גליון 1848

העולם הזה - גליון 1848 - 31 בינואר 1973 - עמוד 1 | שרב חוש בעימות הישראלי-ברסס],׳: טרור איש׳ בכד
העולם הזה - גליון 1848 - 31 בינואר 1973 - עמוד 2 | כראשית שנות ה״ ,50 הגיע לארץ כתב של שבועון החדשות הגרמני דר שפיגל כדי לסקר את החיים הפוליטיים בישראל. אותן שנים היה העולם הזה נתון במערכה פוליטית נגד נערי החצר
העולם הזה - גליון 1848 - 31 בינואר 1973 - עמוד 3 | ספיר חדשות מהאימפו׳ה מפחת את האחו! 3ס״ד חרדים! אדום׳! ז צו קלל״י ם! ספיר אומר תמיד על עצמו שהוא אופטימי. האופטימים אף פעם לא מודאגים. מפני שיש להם תושייה.
העולם הזה - גליון 1848 - 31 בינואר 1973 - עמוד 4 | א ״ ק 9ח *׳16 אבא, אמא. א1די ואני. ב1לנ! משתמשים ב״זברה־ .אבא אומד שיש לה פעולה כפולה • והיא מכילה בל מיני חומרים לבריאות השיניים. ״ ״זבדה״ משחת השיניים בעלת
העולם הזה - גליון 1848 - 31 בינואר 1973 - עמוד 5 | ג בי שי של ע לי
העולם הזה - גליון 1848 - 31 בינואר 1973 - עמוד 6 | סיקורת הטלוויזיה שברה את לד,־מאמה. ליתר דיוק, היא שברה את הבדידות הנזזהרת שלהקת תיאטרון המחתרת כפתה על עצמה עד עתה. אם בהצגה הקודמת (על שיר השירים) היתה
העולם הזה - גליון 1848 - 31 בינואר 1973 - עמוד 7 | נא שו צ״ת משם נ 1ין,ו 8גקד האצ״ז, רהוואה שר איש ההאנה־ידונו הכל כי המדינה התחילה בחייה הנורמליים דיין בשבוע שעבר בארה״ב. אמר אהוד, שהוא מושבניק בנהלל :״יש לנו
העולם הזה - גליון 1848 - 31 בינואר 1973 - עמוד 8 | מכתבים בדיקות פסיכיאטריות ״העולם הזה״ , 1843״מלחמת הקודש״ ,על השלב החדש במערכה בין הרבנים הראשיים וטענתו של הרב עובדיה יוסף שהרב שלמה גורן שומע קולות
העולם הזה - גליון 1848 - 31 בינואר 1973 - עמוד 9 | ולמי הביאו הדברים האלר. תועלת, אם לא ההיפר מזה? הם הביאו לעמנו נזק חמור ביותר. מאשה פורמן, רמת-גו כשתבוא לעבוד בנמל אילת... הסגר פניך לתייר מדברים בארץ רבות על
העולם הזה - גליון 1848 - 31 בינואר 1973 - עמוד 10 | תמרורים מונה * לנשיא הבא של הטכניון, במקומו של אלכסנדר גולדברג הפורש לאחר שמונה שנות כהונה, אלוף עמוס חודב ( )49 המכהן כמדען הראשי של מערכת הביטחון. חורב ייכנס
העולם הזה - גליון 1848 - 31 בינואר 1973 - עמוד 11 | ..חוק 1ה נועד להקפיא את ה מי ס ה המגיפלגווי ־ ולהכ רי ח אח ה צי בו רלמ מן את ה לוויי תני ם״ אידו היתה לוז האם ככלל היה: כדל כרשימה, אילו היתה לו דעה עצמאית ז
העולם הזה - גליון 1848 - 31 בינואר 1973 - עמוד 12 | סיקורת (המשך מעמוד )6 בהקלטה שערכו גלי צררל בהופעה פומבית שלו, צריך רק להביע תפילה אחת : שד,חיילים אי־שם מקבלים משהו טוב יותר אפילו יאמרו עליהם: זה מה שהם
העולם הזה - גליון 1848 - 31 בינואר 1973 - עמוד 13 | * ד ד 1 1 \ 1 71ח התמונה שנחרתה בזיכרון הדור: הנערה פאן־טי־קים־פוק, בת 1 1 1 1 11 1 #ה־ ,9מבלה כוויות חמורות בכל חלקי גופה, כאשר הטילו מטוסים אמריקאיים בטעות
העולם הזה - גליון 1848 - 31 בינואר 1973 - עמוד 14 | הגדולה של אנשי-הרוח, התעוררות הפוליטיקאים (בסוף, כמו תמיד) ,התנועה העממית למען יוג׳ין מק־קארתי וג׳ורג׳ מק־גאברן. וכתוצאה מכך: שינוי מדיניותו של ניכסון. (המשך
