גליון 1855

העולם הזה - גליון 1855 - 21 במרץ 1973 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1855 - 21 במרץ 1973 - עמוד 2 | הגיגים * גיג מיספר — 1מי פצע את הילד קוזושווילי ז ״יהודים לא מסוגלים לבצע מעשים כאלה״ _ הי- תה הדעה הכללית בין ה גרוזינים .״זאת צריכה לה יות בוודאי עבודה של
העולם הזה - גליון 1855 - 21 במרץ 1973 - עמוד 3 | --ממי שנתו של מייסדו: משולים החיים לניצה קשה — בחוץ לבן, נענים צהוב. (המעך מעט׳ ,2טור )1 בא לי בכלל לשכב איתו. אתם חושבים שאני נורמלי ! מה לעשות כדי להתגבר על
העולם הזה - גליון 1855 - 21 במרץ 1973 - עמוד 4 | מסיבה זו סבור בן־אהרון, כי מיפלגת העבודה לא תוכל לוותר עליו אם רצונה לזכות בבחירות להסתדרות. למרות נסיונותיו של בן־אהרון להתחיל במערכת בחירות עצמאית להסתדרות,
העולם הזה - גליון 1855 - 21 במרץ 1973 - עמוד 5 | וגו ר * ה ב־ ד בו ב ד ״ ב ד מ לי ם לרחת וגו די ך •1 1 1 אס/ס ל צ עי רו ת ולצ עי רי ם רס 01 איריס או ריגינ ל ציז־זססמי
העולם הזה - גליון 1855 - 21 במרץ 1973 - עמוד 6 | מגישה: טיולי ילדים מתחפשים כפורים לקאובויים או שודדי־ים, ילדות למלכות־אסתר ועיתונים להעולם הזה. זה הפו כבר למסורת. התחפושת הפורימית הראשונה של העולם הזה נולדה
העולם הזה - גליון 1855 - 21 במרץ 1973 - עמוד 7 | משה דיין כינה את פנחס ספיר ..חזיר שמן והרב גורן קיבל נשיקה מזמרת 0לשר־האוצר ספיר יש כינויים רבים ושונים בהם נוהגים לכנות אותו בני משפחתו, ידידיו, חבריו לעבודה
העולם הזה - גליון 1855 - 21 במרץ 1973 - עמוד 8 | מכתבים הצלחה מדומה בקשר להצלחה המדומה של הגב׳ גולדה מאיר אצל הנשיא ביקסון, מותר וטוב לדעת כי מכל אשר נובע מדברי העיתונים השונים והמידע אשר נמסר לי ע״י חברי
העולם הזה - גליון 1855 - 21 במרץ 1973 - עמוד 9 | פרסום או.קי. גד<>נד*ידז ו סו ח 1>;1111 הלהיט האחרון של פנג־אל. שילוב מנצלה של קצף ריחני ומרענן עם שמנים חיוניים לטיפנח עורך. ״בן־מנס״ נפלא לשימנש במקלחת או
העולם הזה - גליון 1855 - 21 במרץ 1973 - עמוד 10 | *מודעה של שטיק שפורסמה בצבע־ בעתוגות השוויצרית 84׳ )510 ) 1גם בשוויץ:״חיים משוגעים, אהבתנעורים. ברנדי ישן״ -- אותו משקה באותו בקבוק ב־ 123 מדינות־וגם בישראל 84
העולם הזה - גליון 1855 - 21 במרץ 1973 - עמוד 11 | פינחס ספיד רקח 2.5מיליון ר מכיסו נד והציר את המיריונו שד המפד״ד יוסף חריש, שופט בית״חמישפט המחוזי בתל״אביב, לא הצליח להתגבר על חיובו המופתע. חיה זח כאשר השופט
העולם הזה - גליון 1855 - 21 במרץ 1973 - עמוד 12 | ד־ידווז שווה מדיונים (המשך מעמוד )11 את התשובה לתמיהה אפשר כאשר יודעים מיהו הולנדר. הרמן הולנדר נולד בהמבורג ב־.1916 אביו ישעיהו היה מגדולי סוחרי העורות
