גליון 1852

העולם הזה - גליון 1852 - 28 בפברואר 1973 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1852 - 28 בפברואר 1973 - עמוד 2 | חובב חיות! אנא, עזרו לנו למנוע סבל מבעלי־חיים! הצטרפו לאגודתנו ושלחו לנו תרומה ! אנו נותנים שוותיס וטרינריים : בימי א׳ ,ד ,,ה /ו׳ ביו השעות 9-12 לפנה״צ בימי ב׳
העולם הזה - גליון 1852 - 28 בפברואר 1973 - עמוד 3 | יגאל אלון אשם! אי־אפשר עוד לדעת איך כל הסקנדל הזה עם המטוס הלובי יגמר — תהיה ועדת־חקירה, או לא תהיה ועדת־חקירה, יהיה מישפט צבאי או לא׳ יגנו את ישראל או לא יגנו
העולם הזה - גליון 1852 - 28 בפברואר 1973 - עמוד 4 | רב־אלוף (מיל ).חיים בר־לב, יכהן בממשלה הבאה כשר־האוצר במקומו של פנחס ספיר. ספיר עצמו, שהכ ריז לא פעם שאין הוא מתכוון להמשיך ולשאת בתפקיד זה, הוא התומך העיקרי
העולם הזה - גליון 1852 - 28 בפברואר 1973 - עמוד 5 | עתהאס מצי שתי דרמם לה שיג דירה ז־רך אחת -התכנית החדשה : כיח לדי רה הלוואה במשכנתא עד״ 40,000.ל־י לפרעוו עד 20 שנה, ללא הצמדה, בריבית של 9*10 בלבד. ריבית פסורה
העולם הזה - גליון 1852 - 28 בפברואר 1973 - עמוד 6 | צילום איתמר למנות את כל מעלותיה של סימקה 1100 תזדקק ליותר מאשר עשר אצבעות אם תשאל בעל מכונית סימקה 1100 מדוע הוא בחר במכונית זו ולא באחרת, קרוב לודאי שיגעץ בך
העולם הזה - גליון 1852 - 28 בפברואר 1973 - עמוד 7 | עזר !ייצמן לאריק שרון.. :ז 1תר קל להרוו. ערבים מא שר לחיות עם יהודים 8זהירות! ״כנופיית בא־דר־מיינהוף״ רוכבת שוב! בא שר התכנסה שמנה־וסלתה ב מלון הללטון, כדי
העולם הזה - גליון 1852 - 28 בפברואר 1973 - עמוד 8 | מכת בי ם החלנזה מם׳ 242 ברצוני להציע לכם שתקדישו עד ה כינוס בבולוניה מדור מיוחד להחלטת מועצת הביטחון מס׳ .242 קשה לתאר עד כמה היא לא ידועה בנוסח שלה, בתוכן
העולם הזה - גליון 1852 - 28 בפברואר 1973 - עמוד 9 | 1.0 111.1 £ 141.0ס 1.א <1 11ז< עין אח ת אופרה במשן 14 דקות. העין השניה תוך 3דקות. היש הבדלי 0ו 31 וח״\ 340ו1^1101116 81 ב־ 3גוונים חד שים המ שתלבים להפליא עם
העולם הזה - גליון 1852 - 28 בפברואר 1973 - עמוד 10 | סי קו ר ת סי קו ר ת כשיוציאו פעם לאור את ילקוט־נזבי ה־טלוויזיה — שיהיה ללא ספק רב־נזכר — יתפוס הסיפור הבא מקום של כבוד : לפני י זמן מה ביים אנדרי קאלארשו תכנית
העולם הזה - גליון 1852 - 28 בפברואר 1973 - עמוד 11 | במוקו התיאטרון הגרמני משלב במאי יהוו׳ פוליטיקה, פורנוגרפיה וקלאפיקה ובדיה וווו 0101 היהודי השחקן האנס מאנקה, ותיק התיאטרון הגר־מני, בתפקידו של שיילוק היהודי,
העולם הזה - גליון 1852 - 28 בפברואר 1973 - עמוד 12 | סי ק ח־ ת בקרוב תוכלנה אמהות בעלות חוש ייעול לספר לילדיהן סרט במקום לשיר להן שיר ערש* וזאת, בלי מכונת הקרנה, ללא מסך וללא כל מכשירים טכניים מסובכים. פשוט מאד:
העולם הזה - גליון 1852 - 28 בפברואר 1973 - עמוד 13 | צחוק פומבי: משה ד״ן צוחק מהתחנמות במסיבת העיתונאים אחו׳ האסון גונה עטופה, מיטויה, מחווה, נסא עקוו ובמה נוגות נעליים בין שבוי
העולם הזה - גליון 1852 - 28 בפברואר 1973 - עמוד 14 | סיקור ונוחלים קרביים. אפשר לשדר אותם אפילו בשידורי ישראל. שא 7ה: מדוע אין מפרסמים את ההקדמות הישראליות ז או לפחות תעתיק מהן? ך* העדר ההקלטות האלה, אפשר 1לשחזר
