קו
העולם הזה - גליון 1845 - 10 בינואר 1973 - עמוד 17 | וו״ח ממלחמת הצמר זנבר איש הטיטחים שד ספיד קפץ ער עגלת פנחס ספיר: אוי לעינ״ס שנו רואות ך * טי רו דהלחי שחטף שר־האוצר, פג־ ^ חם ספיר, הידהדה בראש־חוצות. למרות
העולם הזה - גליון 1845 - 10 בינואר 1973 - עמוד 18 | למד באוניברסיטת בודפשט. עם הקמת המדינה עלה ארצה, השתתף במלחמת ה־שיחדור, נפצע בקרב לטרון. מ־ 1953 ועד 1957 השלים את לימודי הכלכלה, עבד כמרצה באוניברסיטה ה עברית
העולם הזה - גליון 1845 - 10 בינואר 1973 - עמוד 19 | במדינה נוח הפרסום הסמשלחית האקלים בה ועים ומלטף > 220 צלזיוס בממוצע! והים מקסים בכחול עמוק ומיוחד. השייט. סקי המים. הצלילה החח-מימית והסיורים המדבריים והימיים
העולם הזה - גליון 1845 - 10 בינואר 1973 - עמוד 20 | שלבחדשבמערכה בין הרבנים • הרב עו בדי ה טוען: גורן מספר ש הו א שו מ ע קולות מי ס תו ר״ ם התחיל בכך הרב יוסף, שכמעט ופרץ בבכי בשבוע שעבר במלון המלכים בירו שלים,
העולם הזה - גליון 1845 - 10 בינואר 1973 - עמוד 21 | מזללת קליפורניה• בפינת פרישמן—דיזנגוף, כמרכז תל־אביב, בורסת הרכילות העירונית, מיקדש הבוהמה. בתמונה נראה קהל אלפים הצובא על פתח המיזללה, כשבעליה, אייבי נתן, מס
העולם הזה - גליון 1845 - 10 בינואר 1973 - עמוד 22 | וו אתשמחת החיים ש ד העיר תו-אביב — י י+11111 1 שום דבר, אבל בהרגשה שכדאי היה לא לישון את הלילה הזה. עובדה: מכל העולם היו באים אנשים שטעמו את טעם לילותיה של
העולם הזה - גליון 1845 - 10 בינואר 1973 - עמוד 23 | רצח תל-אב־ב (המשך מעמוד )21 במדינה זאת היתה תל-אביב של שחר הזזים־ י טוריה. תל־אביב הפרימיטיבית בלי רמ זורים ועם מכוניות החונות על המדרכות•, מפני שמקומות חנייה
העולם הזה - גליון 1845 - 10 בינואר 1973 - עמוד 24 | התחת[ איתן! שדוו אותן! וזרוק אותן! 1והי סיסמת הבחורים הישראליםהנ וש א ים עורות חושות ונשים נדי ונצל את !בויותיהן מקרה שני, המתברר בימים אלד. בבית־המישפט, היא
העולם הזה - גליון 1845 - 10 בינואר 1973 - עמוד 25 | במדינה י דיור <נ<ר,ות דירה דגידוד 3 מה קורה גרירות ״שיגון עוברים״ הנוגדות גהדקם ש? אזרחים 8תם ״אנו שיכון עובדים, בית חס לך בונים.״ כך שרים הגל־הקל
העולם הזה - גליון 1845 - 10 בינואר 1973 - עמוד 26 | * 88181118א 111י1 למשך שנת אחת הננה נינו המיליונרים לנינו הזוגות הצעירים הזועמים | !והריס חוג דירות פאר מצוקה מור נ או על הבמה עורך אדי מלכה השוואה בין האוהלים
העולם הזה - גליון 1845 - 10 בינואר 1973 - עמוד 27 | במדינה (המשך מעמוד )24 יועילו דבר :״צריו להחליף לגמרי את האינסטלציה של החימום,״ אמר לה ,״כל העסק בנוי בלי ראש.״ שטפי המים י והלחות פגעו בבריאותם של הדיירים,
העולם הזה - גליון 1845 - 10 בינואר 1973 - עמוד 28 | האיש שהוציא מיריתים מאוני תושבים מהמים בישואר -חזו השבוע לארץ בטיול פרטי למיליונר ולא הוטרד ע די די איש 1351־1101ז1ד11ו 3ף 1ט ל בו ־נ׳ תני בטירה הפרטית שלו