העולם הזה - גליון 1848 - 31 בינואר 1973 - עמוד 15 | גם זאת היתה תופעה מיוחדת כמינה, האופיינית למידחמה זו. סוך הלוחמים הקרים ~ ה יקרה עכשיו בוויאט־נאם? ^ 1להלכה, הקפיא הסכם־השלום א,ת המצב כמו שהוא. השטחים שבהם
העולם הזה - גליון 1848 - 31 בינואר 1973 - עמוד 16 | איל׳ ההון של י שראל עוברי עביר ה פ לי לי ת ** שד! שניצר, נשיא בורסת היהלום- !4נים, רתח מכעס. היתד. סיבה מצויינת לזעמו: הייתכן שהוא. סוחר היהלומים הגדול בארץ,
העולם הזה - גליון 1848 - 31 בינואר 1973 - עמוד 17 | במדינה העם ז ה נוער, זר?. דמעזה מרבע מיליון בוחרים חדשים ישתתפו בבחירות הכאות מה הם רוצים? ^ 940 סבורים שגולדה היא האשד. הנכד נה במקום הנכון 897; .סבורים שמשה
העולם הזה - גליון 1848 - 31 בינואר 1973 - עמוד 18 | תוגיוזי ך עזר וייז מן חם 1£ף פ 6נ, 8טחדש ערב נסיעתו הצפוייה לחו״ל, עסק אלוף (מיל). עזר וייצמן בהתרוצצות ובהתייעצויות שנועדו לשקול את האפשרות של הקמת גוף פוליטי
העולם הזה - גליון 1848 - 31 בינואר 1973 - עמוד 19 | במדינה (המשך מעמוד )17 פיק, כדי לקבל מתנר. צנועה כזו? הסביר השבוע הכלכלן דב גניחובסקי, הממונה על נושא המדליונים בבנק־ישראל : ״ודאי שנשיא המדינה או ראש הממשלה
העולם הזה - גליון 1848 - 31 בינואר 1973 - עמוד 20 | שימשון ודלילה שר־הנזישפטים יעקב שינושון שפירא ואשתו איה היו בין היחידים שלא טעמו כמעט מהכיבוד הספרטני, בני־הזוג שפירא באו לקראת אמצע הקוקטייל, עזבו לאחר זמן
העולם הזה - גליון 1848 - 31 בינואר 1973 - עמוד 21 | ז אשת אל מוני ת -אותה מ ציגי םוק באירועים ושמיים נ מו :11 1סי ב ת יו 0ה הו לד ת של הכנ סתווש נו ע חנה זמר כל ימות השנה, הם משאירים את האשה בעורף, יוצאים
העולם הזה - גליון 1848 - 31 בינואר 1973 - עמוד 22 | כסףח 1רךלכסד (המשך מעמוד )16 בנין זה׳ החולש על מאזן של מיליארד לירות, הוא בנק ממשלתי המממן את כל משק הספנות. העברתו לבנק להון חוזר תחזקו, תגביר את ערכו עשרות
העולם הזה - גליון 1848 - 31 בינואר 1973 - עמוד 23 | .,ספטמבר השחור״ ו״אצבוו אלו ה,׳ מ ת חרי ם במ שלוחי אוויריים של גוויות מארוקאי, שעבד בשירות ישראל, הפך לאחר־מכן לסוכן המחבלים וידה במפעילו הישראלי. פרשה זו,
העולם הזה - גליון 1848 - 31 בינואר 1973 - עמוד 24 | בגילוי־לב נדיר מאשרת רות דיין את כל גי לויי העול הוד. אהנהניו של בעלה לשעבר -ומסבות איו זה ] דאהמה צו של ה לא היה בו עוד כדי לפגוע בחיי הנשואין של הזוג. אם יש
העולם הזה - גליון 1848 - 31 בינואר 1973 - עמוד 25 | סב שאלך הביתה ואשאל את בעלי בקשר לשאלתך. טלפן אלי מחר. כרגע אין לי מושג על מה אתה מדבר.״ משהו מחריד הסתנן לתוך היום המופז שמש. לא מחריד ממש, בעצם, הלא דבר כזה
העולם הזה - גליון 1848 - 31 בינואר 1973 - עמוד 26 | ״כר נהרס עולמי!׳י (המשך מעמוד )25 רות דיין, פורסמה בשעתו במלואה ב־העולם הזה .)1742 הדסה ירמיה, שאימצה לעצמה את זשם ״הדסה מור״ ,פירסמה את עיקרי הפרשה בשנת 1963
