גליון 1853

העולם הזה - גליון 1853 - 7 במרץ 1973 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1853 - 7 במרץ 1973 - עמוד 2 | לי ד ת! ש ל עי תון סתיו .1948 תל-אביב, קפח פילץ. ישבנו כולנו סביב לשולחן, עישנו ״מטוסיאן״ והסתכלנו על המדינה המוקמת לנגד עינינו. פתאום אמר מלכיאל זוארץ ז״ל
העולם הזה - גליון 1853 - 7 במרץ 1973 - עמוד 3 | — ממישנתו של מייסדו — : זו ארץ זו? מ. זוארץ קראקוב 1931 , האיון כ חוג ח 583 02 י׳*י״״דה 85ר 88מ 3 1 /0 1 /7 1 ימא ״״ 2 5 /1 8 /1 2 ימז רשיון זה בר תוקף באל
העולם הזה - גליון 1853 - 7 במרץ 1973 - עמוד 4 | הקיבוצית של המערך סוכם להמשיך ולטפל בגיוס תמיכה רחבה ככל האפשר למוע• מדותו של גבתי כשר החקלאות גם בממשלה הבאה. נציגי התנועה הקיבוצית חוששים כי אם יפרוש גבתי
העולם הזה - גליון 1853 - 7 במרץ 1973 - עמוד 5 | 104 5441)10 54 ו<ו/עואח| פרסוםד־ר יעקבסון * 1 001.41ש 1! 6־ 1484106
העולם הזה - גליון 1853 - 7 במרץ 1973 - עמוד 6 | נלריר. ר״ ס כהן,נק ורק ס הנ ל ריו ת הגדולו ת ב עו ל ם מדי פעם מועלות באוזנינו טענות כמו ״בשביל מה צריך בכלל את העולם הדה 7״ או ״העולם הזה מיותר — כולם כותבים
העולם הזה - גליון 1853 - 7 במרץ 1973 - עמוד 7 | ..אני רא אחן יו סמיכות שר וג ואתה רא תיתן ו׳ סמינוח של אפיקורס ר אמר אלי מ מאיר פעיל לאלון הרב שלמה גורן £המראיין מס׳ 1בעולם, דיוויד פרוסט, בינם השבוע באולפני
העולם הזה - גליון 1853 - 7 במרץ 1973 - עמוד 8 | מכתבים וירושלים והשמיעו את קולכם, סלקו את המדינאים ואת התותחים. מאיר בלומכרג, ראשון־לציון מיטווח פוליטי ״כל כדור כאן ל,וא כדור פוליטי.״ זאת היתד, תשובתו של
העולם הזה - גליון 1853 - 7 במרץ 1973 - עמוד 9 | בחיר ת ם ע 1ל הנב ח רי ם משאל המוצר הנבחר 1973 קובע : כל גבר שלישי מטפח עצמו במוצרי ״טבק אוריגינל״ .אלה הם הגברים המהווים את מועדון בעלי הטעם הטוב. האם גס אתה
העולם הזה - גליון 1853 - 7 במרץ 1973 - עמוד 10 | שסשנף סופר טכנאי שיחוש לביתך לתיקונים במבצע סופר שרות של סופרת סופר שרות: בידע טכני. באדיבות
העולם הזה - גליון 1853 - 7 במרץ 1973 - עמוד 11 | סילן וו־ת כאשר החלו להציג בלונדון את הו, כלכותה היו הביקורות פושרות למדי. חלק מן המבינים הגדולים טענו. שההצגה אינה נועזת די הצורר, אחרים טענו ש־תעוזתה גובלת
העולם הזה - גליון 1853 - 7 במרץ 1973 - עמוד 12 | סיקדרת (החשך מעמוד )11 אירופה, שמע והשמיע, וחיפש את הדרך המוצלחת ביותר לפרוץ אל עולם הלהיטים. תחילה בלונדון, ואחר־כך בארצות־הברית. ונראה שהצליח. הוא קיבל שיר
העולם הזה - גליון 1853 - 7 במרץ 1973 - עמוד 13 | ^ונזרזז בהגדלה מירבית כל פרט המאשר את התסביך. העולם כולו התייצב לימיננו בשעה שהיה נדמה, במאי ,1967 שצפוייה סכנת־מוות למדינתנו? ז׳אך סול סארטר, השמאלן המיפלצתי,
העולם הזה - גליון 1853 - 7 במרץ 1973 - עמוד 14 | במדינה העם מגישה: טיולים 1וודר 3 * ל אי ר א ״ ה המזרח הרחוק סביב העול מוייס סוכות ב א ני ה ״ני לי ״ מ־ 7ב אוק טובר עד ה 22-באוקטובר ביקורים ב: רודוםיפיראוס,
העולם הזה - גליון 1853 - 7 במרץ 1973 - עמוד 15 | הצח׳ סבטמנו השתוו יזנה את חודש מוס השח 1ו נוואויו 0איבדו גס את תמיכת העולם הערבי על הרצח הפחדני של בני־ערובה. הדימיון הישראלי הפרוע ביותר לא יכול היה, לפני
העולם הזה - גליון 1853 - 7 במרץ 1973 - עמוד 16 | ו ה גי ד ה בנק שואל שרד את השם ..בנק״ מבנק יסוד למשכנתאות בספר־הטלפונים עוד מופיע השם בנק יסוד למשכנתאות — אולם למעשה כבר אסור למוסד כספי זה להשתמש במילה בנק.
