גליון 1851

העולם הזה - גליון 1851 - 21 בפברואר 1973 - עמוד 1 | אלוו מיל. שלמה
העולם הזה - גליון 1851 - 21 בפברואר 1973 - עמוד 2 | תיאודורקיס מנגח ״י תיאודווקיס חל־אב־ב היכל התרבות ל 27.2-בשעה 8.30 נותר מספר מצומצם של כרטיסים חיבה קונצרט יחיד לחיפה והסביבה ארמון, יום ה׳ 22.2בשעות
העולם הזה - גליון 1851 - 21 בפברואר 1973 - עמוד 3 | חדשות מהממשלה אות ההומה הציבור יודע והממשלה יוד ע ת: רו ב הפקידים שווים לתף. גם י ש המון אבטלה סמויה. אבטלה סמויה נוצרת כשיש פקידים לא טובים. לא עובדים טוב.
העולם הזה - גליון 1851 - 21 בפברואר 1973 - עמוד 4 | בינתיים מנסים אישי־ציבור שונים לפעול מאחורי הקלעים ולמנוע את פיטוריו של פעיל. האדוף אברה יפה לפעילות פורימית? תנט נן י ף ידרשו חידוש הדיון בפרשת ״ורד״ ייתכן
העולם הזה - גליון 1851 - 21 בפברואר 1973 - עמוד 5 | פ ר סו ם ד״ר ק ב
העולם הזה - גליון 1851 - 21 בפברואר 1973 - עמוד 6 | מכתבים עצומת מחאה אחר גל ההסתה בפרסומים בעיתונות נגד כפרינו, פקיעין, והסילוף המכוון של האמת והמציאות מצד כמה עיתונאים ובמיוחד הפיכת מסיבת העיתונאים שקיימה
העולם הזה - גליון 1851 - 21 בפברואר 1973 - עמוד 7 | שר הת״רות,. :מה ההבדל 1*3 לחלוב פרות ולחלוב תיירים *״ שת־מחאה כתגובה על כך ש לא ניתן לו להדיח מתפקידו את עורך החדשות מרדפי שזה אחרי קירשנכאום, מסר לפירסום
העולם הזה - גליון 1851 - 21 בפברואר 1973 - עמוד 8 | מכתבים האזרח הקטן בלתי מוכן לפני כשבועיים קיבלתי חשבון מים ל של בסך (אוגוסט־ספטמבר) חודשיים 195,50 לירות. ברור היה לי מעל לכל ספק כי סכום זה הינו מוגזם ומוטעה
העולם הזה - גליון 1851 - 21 בפברואר 1973 - עמוד 9 | נ־־רסוס פלך לבחירתך, שמפו רויאל ירוק לשיער יבש; כחול - לשיער שמנוני ורגיל; אדום ״ נגד קשקשים; צהוב- עם תוספת הלימון הנפלאה שמפו רויאלש ״שמפדדויאל״ זכה במקוס
העולם הזה - גליון 1851 - 21 בפברואר 1973 - עמוד 10 | תמרורים לתינוק. השחקנית מ צ פי ם רונית פורת המגלמת עתה את דמו תה של אנה פראנק בתיאטרון לילדים ולנוער וששיחקה בזמנו במר סליק, ו בעיה השחק לשעבר אלפס קדצ׳קין.
העולם הזה - גליון 1851 - 21 בפברואר 1973 - עמוד 11 | סי קור ת בצרפת נחשב ברונו קוקאטרים, מנהל האולימפיה לכהן הגדול של הפיזמון. פוסק עליון אשר על פיו יקום ויפול כוכב. בדרך כלל, אין עוררין על דעותיו והשקפותיו —
העולם הזה - גליון 1851 - 21 בפברואר 1973 - עמוד 12 | סי קור ת (המשך מעמוד ) 11 כאן, הרי אין כאן חובבנות, אין כאן התחכמות, אין כאן פזילה למצעד־הפזמונים או למנתה־מסטיק־פיסטוקים. אין כאן עי בודים לעניים ומילים
העולם הזה - גליון 1851 - 21 בפברואר 1973 - עמוד 13 | מלכודת לאצ״ל. בעזרת סוכנים יהודיים הפגישה את נציגי אצ״ל עם ״שליחים איטלקיים״ ,שהחתימו אותם בראשי־תיבות על הסכם בין אצ״ל והממשלה הפאשיססית. ה״איטלקים״ היו,
העולם הזה - גליון 1851 - 21 בפברואר 1973 - עמוד 14 | במדינה השבוע קפץ עוד אלוף העם ה.,אני מא של משר. ד״ן איד פועל שר-הגיטחץ לניכוש גוש ימגי־סיפוחיסטי כמכשיר לתפיסת השלטון לשם מה? מה הכוונה? ראשי מיפלגת־העבודה