העולם הזה - גליון 1848 - 31 בינואר 1973 - עמוד 27 | יומניו. בני משפחתו — אשתו צפורה, שהיא אחותו של שאול אביגור, בנו יעקב שרת, העובד במערכת מעריב, ובתו, יעל מדיני — שקדו מאז על עזבונו, דאגו להוציא־לאור את יומניו
העולם הזה - גליון 1848 - 31 בינואר 1973 - עמוד 28 | חשודים אניס קראווי וסימון חדד — — סובחי נעראני ואהוד אדיב — -דן ורד (ממושקף!) ודאוד תורכי השמועות הפכו לסעיפי אישום פנחס ספיר וגולדה מאיר — הצליח לדבר במשך חצי
העולם הזה - גליון 1848 - 31 בינואר 1973 - עמוד 29 | סונה העצוב של אהבת בוני ונרו׳ * חודש אחרי לידתם נותוו וושעה הגו ד ים שר נו 1׳ יתומים מנונ׳ ש: מה הם הרגו את בוני? /בוני עם הגוף הענק והעיניים העדינות. בוני
העולם הזה - גליון 1848 - 31 בינואר 1973 - עמוד 30 | ^ 1הר עידו אתאמא (המשך מעמוד )29 הכלבה הגדולה וחביבת המזג. כשהתחילה נירה להופיע במועדון של מרקו, היו שני הכלבים הענקיים משתעש עים בפתחו של מועדון הלילה עד גמר
העולם הזה - גליון 1848 - 31 בינואר 1973 - עמוד 31 | עד ההדק -ו אדווינ ה שמעה את הנקי שה וצרחה... במדינה די עו ת מתנדבים וחוקי הקיבוץ. כולם עמדו חסרי־אונים ומעש, כשצריחותיה ההיסטריות של אדווינה מושכות אותם
העולם הזה - גליון 1848 - 31 בינואר 1973 - עמוד 32 | במדינה (המשך מעמוד )31 ליסטי הישראלי הפלג התל־אביבי (של עודד פילבסקי) .שמש הוא אולי הישראלי הראשון המנסה למצוא הצדקה, מבחינה אידיאולוגית, לחשודי רשת הריגול, אם
העולם הזה - גליון 1848 - 31 בינואר 1973 - עמוד 33 | דה, לברץ לרכוש דירה באשקלון. את סופי השבוע נהגה פרידה לבלות בבתי־נופש ומרגוע. מנדל היה מבלה עם עדר כבשיו 185 ,במיספר, עימם היה רועה בשדות שמסביב לשיכון
העולם הזה - גליון 1848 - 31 בינואר 1973 - עמוד 34 | הטאנגו האסור ^ סצינה המפורסמת ביותר בסרט, קורע * 0גבר בגיל העמידה תחתוניה של נערה בת ,20 בדירה פריזאית שוממת, ומתנה עימה אהבים בעמידה, מבלי להסיר אפילו את
העולם הזה - גליון 1848 - 31 בינואר 1973 - עמוד 35 | קולנוע בית־גנטבדזעז שח קני ם דגלסמד 3ר, בפור מחה מנ ת ר ונלזנלר האדון איסר דניאלוביץ דמסקי, אשר החל את דרכו לפני 56 שנים בעיירה אמסטרדם שליד ניו־יורק, הצליח
העולם הזה - גליון 1848 - 31 בינואר 1973 - עמוד 36 | אגד מוביל בכל הדרכים כל הדרכים מובילות לאגד המחלקה ליחסי ציבור באור-ורשבסק* העולם הזה
העולם הזה - גליון 1848 - 31 בינואר 1973 - עמוד 37 | שותה מוש ועמק נוי מתגרשים? בפתאומיות ובדראמטיות — למרות שבדממה — עזבה בשבוע שעבר שרונה מרש את הארץ, את בעלה, ואת תקוותיה הוורודות. *״לפני שנסעה, עוד הספיקה
העולם הזה - גליון 1848 - 31 בינואר 1973 - עמוד 38 | צלם העשן הווס׳..קומוניסט״ ,שעלה ארצה, הצריח בעידו ״למדתי אצל הזקן בוקום, בגיל 16 הת־קבלתי לעבודה כפוטדרפורטד בעיתון המקומי של המפלגה, קומוניסט. שם, צילמתי
העולם הזה - גליון 1848 - 31 בינואר 1973 - עמוד 39 | להבויח משם תמונות עיהם של ווסיות 11ךןןךןןיי ! רון ך ן ! ן ן האדריכלית בין הריסות מעבדת־הצילום : 1 1 1 .1 1 1 1 1 .1 11״פוליה הסכימה להצטלם מייד במקום, בין
העולם הזה - גליון 1848 - 31 בינואר 1973 - עמוד 40 | פרשת הדסה
חזרה לתחילת העמוד