העולם הזה - גליון 1853 - 7 במרץ 1973 - עמוד 17 | ה ד 11ר ( י 0 תגנו! ש מ מו ( 1ה סי ס 1ך ו \ ן 111 באחד נזוזצלומי־הנוילוזמה הראשונים [ 1111 181 בעולם, בפוזה מציאותית חשונה מציור־התהילה של נפוליון הצעיר
העולם הזה - גליון 1853 - 7 במרץ 1973 - עמוד 18 | (המשך מעמוד )17 היתר, לכך סיבה טובה. באותה מילחמה, הראשונה במילחמות־הקטל הגדולות של תקופתנו, בלט בשני הצדדים שפע רב של גנרלים גרועים — מהם אחדים שחוסר־כשרונם
העולם הזה - גליון 1853 - 7 במרץ 1973 - עמוד 19 | תמרורים מונה * על־ידי הוועד המנהל של תיאטרון ירושלים, לתפקיד מנהל התיאטרון, אביטל מוסינזץ ו )34 שהוא בוגר האוניברסיטה העברית, עבר קורסים מיוחדים לבימוי והפקה
העולם הזה - גליון 1853 - 7 במרץ 1973 - עמוד 20 | סיפזר ־ אוזבהישראלי: עזלה מרז מיסטר חיתו תיו של המיליונר, להימשך בארצות־הב־רית — ונסתיים בכל־זאת בתל־אביב, כע בור שבעה חודשים, בקול ענות חלושה — כשהעולה החדשה
העולם הזה - גליון 1853 - 7 במרץ 1973 - עמוד 21 | ויה השתרכהעם הזוג החייכני אירנה ודויד בימי האושר. המיליונר המחזר לקח את העולה החדשה למקומות־הבילוי היקרים ביותר, הבטיח לה לדבריה בהשפעת ידידותיה באולפן, וכן
העולם הזה - גליון 1853 - 7 במרץ 1973 - עמוד 22 | האוהבים־אוהבים בירה מ עי גולל, מ מו השמפניה של הדור
העולם הזה - גליון 1853 - 7 במרץ 1973 - עמוד 23 | מיסטר הילטו! במדינה (המשך מעמוד )16 הורדת המכס אינה מעשה כה יוצא- דופן: רק לפני חודש הקטין משרד המסחר והתעשיה את המכסים על חומרי־גלם, שמחירם עלה באירופה. המשבר
העולם הזה - גליון 1853 - 7 במרץ 1973 - עמוד 24 | *ו ונגע ננסף זה! קבלת החודש תוספת יוקר? הפרשי שכרי אל תגע בכסף זה, נצל את ההזדמנות והתחל בחסכון. לרשותך שתי תוכניות הסבון בתשלומים חודשיים המתאימים לצרכיך
העולם הזה - גליון 1853 - 7 במרץ 1973 - עמוד 25 | גשו 11 דייון חש ר נגזו גשות דיין ה ת מוו ק אי ב קוב עד הבושם ש וי ה! כדי להוסיף חטא על פשע לא הסתפקתם בשמות הנ״ל, אלא הוספתם לשם גם דמות המתיימרת לחיות דמותו
העולם הזה - גליון 1853 - 7 במרץ 1973 - עמוד 26 | ם פ\ר ט טז\\ 1כל שרצ׳ת כ 1ה לדעת המין אבללאה עז תלש או ל ש בו ע 5 בקולנו ע מוגרב• ״לפנינו הברקות ובדיחות שנונות על נושא המין״. י. ח ר סונ קי ,״מעריב לנוער״
העולם הזה - גליון 1853 - 7 במרץ 1973 - עמוד 27 | לכסף • ש ריח! במדינה (המשך מעמוד )25 קיבל משר־חביטחון, ענה חפירסו מאי הצעיר: נתבקשתי על-ידי שותפי בחברת אדס קוסמטיקה להביא לידיעתכם כי שם סידרת המוצרים הוא על
העולם הזה - גליון 1853 - 7 במרץ 1973 - עמוד 28 | ^ 33 39 37 38 39 03| 04 05 06 07 10 11 12 13 14 18 19 20 21־17 27 [28 31 32 133 39 35 ^1111111 01 02 03 09 15 10 ! 29 30 04 05 11 12 18 .19 25 \26 ן ! 32 ייל