העולם הזה - גליון 1851 - 21 בפברואר 1973 - עמוד 15 | אחו ממוומי צה״ל על קוקו! הפוליטיקה -תקע את וגלו רמטכ״ל הנצחון של מלחמת ששת־הימים היה גיבור לאומי וחביב העם מיד אחרי המלחמה. רבים ראו בו אז מועמד אפשרי לרשת את
העולם הזה - גליון 1851 - 21 בפברואר 1973 - עמוד 16 | והגידה ב 1קישראלגר לנפילת המ ניות מגמת הירידה בשערי המניות בבור סה התל-אביבית לא נסתיימה, ויש לצפות לחמשן נפילת השערים גם בימים הקרובים. הסיבה העיקרית: לקוחות
העולם הזה - גליון 1851 - 21 בפברואר 1973 - עמוד 17 | במדינה (המשך מעמוד ) 14 גלים בארץ, שהצליח, עכשיו להתחדש. באוניברסיטה שעל הר־הכרמל אוסר ה תקנון רשימות מיפלגתיות. לכן יש גם לרשימות מיפלגתיות מובהקות שם
העולם הזה - גליון 1851 - 21 בפברואר 1973 - עמוד 18 | במדינה המשק הטירוף החשמלי שכיד מסכן רד! לפגי שגים מעטות, גהייה 3יום טוביה 3דכ למיליוגר — הודות לשיגעון שתקן? רבבות ישראלים האוהבים־אוהבים ביוה מכבי גו ל ל, מ
העולם הזה - גליון 1851 - 21 בפברואר 1973 - עמוד 19 | צדי חשמל, שגרם לשיגשוגם של נדב ועמיתיו לענף, הוא ללא תקדים בתול דות המדינה: ב־ 1972 ניקנו 80 אלף מכשירי טלוויזיה, ב־ 1971 מיספר דומה ובשנים 1970ד 140 1969 אלף
העולם הזה - גליון 1851 - 21 בפברואר 1973 - עמוד 20 | עסקו מפ׳־ם העובי יצא להגן על העולה מרוסיה שביל! ״ישבנו במכונית. פתאום עצר על ידנו טנדר אדום. הם נעמדו לפני המכונית שלנו. כמה אנשים קפצו מתוך הטנדר החוצה. הם
העולם הזה - גליון 1851 - 21 בפברואר 1973 - עמוד 21 | ; במכוניתו -והונה עד מוות ביו׳ שבניה הגווזינ״ם סים ערבייה נשואה מבלה עם ערבי,״ ני סה להסביר ראש העירייה הערבי של נצרת, סייף א־דין זועבי .״זה מעשה פשע וביריונו
העולם הזה - גליון 1851 - 21 בפברואר 1973 - עמוד 22 | אברהם קחיאשווילי, אביו של נהג הטנדר ך? 11ך בו נסעו התוקפים, טוען בפירוש כי שכניה _ | 1111 הגרוזינים של רגינה ידעו שהיא יוצאת עם ערבים הבאים לביתה .״סיפרנו את
העולם הזה - גליון 1851 - 21 בפברואר 1973 - עמוד 23 | החרושת. רק האנשים נראים כאילו באו מעולם אחר. חבורות חבורות הם מתגוד דים על המדרכות, בבגדים פהים, בקסק- טים, מצטופפים ומתלחשים, כאילו מפחד משטרה חשאית המרגלת
העולם הזה - גליון 1851 - 21 בפברואר 1973 - עמוד 24 | קולנוע הלא היא יונה אליאן אפילו אם בפיאד. נוכרית בלונדית — נכנסת בעיניים פקו חות ובשד חשוף למיטתו של אורי לוי — זו כבר מתחילה להיות היסטוריה. שלא לדבר על ברכה
העולם הזה - גליון 1851 - 21 בפברואר 1973 - עמוד 25 | הורה לצלם מחדש את כל הסצינה. פעם אחרת חיה על אורי וגדי להגיע לדימו נה׳ לצורך ההסרטה. דינר שלח להם טנדר עם שתי מיטות בתוכו, כדי שיוכלו לי שון בנוחיות בזמן
העולם הזה - גליון 1851 - 21 בפברואר 1973 - עמוד 26 | במדינה פסטיבלים פסטיבל הרוחות ציבור הפנסיונרים בארץ איפה עומר שרין ,8נאנחה מדפה׳לה רוזנשטיין -ונאלצה ?הסתפר! כפרופם ורים, בפמטיכז חכרידג, הסינדאומי המעונין
העולם הזה - גליון 1851 - 21 בפברואר 1973 - עמוד 27 | אחרי נו עג מ ה את המלחמות נגד הממשלה וההנהלה, נרחמיס נועל׳ נמל א שדוד זו 1בזוז -ועכ שיו מרדנגדי הושע נוץ ! ^ הושעפרץ סותם את הפה לפו־עלים. כשמישהו ממתנגדיו
