גליון 1854

העולם הזה - גליון 1854 - 14 במרץ 1973 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1854 - 14 במרץ 1973 - עמוד 2 | קורא יקר מאוד כבר בגליומו הראשון ( 200 הארץ )1588 התרענו על קשר השתיקה אשר נרקם סביבנו. כמו בהרבה מקרים דומים נשארנו גם בתחום זה בודדים במערכה. שום עיתון לא
העולם הזה - גליון 1854 - 14 במרץ 1973 - עמוד 3 | --ממי שגתו של מייסדו יש האומרים הן, יש האומרים לאו ויש המחרישים — והמה הצנועים! מ. זוארץ קושטא 1902 האום שתרם 2מיליון דולר לנ׳נסוו הזמין את גולדה דעלות ליאכטה
העולם הזה - גליון 1854 - 14 במרץ 1973 - עמוד 4 | לאחרונה מרבה שריד לפרסם מאמרים והצהרות בעי־תונות. בין השאר תקף את הצהרותיו של שר־הביטחון משה דיין וכן את התבט אויותיו הפומביות של יצ חק בן־אהרון. ת ט קי ף אנשי
העולם הזה - גליון 1854 - 14 במרץ 1973 - עמוד 5 |
העולם הזה - גליון 1854 - 14 במרץ 1973 - עמוד 6 | תל-אביב, מ א חו רי גני הת ערוכה • השערים יייסתחו כל ערב משעה • 6כ ר טי סי ם רק ל או תו ערב ורק ב קו פו ת ה״דרייב -אין ילדי ם עד גיל 6ב חינ ם * מגיל 6ועד 2.50 —
העולם הזה - גליון 1854 - 14 במרץ 1973 - עמוד 7 | ..אני וא הייתי מונן להסתונב עם ביגימה נין נוות אנילו המוות מאה אלף ל הביע אבא אבן את ועתו על משה ו״ן בדיבורו האטי המפור סם, מסר השר חיים בר־לב לכנסת סקירה על
העולם הזה - גליון 1854 - 14 במרץ 1973 - עמוד 8 | מכתבים הבלח המטוס -סיכום ב !״ המיסיון היהודי אי-אפשר להאשים את חגיזען החשוך הרב דרעי בהרס משפחות וגרימת סבל רב לאזרחים — אלא את המדינה העומדת מאחוריו ומסייעת
העולם הזה - גליון 1854 - 14 במרץ 1973 - עמוד 9 | יש קפה לעניין בו תוכלו לגלות, ביום ובלילה, לא רק בימי שישי, את כל המי ומי. שמותן בבקשה: שבח וייס, שמעון ישראלי׳ יעקב אור- לנד, הצייר גיבעתי, השחקן עודד קוטלר,
העולם הזה - גליון 1854 - 14 במרץ 1973 - עמוד 10 | סטקלטס לשעשוע מה שקובע ב הלנה רובינשטיין זוהי ה אי כו ת. ומרוע לא ה פנ ט סי ה ! נא להכיר :״3<;1<1£:ז ,5המצאה חדשה ו מ קו רי ת ביותר של הלנה רובינשטיין. סדרה של
העולם הזה - גליון 1854 - 14 במרץ 1973 - עמוד 11 | סיקורת בקרוב יצטרכו להקים בישראל מישרד לתולדות יוחסין. לאחר פרשת משה דיין של הביטחון ומשה דיין של ׳מי־הקולון, התעוררה עתה גס הבעייה של פעמיים שלמה ניצן.