העולם הזה - גליון 1853 - 7 במרץ 1973 - עמוד 29 | 7ןיבוצני 7ן זה הפך ל מלך הפיצה של אירופה ך 71ך 111 משה כ״ץ (למעלה, ב־ 1 17.1ן מרכז) עס צמד חברים ששיחקו עימו יחד בקבוצת הכדורגל של קיבוץ גבעות־זייד. משה שהיה
העולם הזה - גליון 1853 - 7 במרץ 1973 - עמוד 30 | ן£ך ^ו1 1 1801 ^ ך *י ^86 וי 100 ו מור כורם: במילחמה הוויכוח על הפלת המטוס הלוגי. חיה זה אחד מאותם הימים — הימים שלמענם אנחנו קיימים בכנסת, שבחם אנחנו שוכחים
העולם הזה - גליון 1853 - 7 במרץ 1973 - עמוד 31 | לגיל] האמת על המטוס מגחם בגין נדחה גם את הקיטרוג מבית׳ את הקיסרוג האומלל המוכיח כי עדיין יש אצלנו איזו התח רות מוסרית, מתוך סנוביזם מוסרי, מי יהיה יותר מצפוני
העולם הזה - גליון 1853 - 7 במרץ 1973 - עמוד 32 | האינטליגנציה שלך אינה מוטלת בספק. זו דווקא הסיבה שקשה להבין מדוע אתה מתקוטט איתה כל שני וחמישי. בדאי לך להקדיש השבוע זמן רב למחשבה, תיכנון העתיד והסקת מסקנות,
העולם הזה - גליון 1853 - 7 במרץ 1973 - עמוד 33 | במדינה ד ר כי ח ״ ם ה ס בו־ מגצרר! התחביב ש? אדי חורי, ספר ערבי צעיר מנצרת הוא איסוף! ידידות יהודיות ששירתו בצה״ל מעלליו של פיגארו, הספר מסביליה, יתגמדו
העולם הזה - גליון 1853 - 7 במרץ 1973 - עמוד 34 | שהוא מתכוון רק להערים על אווירונינו, אווירוני־הקרב, ובילבד להגיע לתעלה. במלים אחרות: חזן מצדיק פאן בהחלט פתיחת אש על מטוס אורחי, שהיו נגדו חשדות, לא מפני
העולם הזה - גליון 1853 - 7 במרץ 1973 - עמוד 35 | קולנוע אי רו עי ם מלחמתי מל חמה מ צ חי ק ה מדומדק 3 -ל״ 13 רנו ג ד מי ה מאחר וישראל אינה בדיוק הארץ בעלת הנוף הקולנועי המגוון ביותר, אין זה פלא ששגרירויות
העולם הזה - גליון 1853 - 7 במרץ 1973 - עמוד 36 | ״ וי׳־י או י באך ׳1יזיז י ב מידר ישראליו 4״־ני* דז יייז ״יז• ***סי* בגרמנית- פרסו פב.ס. ר ד רג עהדס עז - דהזנסן ילכו נ ת אוו!! 411־ עם תרכיז אזרניס מהוד סניו ג
העולם הזה - גליון 1853 - 7 במרץ 1973 - עמוד 37 | ה שגויו שהעדיף להיות גברי אתם לא יודעים מה אתם מפסידים כשאתם לא קוראים את העמודים המשעממים של המוספים השבועיים. הנה, עיתון אחד למשל, שבעמוד אחד הוא מפרסם התקפה
העולם הזה - גליון 1853 - 7 במרץ 1973 - עמוד 38 | אך מאז נזרקה מדירתה, לפני כמה שנים, נותרה פולה רזניק ללא גג על ראשה, ישנה בחצרות וחדרי־מדרגות, בגנים ציבוריים וחורבות מטות ליפול. **ץ ר הביטחון משה דיין איננו
העולם הזה - גליון 1853 - 7 במרץ 1973 - עמוד 39 | בודתו, נותר חסר־כל. מהביטוח הלאומי אין הוא מקבל מאומה. איו לו כסף לשכר- דירה, והוא ישן ברחוב. אין לו כסף לאכול, והוא לא אוכל. מלבד בשבתות, כאשר הוא מוזמן
העולם הזה - גליון 1853 - 7 במרץ 1973 - עמוד 40 | המחיר 2.50ל״י ג׳ אדר כ׳ תשל״ג7*3.73 , מספר 1853 שכה
חזרה לתחילת העמוד