גליון 1847

העולם הזה - גליון 1847 - 24 בינואר 1973 - עמוד 1 | שנה 36 מספר 1847 אברה עו פ ר המחיר 2.25ל״י כ״א שכט תשל׳׳ג24.1.73 , ויושש התרנהו במטרה לקדם אדו מנו
העולם הזה - גליון 1847 - 24 בינואר 1973 - עמוד 2 | ה 17כני ! 1נ 7ב 1 ! 1וכנ 171 גי 7י\£/רא 7 מזכירות לימודי הסמכה מדור רישום וקבלת מועמדים מודיע על פתיחת הרשמת מועמדי היום השני בשבוע הוא היום ״הבוער״ במערכת. זה
העולם הזה - גליון 1847 - 24 בינואר 1973 - עמוד 3 | מרכז ההסברה ל מ דינ ת י שר אל נפתחה ההרשמה לחידון תולדות מלחמת העצמאות אנחנו פד. קבוצה של אזרחים׳ שפונים אל מרכז ההסברה בבקשה שתתנו את טופסי ההרשמה, ככה:
העולם הזה - גליון 1847 - 24 בינואר 1973 - עמוד 4 | מעוניינת בגילוי העלול להסיר מן הטרוריסטים הפלסטיניים את האחריות הישירה למות הספורטאים. תע*1ןיך צ פוי ההרעה בי חסי ישראלא תיו פי ה מהלומה נוספת עתידה להיות
העולם הזה - גליון 1847 - 24 בינואר 1973 - עמוד 5 | כיצד להבריא ולטפח אותו? 2תכשירים מעולים של וויליאמם לחיזוק וטיפוח השיער: £ 8 8אסא 4 1א 8תו 3ו 11ו ¥ ¥ קרם המעשיר ומטפח את השיער כדרר טבעית מאפשר סרוק טוב
העולם הזה - גליון 1847 - 24 בינואר 1973 - עמוד 6 | מכתבי ם נפזויווג היהודים. לא היפנים ״העולם הזה״ ,1846״הצינור הדולף של מגן דוד אדום״ ,על ה־עלמותו של חלק מהכסף שנתנו היפנים למשפחות חללי לוד. סיפור השער האחרון
העולם הזה - גליון 1847 - 24 בינואר 1973 - עמוד 7 | ״אונו 118 חשונ יותז מנו מנני חדאניג,־ אמר ירו מנב׳ ,מנחם סבידור -והתיישב לארוחה במקום לראות את משחק קבוצתו בטלוויזיה ׳ 8הפגישה שקיימו נציגי הסיעות הקטנות עם
העולם הזה - גליון 1847 - 24 בינואר 1973 - עמוד 8 | מכ תבי ם (המשך מעמוד )6 עודפי הקולות הרבים ביותר מקבלת מן המיפלגה השנייה או השלישית את עודפי הקולות שלהם. )2אם מיפלגה אחת לא באה לידי הס־כס עם מיפלגה אחרת אז
העולם הזה - גליון 1847 - 24 בינואר 1973 - עמוד 9 | כ״שמירה אימבר, קריינית דשות, השידור. היא שאלה שאלות, ענתה תשובות שלא לעניין, כמו שאינה שארת בשרו של מחבר התקווה, להביכה בכך אנשים שמכירים אותי שתמהו לפשר
העולם הזה - גליון 1847 - 24 בינואר 1973 - עמוד 10 | תמרורים כשתבוא לעבוד בנמל אילת... מונהי לתפקיד דובר משטרת־ישר־אל, ניצב־מישנד, מיכאל בובנר (,)49 שעלה לארץ ב־ ,1948 התגייס למשטרה ב־ ,1949 עבר את כל שלבי הקידום
העולם הזה - גליון 1847 - 24 בינואר 1973 - עמוד 11 | סיקורת לאחר שכל מומחי התיאטרון הספידו אותו כבר והחליטו שמקור השראתו יבש, חזר טנסי ויליאמס לאחרונה לכותרות במלוא התנופה. קודם כל, משוס שהחל ב־קאריירה חדשה נוסף
העולם הזה - גליון 1847 - 24 בינואר 1973 - עמוד 12 | סי קור ת (המשך מעמוד )11 שהגיעו להם מן הזכויות הצרפתיות של הפולחן. רומולה, האלמנה שכתבה כבר פעם אחת את הביוגרפיה של הרקדן המהולל ומתכוננת להוציא עתה לאור גיוסה
העולם הזה - גליון 1847 - 24 בינואר 1973 - עמוד 13 | פני כ־׳ 2500 שנה /עמוס : שאל הנביא ״היילכו שניים יחדיו, כלתי אם נועדו ץ״ זוהי חוכמת־חיים עתיקה. היא מצאה ביטוי בפיתגמים של עמים רבים. כאשר שניים משתפים פעולה