העולם הזה - גליון 1854 - 14 במרץ 1973 - עמוד 12 | ת מ רו רי ם מונה. לראש המחלקה לביופיסיקה במכון וייצמן, במקומו של פרופסור אפרים קצ׳לסקי שהקים את המחלקה ועמד בראשה במשך קרוב ל־ 25 שנים, פרופסור ישראל
העולם הזה - גליון 1854 - 14 במרץ 1973 - עמוד 13 | כצעדים מדודים וחגיגיים, לעבר חדר־האוכל. ^ גי?{ הזמן להודות ולהתוודות: אני באמת לא נורמלי. ( | בחיי. גיליתי את זה כאיבר הסתכלתי במסד הקטן, וראיתי מחזה מיוחד
העולם הזה - גליון 1854 - 14 במרץ 1973 - עמוד 14 | מה מתדחש מאהוד׳ הקלעים של שיבוץ המועמדים לעמדות השילטון גולדה ותקבל את כל תנאיה. על-פי סקרים שנערכו לפי הזמנת המעיד, הרי אם תתייצב גולדה כראש רשימת המערך
העולם הזה - גליון 1854 - 14 במרץ 1973 - עמוד 15 | •גנחס ספיר גולדה מאיר הבאה עידו כמזכ״ל הבא של ההסתדרות, מיש רה שגם בה אין לאלמוגי חשק רב, והיה אם יתפתה אלמוגי לפרוש מהממשלה, מסיכה זו או אחרת, נראה שתיק
העולם הזה - גליון 1854 - 14 במרץ 1973 - עמוד 16 | מוח ם גודן רכשגםאת ?ודנוע ,.רוך מפיק״השרטים מנחם גולן קנח בשבוע שעבר את גית־חקולגוע החמישי שלו. הפעם זה ירון (קריטריון) ברחוב הירקון בתל־אביב. המחיר ששילם —
העולם הזה - גליון 1854 - 14 במרץ 1973 - עמוד 17 | צחה עודה או גווג פאנווו הגנרל היחידי של הוורמאכט הנאצי שזכה באהדת אויביו, היה קצץ לא־אציל. הוא התאבד אחרי שנתגלה שהיה מעורב בניסיון־הפיכה של קבוצת גנרלים
העולם הזה - גליון 1854 - 14 במרץ 1973 - עמוד 18 | הדגודדים (המשך מעמוד )17 אפשר לטעון שאינו אופייני לקצינים שגדלו בצד,״ל, אחרי ששירתו בפלמ״ח או ביחידות אחרות של ההגנה. מהי דמותם של הקצינים המקצועיים, שעברו דרך
העולם הזה - גליון 1854 - 14 במרץ 1973 - עמוד 19 | במדינה ר איר אוחזו נראים איך הצליח דייוויד פרוסט?עוות את בגי המדינה למשך שעח אחת הפך ד.מסך ד,קטן ל ראי המדינה. הוקרנה בו חתוכנית שבויי- מה על־ידי השדרן־הכוכב
העולם הזה - גליון 1854 - 14 במרץ 1973 - עמוד 20 | התוכנית היתה גאונית בפשטותה הקלא־סית: בעזרת ציידים מיקצועיים, לארוב לעופות־הטרף בסביבה, לצוד אותן, ולגלות על מקורו של מי נותרו סימני דמו של מאיר הקורבן. גישה
העולם הזה - גליון 1854 - 14 במרץ 1973 - עמוד 21 | לנקום בהם על־ידי גרימת מצוד על גי- רית־הדבש. גירית־הדבש איננה מסוכנת כלל. עד כאן, סיפורו של הפרופסור. ה הו כחה הרא שונה | | 1 1מאיר (קודה) קאקוזשווילי בן ה י י
העולם הזה - גליון 1854 - 14 במרץ 1973 - עמוד 22 | תמונתך הצבעונית 2תמונות נוספות ללא תוספת מחיר עם אג פ א זה מצליח! תמונתך הצבעונית 2תמונות נוספות תוספת מחיר 8ווווז1וווווו^י 1 011 אגפא זה מצליח! תמונתך
העולם הזה - גליון 1854 - 14 במרץ 1973 - עמוד 23 | ני שלוש שנים, לאחר שהתרגשה מסיפרו החיים כמשל. היחסים שהתפתחו בין ה שניים בשנים שמאז, ושפורטו במלואם במכתביה אליו, היו מהרים ומיוחדים במינם. הן מבחינה נפשית, הן
העולם הזה - גליון 1854 - 14 במרץ 1973 - עמוד 24 | ר ב לו ר פו קחתאת עינייך ב ב רי *זור־ך־ דיברי בירי . בבריצורה ובב רי ב ת־ גוון לכל 1אזירוו_ג וריבר* ברג־ר־זוורז 1^881168. ה סגנון ה או פנ תי החדש ריסים טבעיי ם
העולם הזה - גליון 1854 - 14 במרץ 1973 - עמוד 25 | מרוקו־סנין ש״ך נבר ל הי ס טו רי ה המציצה גילה אלמגור, הכוכבת הקבועה של מנחם גולן באה להציץ על תחילת צילומי המיומיקל הקולנועי הישראלי הראשון, שיביא את בשורת