העולם הזה - גליון 1852 - 28 בפברואר 1973 - עמוד 15 | מהחלונות והבחינו במטוסים הישראלים. ה סיפור על הווילונות אינו יכול להיות אמת. כשיש כמאה נוסעים במטוס כזה, הוא כימעט מלא. על כל פנים, מוכרח היה להיות ראש מאחורי
העולם הזה - גליון 1852 - 28 בפברואר 1973 - עמוד 16 | אללה יוחמ1 (המשך מעמוד )15 להיות קופסה כזאת. אולי תתגלה. בינתיים אסור לייחס חשיבות לדברי טייס־המישנה הפצוע, מפני ש״מצב בריאותו״ אינו תקין. אבל למחרת היום היתד,
העולם הזה - גליון 1852 - 28 בפברואר 1973 - עמוד 17 | מות הבגידה בגלל השקפותיו הריאקציוניות והשמרניות. ״א״ אור אבנר^ רוך המיתים ׳*ל מנרי פילים פטן, מרשל של צרפת, נגנב על־ידי חסידיו. הם רוצים להטמינו ב־בית־הקברות
העולם הזה - גליון 1852 - 28 בפברואר 1973 - עמוד 18 | (המשך מעמוד )17 ליטיים שד ארצו, מגיעה לו מצבה — באזהרה לדורות. קל מאוד להשוות את דרו חייו של המרשל פטן לזו של אוייבו בשדה־הקרב, הפלד־מרשל הגרמני,
העולם הזה - גליון 1852 - 28 בפברואר 1973 - עמוד 19 | במדינה הסברה חטאעל וישע כישלונות מערכת ההסכרה הישראלית החמירו את פרשת אסון המטוס להיטותם של מוסדות המימשל בישראל לשטוף את מוחו של הציבור ולהצדיק בכל מחיר את
העולם הזה - גליון 1852 - 28 בפברואר 1973 - עמוד 20 | בושות בשבו צבעים נר אנשי הבוהימה נ יש ל ו ! חווץ , אספו 2,400ד י ן ן יפה ירקוני תה הזמרת הפופולרית במחירים טובים. רעיון עצמו היה חביב: כל מי ן | שהוא משהו
העולם הזה - גליון 1852 - 28 בפברואר 1973 - עמוד 21 | יירו למען מכירה פומבית - שי ׳י ין בי חד רבקה מיכאל־ ייי העניקה אוטו־פורטרט מרשים (בתמונה משמאל) בעצבותו וכנותו הערומה, חסרת הרחמים. אחת המבקרות שהחונדה לו
העולם הזה - גליון 1852 - 28 בפברואר 1973 - עמוד 22 | במדינה (המשך מעמוד )19 לא שיער כי העיריה תצליח לגייס לשי רותה את מישטרת ישראל. תעצור אותו ״.הוא נדהם עוד יותר כאשר הגיע לתחנת המישסרה, גילה ני לא רק המישטרה
העולם הזה - גליון 1852 - 28 בפברואר 1973 - עמוד 23 | המנהל קלמן רוזנבלאט, בעליו של המוסד לחולי־נפש בגבעת שאול, המעסיק את חולי־הנפש בבניית הווילה הפרטית שלו. ך* שהילדות הקטנות, הגרות ב- ^ רחוב ששת־הימים
העולם הזה - גליון 1852 - 28 בפברואר 1973 - עמוד 24 | הא מרמה ״סולל־בווה״ את מס־הכנסה? הרהי 1:1הנא: ״רקוקו״1 מותו הפתאומי של מנכ״ל רסקו, ישראל קרוא, מחתקפת-לב בגיל ,46 יחיש את מכירת חחברח למשקיעים זרים. קרוא,
העולם הזה - גליון 1852 - 28 בפברואר 1973 - עמוד 25 | במדינה דרכי־ח״ם 1130 3ט ח מו ר ת אונ ס ! ת שי ש מינאד מייזרר עשה טובה רשתי ידידות — ועדו? 7אבד את אזרחותו בשר כך דווקא אותו ד-יו צריכים לתפוס. מכל עשרות
העולם הזה - גליון 1852 - 28 בפברואר 1973 - עמוד 26 | חולי־רו ח (המשך מעמוד )23 שני נמצא בבנייה. שם, הוא יודע, יקבל סיגריה סובה, כוס קפה, קצת אוכל, וקצת כסף, אותו הוא עוטף במטפחת מזוהמת ומחביאה במכנסיו. ״יצחק, אתה
העולם הזה - גליון 1852 - 28 בפברואר 1973 - עמוד 27 | והזפת הרותחת: טפטפה לו על השוק, וגרמה לו כוויות. ״ופעם אחרת בא אלי יצחק, והראה לי חבורה טרייה על הזרוע. שאלתי אותו ממה זה, והוא סיפר לי שקרע את הנעליים בעבודה,