העולם הזה - גליון 1847 - 24 בינואר 1973 - עמוד 14 | במדינה ש׳ לחגהע שרי ם וחמ ש ההחלטה ער ביטור הצגזורה עד מחזות, הוכיחה שוב את עוצמת דעתרהקה? ההחלטה שהתקבלה השבוע בישיבת הממשלה, על ביטול הצנזורה לגבי הצגות
העולם הזה - גליון 1847 - 24 בינואר 1973 - עמוד 15 | נהרגו יהודים בכל הדורות. #הכל התנהל בשקט, למופת, בקדושה. אבל הסתכלנו זה בזה בעיניים נוקבות. הוא תקע בתוך עיני את המבט שלו, עמוק עמוק. ואני החזרתי לו מבט, גלוי,
העולם הזה - גליון 1847 - 24 בינואר 1973 - עמוד 16 | מנהר..שינון עובדים ׳ מעניק דיווח בחצי־חיש נד רצבוו מוקדי־נוח ץ* אשר נזקק עמוס ספיר, בנו בכו- רו של שר־האוצר, לדירה חדשה לפני מספר חודשים — היה זה רק טבעי שיפנה
העולם הזה - גליון 1847 - 24 בינואר 1973 - עמוד 17 | מארזז״ב. כל יתר השטח, מכוסו! קוטג׳ים לצעירים מישראל, הרוצים דווקא לחיות שם, לא למות. עד כה, נבנו ונמכרו 220 קוטג׳ים במחיר ממוצע של 70 אלף ל״י האחד. עתה, בונים
העולם הזה - גליון 1847 - 24 בינואר 1973 - עמוד 18 | מ חי רי הבשר ה בו רסה לייזר הקפוא -י תיי ק ר! טוב כאשר המליץ השבועון האמריקאי ניוז־וויק, בתחילת ינואר, על מניית עץ־לבוד (המפעל הישראלי של משפחות קרמרמן—
העולם הזה - גליון 1847 - 24 בינואר 1973 - עמוד 19 | במדינה (המשך מעמוד )15 חברתית: פרקליט קופ״ח הודיע לבית- המשפט, כי הקופה מסכימה לצרף את נציגי סיעת העולם הזה — כוח חדש לוועד- המפקח. בהודעה אחרת, מסר הפרקליט כי
העולם הזה - גליון 1847 - 24 בינואר 1973 - עמוד 20 | 7000׳שואלים הסתערו עד אתו החח בדור לפיסגה שורה של מחליקים מטפסת בדרך לרכס שממנו ניתן להחליק בשיטת הסלאלום. בשיטה זו מבצעים המחליקים עיקולים דרך שורה של עמודים
העולם הזה - גליון 1847 - 24 בינואר 1973 - עמוד 21 | ון לראות קצת חדל. שלג סקי ]״לון על אף האיסור החמור עליו מתריעים שלטים רביס באתר החרמון, מחליקים רבים מן המבקרים על יריעות ניילון שהביאו מביתם. מלבד המיפגע
העולם הזה - גליון 1847 - 24 בינואר 1973 - עמוד 22 | מה שקוה ושש קשת נסוט..נורית הוא נאין ונאנס לעומת מה שאיוע דו במציאו ת שבוו! א חו׳ חתונתו פט. לא שוחחנו בינינו — פשוט מפני שלא היה לי מה להגיד לו שום דבר.
העולם הזה - גליון 1847 - 24 בינואר 1973 - עמוד 23 | ששי קשת נאלץ להופיע בבית־המשפט, יחד עם אחיה לאחר שהואשם על־ידי אביה של רונית באי־כיבוד צ׳ק קטן של 25 אלף ל״י. ששי ואחיה יאיר קוסובסקי, טענו כי שילמו לאבא את
העולם הזה - גליון 1847 - 24 בינואר 1973 - עמוד 24 | דליפת הגז מהתנור במועדה! הם האשימו אותם על שלא גילו תושיה מספקת ולא הפעילו תרגילי הנשמה מפה לפה נאשר התבררו להם מימדי האסון. לרוע המזל לא היתד. הוועדה מסוגלת
העולם הזה - גליון 1847 - 24 בינואר 1973 - עמוד 25 | ״השד ה1ה״ האשים והזהיר ושר־הסעד שתה ״הצילו את הילדים! הם מתים שם. הם רעבים. הם מקבלים מכות. אלה הם ילדים אומללים, מסגרים, שאינם יכולים לדבר, להתלונן או להגן על
העולם הזה - גליון 1847 - 24 בינואר 1973 - עמוד 26 | מ.ד הפקות-תיאטרון סולן מיקי פלד כתבניתו החדשה אהבה ים תיכונית עריכה: ק אלמג־ר בימוי: יואל זיייברג מנהל מוסיקלי: אריה לבנון תפאורה: ד ב כן־דוד לתושבי ת״א-יפו