העולם הזה - גליון 1854 - 14 במרץ 1973 - עמוד 26 | גו לדהס המתמסרת (המשך מעמוד )23 ככה שאנחנו עושים מעשים שלא עשינו עוד זה היה כבד זה היה מאוד עד חייתיות עד שאפשר לטבוע. אם הדברים שנתת לי הם כמו זרע, אני אשתך
העולם הזה - גליון 1854 - 14 במרץ 1973 - עמוד 27 | (המשך מעמוד )19 עתה, נסתיימה תקופת השקט. הרימון ש הושלך למכונית צה״ל, ושהרג חייל ופצע אחר, בישר זאת בצורה הברורה ביותר. מיפלגות ה ת רו מהדמ עיו־ בו טלה מעשהו
העולם הזה - גליון 1854 - 14 במרץ 1973 - עמוד 28 | במדינה רוחות צביסה ניס בלט, משיכמו ומעלה, בין שחקניות היריב, שיחק כחלוץ יחד עם בועז שרעבי, גבי ברלין, קובי אשרת ורומן שרון. דווי בן־זאב שגילה זילזול משווע
העולם הזה - גליון 1854 - 14 במרץ 1973 - עמוד 29 | סופר מזכירה שתקבל את פניוחיך בטלפון במבצע סופר־ שרות של סופרגז .סופר שרות; באדיבות. ביעילות, ובתוצאות דחף ג. שגיא צילום: איתמר 0ם
העולם הזה - גליון 1854 - 14 במרץ 1973 - עמוד 30 | £1(00?* 701105 מגי שה: סיול מודרכים *לאירופה המ?רח ה ר חו ק סביב העול עז״ססולו* באניה ״ני לי ״ נ!־ 7ב אוק טובר עד ה־ 22 באוקטובר ביקורים ב: רודוס, פיראום,
העולם הזה - גליון 1854 - 14 במרץ 1973 - עמוד 31 | במדינה (המשך מעמוד )28 חום גבוה, כשהסיבוכים האופייניים הם בדרכי הנשימה. לעומת זאת, באשר לשפעת האנגלית כתבה: הנגיף המיסתורי בנדד במעבדנת רק לפני חנדשיס מיספר
העולם הזה - גליון 1854 - 14 במרץ 1973 - עמוד 32 | נשיאות הכנסת החליטה: לא דחוף. מה עוד לא דחוף, לדעת היו״ר וסגניו ז הצענו לדון באופן דחוף בפרשת־,הזוועה בחרטום, כדי להשמיע את קול הכנסת לגביה. החלטת הנשיאות: לא
העולם הזה - גליון 1854 - 14 במרץ 1973 - עמוד 33 | ..עוד מעט 1צטרן־ ד ״ ב א מים ב קו פ ס או ת מחו״ל - אם ל א נרצה ל ש תו ת 0ני 11 ון ה כנ סתתה פדות...״ גוויכוח על פעולות מישרד החקלאות אמרנו את הדברים חגאים :
העולם הזה - גליון 1854 - 14 במרץ 1973 - עמוד 34 | כשתבוא לעבוד בנמל אילת... .לנמל אילת דרושים עובדים עז* גיל 32 אחרי שירות צבאי וגעלי גושר גופני מעולת למקצוע חשווארות. נמל אילת מציע לד # ,עבודת קביעת ומסודרת
העולם הזה - גליון 1854 - 14 במרץ 1973 - עמוד 35 | קולנוע האומללים של ישו סרטים ד מ! ח מאר 3 .ה? האם מישגל יכול לגרום למוות? ודאי שכן — על הנחה מוזרה זו מבוססת קומדיה שוודית חדשה, שבוימה על־ידי אדם ש הקדיש
העולם הזה - גליון 1854 - 14 במרץ 1973 - עמוד 36 | מהחד ש ב עול התח תון? ביטנה פרוטהבלבני גברים׳*׳. טוני מו דפס טוני דו צבעי ליוי /קסמ בי אהל עול ם הג ב רי ם חי דו שמהפ כני שילוב של בי טנהמ כו תנת -פ רו טהבתח
העולם הזה - גליון 1854 - 14 במרץ 1973 - עמוד 37 | ^עינ נ למ חילופי־נשים הפכו כבד מזמן לעיסקות שיגרתיות. חילופי משפחה שלמה, לעומת זאת, הם עדיין חדשה. בינתיים, כמו כל דבר טוב, זה קדה רק באמריקה. אולם, גם כן כמו
העולם הזה - גליון 1854 - 14 במרץ 1973 - עמוד 38 | במדינה בעלי־ח״ם רצחמ תו ך ב׳ לבול באוניברסיטת ״בר־אילך ?!1ובריס כלבים בעודם חיים הילדה פרידשטיין, נציגת אגודת צער־בעלי־חיים, הזדעזעה: בארגז הקטן, באמ צע השדה
העולם הזה - גליון 1854 - 14 במרץ 1973 - עמוד 39 | דני־דניאלה הוא לפחות בר־מזל מבחינה אחת: בניגוד לרבים מבני־מינו לא התנכרה לו משפחתו. לדני יש אחות נשואה, המתגוררת עם מלה ושני ילדיה בחולון. גם היא וגם בעלה,
העולם הזה - גליון 1854 - 14 במרץ 1973 - עמוד 40 | המחיר 2.50ל״י י׳ אדר ב׳ תשל״ג14.3.73
חזרה לתחילת העמוד