העולם הזה - גליון 1855 - 21 במרץ 1973 - עמוד 13 | 1 91 91 *9 1 9 ** ל מישטרו של הצאר הרוסי נאמר, פעם, שד׳יתה > זאת ״עריצות אשר הומתקה על־ידי חוסר־יעילות.״ על אותו מישקל ניתן לומר על הטלוויזיה שלנו שזוהי מערכת
העולם הזה - גליון 1855 - 21 במרץ 1973 - עמוד 14 | שפוט גולן שפוט פיתן שפוט לאור קיצוניות גוררת קיצוניות לחזור ולמחות, לחזור ולמחות מכלא — 6לכלא שכם במדינה׳ שפוט ארנון מעשים, לא דיבורים העם <5אלד דמען חמי שה
העולם הזה - גליון 1855 - 21 במרץ 1973 - עמוד 15 | עד תירוץ הנשיאות ** ה קרה לויי מה פתאום הוא הולך לק- ״ ^ 1בור את עצמו?״ שאלו חברי־כנסת זה את זה, כאשר שמעו שעמיתם, יצחק בבון, הסכים להציג את מועמדותו לכהונת
העולם הזה - גליון 1855 - 21 במרץ 1973 - עמוד 16 | ^ מ ק * 1 )0הגיד 5 1 נור גאטי והמניות שרו הבורסה כאשר נשאל האיש העשיר ביותר בעולם, המיליארדר הבריטי פול גאטי, כיצד ; יופסק המטמון 18453498 שר־התיירות ׳משה קול
העולם הזה - גליון 1855 - 21 במרץ 1973 - עמוד 17 | ה שלו ם יניא ראימבויה ציונית מאוקינוס האטלנטי ר מיפוץ הפרסי ך י* רוש ילד קטן כדי לגלות שהמלכים 1הם עירומים. ילד כזה הוא מועמד קדאפי, בן ה־.31 מלכי ערב ונשיאיה
העולם הזה - גליון 1855 - 21 במרץ 1973 - עמוד 18 | במדינה (המשך מעמוד )16 המוסד, הולידה תקרית שגרמה כמעט לשפיכת דמים. היה זה כאשר אמנון אנג׳ל, עסקן של גח״ל, ואיש רשימת יחדיו, נתקל במיסדרון בצבייה שידלוביצקי,
העולם הזה - גליון 1855 - 21 במרץ 1973 - עמוד 19 | ש איל תהד שר־ הבי טחון מ שה דייו: וימעלו בני ישראל מעל בחרם ייקח עכו בן־כרמי בן־זבדי בן־זרח למטה יהודה מן החרם ויחר אף יהוה בבני ישראל ...ויאמר ה׳ אל יהושע:
העולם הזה - גליון 1855 - 21 במרץ 1973 - עמוד 20 | נסיכורוגים. אוו חיה ולקוחותיהם התעונבו נתוגיד פסיכולוגי מותק אקט שר אמונה דליה סלע, מיוחד (״פש דמנות להיראות קצת ציצי״) מתפעלת מתחפושת דויד גורפיין. לפחות, היא
העולם הזה - גליון 1855 - 21 במרץ 1973 - עמוד 21 | התחפשה למשהו ניצלתי את ההד וצאת הדופן של והתחפושת שלו. השחקנית היפהפייה עדי קפלן החליטו ה י 1 11י • י?1 להסתפק בהופעתה של כל ימות השנה, מש|| כה את עיני האורחים
העולם הזה - גליון 1855 - 21 במרץ 1973 - עמוד 22 | 6 0 9נ שף הנ ד מו ת וי (המשך מעמוד )21 נשף־המסיכות שאירגן הפסיכולוג מרמת־השרון, כמדי פורים, ביום השישי האחרון, הצטיין לא רק ברמת־בידור גבוהה, תוכן אנושי מרתק,
העולם הזה - גליון 1855 - 21 במרץ 1973 - עמוד 23 | תור שלוש שנים צבר אבנר תומר מליוניס -וגם אוייב הרודף אותו בקללות ץ ונד! מסופלסת, כלב מטונף, תימני ( מלוכלך, בן־זונה, טינופת, חלאת המין האנושי, זונה עקומה
העולם הזה - גליון 1855 - 21 במרץ 1973 - עמוד 24 | במדינה ה עו ל הז ה 1855 משטרה זה יושר ז ה? לאחר שנתיים ש? חיפושים, תססה המישטרה את הפורץ — כשבא?בקש תעודת־יושד פיוטר פירשטיין הרגיש עצמו נעלב עד עמקי נישמתו.