העולם הזה - גליון 1852 - 28 בפברואר 1973 - עמוד 28 | המיליונר וג ק ל פן (המשך מעמוד )25 שעבר עליו בשש שנים אלה. יכול היד! לשבור גם לב בריא. בורים קישון נולד בבוקארשט, רומניה לבית עשיר. אך נתפס בבחרותו לבשו רות
העולם הזה - גליון 1852 - 28 בפברואר 1973 - עמוד 29 | במדינה תחביבים בשעהט 1ב ה עוזם השעוגימ העתיקים ש? זוג הרצזייגי בביתם של רושה ואברהם מלצר שבהר צליה פיתוח, אליו חזרו לפני כחודש, אח רי שהות של שתים־עשרה שנה בהו
העולם הזה - גליון 1852 - 28 בפברואר 1973 - עמוד 30 | ת מ רו רי ם סע לרומא לחנות ורהיטים תקנה אצל רוט! נ!ולד לראש המועצה המקומית אש דוד ח״כ י הונ תן יפרח, ולאשתו מי ר ה, בן. לבני הזוג שתי בנות ובן נוסף. התפטר •
העולם הזה - גליון 1852 - 28 בפברואר 1973 - עמוד 31 | הפנינג בתדאביב וויו חסנו אנטיס אלה 71ה 1־ .71 *1 1 1 1שבעת חברי קבוצת 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1המס מובינג מסובים לשולחן הסעודה המזרחית, כשהם סועדים את ליבם בפיתות,
העולם הזה - גליון 1852 - 28 בפברואר 1973 - עמוד 32 | ב. הצמדת טכום זה ליוקר״המחייה, כך שהשבר המשוחרר ממס יספיק בכל מצב לקיום הוגן. ( )2הכנסת תובעת מן הממשלה להעלות את קיצבות־הזיקנה, לסכום הדרוש לקיום מינימלי הוגן
העולם הזה - גליון 1852 - 28 בפברואר 1973 - עמוד 33 | *ש להעניה לאשה את הריבונות על גופה ועל נפשה באד חופשי ושווה־זכו־ות...״ החודש החלטנו לחדש במלוא התנופה את המערכה שלנו לביטול האיסור על הפלות מלאכותיות — אחת
העולם הזה - גליון 1852 - 28 בפברואר 1973 - עמוד 34 | 681 הסעודה האחרונה 8 (המשך מעמוד )31 נית. במקום הרעיון הראשוני על מיקום ההפנינג בכיכר דיזנגוף, הוא נערך לבסוף בביתן הציירים ברחוב אלחריזי בתל־אביב. שם אומנם
העולם הזה - גליון 1852 - 28 בפברואר 1973 - עמוד 35 | קולנוע סרטים שמאלץ אדן דלו! מע תיק גמי־ורדים א ת המם רי ס ג או ־ ט ז׳אן פיאר מלוויל הוא אמנם יליד פאריז, חי כל חייו בצרפת, נלחם במחתרת במילחמת העולם השנייה
העולם הזה - גליון 1852 - 28 בפברואר 1973 - עמוד 36 | י ה כל! מ ה ייגזר בהגרלת*• 50 שת תף מור ת״ /ה אגורו ת חיי־, מספרים בכל לסמן 6 הטבלאות שבטופ שוב פ שוט שניות חי עשה סי׳י־סיכויית .ספורות. מגי** ״ביאה 3לך
העולם הזה - גליון 1852 - 28 בפברואר 1973 - עמוד 37 | ונדנה לב ורפי שאולי ־ ברצינות? רשמית למנדי, התאהב בזמרת עדנה לב עד מעל לאוזניים. תופעה די נדיבה אצל הבחור. זה לא קרה לו כבר שנים. ומאחר שגס העלמה נמצאת בעומק
העולם הזה - גליון 1852 - 28 בפברואר 1973 - עמוד 38 | הזוהרות אשת־החברה הזוהרת מלכה׳לה רוזנשטיין (במרכז) ורחל ויתקין ליד שולחנן הקבוע, כשמשמאלן ציפי בנין היפהפייה. נשות־החברה התל־אביביות מקפידות להופיע במוסד הנקרא
העולם הזה - גליון 1852 - 28 בפברואר 1973 - עמוד 39 | עו קסנו מזונה עור שישה מסוים רוצסובפיס נל התחינות והשמות המפורסמים של וזדאביב אל גרעין הייצוג הבולגרי נוספים העיתונאי יואל מרקוס ואשתו לאה, מזמינים מנה
העולם הזה - גליון 1852 - 28 בפברואר 1973 - עמוד 40 |
חזרה לתחילת העמוד