העולם הזה - גליון 1847 - 24 בינואר 1973 - עמוד 27 | לאחר שתי שנות דממה, חזר השבוע מחמוד דרוויש לכותרות. חיה זה כאשר התפרסמה בעיתונים, כיום השני השבוע, הידיעה בדבר מעצרו של חכר המועצה המקומית טירה, רזי אחמד
העולם הזה - גליון 1847 - 24 בינואר 1973 - עמוד 28 | במדינה ם ש 3ט מתי אקדחא־1נו אקדח האם יזוכה חגגאל ר!ערור מאשמת גשיאת גשק ללא רשיון — כפי ׳שזוכו בתקופת המנדט שני אנשי הגנה? רעש ניפוץ השמשות בחנותו של מרדכי
העולם הזה - גליון 1847 - 24 בינואר 1973 - עמוד 29 | המאהב הקודם התאבד ועכשיו מתחרים על חסויה אב וב1ו להתחתן עם לטיפה. נמאס לי כבר מכל המשפחה הזאת ומשתי האחיות. במשך חמש השנים האחרונות הזדקנתי מכל העסק הזה
העולם הזה - גליון 1847 - 24 בינואר 1973 - עמוד 30 | במדינה מ שפט בקשה מוור ה. החרטהמ היר ה בניגוד?מקובר, ביקשה התביעה?עצור את שני החשודים בנגיבה עד תום המשפט יעקב תקומי לא ידע כלום על הווילונות הגנובים, בשווי
העולם הזה - גליון 1847 - 24 בינואר 1973 - עמוד 31 | הנהג הצבאי התעצל רנשע שד 150 מטו - וגו והאונה מרובעת ושלושה בצועים וד ניני לא האמין למראה עיניו. נ הוא הבחין ממרחק רב במשאית ה- דודג׳ הצבאית, שעמדה לרוחב
העולם הזה - גליון 1847 - 24 בינואר 1973 - עמוד 32 | אס 50ז5ט*\ /ץ/ו 0א£ $אז סוף־שוף נמצא תירוץ להעדרם של חגרי-הכנסת. השלג. כשגאתי למישכו הפנסת גיוס השני שענו, היה הבניין כימעט נטוש. השומרים עטופי-המעילים עמדו
העולם הזה - גליון 1847 - 24 בינואר 1973 - עמוד 33 | .זוה וכוח־יסוד שד כל זוג צעיר: לקבל דיור הוגן במחיר הוגן מטע המדינה!״ במשך יום ב׳ וג׳ טיפלנו בשביתת 32 הזוגות הצעירים במישרד השיכון. הגשנו הצעה דחופה
העולם הזה - גליון 1847 - 24 בינואר 1973 - עמוד 34 | המצב מעורפל ביותר ; אל תמשיך לגשש באפלה — אלא דרוש הסברים, ותבע ביצוע החלטות שיעזרו לך ולסובבים אותך לצאת מן הסבך. אם אתה י ממונה על אחרים — : 1 21מ רס - מוטב
העולם הזה - גליון 1847 - 24 בינואר 1973 - עמוד 35 | זו רק ההתחלה. מתברר שבהשוואה ליורשו, הרי הלורד המנוח היה סמל השפיות. היורש, המגיע למקום ישר מ־בית־המשוגעים הקרוב, משוכנע ני הוא אינו אלא ישו, אשר נישא במקום לי
העולם הזה - גליון 1847 - 24 בינואר 1973 - עמוד 36 | באור־ורשבסק׳ פקידות כללית כירושלים : כתיבה במבכונה — חודש ! פנקסנות, קצרנות : ביה״ם ״הפקיד״ י. פורמן בצלאל .18 העולם הזה״״ שבועוןהחדשותהישראלי המערכת והמינהלה:
העולם הזה - גליון 1847 - 24 בינואר 1973 - עמוד 37 | 1חז 9רו ^ נ זו ג ^1ן חזסח ראש ״הו״רת עם הקוקו׳ התחתנה זוכרים את סיפור האהבה הפיקנטי מהגליון הקודם ז כן כן, הסיפור עם הנוסע השווייצרי שהתאהב בדיילת אל-על עם
העולם הזה - גליון 1847 - 24 בינואר 1973 - עמוד 38 | 0נדיב1 :1חון מ;יטו1 המיס על הגלים ושנבתס מיס בששון! ^ יי רומנוב נזקק ללילה של נסיון, והרבה געגועים לישראל, להחליט ש הוא יודע כיצד לגאול את ארץ הקודש. ליתר
העולם הזה - גליון 1847 - 24 בינואר 1973 - עמוד 39 | שני סטודנטים אמריקאים ״באו לארץ את הלהיט האתרון, השטן 1במפתיע כלחמניות טריות: מיו 11:ת 1וים שלושה בסירה אחת מיטת־המים הזוגית ניצבת בחנותם של שני השותפים, מיטש
העולם הזה - גליון 1847 - 24 בינואר 1973 - עמוד 40 | ימנה 36 שערוריית מותם של חמשת הילדים במוסד בנס־ציוגה! מספר
חזרה לתחילת העמוד