העולם הזה - גליון 1855 - 21 במרץ 1973 - עמוד 25 | ה מי ש טר ה הא שי מה איש 1הבפשעכה נו ר א 1ד ש סי רבהלג לו ת לו ונאמו במה הוא בעצם: אשב ...1 נ ו נראה יורם רנדסברגר לבני 10 שנים בדיוק,נאשר נסה לברוח מהכלא עם
העולם הזה - גליון 1855 - 21 במרץ 1973 - עמוד 26 | ״*לו ל את מ רצית לחטוף!״ (המשך מעמוד )25 ״בחודש פברואר, איזה חודשיים אחרי שיצאתי מבית־הסוהר, הכרתי בחורה אחת, תיירת מאנגליה, בת 20 ומשהו, מישל שכנאי. היתד, לה
העולם הזה - גליון 1855 - 21 במרץ 1973 - עמוד 27 | ^ 6משמיצי 8388(9— 1—39 (המשך מעמוד )23 וגולת־הכותרת של עסקיו: בהסכמים עם חברות בחו״ל, הבטיח תפוסה של ־/״60 — עד מרץ .1976 תשעים חדרי המלון מלאים כל העת, והוא
העולם הזה - גליון 1855 - 21 במרץ 1973 - עמוד 28 | מוטב שתרסן את מרי״ רותד ביחסיך עם אדם אהוב עליך. תמיכה בלתי צפוייה שתינתן לך, עדיין לא תפתור את בעיותיך. פקח עי ניים למתרחש סביבן. נסה להיקלט בחברה שונה מזו
העולם הזה - גליון 1855 - 21 במרץ 1973 - עמוד 29 | לנמל אילת דרושים עובדים עד גיל 32 אחרי שירום צבאי ובעלי גושר גופני מעולה למקצוע הסווארות. נמל אילת מציע לך # :עבודה קבועת ומסודרת במפעל דינמי עם סיכויי קידום
העולם הזה - גליון 1855 - 21 במרץ 1973 - עמוד 30 | סי קו ר ת החוג לתיאטרון של אודברסיטת חל־אביב מכין הפתעה: כהפקה ראשונה שחח־נוך את תיאטרון האוניברסיטה (הפקות קבועות של החוג, המוכנות להיסתכן גס בעימות עס קהל
העולם הזה - גליון 1855 - 21 במרץ 1973 - עמוד 31 | שד מהבר־ ש בי ט בי קרב״קאמר ונאלץ לקבו ץ מ הקו מ ה הרביעית מ שהו מחר קרה לו בדירלפ די מ ״ ד ה אוד־כוקר ליום השלישי בשבוע שעבר (מה שנאמר עליו פעמיים כי טוב) הלך
העולם הזה - גליון 1855 - 21 במרץ 1973 - עמוד 32 | הסיפור שמאחורי המעשה: איך ומדוע הוכשל חוק בחירת ראש הערים למחרת חיום, חתחילח אורגייה של צביעות. פל אחד האשים את זולתו גמעשח״חרצח. וכולם צדקו. ורק מעטים ידעו
העולם הזה - גליון 1855 - 21 במרץ 1973 - עמוד 33 | יחד עם גח״ל, כשכבר חיה ברור שהחוק ייפול ממילא. באותו רגע התחילה אורגיה של צביעות. איש לא רצה להודות שהרג את בחירת ראשי־הערים, וכל אחד האשים את השני. מי ראוי
העולם הזה - גליון 1855 - 21 במרץ 1973 - עמוד 34 | קולנוע כו כ ב , אכזר מבד. הזמן עיתון־הנשים הצרפתי הנפוץ אל ערך באחד מגליונותיו האחרונים מישאל בין צעירים בנושא בריג׳יט בארדו. הכוכבת הנכבדת, המופיעה בסרטים מזה
העולם הזה - גליון 1855 - 21 במרץ 1973 - עמוד 35 | תסתבר כי צעירי צרפת חושבים אחרת. אמנם כולם יודעים עדייו מי היא — אם יש בזה מחמאה כלשהי. אולם מה שהם אומרים עליה :״נבלה גדולה, משחקת כמו נעל.״ ״סקסית, אבל
העולם הזה - גליון 1855 - 21 במרץ 1973 - עמוד 36 | כמעט ללא שינוי במחירים ! ! פיתוח צבעוני מעולה +סדרני שקופיות ל־ 650 שקופיות ג ! * גלויות שחור־לבן — 40 אגורות. הס״דן כיור * בע מ סרץ מ צל מו ת, מסר טו ת, מ ק
העולם הזה - גליון 1855 - 21 במרץ 1973 - עמוד 37 | רוצים חנינה? תנו גט! יוסי אפשטיין זוכרים את יוסי אפשטיין, שהיה מעורב בזמנו בהשתלטות על בנק פויכטוואנגר י כתוצאה מהשתלטות זו, גמר הבנק את חייו בגיל צעיר, ויוסי
העולם הזה - גליון 1855 - 21 במרץ 1973 - עמוד 38 | יחדיו במסיבה אחת את כר החוקים, הדווקות, הגדושים והגוו שות בעיו ן ן 11ד רווקה תל־אביבית בית 22 עס אבא רופא, בחברת בועז דגן, מארגן המסיבה. 11111 בועז ושני אחיו,
העולם הזה - גליון 1855 - 21 במרץ 1973 - עמוד 39 | | \ 1 *1שגב, בעל בית־ספר לנהיגה, רוקד עם שולה, אותה פגש במסיבה. ההיכרויות העליזות במסיבה נערכו בצורה ספונטאנית, כשהאורחים והאורחות הרבים שבאו למקום כדי לבלות
העולם הזה - גליון 1855 - 21 במרץ 1973 - עמוד 40 |
חזרה לתחילת העמוד