העולם הזה - גליון 1851 - 21 בפברואר 1973 - עמוד 28 | אניטה הסכימה להברחה קטנה. אריקה החליטה לנ שנ ש בכיסים ז ר ים. עכשיו מתיימרות השתיים לה י ות מגלות רשת חבלה אניטה פלאשנר * /יימס בונד הוא כלב. האיש שבא מן הכפור
העולם הזה - גליון 1851 - 21 בפברואר 1973 - עמוד 29 | במדינה דרכי־חיים פרח דוטוס בכךה״ד עודי דג? רבים צובאים זפתסד.ש? ,מרפא רוחני שלושים שנה לא היתד, בת־שבע הלוי, מוסיקאית ופסנתדנית לשעבר, המתגוררת כיום באשדוד,
העולם הזה - גליון 1851 - 21 בפברואר 1973 - עמוד 30 | שודד או נשדד השתמשנו בשיטות ״גאנגסטריות״ במילחמה נגד שוד-הקולות בליל״השימורים בכנסת. זוהי דוגמה מענ יינת של שודדים המבנים את קורבנותיהם בשם גאנ־גסטרים. הגשתי
העולם הזה - גליון 1851 - 21 בפברואר 1973 - עמוד 31 | אד ניתן להם לגעת בנומד, או רתת להם דנוות את ראשו! אל ניתן להם להרוס אף דונם אחד, לנוות או עץ אחד! אם יש נושא אחד, שבו אנו מנהיגים את הכנסת כולה, הרי זה הקרב
העולם הזה - גליון 1851 - 21 בפברואר 1973 - עמוד 32 | במדינה 11ו!ובץ דרכי אדם 1851 הו1ונ!ם השוטרים המד!!*׳ איך ה&ך בעז ההון זסמרטוטר בגיו? 80 7 הגנבים שפרצו לביתו של שמואל פפו; הצליחו לגנוב סמנו שלושת אלפים ל״י,
העולם הזה - גליון 1851 - 21 בפברואר 1973 - עמוד 33 | צעדיה הואשונים של וונח אה ,,בת קיבוץ כנוי בשלם הבוהמה התדאביב גשיד זחמס(הממ ליופיין של בנות העדה כסמל וכדוגמא התימנית. יש לה פנים מונגוליות, עיניים קצת
העולם הזה - גליון 1851 - 21 בפברואר 1973 - עמוד 34 | לט, שאין לו חלק ונחלה כמדינתנו וכהיים הדמוקרטיים •טלה, המשולל זכויות הכרתיות, לאומיות ואישיות, ושהוא עוכד כמשק שלנו — הדכר הזה סותר מושגי-יסוד של מוסר לאומי
העולם הזה - גליון 1851 - 21 בפברואר 1973 - עמוד 35 | ל שיר (המשך מעמוד )33 בבחינות שמרה על עקביות: שוב ניצחה הביישנות. הברכיים רעדו, והפה משום מה חזר לסורו, ושוב סירב להיפתח. שרה למזלה זכרו כל הבוחנים איך
העולם הזה - גליון 1851 - 21 בפברואר 1973 - עמוד 36 | ע לרומא להנות רהיטי תקנה אצל רוט! רהיטי שנות האלפיים (ראה תמונה) מיוצרים עתה בלעדית ע״י היצרנים הנודעים ;/רהיטי רוט״. ב״רהיטי רוט״ תמצאו מבחר אקסקלוסיבי של
העולם הזה - גליון 1851 - 21 בפברואר 1973 - עמוד 37 | _־יחר 1111ו^ווג?3ל1ז1דו1!8 ג בר ת זיליו^ { סד! דותן ־ מה ששיגע אותי במיוחד, היה תיאור פגישתם הרומנטית של שני הזיינים — זקס וז׳לין — בדיוק לאחר התקפת- הלב שקיבל
העולם הזה - גליון 1851 - 21 בפברואר 1973 - עמוד 38 | את יום הולדתו ה־ 36 חגג מייק סטולוביצקי במסיבת | 11¥ה \ 1יי יום־הולדת ־משותפת עם רותי גלעדי, אשתו של עוזי גלעדי, המנתח הפלסטי הידוע, אליה הגיעו מכל קצווי הארץ
העולם הזה - גליון 1851 - 21 בפברואר 1973 - עמוד 39 | מעשנות בעת שיחת שתי סניורימות — 111 # 111 1# ליזה (חשמאל) ומרים. ספרית־הצנזרת עמי פדרמן, בנו של * ?1י ך1111 1 בעל המלונות ה 1 ידוע וחברתו רחל הרץ. בתמונה למטה
העולם הזה - גליון 1851 - 21 בפברואר 1973 - עמוד 40 | המחיר 2.50ל״י י״ט אדר א, תשל״ג21.2.73 , מספר 1851 שנה 36 הגרוזינים טוו!!׳ הערב• מאשימים רצינו לבוא לארץ שראל והניאו אותנו למדינה ערבית! אונים מול ננוניות שה
חזרה לתחילת העמוד