העולם הזה - גליון 1845 - 10 בינואר 1973 - עמוד 29 | במדינה 1ע נ 1בבי ת־לחם הרים בניו ־יורק: טימטוס הצנזורה מא יים לגוום ף מחזה, חברים מספרים על ישו של עמוס קינן אומרים שמריה, אם האלוהים, היא זונה.״ לא היה ערבי
העולם הזה - גליון 1845 - 10 בינואר 1973 - עמוד 30 | היה זה סיכומו ד,נזעם של דיון נזעם, בו עסק הוועד־הפועל באישור תקציבו ה ענקי, בן מאה מיליון הל״י. העיקר -הצביעו: הטיח אלכם מסים, נציג סיעת העולם הזה — כוח חדש,
העולם הזה - גליון 1845 - 10 בינואר 1973 - עמוד 31 | עורו ״העולם הזה״ מסבו ער מה שהתרחש באולם ומאחורי הקלעים של..המו׳ הפרלמנטר בשביל מה זה היה טוב? מה זה •הועיל ד כאשר התחלנו לתכנן את ״המרי הפרלמנטרי״ ,היה ברור
העולם הזה - גליון 1845 - 10 בינואר 1973 - עמוד 32 | ויהי בארבע בבוסר כך נראה אולם הכנסת אחרי 12 שעות של ישיבה. מאה חברי־ווכנסת התפזרו ברחבי הבניין, הלכו לישון על ספות וכורסות, או סעדו את לן בם במיזנון, שרוב
העולם הזה - גליון 1845 - 10 בינואר 1973 - עמוד 33 | הלילה הארין־ בינתו־ 10 נעמיס הונה התקנון והנוהג של הכנסת במשו ישיבו מאואתונית אחת כך נאנס התקנון במהלך 13 השעות הארוכות של הישיבה המארא־תונית, שנמשכה משעה
העולם הזה - גליון 1845 - 10 בינואר 1973 - עמוד 34 | הדיבור נמסרה לדוכר סיעת גח״ל. (אחרי שזה גמר את דבריו, עלה שר־המישפטים לדוכן להשיב בשם הממשלה. הוא התנצל וטען שהדבר נבע מאי־הבנה, ושהוא התבלבל). .6איחוד שו
העולם הזה - גליון 1845 - 10 בינואר 1973 - עמוד 35 | ;*/ילה הארנן־ בינתו־ רקט קטן מאלף קריאות הביני ם בליל השימורים קריעו ת הפרוטוקול הסטנוגראפי של ישיבת הכנסת השביעית מס׳ שע״ג, מהאחד ב־ינואר ,1973 הוא הארוך
העולם הזה - גליון 1845 - 10 בינואר 1973 - עמוד 36 | כשאתם באופוזיציה, מה יהיה אם גח״ל יגיע אי־פעם לשילטון? בל נאומו של באדר לווה בקריאות־ביניים סוערות. היו״ר כן־ציון קשת (גח״ל) :חברי־הכנסת, זה לא יילך. אורי
העולם הזה - גליון 1845 - 10 בינואר 1973 - עמוד 37 | שפתוןנובע אוטומט־ או מר פתגם א מ רי ק אי בן זמננו ובתרגום חופשי :״ התקדם לשנות ה 70 וז א ת כדי להמריץ א ת בני ת קו פ תנו לצעוד עם הז מן ע״י ניצול מדע ה
העולם הזה - גליון 1845 - 10 בינואר 1973 - עמוד 38 | ^י ה ^3 3 5 2 !1בל 0 2 [ 2 1 דליה מזור מתחתנת אז גם זה קרה. דליה מזיר (,)23 לשעבר הקריינית־הנצחית של המסך הקטן, מצאה בעל. קוראים לו אריה ליין, הוא בן ,31
העולם הזה - גליון 1845 - 10 בינואר 1973 - עמוד 39 | ף* פ?יפ, לפחות, לא היתד זו ידו י 1של הצנזור הרשמי שנשלחה לחסום עירום זה. הפעם, היתד זו בעלת הדבר עצמה. היה זה לפני שנה, כאשר תמונות־עירום אלו צולמו. אלא שבעלת
העולם הזה - גליון 1845 - 10 בינואר 1973 - עמוד 40 | קולנוע שחקנים נ־צחון הגוו״רה א מריק ה המתה הצגת הקולנוע האחרונה רוברט מיצ׳אם הוא אחד מאותם כוכבי קולנוע בודדים, שאינם מתייחסים ברצינות מוגזמת לא לעצמם ולא
העולם הזה - גליון 1845 - 10 בינואר 1973 - עמוד 41 | שנה 36 מספר 1845 מרחמת הקוד! של הרסי הרב שבדיה יוסף טוען: המחיר 2.25ל״י ז׳ שכט תשל״ג10.1.73
חזרה לתחילת העמוד